Meny

– Nav somler med krav om tilbakebetaling

Se video.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I løpet av de siste tre årene har minst 676 millioner kroner gått tapt fordi Nav er ikke er flinke nok til å følge opp feilutbetalinger, ifølge Riksrevisjonen.

Betydelige midler går tapt fordi krav etter feilutbetaling av trygdeytelser foreldes, noe som er sterkt kritikkverdig, konstaterer riksrevisor Per-Kristian Foss.

Av 240 departementer og virksomheter har ti fått merknader om vesentlige feil i årets rapport fra Riksrevisjonen om 2015-regnskapene.

Ifølge Riksrevisjonen utfører Nav, det vil si Arbeids- og velferdsetaten, lite etterkontroll.

– Etterkontroll er viktig for å avdekke feilutbetalinger fra Nav, og dette kan sannsynligvis dreie seg om betydelig større beløp, sier Foss.

Etaten har selv anslått at en gjennomgang av uførepensjon i 2013 ville ha avdekket feilutbetalinger av 190 millioner kroner.

Les også: Flere kan ha blitt fengslet på grunn av Nav-feil

– Mange tiltak er gjennomført, og flere av punktene som Riksrevisjonen påpeker er allerede under arbeid, sier økonomi- og styringsdirektør Geir Axelsen til NTB.

Han understreker at nesten 90 prosent av alle feilutbetalingssaker, samt 70-75 prosent av gjelden som sendes til innkreving, blir gjort opp i løpet av tre år.

– Nav utarbeider nå en handlingsplan som dekker hele feilutbetalingsområdet, det vil si på alle arbeidsprosesser fra forebygging, avdekking og saksbehandling til innkreving. Denne skal gi grunnlag for å vurdere om det er behov for ytterligere tiltak, sier Axelsen.

Les også: Nye uføreregler gir store kutt i uføretrygden

Privatøkonomi
Populært