Meny

Stemmer/Penger:

AFP – et verdifullt gode om man oppfyller kravene

Både offentlig og privat sektor har AFP, men der slutter likhetene. Foto: COLOURBOX

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Stemmer: Alexandra Plahte
Jurist, Leder pensjon i Gabler Pensjon & Rådgivning

Delta i debatten

Send oss gjerne forslag til kronikker vi kan publisere.
Formen bør være kronikk/kommentar/blogginnlegg med maks 1000 ord.

E-post: stemmer@abcnyheter.no

For den som ikke orker å jobbe noe utover 62 år, er offentlig AFP et verdifullt gode. I privat sektor er den ubestridte hovedvinneren derimot den som orker å stå lenge i en stilling, skriver Alexandra Plahte.

Møt Alexandra Plahte:

Alexandra Plahte er jurist og jobber som Leder pensjon i Gabler Steenberg & Plahte AS. Hun er uavhengig rådgiver for offentlige og private virksomheter og deres ansatte innenfor pensjon. Alexandra er kjent for sitt engasjement og evne til å formidle komplisert fagstoff på en lettfattelig måte. Hun er ofte å se i media og er mye brukt som foredragsholder. Hun har også skrevet flere fagbøker og fagartikler.

De fleste vet at AFP står for avtalefestet pensjon. Det mange imidlertid ikke er klar over, er hvor stor forskjell det er på ordningene i privat og offentlig sektor, og ikke minst hvor lett det er å gå i en av de mange fallgruvene som gjør at man mister retten til AFP. Mens enkelte mener AFP står for «Absolutt Fantastisk Pensjon», mener andre det står for «Alt For god Pensjon». Én ting er i allefall sikkert, og det er at synet på AFP avhenger av hvem man spør og – ikke minst - hvilken ordning det refereres til; AFP i offentlig sektor eller AFP i privat sektor?

Les Plahtes forrige innlegg: Det finnes en viss rød tråd i «pensjonsgalskapen»

Riktignok heter ordningene avtalefestet pensjon (AFP) i begge sektorer, men der slutter også likhetene. Mens offentlig AFP er en korttidsytelse som forutsetter at man slutter helt eller delvis før 67 år, er AFP i privat sektor en livsvarig ytelse som fritt kan kombineres med annen inntekt. I motsetning til AFP i offentlig sektor har ikke AFP i privat sektor avkortningsregler for annen inntekt og forutsetter altså ikke fratreden.

Les mer om Alexandra Plahte her

AFP og pensjonsreformen

Hva gjelder AFP i privat sektor, ble denne vesentlig endret med virkning fra 1. januar 2011. AFP i privat sektor speiler hovedprinsippene i pensjonsreformen hva gjelder:

  • Fleksibelt uttak; det er ikke nødvendigvis et spørsmål om når du skal gå av med AFP, men når du skal ta ut din AFP
  • Nye opptjeningsregler; alle-års opptjening
  • Ny regulering; AFP under utbetaling reguleres tilsvarende alderspensjonen fra NAV, lønn deretter fratrukket 0,75%
  • Levealdersjustering: Med økt levealder reduseres årlig AFP, med mindre man utsetter uttaket.

For offentlig AFP ble det imidlertid kun innført ny regulering av løpende pensjon. Offentlig AFP er følgelig ikke levealdersjustert, omfattes ikke av nye opptjeningsregler, ei heller fleksibelt uttak.

Les også: Alt du trenger å vite om pensjon

Hvem er vinnerne?

Jeg får ofte spørsmål om hvem som er vinnere og tapere når nye regler innføres.

For den som ikke orker å jobbe noe utover 62 år, er offentlig AFP et verdifullt gode. I privat sektor er den ubestridte hovedvinneren derimot den som orker å stå lenge i en stilling. Jobber vedkommende fullt til 67 år ville han eller hun med gammel AFP ikke ha benyttet seg av ordningen (et prinsipp som altså fortsatt gjelder for offentlig AFP). Med ny AFP i privat sektor får vedkommende derimot nå et helt nytt livsvarig gode på toppen av all pensjon – kalt AFP.

Les også: Ikke bli en pensjonstaper

Tre pensjonsregimer

Det er viktig å huske på at slett ikke alle arbeidsgivere er omfattet av en AFPordning. Ved jobbskiftet vil det således være tre alternativer når det gjelder AFP:

  • Du omfattes av offentlig AFP
  • Du omfattes av AFP privat sektor
  • Du omfattes ikke av noen AFP-ordning

Grafikk: Sverre Frugård / ABC Nyheter

Omfattet av en AFP ordning er ikke det samme som rett til AFP

Det er viktig å være klar over at det å jobbe i en AFP bedrift på ingen måte er det samme som at man fyller vilkårene for AFP. Reglene er brutale i den forstand at enten så fyller man vilkårene på AFP eller så gjør man det ikke. Det er med andre ord ikke noe som heter «litt» AFP. AFP har fort en nåverdi på 1,1 – 1,2 millioner kroner. Da sier det seg selv at det er greit å vite konsekvensene av valgene man står ovenfor – og det før valg treffes.

Rett til AFP fordrer at man fyller en rekker vilkår. Ettersom AFP-ordningene er så ulike i privat og offentlig sektor, kan jobbskifte mellom sektorene by på utfordringer.

Et av hovedvilkårene for rett til AFP i privat sektor er at man må ha vært omfattet av AFP-ordningen i syv av de siste ni årene ved fylte 62 år. Vilkåret er absolutt og må være oppfylt ved fylte 62 år. Den enkelte kan med andre ord ikke «reparere» ved å jobbe utover 62 år. Perioder med offentlig AFP medregnes i utgangspunktet ikke. Dersom du skrifter jobb etter fylte 55 år og ikke tidligere har vært omfattet av en AFP-ordning, hjelper det altså fint lite om ny arbeidsgiver har AFP. Du vil ikke rekke å ha vært omfattet av AFPordningen i syv av de siste ni årene den dagen du fyller 62 år. For de som er født før 1955 er ansiennitetskravet noe mildere.

AFP i privat sektor innebærer at det kan koste dyrt å gå fra en AFP-bedrift til en bedrift uten AFP når man har passert 50-55 år. Det utstedes ingen fripolise med opptjente rettigheter i AFP.

Bytter du jobb fra privat til offentlig sektor vil du omfattes av offentlig AFP, men slik offentlig AFP er per i dag har den, som nevnt, kun verdi for de som velger å fratre helt eller delvis før 67 år.

Les også: Tidlig uttak gir lavere pensjoner

AFP begrenser mobiliteten og skaper lønnspress

Det er liten tvil om at APF-ordningen begrenser mobiliteten i arbeidslivet. AFP er definitivt blitt et synlig gode som, for arbeidsgivere uten AFP, kan være utfordrende i forbindelse med rekruttering. Særlig hva gjelder aldersgruppen 50 pluss. Kommer jeg fra en arbeidsgiver som har AFP holder det kanskje ikke om ny arbeidsgiver kan matche både lønn og nivå på tjenestepensjonsordningen. Har ikke ny arbeidsgiver AFP, blir fort spørsmålet da om de også kompenserer for verdien av 80.000 i årlig livsvarig AFP. For mange er faktisk størrelsen på årlig AFP i privat sektor høyere enn størrelsen på årlig tjenestepensjon.

Les også: Fire av ti går i pensjon med boliggjeld

Sluttpakke kan koste dyrt

Det er slett ikke uvanlig at arbeidsgiver, i forbindelse med nedbemanning eller omstilling tilbyr økonomiske virkemidler til ansatte mot at de selv sier opp sin stilling. Er du i aldersgruppen 59 til 62 år, jobber i privat sektor i en AFP-bedrift og vurderer å ta imot en sluttpakke, bør du tenke deg særdeles godt om. Selv om du skulle ha en ny arbeidsgiver å gå til, kan det å ta imot en sluttpakke koste dyrt.

Utgjør sluttpakken i enkeltår 1,5G (G er Folketrygdens grunnbeløp og utgjør pt. 90.068 kroner), mister man nemlig retten til AFP. Det kan med andre ord bli dyrt å ta imot en sluttpakke på kroner 250.000 dersom man i neste runde mister AFP som et livsvarig gode med en nåverdi på 1,2 millioner.

Les også: 20.000 kunder står i fare for å miste pensjon

Sluttpakke i stedet for gavepensjon

Tidligere var det vanlig at arbeidsgiver i omstilling tilbød de ansatte en såkalt gavepensjon på toppen av AFP-en slik at vedkommende for eksempel totalt fikk et ytelsesnivå på 66 prosent i perioden frem til 67 år. Med gammel AFP var dette i og for seg greit ettersom arbeidsgiver visste at ansatte måtte fratre for å nyte godt av AFP. Slik er det ikke lenger. AFP i privat sektor er jo løsrevet fra fratreden. Fyller jeg øvrige vilkår, er jeg berettiget til AFP selv om jeg fortsetter i full jobb. Da holder det normalt ikke med en mindre tilleggsytelse fra arbeidsgiver mot at jeg selv sier opp min stilling.

Delvis ufør?

Dersom du er delvis ufør og omfattet av AFP i privat sektor bør du være særdeles oppmerksom når du nærmer deg 62 år. Før fylte 62 år må du nemlig foreta et valg; fortsatt uføretrygd fra NAV eller AFP? Dersom du ikke velger, har du faktisk valgt – med de konsekvenser det får. Det følger nemlig av regelverket for AFP at man ikke har rett på AFP dersom man har mottatt uføretrygd fra NAV etter fylte 62 år! Hva som lønner seg for den enkelte er avhengig av en rekke forhold. Det som imidlertid er sikkert er at regnestykket bør gjøres før fylte 62 år slik at man faktisk har et godt nok grunnlag for å treffe riktig valg. Det å ikke velge/velge feil kan med andre ord koste dyrt!

Hvor finner jeg ut av hva?

Dersom du lurer på hva du ligger an til å få i AFP kan du få prognoser på dette ved å logge deg inn på din pensjon på navs nettside ( www.nav.no ). Der krysser du av for om du er omfattet av AFP i privat eller offentlig sektor. Du vil da få opp en prognose som viser størrelsen på årlig AFP. Det er viktig å huske på at NAVs kalkulator på ingen måte er noe bekreftelse på om du faktisk er omfattet av AFP og om du fyller vilkårene. Dersom du lurer på dette og har offentlig AFP bør du logge deg inn på nettsiden til pensjonskassen (for eksempel SPK.no eller KLP.no avhengig av hvilken offentlig tjenestepensjonsordning du er omfattet av). Lurer du på vilkårene for AFP i privat sektor anbefaler jeg deg å gå inn på det som heter www.afp.no Det er nettsiden til Fellesordningen for AFP (Privat sektor). Her finner du både vilkår, vedtekter, spørsmål og svar samt en «AFP-test» du kan gå igjennom som forteller deg om du ligger an til å fylle vilkårene for AFP eller ei.

Takk for at du abonnerer

Motta våre nyheter via Messenger

Jeg godtar brukvervilkårene
Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
18:10 Politiet etterforsker drap på norsk statsborger på Sri Lanka18:08 Stanset for å hjelpe – fikk egen bil stjålet17:10 Mann funnet død i sjøen ved Egersund16:35 Matros fra ikonisk fotografi er død15:40 Saudi-Arabias kronprins avviser United-oppkjøp15:39 SOHR: 13 personer drept i bombeangrep i Syria15:16 Heimebane øker i andre omgang - en halv million så sesongpremieren15:16 Nei, dette fritar ikke gårdeieren fra ansvar15:16 Nyfødt turisme i klassisk diktatur14:54 Olav Thon vant søksmål mot restaurant på Hamar14:47 SVT tok avstand fra Åkesson-uttalelse – felt av klageorgan14:31 Svensk aktivist dømt for å hindre deportasjon14:14 Blokkerer innbetalinger til angivelig IQ-test-svindel13:59 Postbud døde i ulykke under levering av post13:41 Kristoffersen-konflikten påvirket lagkameratene foran VM13:33 Prognose: Valgkollaps for Europas sosialdemokrater13:18 Molde leier ut Chukwu til kinesisk klubb13:14 Rullestolbrukere kan få sette opp farten13:04 Borgerrettigheter under «harde angrep» over hele kloden12:46 Regjeringen: Ikke aktuelt med flyktning-stopp i Oslo12:45 Søker i sjøen etter savnet mann i Egersund12:30 Da langrennsløperne smurte selv12:30 God glid koster minst ti millioner12:13 Polen trekker seg fra toppmøte i Israel11:47 Nytt anslag: Over halvparten av Norges olje- og gassressurser gjenstår11:47 Gladmelding for Nilsson: – Det går mot VM-start11:46 Sju Labour-politikere forlater partiet11:08 26 år gammel kvinne omkom i jordskredet i Orkdal10:51 Anthony Weiner løslatt fra fengsel10:50 – Et usedvanlig oppgjør i Staten10:31 Det kan gjemme seg andre, digre kratere langt under Grønlandsisen10:29 Reagerer på hotellreklamer10:02 Norwegian raste fra start09:59 Ett av fire brev sendt av det offentlige ble kuttet i fjor09:58 Østerrike vraket Schlierenzauer09:53 Strømsjokk spiste opp fjorårets lønnsvekst09:19 Over elleve millioner besøkte museum i Norge i 201709:03 Fire soldater drept i Kashmir09:03 Flere barn vokser opp i lavinntektsfamilier08:59 Skofteruds minnerenn er avlyst08:29 Lindmo får kritikk for French-intervju08:24 Bollestad kaller Veterinærinstituttet inn på teppet08:18 3.550 arbeidsledige får mindre å rutte med etter dagpengekutt07:27 Iransk TV-kanal stoppet tysk kamp fordi dommeren var kvinne07:05 Sirkus Aunli for 34 år siden06:48 Ankesaken til forvaringsdømt nordmann starter mandag06:37 Lundby kan bli den store taperen06:23 Helikoptertypen som styrtet i Røldal har vært involvert i 17 ulykker06:15 Seks soldater drept i Pakistan05:51 Trump har fått rapport om bilimport fra Europa05:50 Dette skjer i dag05:38 Dette skjedde i natt05:30 Sp vil ha avklart om justisministeren har bånd til Huawei05:28 Abe taus om Trumps fredsprisnominasjon05:20 Høyre-utvalg til Solberg: Bruk mer på Forsvaret05:14 USAs justiskomitéleder vil granske påstander om å fjerne presidenten05:09 21-årig drapssiktet framstilles for varetekt i Bergen05:00 Rapport: Fire av ti selskaper gjorde feilansettelser i fjor04:16 Europeiske folkevalgte får ikke slippe inn i Venezuela03:39 Australia hacket før valget – mistenker fremmed stat03:32 Forsvaret varsler rettslige skritt om Helge Ingstad02:55 Helikopter med to om bord savnet i Hordaland02:41 Kroatisk kvinne mistenkt for å putte drept søster i fryseren02:17 48 branner i Nord-Spania02:08 Ekspertgruppe mener operasjon mot skuldersmerter bør droppes01:49 Tyskland: Vanskelig å hente hjem IS-krigere01:44 Minotenks forslag om bosettingspause i Oslo får støtte01:05 Partene i Jemen enige om gjensidig tilbaketrekking00:12 Norge nummer tre i mixedstafett23:03 Leger Uten Grenser kutter ned i Øst-Kongo22:53 Guaido: Minst 600.000 har meldt seg til å ta imot nødhjelp i Venezuela22:50 20 skadd i sammenstøt på Gazastripen22:41 Drapssiktedes forsvarer: Sier det har vært en konflikt22:38 Napoli sløste i 0-0-oppgjør mot Torino22:29 Skarstein åpnet para-VM med bronse22:24 Moen imponerte i første løp etter skadeavbrekket22:02 Løken vant verdenscupen i telemark21:49 Ruud fikk revansj og kvalifiserte til Rio-turnering21:27 Zuccarello scoret to i NHL-thriller21:26 Hiphop-miljø i sorg: – Jeg ble kvalm da jeg fikk vite hvem som var død21:14 Britisk konklusjon: Huawei kan håndteres21:11 Landslagstrener sluttet etter uenighet med Kristoffersen20:41 Tilfeldige kvinner knivstukket i Tyskland – politiet famler etter motiv20:38 O'Sullivan hjalp landslagskamerater i tysk gullkamp20:03 Frykt for at ny demning skal kollapse i Brasil – 200 evakuert20:00 Kraftig metangass-økning truer verdens klimamål19:43 Indonesia får de første regnskogsmillionene fra Norge19:28 Tande mister VM: – Må bare akseptere at jeg blir TV-seer19:26 Bombegruppe undersøker ødelagt bil ved E18 i Porsgrunn19:04 Mobilnettet rammet av helgas uvær i nord18:17 Spiller på sex for å få turister til å komme i Norge18:12 Seksåring alvorlig skadd i badeulykke i Lyngdal18:10 Assad advarer kurderne mot å stole på amerikansk beskyttelse17:30 Trump-rådgiver varsler veto hvis Kongressen avviser unntakstilstanden16:22 Polens statsminister dropper Israel-tur etter uttalelser fra Netanyahu16:12 Norsk tilsyn slår til mot utenlandske gamblingselskaper16:11 Leteaksjon etter savnet mann i Egersund15:33 Kjempenedtur for Kristoffersen, Hirscher vant suverent slalåmgull15:30 – Bistandsorganisasjoner er blitt milliard-firmaer betalt av stater for å utføre politikk i andre land14:34 Lundby med bakkekord og ny seier i Oberstdorf
Siste nytt
18:10VerdenPolitiet etterforsker drap på norsk statsborger på Sri Lanka18:08NorgeStanset for å hjelpe – fikk egen bil stjålet17:10NorgeMann funnet død i sjøen ved Egersund16:35VerdenMatros fra ikonisk fotografi er død15:40SportSaudi-Arabias kronprins avviser United-oppkjøp15:39VerdenSOHR: 13 personer drept i bombeangrep i Syria15:16KulturHeimebane øker i andre omgang - en halv million så sesongpremieren15:16NorgeNei, dette fritar ikke gårdeieren fra ansvar15:16ReiseNyfødt turisme i klassisk diktatur14:54PengerOlav Thon vant søksmål mot restaurant på Hamar14:47PolitikkSVT tok avstand fra Åkesson-uttalelse – felt av klageorgan14:31VerdenSvensk aktivist dømt for å hindre deportasjon14:14PengerBlokkerer innbetalinger til angivelig IQ-test-svindel13:59NorgePostbud døde i ulykke under levering av post13:41SportKristoffersen-konflikten påvirket lagkameratene foran VM13:33PolitikkPrognose: Valgkollaps for Europas sosialdemokrater13:18SportMolde leier ut Chukwu til kinesisk klubb13:14NorgeRullestolbrukere kan få sette opp farten13:04VerdenBorgerrettigheter under «harde angrep» over hele kloden12:46PolitikkRegjeringen: Ikke aktuelt med flyktning-stopp i Oslo12:45NorgeSøker i sjøen etter savnet mann i Egersund12:30SportDa langrennsløperne smurte selv12:30SportGod glid koster minst ti millioner12:13VerdenPolen trekker seg fra toppmøte i Israel11:47PengerNytt anslag: Over halvparten av Norges olje- og gassressurser gjenstår11:47SportGladmelding for Nilsson: – Det går mot VM-start11:46PolitikkSju Labour-politikere forlater partiet11:08Norge26 år gammel kvinne omkom i jordskredet i Orkdal10:51PolitikkAnthony Weiner løslatt fra fengsel10:50Penger– Et usedvanlig oppgjør i Staten10:31VerdenDet kan gjemme seg andre, digre kratere langt under Grønlandsisen10:29PengerReagerer på hotellreklamer10:02PengerNorwegian raste fra start09:59NorgeEtt av fire brev sendt av det offentlige ble kuttet i fjor09:58SportØsterrike vraket Schlierenzauer09:53PengerStrømsjokk spiste opp fjorårets lønnsvekst09:19KulturOver elleve millioner besøkte museum i Norge i 201709:03VerdenFire soldater drept i Kashmir09:03PengerFlere barn vokser opp i lavinntektsfamilier08:59SportSkofteruds minnerenn er avlyst08:29KulturLindmo får kritikk for French-intervju08:24PolitikkBollestad kaller Veterinærinstituttet inn på teppet08:18Penger3.550 arbeidsledige får mindre å rutte med etter dagpengekutt07:27SportIransk TV-kanal stoppet tysk kamp fordi dommeren var kvinne07:05SportSirkus Aunli for 34 år siden06:48VerdenAnkesaken til forvaringsdømt nordmann starter mandag06:37SportLundby kan bli den store taperen06:23NorgeHelikoptertypen som styrtet i Røldal har vært involvert i 17 ulykker06:15VerdenSeks soldater drept i Pakistan05:51VerdenTrump har fått rapport om bilimport fra Europa05:50NorgeDette skjer i dag05:38NorgeDette skjedde i natt05:30PolitikkSp vil ha avklart om justisministeren har bånd til Huawei05:28VerdenAbe taus om Trumps fredsprisnominasjon05:20PolitikkHøyre-utvalg til Solberg: Bruk mer på Forsvaret05:14PolitikkUSAs justiskomitéleder vil granske påstander om å fjerne presidenten05:09Norge21-årig drapssiktet framstilles for varetekt i Bergen05:00PengerRapport: Fire av ti selskaper gjorde feilansettelser i fjor04:16VerdenEuropeiske folkevalgte får ikke slippe inn i Venezuela03:39VerdenAustralia hacket før valget – mistenker fremmed stat03:32NorgeForsvaret varsler rettslige skritt om Helge Ingstad02:55NorgeHelikopter med to om bord savnet i Hordaland02:41VerdenKroatisk kvinne mistenkt for å putte drept søster i fryseren02:17Verden48 branner i Nord-Spania02:08NorgeEkspertgruppe mener operasjon mot skuldersmerter bør droppes01:49VerdenTyskland: Vanskelig å hente hjem IS-krigere01:44NorgeMinotenks forslag om bosettingspause i Oslo får støtte01:05VerdenPartene i Jemen enige om gjensidig tilbaketrekking00:12SportNorge nummer tre i mixedstafett23:03VerdenLeger Uten Grenser kutter ned i Øst-Kongo22:53VerdenGuaido: Minst 600.000 har meldt seg til å ta imot nødhjelp i Venezuela22:50Verden20 skadd i sammenstøt på Gazastripen22:41NorgeDrapssiktedes forsvarer: Sier det har vært en konflikt22:38SportNapoli sløste i 0-0-oppgjør mot Torino22:29SportSkarstein åpnet para-VM med bronse22:24SportMoen imponerte i første løp etter skadeavbrekket22:02SportLøken vant verdenscupen i telemark21:49SportRuud fikk revansj og kvalifiserte til Rio-turnering21:27SportZuccarello scoret to i NHL-thriller21:26NorgeHiphop-miljø i sorg: – Jeg ble kvalm da jeg fikk vite hvem som var død21:14VerdenBritisk konklusjon: Huawei kan håndteres21:11SportLandslagstrener sluttet etter uenighet med Kristoffersen20:41VerdenTilfeldige kvinner knivstukket i Tyskland – politiet famler etter motiv20:38SportO'Sullivan hjalp landslagskamerater i tysk gullkamp20:03VerdenFrykt for at ny demning skal kollapse i Brasil – 200 evakuert20:00VerdenKraftig metangass-økning truer verdens klimamål19:43VerdenIndonesia får de første regnskogsmillionene fra Norge19:28SportTande mister VM: – Må bare akseptere at jeg blir TV-seer19:26NorgeBombegruppe undersøker ødelagt bil ved E18 i Porsgrunn19:04NorgeMobilnettet rammet av helgas uvær i nord18:17StemmerSpiller på sex for å få turister til å komme i Norge18:12NorgeSeksåring alvorlig skadd i badeulykke i Lyngdal18:10VerdenAssad advarer kurderne mot å stole på amerikansk beskyttelse17:30PolitikkTrump-rådgiver varsler veto hvis Kongressen avviser unntakstilstanden16:22VerdenPolens statsminister dropper Israel-tur etter uttalelser fra Netanyahu16:12NorgeNorsk tilsyn slår til mot utenlandske gamblingselskaper16:11NorgeLeteaksjon etter savnet mann i Egersund15:33SportKjempenedtur for Kristoffersen, Hirscher vant suverent slalåmgull15:30Politikk– Bistandsorganisasjoner er blitt milliard-firmaer betalt av stater for å utføre politikk i andre land14:34SportLundby med bakkekord og ny seier i Oberstdorf
Populært

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus