Meny

Høyre-sprik om skatt og barnetrygd

PROGRAM: Torbjørn Røe Isaksen leder Høyres programkomité som snart legger fram planen for valgåret.
PROGRAM: Torbjørn Røe Isaksen leder Høyres programkomité som snart legger fram planen for valgåret.
Høyre vil gå til valg på moderate skattelettelser, men sier lite om hva dette egentlig innebærer. Også om barnetrygd og eggdonasjon ventes debatt på landsmøtet i mars.

– Det skal lønne seg å jobbe og skape arbeidsplasser, sa programkomiteens leder Torbjørn Røe Isaksen da han torsdag presenterte det endelige utkastet til nytt Høyre-program.

Programkomiteen går inn for skattelettelser også i neste periode, men de skal være moderate, fastslås det. Så hvor mye er moderate lettelser?

– Vi har med vilje ikke ønsket å konkretisere med tall skattelettelsene for neste periode. Det må tilpasses situasjonen i norsk økonomi.

15 milliarder

Unge Høyres leder Kristian Tonning Riise anslo i NRKs Politisk kvarter denne uken at moderate skattelettelser i neste periode innebærer kutt i størrelsesorden 14-15 milliarder kroner.

Om lag halvparten av dette skriver seg fra kutt i formuesskatten på såkalt arbeidende kapital og resten skal gis vanlige lønnsmottakere, resonnerte han. Isaksen går ikke god for regnestykket til Tonning Riise, som for øvrig også sitter i Høyres programkomité.

– Nei, det gjør jeg ikke. Det kan godt hende det er riktig, men det står ikke i programutkastet at vi skal fjerne hele skatten på arbeidende kapital i neste stortingsperiode, sier han.

Mindre enn nå

Isaksen sier skattereformen skal følges opp, hvilket innebærer at satsen på selskapsskatten skal justeres ned i neste periode. Men samlet skal det ikke bli like store skattelettelser som i denne perioden, på mellom 20 og 25 milliarder.

– Det skal bli betydelig mindre enn det, men det er ikke programkomiteens jobb å komme med konkrete tall, sier han.

Høyres endelige programutkast inneholder sju dissenser, blant annet om skatt. To av komiteens tolv medlemmer, blant dem Tonning Riise, vil innføre et flatt jobbskattefradrag for alle som er i arbeid.

Også om Lofoten-olje, foreldrepermisjon, pelsdyr, rusbehandling og kommunikasjonskontroll er det uenighet i komiteen. Utfallet er imidlertid mest usikkert når temaet blir barnetrygd og eggdonasjon.

Stridssaker

Programkomiteen er delt på midten i synet på barnetrygden. Isaksens dobbeltstemme som komitéleder gir imidlertid flertall for å beholde dagens ordning, men vurdere alternative innretninger som gi høyere barnetrygd enn i dag til lavinntektsfamilier.

Den andre halvdelen av programkomiteen vil erstatte barnetrygden med gratis barnehage og skolefritidsordning. En lignende debatt løper i flere partier.

– Innspillene som vi har fått fra partiorganisasjonen, tyder ikke på at det er et stort ønske i Høyre om å fjerne dagens barnetrygd, sier Isaksen.

Frontene er steile i Høyre om eggdonasjon også, men dette spørsmålet går ikke programkomiteen inn i overhodet.

– Det er en så viktig debatt at vi – uten dissens – vil la den fortsette fram mot landsmøtet, sier Isaksen.

Annonse
Populært