Stemmer/Penger:

Brexit ikke til hinder for aksjeoppgang i juli

<p>Europeisk økonomi virker enn så lenge å stå imot Brexit-sjokket mens Storbritannia ser ut til å bremse opp, mener seniorstrateg Christian Lie. Foto: Reuters/Philippe Wojazer</p>
Europeisk økonomi virker enn så lenge å stå imot Brexit-sjokket mens Storbritannia ser ut til å bremse opp, mener seniorstrateg Christian Lie. Foto: Reuters/Philippe Wojazer

I lys av vår forventning om svekkelse i europeisk og kinesisk økonomi, vil utviklingen i USA bli avgjørende for verdensøkonomien, skriver seniorstrateg Christian Lie.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Stemmer: Christian Lie
Seniorstrateg i Danske Bank Wealth Managment

Delta i debatten

Send oss gjerne forslag til kronikker vi kan publisere.
Formen bør være kronikk/kommentar/blogginnlegg med maks 1000 ord.

E-post: stemmer@abcnyheter.no

Til tross for Brexit, fremgang for Trump i meningsmålinger, kuppforsøk i Tyrkia, flere terroristangrep og det faktum at 30 prosent av verdens statsobligasjoner handles med negativ rente, ble juli en jubelmåned for investorene.

Målt i lokal valuta steg globale aksjer 4,3 prosent med drahjelp fra Japan (+6,4 prosent), vekstmarkedene (+5 prosent), samt USA og Europa (+3,7 prosent). Oslo Børs steg 1,6 prosent til tross for at oljeprisen falt 14 prosent som følge av høye lagernivåer og stigende lete- og produksjonsaktivitet i USA. Brexit bidro merkelig nok også positivt gjennom å styrke forventningene om fortsatt stimulerende pengepolitikk, som igjen førte globale statsrenter til nye bunnivåer. (30 prosent av globale statspapirer har nå negativ effektiv rente) Sistnevnte sørger for å «tvinge» større deler av investorenes porteføljer over i aktivaklasser som kan gi en høyere (og positiv) avkastning.

Det er for tidlig å evaluere de økonomiske effektene av Brexit, da effekten på forbruk og investeringer først vil komme til syne i nøkkeltall de kommende måneder. Basert på data publisert i juli indikeres en relativt stabil aktivitetsutvikling i verdensøkonomien.

Amerikansk økonomi ser ut til å ha økt marsjfarten fra første til andre halvår, kinesiske myndigheter synes å ha overraskende god kontroll over vekstutviklingen, mens europeisk økonomi enn så lenge synes å stå imot mot Brexit-sjokket. Storbritannia derimot, ser ut til å bremse opp med betydelige fall i detaljhandel, forbrukertillit og industriaktivitet. Britiske aksjer steg 3,4 prosent i juli.

Les også: Kan kunnskap være fondsinvestorens største fiende?

Bakgrunn

I lys av vår forventning om svekkelse i europeisk og kinesisk økonomi, vil utviklingen i USA bli avgjørende for verdensøkonomien. Arbeidsmarkedsrapporten for juni viste 287.000 nye sysselsatte og underbygger økt lønnsvekst for arbeidstagere og dermed marginpress for arbeidsgivere. Tall fra boligmarkedet viste høyeste omsetningstakt på mer enn 8 år, mens forbruksveksten i andre kvartal var den høyeste på 10 år.

Svak BNP-vekst i Q1 (0,8 prosent ann. rate) og Q2 (1,2 prosent ann.rate) har derimot bidratt til å skyve markedsforventningen til neste renteheving fra FED til september 2017. Vi forventer en vekstrate på 2-2,5 prosent gjennom andre halvår, noe som vil understøtte en tidligere pengepolitisk normalisering.

Vi forventer at Brexit vil svekke britisk og europeisk økonomi gjennom andre halvår. Mens britiske nøkkeltall allerede reflekterer den økte usikkerheten (største fall i forbrukertillit på 25 år og i industriaktivitet på tre år), har data fra kontinentet enn så lenge vært mer oppmuntrende.

Les også: Sjekk om det lønner seg å starte fondssparing nå

De økonomiske forventningene hos europeiske bedrifter løftet seg fra juni til juli, mens arbeidsledigheten både i Tyskland og Spania har falt videre. Vi forventer likevel at vekstraten i EU faller fra 2 prosent til 1 prosent, som en følge av at husholdningene blir mer forsiktige og at bedriftene øker likviditetsreserver, reduserer lagernivåer og avventer ansettelser. ECB vil se positivt på at inflasjonen har steget til 0,2 prosent i eurosonen og 0,4 prosent i Tyskland, men økonomisk usikkerhet har økt sannsynligheten for at nåværende pengepolitikk videreføres lenger, eller utvides.

Den kinesiske BNP-veksten for andre kvartal ble rapportert til 6,7 prosent år/år, noe som understøtter myndighetenes målsetning om 6,5 vekst i 2016. En omfattende stimulanspakke implementert gjennom de foregående 18 månedene, har støttet økonomien blant annet gjennom infrastrukturprosjekter og økt aktivitet i boligmarkedet.

Myndighetene har kontroll på banksektoren til tross for stigende utlånstap og vi forventer ingen hard landing for økonomien. Derimot forventer vi at overkapasiteten i boligmarkedet gradvis vil tynge prisutvikling, byggeaktivitet, industriproduksjon og dermed BNP-veksten. Dagens kredittvekst på 15-20 prosent årlig rate vil falle i takt med økte krav til tapsavsetninger hos bankene og nedbygging av skyggebanksektoren.

Les også: Peter Warren om «brexit»: Markedet derimot fungerte som det skulle

Hva betyr dette for dine investeringer?

Vi har nå en nøytral aksjeallokering i våre porteføljeløsninger, noe som tilsvarer et langsiktig normalnivå. Det er flere årsaker til at vi til tross for kursoppgangen i juli ikke overvekter aksjer fremfor renter; ventet svekkelse i kinesisk og europeisk økonomi, usikkerhet rundt det amerikanske presidentvalget og mulighet for at FED overrasker investorene med høyere styringsrenter. I tillegg er inntjeningsveksten fortsatt svak, noe som har bidratt til at aksjemarkedet gjennom juli har blitt noe dyrere.

Les også:

Hedgefond til besvær

Bankene lar kundene betale for eiernes fest

Slår inkasso-alarm om forbrukslån

Personvernpolicy