Stemmer/Penger:

Derfor er det så viktig at prisene på varer og tjenester øker fra år til år

Da krone-isen ble lansert i 1953, kostet den 75 øre. I dag, 63 år senere, må du ut med 25 kroner. Varer og tjenester blir som regel dyrere for hvert år som går. Hva er årsaken til dette, og hvorfor er det bra med litt inflasjon?

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Stemmer: Kent Øksnes
Redaktør Pengenytt.no

Delta i debatten

Send oss gjerne forslag til kronikker vi kan publisere.
Formen bør være kronikk/kommentar/blogginnlegg med maks 1000 ord.

E-post: stemmer@abcnyheter.no

For bedre å forstå forklaringene på spørsmålene over, er det sannsynligvis greit å starte med litt bakgrunnsinformasjon og noen definisjoner.

Inflasjon blir i faglitteraturen ofte beskrevet som den prosentvise økningen i prisnivået i et land for en gitt periode.

Inflasjon innebærer med andre ord at vi for samme sum penger får kjøpe færre varer og tjenester enn tidligere.

Les også: Nå får du betalt 21.300 kroner for hver million du har i boliglån

Konsumprisindeksen skal måle inflasjonen

I Norge blir inflasjonen målt ved hjelp av konsumprisindeksen (KPI), som utarbeides av Statistisk sentralbyrå (SSB).

KPI forsøker å speile prisutviklingen for varer og tjenester som kjøpes av en gjennomsnittshusholdning. Dette inkluderer blant annet priser på bolig, elektrisitet, klær, flyreiser og utdanning.

KPI og inflasjon vil imidlertid ikke være helt lik, da konsumprisindeksen har en tendens til å overdrive den faktiske prisstigningen. Den viktigste kilden til målefeil er at det er krevende å skille mellom endringer i kvalitet og pris på varer.

Bilene i dag er for eksempel betydelig bedre enn en de var for noen tiår tilbake, og dermed er heller ikke prisene helt sammenlignbare.

Dessuten tar ikke KPI høyde for at forbrukerne kan bytte en vare mot en annen, dersom prisen på den ene stiger betydelig mer enn den andre.

Disse problemstillingene er imidlertid de styrende myndigheter klar over, og legger det inn i sine beregninger.

Les også: Elbil-eier ble fakturert 3000 kroner av bomveiselskap

Styringsrenten er et viktig styringsinstrument

I de fleste land er det en bred enighet om at en lav og stabil inflasjon er til det beste for samfunnet som helhet, og årsakene til dette skal jeg ta litt etter hvert. De fleste nasjoner styrer derfor sitt lands politikk etter et fastsatt inflasjonsmål.

Styringsrenten er sentralbankens viktigste virkemiddel for å nå inflasjonsmålet. Endringer i styringsrenten vil ofte slå ut i en endring i markedsrentene, det vil si de renter som husholdninger og vanlige bedrifter har på sine lån. Markedsrentene er så med på å avgjøre hvor mye vi låner og forbruker, som igjen har innvirkning på inflasjonen i samfunnet.

Markedsrentene i et land påvirker også valutakursen, og dermed også importprisene. Styringsrenten kan derfor også brukes til å påvirke den importerte inflasjonen.

I Norge er pengepolitikken innrettet mot at konsumprisene skal vokse med 2,5 prosent årlig, står det å lese på Norges Bank sin nettside. I andre land kan målet være marginalt høyere eller lavere.

Med 2,5 prosent prisstigning, vil prisene dobles omtrent hvert 28. år.

For å utdype litt mer om fordelene med inflasjon, må jeg først nevne noen av ulempene med det motsatte (deflasjon).

Les også: I disse landene tviholder befolkningen på å bruke kontanter

Fallende priser gir utsatt forbruk

Deflasjon, det vil si at prisene på varer og tjenester faller, er uønsket av flere årsaker. Det fører nemlig til at forbrukerne kan utsette kjøp av varer og tjenester, siden det blir billigere å kjøpe dem senere. Deflasjonen oppmuntrer dessuten befolkningen isolert sett til å spare, da den reelle verdien av bankinnskudd øker.

Fallende etterspørsel og lavere priser fører til at bedriftenes inntekter avtar. Etterspørselen etter arbeidskraft blir som følge av det mindre, og lønningene følger samme vei.

Både bedrifter og husholdninger utsetter å låne penger til investeringer og boliger, ettersom gjeld blir tyngre å bære for hver dag som går.

Med deflasjon faller den økonomiske veksten og arbeidsledigheten stiger. Denne spiralen er ofte selvforsterkende, og derfor vanskelig å snu.

Deflasjon fører dessuten til utilsiktede fordelingsvirkninger. Gjeld blir dyrere i forhold til andre verdier i samfunnet, og formue mer verdt. Det blir med andre ord større forskjeller mellom fattig og rik.

Les også: Jan Helge gikk for varmepumpe, fikk 39.000 kroner i støtte og reduserte energiforbruket med 45 prosent

Ingen inflasjon gir lite fleksibilitet

Det er heller ingen sentralbanker i verden som tar sikte på null inflasjon, så vidt meg bekjent. Det skyldes hovedsakelig at de vil ha en større handlefrihet i sin pengepolitikk.

Ta for eksempel lavkonjunkturen vi er inne i nå. Sentralbankene ønsker da å stimulere økonomien til ny vekst, noe som blant annet gjøres ved å sette ned styringsrentene.

Renten kan imidlertid ikke settes mye lavere enn null, for da vil kundene ta ut pengene sine fra bankene og heller sitte med kontanter. Det er bedre å få null i avkastning enn å måtte betale for å ha penger i banken, tenker mange i en slik situasjon.

Hvis da inflasjonen også er lav, for eksempel null prosent, kan realrenten (nominell rente minus inflasjon) heller ikke bli mye lavere enn null. Er derimot inflasjonen høyere, for eksempel 2,5 prosent, vil man kunne få en realrente på minus 2,5 prosent om styringsrenten settes til null.

Inflasjon gjør med andre ord styringsrenten mer slagkraftig som virkemiddel.

Les også: Dette ville bensin og diesel kostet dersom oljeprisen falt til null

Høy inflasjon skaper kaos

En høyere inflasjon enn det som er dagens målsetting til sentralbankene, kjennetegnes ofte for å være ustabil og uforutsigbar. Det vil si at den er vanskeligere å styre, samt varierer mye over tid og mellom ulike varer.

Høy inflasjon innebærer at penger blir et dårlig verdioppbevaringsmiddel, ved at verdien på pengene faller. Dette fører isolert sett til at folk bruker mer penger i dag, ettersom de får kjøpt færre varer og tjenester for dem senere.

Det skal sies at de med penger i banken ofte blir kompensert for høy inflasjon, da renten i mange tilfeller økes for å stagge noe av inflasjonen.

Høy inflasjon kan også føre til at penger mister sin betydning som betalingsmiddel. Selgere vil kanskje heller kreve betaling i bestemte varer, istedenfor å ta imot penger som raskt mister sin verdi.

Dessuten vil en for høy inflasjon føre til usikkerhet i forhold til fremtidige priser og kostnader for bedrifter. Det betyr at de utsetter eller reduserer sine investeringer, som igjen påvirker den økonomiske veksten i landet.

Les også: Dette er de økonomiske fordelene med å være gift

Fordelene med inflasjon er mange

En av de viktigste årsakene til at de fleste land ønsker en viss inflasjon, er faktisk å skape en viss avstand til en situasjon med deflasjon.

Det kan sammenlignes med å sykle på Prekestolen. Sykler du helt på kanten, er sannsynligheten for å falle ned høy. Om du derimot tar sikte på å sykle noen meter fra kanten, er sannsynligheten for å falle utfor stupet betydelig redusert.

En annen fordel kalles for pengeillusjonen. Med det menes at mange lar seg «lure» av nominelle tall, noe som blant annet kan gi arbeidsgivere større fleksibilitet i lønnsfastsettelsen.

La meg illustrere med et eksempel: Kåre har i utgangspunktet en årslønn på 500.000 kroner, men forhandler seg frem til en ny årslønn på 510.000 kroner. Den nominelle økningen fra året før har da vært på 10.000 kroner, eller 2 prosent, og Kåre er fornøyd.

Den generelle prisveksten ligger samtidig på 3 prosent. Kåre har da fått redusert sin reallønn med ett prosentpoeng, i og med at inflasjonen er høyere enn den nominelle lønnsøkningen. Etter lønnsoppgjøret tjener da Kåre kun 495.000 kroner, målt i fjorårets kroneverdi.

Slik kan bedrifter med økonomiske problemer kutte de reelle lønnskostnadene, uten at mange av de ansatte tenker stort over det.

Les også: Pensjonist trakk fra eiendomsskatten på selvangivelsen

Inflasjon er sosialpolitikk

Sentralbankene har enerett på å trykke penger i et land, og myndighetene kan velge å trykke opp mer penger i en periode for å betale sine utgifter. Dette har blant annet ofte blitt benyttet for å finansiere kriger gjennom historien.

Trykking av penger resulterer gjerne i økende inflasjon, noe som betyr at realverdien til statsgjelden reduseres.

Befolkningen med gjeld vil se at inflasjonen spiser av den. De rike med mye penger i banken, vil motsatt se at pengene blir mindre verdt. Inflasjon vil således isolert sett være med å redusere avstanden mellom fattig og rik.

Inflasjon kan derfor betraktes som sosialpolitikk, eller en skjult skattlegging fra myndighetenes side. Den britiske økonomen John Maynard Keynes, som er en av opphavsmennene til dagens økonomiparadigme, har blant annet uttalt følgende:

«By a continuing process of inflation, government can confiscate, secretly and unobserved, an important part of the wealth of their citizens».

Alt i alt skal vi derfor være glade for at prisen på krone-is og andre varer stiger fra år til år.

Les også: Dette er de beste nettbrettene

Innlegget er opprinnelig publisert på Pengenytt.no

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
11:14 Sun Heidi Sæbø konstituert som Morgenbladet-redaktør10:52 Oslo-byrådet vil massivt redusere biltrafikken10:40 Granåsen får 180 millioner til ski-VM 202510:27 Guaidó ber Russland og Kina om hjelp10:12 Mor (62) og datter (29) omkom i trafikkulykke i Volda: Frigir navnene10:00 Nytt krigsfunn: Deltok i angrepet på Pearl Harbor i 1941: 267 ble drept09:57 Indiske myndigheter reagerer sterkt på skoleeksperiment09:03 Knepen seier for Trudeau i Canada09:02 Gatekjøkken i Oslo angrepet for tredje gang08:52 Russisk isbryter vest av Ålesund meldte mayday08:47 Zidane irritert over rykter om at han kan få sparken08:46 Carragher sier unnskyld til Evra – åtte år etter Suárez' rasistiske hets08:02 Kjetil Jansrud vil sette «uslåelig» rekord i mesterskapsfri sesong07:52 Kirkerådet lager etisk regelverk for flyreiser07:40 Nord-Irland legaliserer abort07:39 Baksetevarsel kan bli standard etter hundrevis av dødsfall i USA07:39 Regjeringen vil bruke klima-«smutthull»: – Veldig uklokt07:34 Politimann skadd av skytevåpen under oppdrag i Trondheim07:24 Naruhito kronet i en noe nedtonet seremoni07:22 Flere borgerlige varaordførere i Sp-styrte kommuner05:50 Dette skjer i dag05:36 Anklager om fusk etter valget i Bolivia05:30 Dette skjedde i natt05:30 Afrikanske migranter sier de ville reist til Europa selv om de visste om farene05:27 Trondheim fengsel kritiseres for behandling av forvaringsdømte04:43 Prognose: Justin Trudeau kan danne regjering04:34 Mann pågrepet etter skuddløsning i Oslo sentrum03:36 Nasa vil sende utlendinger til månen også03:20 Bolivias president nær ved å vinne valget02:58 Høyre og MDG samarbeider i bydeler i Oslo02:50 Norske styrker fortsetter i Irak02:02 Pompeo: Trump er forberedt på å gripe inn når amerikanske interesser er truet01:15 Venstre-lederen: Jeg er best for partiet videre01:09 Studie: Klimaendringer gjør El Niño sterkere00:23 Israel og Jordan ber Trump beholde soldater i Syria23:26 Uroen fortsetter i Chile – nytt portforbud innført22:45 FN advarer om dramatisk befolkningsnedgang i Sørøst-Europa22:04 Enighet om byrådsplattformen i Oslo21:52 Tok opp kampen mot mishandling: – Alkoholmisbruk gikk ut over hesten21:49 Mattilsynet: 11.400 kilo kjøtt stoppet på grensen21:36 Hegerberg nominert til Ballon d'Or21:29 Facebook: – Står overfor stadig mer sofistikerte angrep21:09 Bare én brannmann brukte bilbelte i ulykken i Kvinesdal21:05 Gulljagende Bodø/Glimt snublet hjemme mot Mjøndalen20:31 Her er de mest urolige flyturene19:08 Slik ville skolen hindre juks18:10 Fly måtte snu da kjemikalie-lekkasje førte til at kabinansatte besvimte17:32 Carlsen satte rekord med remis mot Aronian – 101 strake partier uten tap17:13 BMW-tyver i Oslo-området går etter ratt og annet dyrt utstyr17:01 Brexitavtalen nektet lagt fram – Parlamentet startet lovprosessen16:31 Marianne Borgen fortsetter som ordfører i Oslo15:46 SIAN-leder om hattiltale: – Dette er faktaformidling15:29 Morgenbladets redaktør går av etter lang tids konflikt15:22 Superstjerne skulle spille Knausgård – så satte forfatteren foten ned15:07 Mann møter i retten tiltalt for drapsforsøk om bord i tog14:59 Julian Assange fikk ikke retten med på å utsette utleveringssak14:59 Stanset vanntilførsel til overfylt og omstridt teltleir14:53 Bjørgen tviler på om langrennsporten vil overleve14:50 Oppgang i det globale aksjemarkedet etter samtaler mellom USA og Kina14:19 Viken Venstre vraker Trine Skei Grande14:04 Toppserien innfører sluttspill: – Vil heve produktet14:03 Kurdere: – Amerikanerne flykter som rotter13:57 Tsjekkia hevder å ha avslørt russisk spionnettverk13:48 NFF vil forlenge Lagerbäcks kontrakt12:51 Tiltalt nekter for drap og mishandling av kona12:50 Tenåring slått og ranet i Oslo – fire tenåringer pågrepet11:56 Nye Ålesund er årets nynorskkommune11:55 Kallmyr om Oslo-volden: – Fattigdom er ingen unnskyldning11:54 Gir opp: – Neste år har vi ingen ferieboliger i Tyrkia11:54 Mange lemlestes for livet – nå har legene fått nok11:42 Premier League-spiss tatt for promillekjøring11:07 Sterkeste pundkurs på fem måneder10:57 Endelig rapport etter Lion Air-ulykken snart klar10:52 Full storm i Midt-Norge tirsdag10:35 Tyrkias offensiv har aktualisert et spørsmål som sjelden diskuteres åpent10:35 NRK slår sammen regionale TV-sendinger10:17 Høyre håper på Sp for videre samtaler i Bergen10:16 Iran advarer Tyrkia mot å etablere militært nærvær i Syria10:02 Konkursbegjæring for kosmetikkjeder - 1.300 ansatte berørt09:52 Svensk langrennsprofil mister hele sesongen09:52 Ruud falt på verdensrankingen09:51 Enighet om reformer i Libanon09:51 Far siktet for seksuell omgang med mindreårig i tillegg til drapsforsøk09:34 Tysk minister: – EU trenger noen dager til brexitavgjørelse09:33 FNB-styret snur om eksklusjon av medlemmer i Sandnes09:21 Barndomsstedet rasert av flom – da fikk Oddbjørn en idé09:19 Mot dødt løp mellom Trudeau og Scheer i Canada09:16 Woodward: – Ingen planer om United-salg08:18 Gustav Witzøe overtar som konsernsjef i SalMar08:18 Solberg på «ukjent» besøk i Irak08:11 Klopp mener Solskjær forsvarte seg til ett poeng08:09 Trump vil DNA-teste alle asylsøkere07:37 Politiet patruljerte på Facebook – fem bøtelagt07:30 Kina anklager japansk professor for spionasje07:26 Turister pågrepet for droneflyging ved marinebase07:14 Rundlurte Nav: Fikk både lønn og millioner i uførepensjon07:12 Galaxy videre i MLS-sluttspillet06:24 Japans eksport faller for tiende måned på rad06:10 Her herjer tornadoen i Texas05:53 Jordskjelv har rammet stillehavsøya Vanuatu
Siste nytt
11:14KulturSun Heidi Sæbø konstituert som Morgenbladet-redaktør10:52NorgeOslo-byrådet vil massivt redusere biltrafikken10:40SportGranåsen får 180 millioner til ski-VM 202510:27VerdenGuaidó ber Russland og Kina om hjelp10:12NorgeMor (62) og datter (29) omkom i trafikkulykke i Volda: Frigir navnene10:00VerdenNytt krigsfunn: Deltok i angrepet på Pearl Harbor i 1941: 267 ble drept09:57VerdenIndiske myndigheter reagerer sterkt på skoleeksperiment09:03PolitikkKnepen seier for Trudeau i Canada09:02NorgeGatekjøkken i Oslo angrepet for tredje gang08:52NorgeRussisk isbryter vest av Ålesund meldte mayday08:47SportZidane irritert over rykter om at han kan få sparken08:46SportCarragher sier unnskyld til Evra – åtte år etter Suárez' rasistiske hets08:02SportKjetil Jansrud vil sette «uslåelig» rekord i mesterskapsfri sesong07:52NorgeKirkerådet lager etisk regelverk for flyreiser07:40Helse og livsstilNord-Irland legaliserer abort07:39MotorBaksetevarsel kan bli standard etter hundrevis av dødsfall i USA07:39PolitikkRegjeringen vil bruke klima-«smutthull»: – Veldig uklokt07:34NorgePolitimann skadd av skytevåpen under oppdrag i Trondheim07:24VerdenNaruhito kronet i en noe nedtonet seremoni07:22PolitikkFlere borgerlige varaordførere i Sp-styrte kommuner05:50NorgeDette skjer i dag05:36PolitikkAnklager om fusk etter valget i Bolivia05:30NorgeDette skjedde i natt05:30VerdenAfrikanske migranter sier de ville reist til Europa selv om de visste om farene05:27NorgeTrondheim fengsel kritiseres for behandling av forvaringsdømte04:43VerdenPrognose: Justin Trudeau kan danne regjering04:34NorgeMann pågrepet etter skuddløsning i Oslo sentrum03:36VerdenNasa vil sende utlendinger til månen også03:20VerdenBolivias president nær ved å vinne valget02:58NorgeHøyre og MDG samarbeider i bydeler i Oslo02:50NorgeNorske styrker fortsetter i Irak02:02VerdenPompeo: Trump er forberedt på å gripe inn når amerikanske interesser er truet01:15NyheterVenstre-lederen: Jeg er best for partiet videre01:09VerdenStudie: Klimaendringer gjør El Niño sterkere00:23VerdenIsrael og Jordan ber Trump beholde soldater i Syria23:26VerdenUroen fortsetter i Chile – nytt portforbud innført22:45VerdenFN advarer om dramatisk befolkningsnedgang i Sørøst-Europa22:04NorgeEnighet om byrådsplattformen i Oslo21:52NorgeTok opp kampen mot mishandling: – Alkoholmisbruk gikk ut over hesten21:49NorgeMattilsynet: 11.400 kilo kjøtt stoppet på grensen21:36SportHegerberg nominert til Ballon d'Or21:29VerdenFacebook: – Står overfor stadig mer sofistikerte angrep21:09NorgeBare én brannmann brukte bilbelte i ulykken i Kvinesdal21:05SportGulljagende Bodø/Glimt snublet hjemme mot Mjøndalen20:31ReiseHer er de mest urolige flyturene19:08VerdenSlik ville skolen hindre juks18:10VerdenFly måtte snu da kjemikalie-lekkasje førte til at kabinansatte besvimte17:32SportCarlsen satte rekord med remis mot Aronian – 101 strake partier uten tap17:13MotorBMW-tyver i Oslo-området går etter ratt og annet dyrt utstyr17:01VerdenBrexitavtalen nektet lagt fram – Parlamentet startet lovprosessen16:31NorgeMarianne Borgen fortsetter som ordfører i Oslo15:46NorgeSIAN-leder om hattiltale: – Dette er faktaformidling15:29NorgeMorgenbladets redaktør går av etter lang tids konflikt15:22NorgeSuperstjerne skulle spille Knausgård – så satte forfatteren foten ned15:07NorgeMann møter i retten tiltalt for drapsforsøk om bord i tog14:59VerdenJulian Assange fikk ikke retten med på å utsette utleveringssak14:59VerdenStanset vanntilførsel til overfylt og omstridt teltleir14:53SportBjørgen tviler på om langrennsporten vil overleve14:50PengerOppgang i det globale aksjemarkedet etter samtaler mellom USA og Kina14:19PolitikkViken Venstre vraker Trine Skei Grande14:04SportToppserien innfører sluttspill: – Vil heve produktet14:03VerdenKurdere: – Amerikanerne flykter som rotter13:57VerdenTsjekkia hevder å ha avslørt russisk spionnettverk13:48SportNFF vil forlenge Lagerbäcks kontrakt12:51NorgeTiltalt nekter for drap og mishandling av kona12:50NorgeTenåring slått og ranet i Oslo – fire tenåringer pågrepet11:56KulturNye Ålesund er årets nynorskkommune11:55NorgeKallmyr om Oslo-volden: – Fattigdom er ingen unnskyldning11:54PengerGir opp: – Neste år har vi ingen ferieboliger i Tyrkia11:54NorgeMange lemlestes for livet – nå har legene fått nok11:42SportPremier League-spiss tatt for promillekjøring11:07PengerSterkeste pundkurs på fem måneder10:57VerdenEndelig rapport etter Lion Air-ulykken snart klar10:52NorgeFull storm i Midt-Norge tirsdag10:35VerdenTyrkias offensiv har aktualisert et spørsmål som sjelden diskuteres åpent10:35KulturNRK slår sammen regionale TV-sendinger10:17PolitikkHøyre håper på Sp for videre samtaler i Bergen10:16VerdenIran advarer Tyrkia mot å etablere militært nærvær i Syria10:02PengerKonkursbegjæring for kosmetikkjeder - 1.300 ansatte berørt09:52SportSvensk langrennsprofil mister hele sesongen09:52SportRuud falt på verdensrankingen09:51VerdenEnighet om reformer i Libanon09:51NorgeFar siktet for seksuell omgang med mindreårig i tillegg til drapsforsøk09:34PolitikkTysk minister: – EU trenger noen dager til brexitavgjørelse09:33PolitikkFNB-styret snur om eksklusjon av medlemmer i Sandnes09:21NorgeBarndomsstedet rasert av flom – da fikk Oddbjørn en idé09:19PolitikkMot dødt løp mellom Trudeau og Scheer i Canada09:16SportWoodward: – Ingen planer om United-salg08:18PengerGustav Witzøe overtar som konsernsjef i SalMar08:18PolitikkSolberg på «ukjent» besøk i Irak08:11SportKlopp mener Solskjær forsvarte seg til ett poeng08:09VerdenTrump vil DNA-teste alle asylsøkere07:37NorgePolitiet patruljerte på Facebook – fem bøtelagt07:30VerdenKina anklager japansk professor for spionasje07:26NorgeTurister pågrepet for droneflyging ved marinebase07:14PengerRundlurte Nav: Fikk både lønn og millioner i uførepensjon07:12SportGalaxy videre i MLS-sluttspillet06:24PengerJapans eksport faller for tiende måned på rad06:10VerdenHer herjer tornadoen i Texas05:53VerdenJordskjelv har rammet stillehavsøya Vanuatu
Populært