Stemmer/Penger:

Kronekurs, oljepris og renteutvikling - hvordan henger dette egentlig sammen?

Neste rentemøte er 22. september. Da er det mulig Øystein Olsen setter ned styringsrenten til et nytt historisk lavt nivå.
Neste rentemøte er 22. september. Da er det mulig Øystein Olsen setter ned styringsrenten til et nytt historisk lavt nivå. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

En evig runddans kanskje, men det henger faktisk på greip.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Stemmer: Christian Lie
Seniorstrateg i Danske Bank Wealth Managment

Delta i debatten

Send oss gjerne forslag til kronikker vi kan publisere.
Formen bør være kronikk/kommentar/blogginnlegg med maks 1000 ord.

E-post: stemmer@abcnyheter.no

Ukentlig ser vi analytikere fra ulike banker og meglerhus gi sine anslag på fremtidig utvikling i oljeprisen, i kronekursen og ikke minst hva Norges Bank vil gjøre med rentesettingen.

For de som ikke selv er makroanalytikere, kan sammenhengen mellom de ulike spådommene fremstå som mildt sagt forvirrende. Men det er faktisk en sammenheng, og stort sett er den rimelig logisk.

Makroøkonomi kan virke forvirrende, men det meste er i grunn ganske logisk. Foto: Berit Roald / NTB scanpix
Makroøkonomi kan virke forvirrende, men det meste er i grunn ganske logisk. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Heng med...

Norges Bank har ansvaret for pengepolitikken i landet og opererer med et såkalt inflasjonsmål, dvs sentralbanken skal styre rentesettingen slik at inflasjonen over tid ligger på omlag 2,5 prosent. I perioder med svak økonomisk vekst, som Norge har vært igjennom de siste kvartalene, kan hensynet til økonomien likevel bidra til at Norges Bank i perioder kan «leve med» høyere inflasjon enn 2,5 prosent.
Og det er her kronekursen kommer inn i bildet. Oljeprisfallet siden sommeren 2014 bidro til svakere utsikter for norsk økonomi og dermed forventninger om lavere renter.

De forventningene har virkelig slått til med rekordlave renter ikke bare hos sentralbanken, men også på innskudd og boliglån for folk flest..

Lavere renter vil alt annet likt gjøre det mindre attraktivt for utlendinger å plassere pengene på norske konti eller i norske verdipapirer, noe som fører til at det vil være flere som ønsker å selge, enn å kjøpe, den norske valutaen. Dermed svekkes norske kroner målt mot andre valutaer, som eksempelvis euro og amerikanske dollar.

Les også: Kan kunnskap være fondsinvestorens største fiende?

Målt mot landets viktigste handelspartnere svekket den norske kronen seg med 20 prosent fra juni 2014 til januar i år. En svakere krone er positivt for norsk økonomi, gjennom at det blir lettere for norske eksportselskaper å selge sine varer/tjenester i utlandet - det bidrar til å gjøre norsk eksport mer konkurransedyktig, eksempelvis sammenlignet med konkurrenter i andre land som ser sin valuta stige mot norske kroner. Norges Bank liker en svak norsk krone fordi det er bra for økonomien.

Fordi en svakere krone gjør det dyrere for oss nordmenn å kjøpe varer og tjenester i utlandet, fører dette til det makroøkonomer kaller høyere importert inflasjon. Dette betyr rett og slett at det generelle prisnivået i Norge trekkes opp fordi det vi importerer blir dyrere. Importert inflasjon er en viktig bidragsyter til at vi nå har den høyeste inflasjonsraten på mange år, over 4 prosent ved målingen i juli. Norges Bank liker ikke at inflasjonen stiger høyt over målsetningen på 2,5 prosent over lengre perioder, blant annet fordi det svekker tilliten til sentralbankens evne til å styre etter inflasjonsmålet, samt at høy inflasjon svekker kjøpekraften for husholdningene og på sikt kan svekke veksten i økonomien. (Dyrere varer/tjenester bidrar til at vi får litt dårligere råd, særlig hvis lønnsveksten er lavere enn prisveksten).

Les også: Brexit ikke til hinder for aksjeoppgang i juli

Mange hensyn å ta...

Fordi oljeprisen nå har steget 77 prosent siden bunnen i januar, har dette samtidig også bidratt til at norske kroner har løftet seg litt i verdi ( cirka fem prosent ). En sterkere norsk krone vil alt annet likt øke sannsynligheten for at Norges Bank kan fristes til å kutte styringsrenten fra rekordlave 0,5 prosent til 0,25 prosent i september. Høy inflasjon peker derimot i retning av at sentralbanken ikke bør kutte, evt ha uendret rente, mens sterk boligprisutvikling også taler for å unngå ytterligere rentekutt. (Høy boligprisvekst og mye gjeld hos norske husholdninger, kan gi »finansielle ubalanser", som igjen kan føre til problemer for bankene dersom boligprisene skulle falle kraftig. Dette er også noe sentralbanken tar hensyn til)

Fortsatt forvirret?

Oljeprisen har mye å si for kronekursen. Kronekursen påvirker inflasjonen. Inflasjonen påvirker Norges Bank og styringsrenten.
Oljeprisen har såpass stor innvirkning på utviklingen i norsk økonomi, at større oljeprisbevegelser også vil kunne påvirke rentesettingen hos Norges Bank direkte.
Hva Norges Bank sier og gjør med styringsrenten, og hva makroøkonomene tror Norges Bank vil si og gjøre, påvirker på sin side også kronekursen og rentene i finansmarkedet. En evig runddans kanskje, men det henger faktisk på greip.

Les også:

Helt hypotetisk, hva hadde du gjort om du vant 508 millioner kroner?

Ti tips for å gjøre begravelsen så billig som mulig

Hva betyr forslag til ny arvelov for deg og meg?

Personvernpolicy