Meny

Stemmer/Penger:

AFP – et verdifullt gode om man oppfyller kravene

Både offentlig og privat sektor har AFP, men der slutter likhetene. Foto: COLOURBOX

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Stemmer: Alexandra Plahte
Jurist, Leder pensjon i Gabler Pensjon & Rådgivning

Delta i debatten

Send oss gjerne forslag til kronikker vi kan publisere.
Formen bør være kronikk/kommentar/blogginnlegg med maks 1000 ord.

E-post: stemmer@abcnyheter.no

For den som ikke orker å jobbe noe utover 62 år, er offentlig AFP et verdifullt gode. I privat sektor er den ubestridte hovedvinneren derimot den som orker å stå lenge i en stilling, skriver Alexandra Plahte.

Møt Alexandra Plahte:

Alexandra Plahte er jurist og jobber som Leder pensjon i Gabler Steenberg & Plahte AS. Hun er uavhengig rådgiver for offentlige og private virksomheter og deres ansatte innenfor pensjon. Alexandra er kjent for sitt engasjement og evne til å formidle komplisert fagstoff på en lettfattelig måte. Hun er ofte å se i media og er mye brukt som foredragsholder. Hun har også skrevet flere fagbøker og fagartikler.

De fleste vet at AFP står for avtalefestet pensjon. Det mange imidlertid ikke er klar over, er hvor stor forskjell det er på ordningene i privat og offentlig sektor, og ikke minst hvor lett det er å gå i en av de mange fallgruvene som gjør at man mister retten til AFP. Mens enkelte mener AFP står for «Absolutt Fantastisk Pensjon», mener andre det står for «Alt For god Pensjon». Én ting er i allefall sikkert, og det er at synet på AFP avhenger av hvem man spør og – ikke minst - hvilken ordning det refereres til; AFP i offentlig sektor eller AFP i privat sektor?

Les Plahtes forrige innlegg: Det finnes en viss rød tråd i «pensjonsgalskapen»

Riktignok heter ordningene avtalefestet pensjon (AFP) i begge sektorer, men der slutter også likhetene. Mens offentlig AFP er en korttidsytelse som forutsetter at man slutter helt eller delvis før 67 år, er AFP i privat sektor en livsvarig ytelse som fritt kan kombineres med annen inntekt. I motsetning til AFP i offentlig sektor har ikke AFP i privat sektor avkortningsregler for annen inntekt og forutsetter altså ikke fratreden.

Les mer om Alexandra Plahte her

AFP og pensjonsreformen

Hva gjelder AFP i privat sektor, ble denne vesentlig endret med virkning fra 1. januar 2011. AFP i privat sektor speiler hovedprinsippene i pensjonsreformen hva gjelder:

  • Fleksibelt uttak; det er ikke nødvendigvis et spørsmål om når du skal gå av med AFP, men når du skal ta ut din AFP
  • Nye opptjeningsregler; alle-års opptjening
  • Ny regulering; AFP under utbetaling reguleres tilsvarende alderspensjonen fra NAV, lønn deretter fratrukket 0,75%
  • Levealdersjustering: Med økt levealder reduseres årlig AFP, med mindre man utsetter uttaket.

For offentlig AFP ble det imidlertid kun innført ny regulering av løpende pensjon. Offentlig AFP er følgelig ikke levealdersjustert, omfattes ikke av nye opptjeningsregler, ei heller fleksibelt uttak.

Les også: Alt du trenger å vite om pensjon

Hvem er vinnerne?

Jeg får ofte spørsmål om hvem som er vinnere og tapere når nye regler innføres.

For den som ikke orker å jobbe noe utover 62 år, er offentlig AFP et verdifullt gode. I privat sektor er den ubestridte hovedvinneren derimot den som orker å stå lenge i en stilling. Jobber vedkommende fullt til 67 år ville han eller hun med gammel AFP ikke ha benyttet seg av ordningen (et prinsipp som altså fortsatt gjelder for offentlig AFP). Med ny AFP i privat sektor får vedkommende derimot nå et helt nytt livsvarig gode på toppen av all pensjon – kalt AFP.

Les også: Ikke bli en pensjonstaper

Tre pensjonsregimer

Det er viktig å huske på at slett ikke alle arbeidsgivere er omfattet av en AFPordning. Ved jobbskiftet vil det således være tre alternativer når det gjelder AFP:

  • Du omfattes av offentlig AFP
  • Du omfattes av AFP privat sektor
  • Du omfattes ikke av noen AFP-ordning

Grafikk: Sverre Frugård / ABC Nyheter

Omfattet av en AFP ordning er ikke det samme som rett til AFP

Det er viktig å være klar over at det å jobbe i en AFP bedrift på ingen måte er det samme som at man fyller vilkårene for AFP. Reglene er brutale i den forstand at enten så fyller man vilkårene på AFP eller så gjør man det ikke. Det er med andre ord ikke noe som heter «litt» AFP. AFP har fort en nåverdi på 1,1 – 1,2 millioner kroner. Da sier det seg selv at det er greit å vite konsekvensene av valgene man står ovenfor – og det før valg treffes.

Rett til AFP fordrer at man fyller en rekker vilkår. Ettersom AFP-ordningene er så ulike i privat og offentlig sektor, kan jobbskifte mellom sektorene by på utfordringer.

Et av hovedvilkårene for rett til AFP i privat sektor er at man må ha vært omfattet av AFP-ordningen i syv av de siste ni årene ved fylte 62 år. Vilkåret er absolutt og må være oppfylt ved fylte 62 år. Den enkelte kan med andre ord ikke «reparere» ved å jobbe utover 62 år. Perioder med offentlig AFP medregnes i utgangspunktet ikke. Dersom du skrifter jobb etter fylte 55 år og ikke tidligere har vært omfattet av en AFP-ordning, hjelper det altså fint lite om ny arbeidsgiver har AFP. Du vil ikke rekke å ha vært omfattet av AFPordningen i syv av de siste ni årene den dagen du fyller 62 år. For de som er født før 1955 er ansiennitetskravet noe mildere.

AFP i privat sektor innebærer at det kan koste dyrt å gå fra en AFP-bedrift til en bedrift uten AFP når man har passert 50-55 år. Det utstedes ingen fripolise med opptjente rettigheter i AFP.

Bytter du jobb fra privat til offentlig sektor vil du omfattes av offentlig AFP, men slik offentlig AFP er per i dag har den, som nevnt, kun verdi for de som velger å fratre helt eller delvis før 67 år.

Les også: Tidlig uttak gir lavere pensjoner

AFP begrenser mobiliteten og skaper lønnspress

Det er liten tvil om at APF-ordningen begrenser mobiliteten i arbeidslivet. AFP er definitivt blitt et synlig gode som, for arbeidsgivere uten AFP, kan være utfordrende i forbindelse med rekruttering. Særlig hva gjelder aldersgruppen 50 pluss. Kommer jeg fra en arbeidsgiver som har AFP holder det kanskje ikke om ny arbeidsgiver kan matche både lønn og nivå på tjenestepensjonsordningen. Har ikke ny arbeidsgiver AFP, blir fort spørsmålet da om de også kompenserer for verdien av 80.000 i årlig livsvarig AFP. For mange er faktisk størrelsen på årlig AFP i privat sektor høyere enn størrelsen på årlig tjenestepensjon.

Les også: Fire av ti går i pensjon med boliggjeld

Sluttpakke kan koste dyrt

Det er slett ikke uvanlig at arbeidsgiver, i forbindelse med nedbemanning eller omstilling tilbyr økonomiske virkemidler til ansatte mot at de selv sier opp sin stilling. Er du i aldersgruppen 59 til 62 år, jobber i privat sektor i en AFP-bedrift og vurderer å ta imot en sluttpakke, bør du tenke deg særdeles godt om. Selv om du skulle ha en ny arbeidsgiver å gå til, kan det å ta imot en sluttpakke koste dyrt.

Utgjør sluttpakken i enkeltår 1,5G (G er Folketrygdens grunnbeløp og utgjør pt. 90.068 kroner), mister man nemlig retten til AFP. Det kan med andre ord bli dyrt å ta imot en sluttpakke på kroner 250.000 dersom man i neste runde mister AFP som et livsvarig gode med en nåverdi på 1,2 millioner.

Les også: 20.000 kunder står i fare for å miste pensjon

Sluttpakke i stedet for gavepensjon

Tidligere var det vanlig at arbeidsgiver i omstilling tilbød de ansatte en såkalt gavepensjon på toppen av AFP-en slik at vedkommende for eksempel totalt fikk et ytelsesnivå på 66 prosent i perioden frem til 67 år. Med gammel AFP var dette i og for seg greit ettersom arbeidsgiver visste at ansatte måtte fratre for å nyte godt av AFP. Slik er det ikke lenger. AFP i privat sektor er jo løsrevet fra fratreden. Fyller jeg øvrige vilkår, er jeg berettiget til AFP selv om jeg fortsetter i full jobb. Da holder det normalt ikke med en mindre tilleggsytelse fra arbeidsgiver mot at jeg selv sier opp min stilling.

Delvis ufør?

Dersom du er delvis ufør og omfattet av AFP i privat sektor bør du være særdeles oppmerksom når du nærmer deg 62 år. Før fylte 62 år må du nemlig foreta et valg; fortsatt uføretrygd fra NAV eller AFP? Dersom du ikke velger, har du faktisk valgt – med de konsekvenser det får. Det følger nemlig av regelverket for AFP at man ikke har rett på AFP dersom man har mottatt uføretrygd fra NAV etter fylte 62 år! Hva som lønner seg for den enkelte er avhengig av en rekke forhold. Det som imidlertid er sikkert er at regnestykket bør gjøres før fylte 62 år slik at man faktisk har et godt nok grunnlag for å treffe riktig valg. Det å ikke velge/velge feil kan med andre ord koste dyrt!

Hvor finner jeg ut av hva?

Dersom du lurer på hva du ligger an til å få i AFP kan du få prognoser på dette ved å logge deg inn på din pensjon på navs nettside ( www.nav.no ). Der krysser du av for om du er omfattet av AFP i privat eller offentlig sektor. Du vil da få opp en prognose som viser størrelsen på årlig AFP. Det er viktig å huske på at NAVs kalkulator på ingen måte er noe bekreftelse på om du faktisk er omfattet av AFP og om du fyller vilkårene. Dersom du lurer på dette og har offentlig AFP bør du logge deg inn på nettsiden til pensjonskassen (for eksempel SPK.no eller KLP.no avhengig av hvilken offentlig tjenestepensjonsordning du er omfattet av). Lurer du på vilkårene for AFP i privat sektor anbefaler jeg deg å gå inn på det som heter www.afp.no Det er nettsiden til Fellesordningen for AFP (Privat sektor). Her finner du både vilkår, vedtekter, spørsmål og svar samt en «AFP-test» du kan gå igjennom som forteller deg om du ligger an til å fylle vilkårene for AFP eller ei.

Takk for at du abonnerer

Motta våre nyheter via Messenger

Jeg godtar brukvervilkårene
Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
09:42 Super-G-rennet i Bansko snødde bort09:30 Mann til sykehus med stikkskader etter slagsmål i Porsgrunn09:14 Norsk semifinaletap i junior-VM curling09:09 Mann til sykehus med hodeskader i Oslo - politiet jakter fire gjerningspersoner09:02 Palace-manager Hodgson blir historisk mot Leicester09:00 To til sykehus etter boligbrann i Nordland09:00 14-åring fra Hammerfest forbereder seg til Oscar-kvelden08:27 Bomber ryster Nigeria på valgdagen08:26 Dagboknotater forteller ny historie om da «Hydro» ble senket: – Jeg håper moren min tilgir meg08:12 Skarpnord ett slag bak lederen før siste runde08:03 Haugesund: Drapssiktet ble anbefalt tvunget psykisk helsevern i 201708:00 Falla kan legge forbildet bak seg06:30 Johaugs rakettfart lager grå hår06:27 Økning i antall tyveri i byggebransjen06:14 Venezuela stenger grenseoverganger til Colombia05:50 Dette skjer i dag05:35 Dette skjedde i natt05:10 VG: Antatte kidnappere opererte med to kryptovalutaer05:09 R. Kelly overga seg etter overgrepstiltale04:09 Norwegian-fly landet i Sverige etter å ha vært strandet i Iran03:28 19 kilo ost per nordmann03:27 USAs sikkerhetsrådgiver dropper Korea-møte på grunn av Venezuela03:05 Tvillingbrødre i USA får endelig samme statsborgerskap02:30 FNs generalsekretær ber Venezuela avstå fra vold02:01 Kinesisk selskap kan overta Bergensbanen01:53 Guaido sier militæret hjalp ham til Colombia01:43 Svensk tenåring siktet for seksuelle overgrep mot hest01:20 Advarsel om globalt internettangrep01:19 Helse vest varsler pengekrav mot Bergensklinikken00:39 Trump nominerer ny FN-ambassadør00:28 Kongressen stemmer over resolusjon mot krisetilstand tirsdag00:11 Mange pensjonister hadde nedgang i realinntekten i fjor23:36 Ruud utslått i kvartfinalen i Rio23:00 Norwegian-fly endelig på vei hjem fra Iran22:23 Mueller-rapporten kommer trolig ikke neste uke22:07 54 millioner kroner til verdensarv-steder21:42 Trump kan møte Xi i mars21:29 Er du lei av å snakke om været? Nå kan du snakke om været på Mars21:06 Politiet etterlyser personer som kan ha filmet drapet i Bergen20:27 Bronse-Eide: – Denne medaljen er for Ida20:13 R. Kelly tiltalt for seksuelle overgrep19:23 Molde og Sarpsborg vant i Spania19:20 Giske: – Åpenbart at det er en maktkamp19:10 Foreldrepar erklærer seg skyldige i tortur og mishandling19:06 Schmid fikk betalt etter strengt høyderegime18:49 Tilbakekalte våtservietter analysert – liten risiko for negative helseeffekter17:57 Løshunder gjorde thailandsk strand til barnas skrekk17:56 Dark Room-tiltalt dømt til tre og et halvt års fengsel17:46 IAEA: Iran etterlever atomavtalen17:15 Kriminelle bander infiltrerer svensk flyplass: – Har vært enkeltsaker i Norge17:05 Greta Thunberg ledet klimaprotest i Paris16:46 Schmid med nytt VM-sølv, ti år etter, Frenzel vant16:12 Nils Johan Semb slutter som sportssjef for herrelandslaget16:09 Ap-lederen er lei av Giske-saker16:04 Kongress-demokrater legger fram forslag for å stanse mur15:51 Englands statskirke dropper regel om søndags-gudstjenester15:50 Alle de norske hopperne videre til storbakkerennet i VM15:23 Buss og trailer involvert i ulykke på E6 i Nordland14:54 Giske gir opp kampen om plass i arbeidsutvalget14:37 Ingen skadd i snøskred i Ørsta14:08 Ble «truet med VG-sak» om Giske ble innstilt13:59 Forskere fant skilpadde de trodde var utryddet13:59 Omstridt IT-løsning innføres i Norge13:48 Tidligere israelsk e-offiser: Frykter ny storkrig13:25 Bjørn Dæhlie satser på leiligheter på Hafjell13:08 Biskop grep inn i konflikt – to prester fjernet12:52 Klopp: – Ingen tvil om at Solskjær er United-manager neste sesong12:35 Høyesterett forkaster Eirik Jensens anke12:26 Odds alvorlig syke datter får husleieøkning på 90 prosent12:12 Kraftig jordskjelv i Ecuador12:05 Norden vil ha fotball-VM i 202711:59 Halve Norge saltes og strøs før helgeutfarten11:30 VM-hodebryet tårner seg opp for Sverige11:27 Snø i Los Angeles – dét har ikke skjedd siden 196211:16 Valgkomiteen skal revurdere Giske-innstilling11:00 Chelsea nektes å kjøpe spillere i to overgangsvinduer10:59 3,4 millioner har flyktet fra Venezuela10:30 Laveste ekteskapstall på 25 år10:29 India vil hindre at vann går til Pakistan10:24 Nå er det 5.328.000 innbyggere i Norge10:14 Dette faget skal bu elevane på hundreårets krise10:04 Solskjær krysser fingrene for stjerneduo før gigantoppgjøret09:48 Spent Johaug før VM-returen, millionrush i vente09:47 Belgisk klimaaktivist skuffet over Norge09:46 Færre innvandrer til Norge09:45 Johaug og Jacobsen gråt gledestårer for Eide09:42 Sundby håper han går under radaren08:17 Storfavoritten Johaug: – Det blir en stor dag07:55 Israelsk minister vil ikke be Polen om unnskyldning07:49 Giske krever unnskyldning07:46 Nike-aksjen falt etter at spektakulær skofadese rammet supertalent07:45 Mann sendt til sykehus med alvorlige stikkskader i Oslo07:44 Japansk sonde landet på asteroide07:36 Israelsk romfartøy på vei mot månen07:23 Vanlig gatelys? Nei, dette er faktisk mye smartere07:19 OL-kvoteplasser trukket fra verdenscupstevne i skyting grunnet politisk konflikt07:13 Zuccarello: – Jeg har hatt veldig mange fine år her06:55 Skar: – Ingen har vært i nærheten06:39 Glatte veier flere steder i landet06:30 Suksess eller fiasko for Riiber i VM-byen
Siste nytt
09:42SportSuper-G-rennet i Bansko snødde bort09:30NorgeMann til sykehus med stikkskader etter slagsmål i Porsgrunn09:14SportNorsk semifinaletap i junior-VM curling09:09NorgeMann til sykehus med hodeskader i Oslo - politiet jakter fire gjerningspersoner09:02SportPalace-manager Hodgson blir historisk mot Leicester09:00NorgeTo til sykehus etter boligbrann i Nordland09:00Verden14-åring fra Hammerfest forbereder seg til Oscar-kvelden08:27VerdenBomber ryster Nigeria på valgdagen08:26NorgeDagboknotater forteller ny historie om da «Hydro» ble senket: – Jeg håper moren min tilgir meg08:12SportSkarpnord ett slag bak lederen før siste runde08:03NorgeHaugesund: Drapssiktet ble anbefalt tvunget psykisk helsevern i 201708:00SportFalla kan legge forbildet bak seg06:30SportJohaugs rakettfart lager grå hår06:27NorgeØkning i antall tyveri i byggebransjen06:14VerdenVenezuela stenger grenseoverganger til Colombia05:50NorgeDette skjer i dag05:35NorgeDette skjedde i natt05:10NorgeVG: Antatte kidnappere opererte med to kryptovalutaer05:09VerdenR. Kelly overga seg etter overgrepstiltale04:09NorgeNorwegian-fly landet i Sverige etter å ha vært strandet i Iran03:28Mat og drikke19 kilo ost per nordmann03:27VerdenUSAs sikkerhetsrådgiver dropper Korea-møte på grunn av Venezuela03:05VerdenTvillingbrødre i USA får endelig samme statsborgerskap02:30VerdenFNs generalsekretær ber Venezuela avstå fra vold02:01NorgeKinesisk selskap kan overta Bergensbanen01:53VerdenGuaido sier militæret hjalp ham til Colombia01:43VerdenSvensk tenåring siktet for seksuelle overgrep mot hest01:20TeknologiAdvarsel om globalt internettangrep01:19NorgeHelse vest varsler pengekrav mot Bergensklinikken00:39VerdenTrump nominerer ny FN-ambassadør00:28VerdenKongressen stemmer over resolusjon mot krisetilstand tirsdag00:11NorgeMange pensjonister hadde nedgang i realinntekten i fjor23:36SportRuud utslått i kvartfinalen i Rio23:00VerdenNorwegian-fly endelig på vei hjem fra Iran22:23VerdenMueller-rapporten kommer trolig ikke neste uke22:07Norge54 millioner kroner til verdensarv-steder21:42VerdenTrump kan møte Xi i mars21:29VerdenEr du lei av å snakke om været? Nå kan du snakke om været på Mars21:06NyheterPolitiet etterlyser personer som kan ha filmet drapet i Bergen20:27SportBronse-Eide: – Denne medaljen er for Ida20:13VerdenR. Kelly tiltalt for seksuelle overgrep19:23SportMolde og Sarpsborg vant i Spania19:20PolitikkGiske: – Åpenbart at det er en maktkamp19:10VerdenForeldrepar erklærer seg skyldige i tortur og mishandling19:06SportSchmid fikk betalt etter strengt høyderegime18:49Helse og livsstilTilbakekalte våtservietter analysert – liten risiko for negative helseeffekter17:57VerdenLøshunder gjorde thailandsk strand til barnas skrekk17:56NorgeDark Room-tiltalt dømt til tre og et halvt års fengsel17:46VerdenIAEA: Iran etterlever atomavtalen17:15NorgeKriminelle bander infiltrerer svensk flyplass: – Har vært enkeltsaker i Norge17:05VerdenGreta Thunberg ledet klimaprotest i Paris16:46SportSchmid med nytt VM-sølv, ti år etter, Frenzel vant16:12SportNils Johan Semb slutter som sportssjef for herrelandslaget16:09PolitikkAp-lederen er lei av Giske-saker16:04VerdenKongress-demokrater legger fram forslag for å stanse mur15:51VerdenEnglands statskirke dropper regel om søndags-gudstjenester15:50SportAlle de norske hopperne videre til storbakkerennet i VM15:23NorgeBuss og trailer involvert i ulykke på E6 i Nordland14:54PolitikkGiske gir opp kampen om plass i arbeidsutvalget14:37NorgeIngen skadd i snøskred i Ørsta14:08PolitikkBle «truet med VG-sak» om Giske ble innstilt13:59VerdenForskere fant skilpadde de trodde var utryddet13:59NorgeOmstridt IT-løsning innføres i Norge13:48NorgeTidligere israelsk e-offiser: Frykter ny storkrig13:25PengerBjørn Dæhlie satser på leiligheter på Hafjell13:08NorgeBiskop grep inn i konflikt – to prester fjernet12:52SportKlopp: – Ingen tvil om at Solskjær er United-manager neste sesong12:35NorgeHøyesterett forkaster Eirik Jensens anke12:26PengerOdds alvorlig syke datter får husleieøkning på 90 prosent12:12VerdenKraftig jordskjelv i Ecuador12:05SportNorden vil ha fotball-VM i 202711:59NorgeHalve Norge saltes og strøs før helgeutfarten11:30SportVM-hodebryet tårner seg opp for Sverige11:27VerdenSnø i Los Angeles – dét har ikke skjedd siden 196211:16PolitikkValgkomiteen skal revurdere Giske-innstilling11:00SportChelsea nektes å kjøpe spillere i to overgangsvinduer10:59Verden3,4 millioner har flyktet fra Venezuela10:30Helse og livsstilLaveste ekteskapstall på 25 år10:29VerdenIndia vil hindre at vann går til Pakistan10:24NorgeNå er det 5.328.000 innbyggere i Norge10:14NorgeDette faget skal bu elevane på hundreårets krise10:04SportSolskjær krysser fingrene for stjerneduo før gigantoppgjøret09:48SportSpent Johaug før VM-returen, millionrush i vente09:47VerdenBelgisk klimaaktivist skuffet over Norge09:46NorgeFærre innvandrer til Norge09:45SportJohaug og Jacobsen gråt gledestårer for Eide09:42SportSundby håper han går under radaren08:17SportStorfavoritten Johaug: – Det blir en stor dag07:55VerdenIsraelsk minister vil ikke be Polen om unnskyldning07:49PolitikkGiske krever unnskyldning07:46PengerNike-aksjen falt etter at spektakulær skofadese rammet supertalent07:45NorgeMann sendt til sykehus med alvorlige stikkskader i Oslo07:44VerdenJapansk sonde landet på asteroide07:36VerdenIsraelsk romfartøy på vei mot månen07:23MotorVanlig gatelys? Nei, dette er faktisk mye smartere07:19SportOL-kvoteplasser trukket fra verdenscupstevne i skyting grunnet politisk konflikt07:13SportZuccarello: – Jeg har hatt veldig mange fine år her06:55SportSkar: – Ingen har vært i nærheten06:39NorgeGlatte veier flere steder i landet06:30SportSuksess eller fiasko for Riiber i VM-byen
Populært

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus