Meny

Regjeringen vil rette opp urett for uføre

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie(H) Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Regjeringen vil sette av 800 millioner kroner over flere år til å rette opp utilsiktede effekter av uførereformen. For enkelte kan endringene gi 100.000 kroner ekstra i året.

– Det er etablert egne overgangsregler som har til hensikt beskytte dem som var uføre før reformen trådte i kraft mot eventuelt økonomisk tap. Det er disse reglene vi nå utvider, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) til NTB.

Forslaget som regjeringen sender på høring til uka omfatter to justeringer i disse overgangsreglene. Konkret dreier det seg om enkelte grupper som ble uføre før uførereformen trådte i kraft 1. januar 2015, og som har mottatt gradert uførepensjon fra en offentlig tjenestepensjonsordning.

Les også: Økning av uføre med lav inntekt

Store summer

Over tid vil om lag 4.000 personer kunne få økt pensjon som følge av forslaget. Og det er ikke småpenger det er snakk om.

Ifølge regjeringen vil mange i denne gruppen kunne få et tillegg på rundt 60.000 kroner årlig. For enkelte kan det være snakk om rundt 115.000 kroner.

Rundt 1.500 uføre vil få økt sin uførepensjon allerede på det tidspunkt ordningen trer i kraft. Mange vil også få etterbetalt for lite utbetalt pensjon i 2015 og 2016.

Les også: Økning av uføre med lav inntekt

Delvis uføre

Det er særlig personer som før 1. januar 2015 var delvis ufør med en uføregrad på inntil 49 prosent i en offentlig tjenestepensjonsordning, og som senere blir sykere og dermed får økt sin uføregrad, som vil få disse tilleggene.

Forslagene omfatter også delvis uføre som før 1. januar 2015 mottok en uføreytelse fra en offentlig tjenestepensjonsordning, og som en kort periode mottar arbeidsavklaringspenger (AAP) mens de venter på at søknad om økt uføregrad blir behandlet i Nav.

Les også: Nesten én av ti får uføretrygd

Seks ukers frist

Bakgrunnen for saken er at folketrygden og offentlig tjenestepensjon har ulike regler for hvor mye arbeidsevnen må være nedsatt før man blir berettiget til uføretrygd. I offentlige ordninger er det tilstrekkelig med 20 prosent nedsatt arbeidsevne, mens minimumskravet i folketrygden er 50 prosent.

Forslag om endring av overgangsforskriften sendes på høring med seks ukers frist.

Les også: Flere unge uføre enn noensinne før

Stadig flere yngre uføre, men færre eldre

Privatøkonomi
Populært