Stemmer / Penger:

Slik tolker du skattelistene

Når skattelistene offentliggjøres, skaper det ofte forvirring. Hva viser tallene egentlig?

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Stemmer: Kristina Picard
Forbrukerøkonom, Storebrand

Delta i debatten

Send oss gjerne forslag til kronikker vi kan publisere.
Formen bør være kronikk/kommentar/blogginnlegg med maks 1000 ord.

E-post: stemmer@abcnyheter.no

I dag offentliggjøres skattelistene for 2015 på Skatteetatens hjemmesider. Hvem som helst kan søke i skattelistene, men vær klar over at Stortinget har bestemt at hvem som søker i skattelistene, skal logges. Det betyr at den personen som blir søkt på, kan få vite hvem som har søkt, noe som har ført til at langt færre søker i skattelistene nå enn da de var «fritt vilt» for noen år siden.

Uavhengig av om du er for eller mot offentlige skattelister, kan det være greit å vite hva de forteller – og ikke forteller om folks privatøkonomi.

Skattesøk: Finn de rikeste i din kommune

For lav inntekt?

Skattelistene inneholder informasjon om innbetalt skatt, nettoinntekt og nettoformue fra forrige skatteår. Mange føler likevel at opplysningene om dem selv ikke stemmer, og dette er ofte knyttet til det som står oppført som inntekt.

Skattelistene viser nettoinntekt, som er det du fikk i lønn, kapitalinntekter og naturalytelser – minus fradrag som personfradrag, minstefradrag og for eksempel rentefradrag. Fordi alle får minst ett fradrag, vil nettoinntekten i skattelistene aldri være så mye som det du faktisk tjente, med noen unntak.

Mange nordmenn har mye lån, blant annet på grunn av høye boligpriser. Mye lån gir lavere nettoinntekt fordi fradrag for alle renter du betalte i fjor, trekkes fra først. Dette kan være noe av forklaringen hvis personer har en lavere nettoinntekt i år enn i fjor, til tross for at de er i den samme jobben. De har rett og slett tatt opp mer lån.

Andre fradrag som kan være med å maskere den virkelige inntekten, er for eksempel fradrag for barnepass eller jobbreiser.

Alle inntekter, ikke bare lønn

Det hender også at nettoinntekten som kommer frem i listene, er høyere enn den faktiske bruttolønnen det året. Dette kan være personer som ikke har gjeld (altså ingen rentefradrag), men med formue fordi kapitalinntektene (inntekter fra renter, utleie, aksjegevinster og annet) er høyere enn fradragene, og den innbetalte formuesskatten fører til en høyere utlignet skatt.

Husk at det ikke bare er alle fradragene som påvirker nettoinntekten, men at en skattebetaler kan ha flere inntekter, ikke bare fra det stedet vedkommende jobber. Vi bør med andre ord ikke sette noe likhetstegn mellom lønn og det som står oppført som nettoinntekt i selvangivelsen. Inntekten oppført i skattelistene er ikke nødvendigvis noen god indikasjon på hva ulike yrkesgrupper tjener. Da kan det være bedre for eksempel å se på lønnsstatistikk fra SSB.

Les også: Mystisk inntektsmilliardær daler på inntektstoppen: – Ingen kommentar, ha det!

Sier lite om formue

Hva gjelder tall på formue, så er det omtrent like upresist hvis du lurer på den faktiske verdien av hva folk eier. Ligningsverdien på boliger og fritidsboliger er mye lavere enn den faktiske markedsverdien. Så selv om en person står oppført med 0 kroner i formue, kan han/hun ha flere millioner i formue. Grunnen til det er at det er netto ligningsformue som står oppført i skattelistene. Merk også at personer som er gift, fritt kan overføre verdier seg imellom slik at alt kan være oppført bare på den ene ektefellen.

Hvis man er opptatt av å finne ut hva folk tjener eller hvor store verdier de har, gir skattelistene i beste fall bare en pekepinn. Det skattelistene viser, er hva du som privatperson betalte i skatt i for. Listene holder med andre ord akkurat hva de lover.

Les også: De rikeste stortingspolitikerne

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
Populært