LO: – Katastrofe for fremtidens pensjonister

Tidligere LO-leder i Trondheim, Arne Byrkjeflot , mener syv av ti vil tape på den foreslåtte reformen.
Tidligere LO-leder i Trondheim, Arne Byrkjeflot , mener syv av ti vil tape på den foreslåtte reformen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix
Artikkelen fortsetter under annonsen

Syv av ti pensjonister vil tape rundt 2000 kroner i snitt i måneden på foreslåtte pensjonsreformen i offentlig sektor, advarer tidligere LO-topp.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

– De store taperne er de som må gi seg ved 62 år, går av med AFP eller blir ufør. De får minst. Hvis du går av med AFP ved 62 år taper du minst 2000 kroner i måneden, og hvis du blir ufør taper du minst 1000, sier tidligere LO-leder i Trondheim, Arne Byrkjeflot, til NRK.

Nestleder i LO Trondheim i dag, Svein Åge Samuelsen, kaller reformen for offentlig ansatte «en katastrofe».

– Dette er en katastrofe for de som er født etter 1963. Vi er nødt til å sikre at de også får en rettferdig og god pensjon i fremtiden.

– Stor streik

Samuelsen tror tariffoppgjøret i 2018 vil ende med en stor streik for å beholde pensjonssystemet vi har i dag.

De to LO-toppene tar utgangspunkt i at regjeringen vil forhandle med utgangspunkt i rapporten «Nye pensjonsordninger i offentlig sektor».

I rapporten foreslås det at AFP-ordningen skal legges om etter modell av AFP i privat sektor.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også: Dette betyr de vanskelige pensjonsordene

– Vil få betraktelig mindre

Byrkjeflot hevder en person født i 1993 vil få betraktelig mindre i pensjon når hun fyller 67 år enn med dagens ordning.

Personen jobber i det offentlige fra 32-årsalderen, med en gjennomsnittslønn på 330.000 i året. Ifølge Byrkjeflot vil hun få 205.000 kroner i pensjon med dagens ordning, sammenliknet med 173.000 med den foreslåtte pensjonsordningen.

Regjeringen mener reformen vil gi en motivasjon til å stå noe lenger i arbeid, ifølge NRK.

Les også: En liten påminnelse om pensjon

Dette er forskjellene mellom tjenestepensjon i privat sektor (hybrid) og regjeringens forslag om påslagsmodell:

Kilde: Nye pensjonsordninger i offentlig sektor – rapport desember 2015
Kilde: Nye pensjonsordninger i offentlig sektor – rapport desember 2015

Les også:

Historisk milepæl: Oslo Børs passerte 700

Pensjonsvalg på feil grunnlag kan koste dyrt!

AFP – et verdifullt gode om man oppfyller kravene

Det finnes en viss rød tråd i «pensjonsgalskapen»

Offentlig tjenestepensjon er slett ikke så god som mange tror

Fakta om offentlig tjenestepensjon:

  • Ansatte i staten, fylkeskommunen, kommunen, helseforetak eller bedrifter med offentlig tilknytning er omfattet av offentlig tjenestepensjon.
  • Pensjonen blir beregnet ut fra den lønnen du har/hadde når du tar ut pensjon (sluttlønnen). Full pensjon utgjør 66 prosent av sluttlønnen før levealdersjustering, men forutsetter en medlemstid i ordningen på 30 år, og en gjennomsnittlig stillingsprosent på 100. Ved kortere medlemstid og lavere gjennomsnittlig stillingsprosent blir pensjonen tilsvarende redusert.

(Kilde: Fagforbundet)

  • Regjeringen og partene i arbeidslivet er i godt i gang med å utvikle en ny tjenestepensjon i offentlig sektor.
  • En Arbeidsgruppe nedsatt av arbeids- og sosialdepartementet har utarbeidet en rapport som skal legge grunnlaget for forhandlingene.
  • Arbeidsgruppen anbefalte en påslagsordning (se tabell nederst i saken) fordi den mente at det vil være enklere for arbeidstakerne dersom det er like regler for beregning av pensjon i folketrygden og tjenestepensjonsordningen.
  • Påslagsordningen har som i folketrygden, kjønnsnøytrale regler for opptjening og uttak av pensjon

Målet med den nye pensjonsordningen er at:

  • Alle år i jobb skal gi pensjonsopptjening
  • Tjenestepensjon skal beregnes uavhengig av folketrygden
  • Pensjonen skal kunne tas ut fleksibelt fra 62 år og kombineres med arbeidsinntekt uten at pensjonen blir avkortet