Bostøtten blir mer målrettet, men færre skal få den

Statsråd Jan Tore Sanner mener regjeringen tilbyr en mer rettferdig og forutsigbar ordning for bostøtte. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Statsråd Jan Tore Sanner mener regjeringen tilbyr en mer rettferdig og forutsigbar ordning for bostøtte. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Artikkelen fortsetter under annonsen

Fra nyttår slipper foreldre å få fratrekk i bostøtten dersom barna går med avisen. Støtten skal bli mer målrettet og forutsigbar, men regjeringen legger samtidig opp til at færre skal få bostøtte neste år.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Bostøtten er vårt viktigste boligsosiale tiltak. Den gjør at enkeltpersoner og familier som har lave inntekter, kan få ekstra støtte slik at de kan få et trygt sted å bo, slår kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner fast overfor NTB.

Dette skjer i 2017: Dyrere bensin, DAB-tvang, og fristilt kirke

Mer forutsigbar

Han understreker at ordningen blir mer rettferdig og forutsigbar når den skal følge prisstigningen gjennom en indeks og beregnes ut fra siste måneds inntekt, og ikke kortes ned dersom barna tjener penger.

– Fra nyttår beregnes bostøtten helt uavhengig av barnas inntekt. Dette er et viktig tiltak. Det er helt urimelig at foreldrene skal få lavere bostøtte fordi barna eller ungdommene går med avisen eller har andre jobber som gjør at de får litt ekstra inntekt, sier Sanner.

Les også: Eksperter spår høyere oljepris i 2017

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Prisjusteres

Jan Tore Sanner hevder at regjeringen retter opp underreguleringen av bostøtten når stønaden skal knyttes opp mot prisstigningen gjennom en kommende indeksregulering.

– Bostøtten har blitt svekket. Nå retter vi på det. Vi fjerner det som har vært en underregulering. Siden 2009 har bostøtten ikke vært regulert tilsvarende prisstigningen. Det gjør at mange har mistet bostøtte selv om de ikke har hatt tilsvarende vekst i inntekt. Nå skal bostøtten følge prisstigningen. Det gjør at bostøtten i større grad blir opprettholdt i verdi, sier Sanner.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også: Bensin kan bli opptil en krone dyrere neste år

Færre får støtte

Karin Andersen (SV) ønsker justeringene i bostøtten velkommen, men mener ikke endringene retter opp så mye. Foto: Fredrik Varfjell / Scanpix
Karin Andersen (SV) ønsker justeringene i bostøtten velkommen, men mener ikke endringene retter opp så mye. Foto: Fredrik Varfjell / Scanpix

SVs stortingsrepresentant Karin Andersen hilser justeringene velkommen, men er ikke med på at regjeringen retter opp så mye.

– Det stemmer ikke at ordningen som sådan justeres slik at det henger med prisutviklingen stemmer ikke. Da burde flere, ikke færre, få bostøtte, sier Andersen til NTB.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Hun viser til at regjeringen i neste års statsbudsjett legger opp til at i snitt skal 100.500 husstander skal få bostøtte hver måned. I fjor lå dette snittet på 107.300, og i november 2016 var det ifølge Husbanken 103.884 husstander som fikk bostøtte. Det er nesten 7.000 færre enn i november for to år siden.

– En av hovedgrunnene til at færre får bostøtte framover, er at uføretrygdede detter ut av ordningen etter at inntektsberegningen er lagt om slik at det ser ut som de får mer inntekt nå, sier Karin Andersen.

Les også: Hele 23.700 uføre har mistet bostøtten de siste to årene

Mindre enn i 2012

I statsbudsjettet for 2017 legger regjeringen opp til å bruke 2,87 milliarder kroner på bostøtten neste år.

– Da er endringene i ordningen regnet inn. Regjeringen vil altså bruke mindre penger på bostøtte til de fattige neste år enn de gjorde i 2012 da det gikk 3,12 milliarder til bostøtte, sier Andersen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I den ferskeste månedsstatistikken fra Husbanken går det fram at gjennomsnittsinntekten til de 103.000 husstandene som fikk bostøtte, er på 125.016 kroner. Det er 15.000 kroner lavere enn for år siden. I samme tidsrom økte boutgiftene med 5.229 kroner til 90.491 kroner.

Les også: Husbanken krever tilbake 197 millioner kroner fra 8.700 personer