Meny

Bankene svarer:

– Konkurransen mellom bankene er tøff

Blir boliglånet billigere i mars? Mye taler for det. Illlustrasjonsfoto: Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Blir det rentekrig om Norges Bank setter ned renten 17. mars? Se hva bankene svarer.

17. mars holder Norges Bank rentemøte. Ekspertene er enige på at styringsrenten vil bli kuttet fra 0,75 prosent til minst 0,5 prosent.

Det som blir spennende er å se om bankene følger etter og kutter boliglånsrenten. Mye taler for det. Pengemarkedsrenten (nibor) er lav, og i begynnelsen av januar rapporterte DNB om et solid årsresultat på 24,8 milliarder kroner. Det er en økning på 4,1 milliarder kroner fra 2014, skriver NTB. Nordea Norge gjorde det imidlertid ikke like bra i 2015. De leverte et driftsresultat for 2015 på 6.695 millioner kroner, en nedgang fra 6.854 millioner kroner året før.

Vi har tatt pulsen hos alle de største bankene i Norge, og hørt hva de tenker å gjøre dersom sentralbanksjef Øystein Olsen gjør som alle spår - og kutter tidenes laveste styringsrente om snaue tre uker.

Les også: Økonom: – Kan bli lav rente i 100 år

Slik svarer bankene:

Leif-Kjartan Bjørsvik, kommunikasjonssjef Skandiabanken:

– Hva gjør dere om styringsrenten kuttes til 0,5 prosent?
– Det er for tidlig å si, men vi skal vokse og få enda flere til å flytte boliglånet sitt til oss. Så vi følger med på markedet og lover å leve opp til løftet om å være konkurransedyktig på pris over tid.

– Hvilke faktorer spiller inn når dere vurderer å kutte boligrenten?

– Prisen vi betaler for å låne penger, myndighetenes krav til egenkapital og konkurransen mellom bankene er noen faktorer som spiller inn når vi bestemmer renten.

– Når kuttet dere boligrenten sist?

– 3. februar i år kuttet vi 0,15 prosentpoeng på alle boliglån for alle kunder. Ingen andre banker kuttet da, vi reduserte renten for å leve opp til løfte om å være konkurransedyktig over tid.

– Hvor lang tid tok det fra styringsrenten ble kuttet til 0,75 prosent, til dere senket boligrenten?

– Fire dager, vi varslet kutt 29. september. Vi var forresten eneste bank som fant rom for å kutte i billånsrenten også.

– Hva er bankens beste rente?

– 2,15 prosent for beløp over 2 mill kroner, inntil 75 prosent av boligens verdi.

Anthon Andreassen, kommunikasjonssjef i Storebrand. Foto: Storebrand.

Anthon Andreassen, kommunikasjonssjef i Storebrand:

Hva gjør dere om styringsrenten kuttes til 0,5 prosent?

– Vi vil selvsagt sørge for at våre kunder har konkurransedyktige betingelser, uten at jeg kan kommentere hva vi konkret vil foreta oss ved et nytt kutt i styringsrenten.

– Hvilke faktorer spiller inn når dere vurderer å kutte boligrenten?

– Det er en kombinasjon av markedsrenten, fundingkostnader og konkurransesituasjon.

– Når kuttet dere boligrenten sist?

– Vi kuttet den flytende boliglånsrenten 30. september 2015.

– Hvor lang tid tok det fra styringsrenten ble kuttet til 0,75 prosent, til dere senket boligrenten?

– Fem dager.

– Hva er bankens beste rente?

– Flytende rente: 2,10 prosent (til kunder under 41 år). Fastrente: 1,99 prosent (tre års bindingstid).

Les også: Tidenes laveste rente kan bli kuttet på nytt

Christian Steffensen, pressesjef Nordea Norge:

Hva gjør dere om styringsrenten kuttes til 0,5 prosent?

– Vi vurderer våre renter fortløpende, og vil selvfølgelig foreta en vurdering dersom det kommer et kutt i styringsrenten fra Norges Bank.

– Hvilke faktorer spiller inn når dere vurderer å kutte boligrenten?

– De viktigste faktorene er utviklingen i rentemarkedet, som er prisen vi må betale for å kunne låne ut penger, og konkurransesituasjonen. Vi skal være konkurransedyktige for eksisterende og nye kunder.

– Når kuttet dere boligrenten sist?

– Vi varslet nye renter på boliglån med flytende rente 22. september 2015.

– Hvor lang tid tok det fra styringsrenten ble kuttet til 0,75 prosent, til dere senket boligrenten?

– Pressemelding om rentekutt gikk samme dag Norges Bank kuttet styringsrenten. Virkningsdato for nye lån var 24. september, og eksisterende lån var 24. november.

– Hva er bankens beste rente?

– Vi følger konkurransesituasjonen tett. Per nå er den laveste listeprisen nom. 2,35 prosent, som gis til kunder med BLU lån, samt kunder i vårt kundeprogram Premium.

Les også: Sjeføkonom: – Nullrente i 2016

Even Westerveld Informasjonsdirektør DNB. Foto: DNB.

Even Westerveld, kommunikasjonssjef DNB:

Hva gjør dere om styringsrenten kuttes til 0,5 prosent?

– Vi kan dessverre ikke si noe om våre rentevurderinger. Vi kuttet nettopp fastrentene våre for mange kunder, og har også lansert et tilbud for førstehjemslån på 1,99 nominell rente. Vi følger med på markedsutviklingen og skal være konkurransedyktige, også på pris.

– Hvilke faktorer spiller inn når dere vurderer å kutte boligrenten?

– Det er flere faktorer som spiller inn på bankenes rentevurderinger, blant annet konkurransesituasjonen og bankenes innlånskostnader.

– Hvor lang tid tok det fra styringsrenten ble kuttet til 0,75 prosent, til dere senket boligrenten?

– Styringsrenten ble redusert med virkning fra 25.september 2015. Rentereduksjonen vi satte i gang fikk effekt umiddelbart for nye lån, for løpende lån fra 1. desember 2015.

Les også: Hva om det ble negativ rente?

Silje Arntsberg, kommunikasjonsrådgiver Danske Bank. Foto: Danske Bank.

Silje Arntsberg, kommunikasjonsrådgiver Danske Bank:

Hva gjør dere om styringsrenten kuttes til 0,5 prosent? Hvilke faktorer spiller inn når dere vurderer å kutte boligrenten?

– Vi har en vekstambisjon i Norge og kan love både nye og eksisterende kunder at vi skal være konkurransedyktige. Men på grunn av Konkurransetilsynets regler kan vi ikke gå i detalj på hvilke vurderinger vi gjør når det gjelder framtidig boliglånsrente.

– Når kuttet dere boligrenten sist? Hvor lang tid tok det fra styringsrenten ble kuttet til 0,75 prosent, til dere senket boligrenten?

Vi kuttet utlånsrenten med virkning fra og med 28. september 2015. Dette gikk vi ut med samme dag som rentebeslutningen ble tatt av Norges Bank.

– Hva er bankens beste rente?

– Vår beste rente er Boliglån Ung for Akademikere med 1,99 prosent.

Les også: Nordea først med rentekutt – DNB kutter mest

Åge Pettersen, kommunikasjonsdirektør i OBOS-banken:

Hva gjør dere om styringsrenten kuttes til 0,5 prosent?

– Vi har satt ned renten i forkant av rentemøtet. Men vi vil vurdere konkurransesituasjonen løpende.

– Hvilke faktorer spiller inn når dere vurderer å kutte boligrenten?

– Konkurransen mellom bankene er tøff i dagens marked. Da må vi følge med på hva våre konkurrenter gjør og fastsette rentene våre med dette som utgangspunkt. OBOS-banken har som mål å tilby rentebetingelser som er blant markedets beste. Og OBOS-medlemmer skal ha best betingelser.

– Når kuttet dere boligrenten sist?

22. februar 2016.

– Hvor lang tid tok det fra styringsrenten ble kuttet til 0,75 prosent, til dere senket boligrenten?

– Én dag. Vi satte ned renten 25. september (rentemøtet var 24. september 2015).

– Hva er bankens beste rente?

– Beste rente i vår prisliste er 1,99 prosent, boliglån ung og nyboliglån.

Les også: Heftig krangel mellom bankene om rentepolitikk

Christian Haraldsen, Informasjonssjef bank, pensjon og sparing Gjensidige. Foto: Gjensidige

Christian Haraldsen, informasjonssjef bank, pensjon og sparing i Gjensidige Bank:

Hva gjør dere om styringsrenten kuttes til 0,5 prosent?

– Vi følger utviklingen i markedet tett, og vurderer løpende våre betingelser. Dersom Norges Bank setter ned styringsrenten så vil vi selvfølgelig også vurdere om det er grunnlag for å endre renten.

– Hvilke faktorer spiller inn når dere vurderer å kutte boligrenten?

– Vår ambisjon er å tilby konkurransedyktige vilkår både på boliglån, innskudd og betalingstjenester. Dette er selvfølgelig sentralt når vi vurderer våre vilkår. Videre ser vi også på den generelle kostnaden for innlån av penger.

– Når kuttet dere boligrenten sist?

– 12. oktober 2015.

– Hvor lang tid tok det fra styringsrenten ble kuttet til 0,75 prosent, til dere senket boligrenten?

– I overkant av to uker.

– Hva er bankens beste rente?

– 1,99 prosent nominell rente.

Les også: – Vi er heldige som har en rente å kutte

Bjørn-Inge Haugan, konsernmarkedssjef SpareBank 1 - Bank 1 Oslo Akershus AS:

Hva gjør dere om styringsrenten kuttes til 0,5 prosent?

– Vi har ikke besluttet hvilke tiltak vi vil gjennomføre på innskudds og utlånssiden.

– Hvilke faktorer spiller inn når dere vurderer å kutte boligrenten?

– Blant annet Norges banks styringsrente, fundingkostsituasjonen, samt konkurranse- og etterspørselssituasjonen.

– Når kuttet dere boligrenten sist?

– 16. november 2015.

– Hvor lang tid tok det fra styringsrenten ble kuttet til 0,75 prosent, til dere senket boligrenten?

– Styringsrenten ble endret fra 24. september. Banken endret rente på eksisterende lån fra 16. november. Vi legger til grunn seks ukers varsling.

– Hva er bankens beste rente?

– 2,25 prosent.

Les også: Over 300.000 tåler ikke renteøkning

Hans Tronstad, kommunikasjonsdirektør Sparebank1 SMN:

Hva gjør dere om styringsrenten kuttes til 0,5 prosent? Og hvilke faktorer spiller inn når dere vurderer å kutte renten?

– Her har vi ikke anledning til å gi noe spesifikt svar. Generelt gjelder at en endring i styringsrenten vil få effekt på pengemarkedsrenten, og gjennom det for bankenes innlånskostnad.

Vi vil følge med på endringer i pengemarkedsrenten, innlånskostnad og konkurransesituasjon. Målet vårt er at vi over tid skal være konkurransedyktig, og at reduserte innlånskostnader for oss skal resultere i lavere utlånsrenter til kundene.

En av utfordringene bankene generelt vil møte når styringsrenten faller mot null er at mange av utlånene også er finansiert gjennom innskudd fra kunder. Vi er usikre på hvordan sammenhengen mellom renta i Norges Bank og pengemarkedsrenta slår ut når sentralbankrenta blir så lav.

– Når kuttet dere boligrenten sist? Hvor lang tid tok det fra styringsrenten ble kuttet til 0,75 prosent til dere senket boligrenten?

– Sist varslet vi renteendring til kundene samme dag som styringsrenten ble kuttet, og iverksatte kuttet for nye kunder allerede fire dager etter rentemøtet i Norges Bank.

– Hva er bankens beste rente?

– Bankens beste veiledende rentesats akkurat nå er 2,25 prosent flytende rente.

Les også: Svenskene beholder rekordlav minusrente

Thor Christian Haugland, konserndirektør kommunikasjon SpareBank 1 SR-Bank:

Hva gjør dere om styringsrenten kuttes til 0,5 prosent?

Først og fremst er det viktig å understreke at det ikke er styringsrenten i seg selv som avgjør vår prising av lån. Det er pengemarkedsrenten som er grunnlaget for vår innlånskostnad. Det vil si at dersom styringsrenten settes ned til 0,5 prosent, og dette i neste omgang påvirker pengemarkedsrenten, vil vi også gjøre nødvendige justeringer av våre rentesatser.

Det er nærliggende å tro at det vil bli realiteten dersom styringsrenten kuttes ved neste rentemøte i Norges Bank.
– Hvilke faktorer spiller inn når dere vurderer å kutte boligrenten?

Vi vurderer pengemarkedsrenten med hensyn til våre innlånskostnader, i kombinasjon med hvordan konkurransesituasjonen i markedet er. Vi har en klar målsetting om at vi skal tilby konkurransedyktige betingelser.
– Når kuttet dere boliglånsrenten sist?

Vi kuttet boliglånsrenten med virkning fra 28. september 2015 for nye lån og fra 27. november 2015 for eksisterende lån.
– Hvor lang tid tok det fra styringsrenten ble kuttet til 0,75 prosent, til dere senket boligrenten?

Vi varslet våre kunder om at vi senket boliglånsrenten allerede 24. september 2015, samme dag som styringsrenten ble satt ned til 0,75 prosent.

– Hva er bankens beste rente?

Vår laveste boliglånsrente er fra 2,2 prosent til LO Favør Ung kunder og fra 2,4 prosent til kunder med boliglån innenfor 60 prosent av boligens verdi.

Les også: Øl gir EUs sysselsetting og økonomi et løft

Linda Nilsen Methi, fungerende kommunikasjonsdirektør KLP:

Hva gjør dere om styringsrenten kuttes til 0,5 prosent?

– Dette har vi ikke tatt stilling til ennå, men vi følger renteutviklingen tett og vil alltid forsøke å ha gode medlemsbetingelser.

– Hvilke faktorer spiller inn når dere vurderer å kutte renten?

– KLP Banken skal ha stabilt gode medlemsbetingelser på boliglån. Derfor er konkurransesituasjonen viktigst, men også vekst og bærekraftig lønnsomhet spiller inn.

– Når kuttet dere boligrenten sist?

– Desember 2015.

– Hvor lang tid tok det fra styringsrenten ble kuttet til 0,75 prosent til dere senket boligrenten?

– Vi kuttet renten fra 1. oktober 2015.

– Hva er bankens beste rente?

– Nominell rente 2,20 prosent.

Les også: Dette må du gjøre før du mister jobben
Takk for at du abonnerer

Motta våre nyheter via Messenger

Jeg godtar brukvervilkårene
Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
14:48 Netanyahu advarer Hamas14:36 Russland sparker alle sine dopingtestere14:27 Tre personer skadd da isras traff tog14:01 Sier ja til å droppe sommertid14:00 Eks-Frp'er tapte søksmål13:54 Farlig stoff lekket ut fra industribygg i Oslo13:36 To personer i anleggsmaskiner tatt av snøskred13:31 Klimautslippene steg til nytt rekordnivå13:30 Cyberangrep kan ha kostet Hydro 350 millioner13:13 UEFA til disiplinær sak etter Englands EM-kval13:09 Viking Sky-passasjerer får pengene tilbake12:56 To barn skadd i bussulykke i Oslo12:48 UP advarer mot livsfarlig trend bak rattet12:47 Tyrkiaturen rammes av økt norsk flyskatt12:38 18-åring tiltalt for drap på jente (13)12:31 Ingen pågrepet etter overfallsvoldtekt mot kvinne med barnevogn12:31 Elleve rumenere dømt til fengsel for grove tyverier12:05 SV-rapport: Ulikheten øker, de rikeste drar fra11:52 Promillekjører skulle ha påfyll, stanset av politiet11:51 Riksrevisjonen er kritisk til oljevernberedskapen i nord11:32 Tillater bruk av elsykler i Oslomarka11:31 Nye internettregler fikk flertall i EU-parlamentet11:16 1,85 millioner berørt av syklonen i Mosambik11:09 Glenn Solberg ny landslagstrener for Sverige11:07 Lavprisselskap kan gå konkurs10:44 Viking Sky-los reagerer på spekulasjoner10:42 – Solskjær kan få jobben denne uken10:41 Moxnes: – Regjeringen tillater eskalering med Russland10:23 Dramaten avlyser forestilling etter anklager09:45 VGs gransking lar vente på seg09:42 Uber kjøper konkurrent i Midtøsten09:40 Flere offentlige bygninger evakuert i Tyskland08:52 Vil rydde opp i mytene om plast i havet08:33 10.300 utlendinger ble norske statsborgere i fjor08:32 McGregor sier han legger opp08:31 Danmark vil likestille psykisk og fysisk vold08:30 Ronaldo: – Jeg er tilbake om to uker08:29 – Skiforbundet har full støtte for sin modell08:19 – Vi har ingen oversikt over usikret gjeld07:39 Sjåfør omkom i frontkollisjon på Sunnmøre07:38 Vil reise et minnesmerke for samene som sultestreiket foran Stortinget07:22 DSB setter døren på gløtt for fyrverkeriforbud07:18 Saudi-Arabia fordømmer USAs anerkjennelse av Golanhøydene06:47 Valgobservatører kritiserer Thailand-valget06:43 Ingen skadd i boligbrann i Haugesund06:30 Kamp til døra om å bli SV-nestleder05:55 Nye luft- og rakettangrep mot Gaza og det sørlige Israel05:53 Flere veier stengt etter uvær05:50 Dette skjer i dag05:35 Nye omfattende strømbrudd i Venezuela05:33 Det offentlige betaler for redningsaksjon rundt cruiseskipet05:30 Dette skjedde i natt04:50 Australia vil fengsle journalister for brudd på publiseringsforbud04:27 Ny AFP-ordning kan ramme unge arbeidstakere04:15 Pentagon setter av en milliard dollar til grensemur04:06 Bolsonaro vil feire Brasils militærdiktatur03:22 Hovedredningssentralene advarer mot svekket redningskapasitet02:52 Fortsatt dragkamp om Muellers rapport02:30 Tidenes laveste seertall for Skavlan01:58 Frp-politiker anmeldt for underslag – sier opp stortingsjobb01:55 Mexico krever unnskyldning for overgrep i kolonitiden01:44 Brann ved resirkuleringsanlegg i Kristiansund slukket01:27 Franske muslimer til sak mot Facebook og Google for terrorvideo01:11 Underhuset tar mer kontroll over brexitprosessen01:01 Borgerlig samarbeid for Ap i hver tredje kommune00:15 Rekordmange medlemmer i SV23:49 Erdogan: Hagia Sofia kan bli moské23:16 Valutakurser 25.03 (22.03)22:47 Brasils ekspresident Temer blir løslatt22:43 Frp-politiker anmeldt for underslag – sier opp stortingsjobb22:38 Barkley-dobbel da England snudde mot Montenegro22:23 Røymark avgjorde for VIF21:48 Vegvesenet avslørte lastebilsjåfører med to jobber og sjåførkort21:45 Xi og Macron holdt toppmøte i Paris21:37 Nytt omfattende strømbrudd i Venezuela21:30 Måren gikk i fella – kort tid etter kom ulven21:06 Norsk politi bidro i aksjon som felte polsk narkoliga21:00 Hammer gir seg som landslagstrener20:59 Forventer at Viking Sky er tilbake i drift tidlig april20:42 Apple lanserer kredittkort og Netflix-konkurrent20:07 Torkil Vederhus blir ny partisekretær for MDG20:05 Utskjelte Lindelöf ble pappa19:37 Tidligere Stormy Daniels-advokat siktet for utpressingsforsøk mot Nike19:31 NRK: Solberg blir svensk landslagssjef19:22 – Senterpartiets distrikspolitikk kan da ikke stoppe på kaikanten19:20 Trump hardt ut mot dem som sørget for Mueller-rapporten18:48 Ankerkjettingen på Viking Sky måtte kappes18:44 Neymars far og agent lo av Real Madrid-ryktene17:57 Regjeringen lanserer ny handlingsplan mot voldtekt17:47 Brudd i forhandlingene om CO2-fond17:21 Tre personer involvert i trafikkulykke i Troms17:15 Tror Norge vil ha dem i leire16:52 Hamas: – Enige med Israel om våpenhvile16:50 Theresa Mays brexitavtale mangler fortsatt støtte16:28 Fikk ikke kjøre videre slik – fører anmeldt for flere forhold16:26 Trump har anerkjent Golanhøydene som en del av Israel16:15 Viking Sky-rederiet beklager15:35 Advokat: Frode Berg-rettssaken starter 2. april15:09 Nike fikk bot på 120 millioner fra EU15:08 Beklager etter feilaktig å ha erklært kvinne død
Siste nytt
14:48VerdenNetanyahu advarer Hamas14:36SportRussland sparker alle sine dopingtestere14:27NorgeTre personer skadd da isras traff tog14:01VerdenSier ja til å droppe sommertid14:00NorgeEks-Frp'er tapte søksmål13:54NorgeFarlig stoff lekket ut fra industribygg i Oslo13:36NorgeTo personer i anleggsmaskiner tatt av snøskred13:31VerdenKlimautslippene steg til nytt rekordnivå13:30PengerCyberangrep kan ha kostet Hydro 350 millioner13:13SportUEFA til disiplinær sak etter Englands EM-kval13:09ReiseViking Sky-passasjerer får pengene tilbake12:56NorgeTo barn skadd i bussulykke i Oslo12:48MotorUP advarer mot livsfarlig trend bak rattet12:47ReiseTyrkiaturen rammes av økt norsk flyskatt12:38Norge18-åring tiltalt for drap på jente (13)12:31NorgeIngen pågrepet etter overfallsvoldtekt mot kvinne med barnevogn12:31NorgeElleve rumenere dømt til fengsel for grove tyverier12:05PolitikkSV-rapport: Ulikheten øker, de rikeste drar fra11:52NorgePromillekjører skulle ha påfyll, stanset av politiet11:51PengerRiksrevisjonen er kritisk til oljevernberedskapen i nord11:32NorgeTillater bruk av elsykler i Oslomarka11:31KulturNye internettregler fikk flertall i EU-parlamentet11:16Verden1,85 millioner berørt av syklonen i Mosambik11:09SportGlenn Solberg ny landslagstrener for Sverige11:07ReiseLavprisselskap kan gå konkurs10:44NorgeViking Sky-los reagerer på spekulasjoner10:42Sport– Solskjær kan få jobben denne uken10:41PolitikkMoxnes: – Regjeringen tillater eskalering med Russland10:23KulturDramaten avlyser forestilling etter anklager09:45KulturVGs gransking lar vente på seg09:42PengerUber kjøper konkurrent i Midtøsten09:40VerdenFlere offentlige bygninger evakuert i Tyskland08:52VerdenVil rydde opp i mytene om plast i havet08:33Norge10.300 utlendinger ble norske statsborgere i fjor08:32SportMcGregor sier han legger opp08:31VerdenDanmark vil likestille psykisk og fysisk vold08:30SportRonaldo: – Jeg er tilbake om to uker08:29Sport– Skiforbundet har full støtte for sin modell08:19Penger– Vi har ingen oversikt over usikret gjeld07:39NorgeSjåfør omkom i frontkollisjon på Sunnmøre07:38KulturVil reise et minnesmerke for samene som sultestreiket foran Stortinget07:22NorgeDSB setter døren på gløtt for fyrverkeriforbud07:18VerdenSaudi-Arabia fordømmer USAs anerkjennelse av Golanhøydene06:47PolitikkValgobservatører kritiserer Thailand-valget06:43NorgeIngen skadd i boligbrann i Haugesund06:30PolitikkKamp til døra om å bli SV-nestleder05:55VerdenNye luft- og rakettangrep mot Gaza og det sørlige Israel05:53NorgeFlere veier stengt etter uvær05:50NorgeDette skjer i dag05:35VerdenNye omfattende strømbrudd i Venezuela05:33NorgeDet offentlige betaler for redningsaksjon rundt cruiseskipet05:30NorgeDette skjedde i natt04:50VerdenAustralia vil fengsle journalister for brudd på publiseringsforbud04:27PengerNy AFP-ordning kan ramme unge arbeidstakere04:15VerdenPentagon setter av en milliard dollar til grensemur04:06VerdenBolsonaro vil feire Brasils militærdiktatur03:22NorgeHovedredningssentralene advarer mot svekket redningskapasitet02:52PolitikkFortsatt dragkamp om Muellers rapport02:30NorgeTidenes laveste seertall for Skavlan01:58NorgeFrp-politiker anmeldt for underslag – sier opp stortingsjobb01:55VerdenMexico krever unnskyldning for overgrep i kolonitiden01:44NorgeBrann ved resirkuleringsanlegg i Kristiansund slukket01:27KulturFranske muslimer til sak mot Facebook og Google for terrorvideo01:11PolitikkUnderhuset tar mer kontroll over brexitprosessen01:01PolitikkBorgerlig samarbeid for Ap i hver tredje kommune00:15PolitikkRekordmange medlemmer i SV23:49VerdenErdogan: Hagia Sofia kan bli moské23:16NorgeValutakurser 25.03 (22.03)22:47VerdenBrasils ekspresident Temer blir løslatt22:43PolitikkFrp-politiker anmeldt for underslag – sier opp stortingsjobb22:38SportBarkley-dobbel da England snudde mot Montenegro22:23SportRøymark avgjorde for VIF21:48NorgeVegvesenet avslørte lastebilsjåfører med to jobber og sjåførkort21:45PolitikkXi og Macron holdt toppmøte i Paris21:37VerdenNytt omfattende strømbrudd i Venezuela21:30NorgeMåren gikk i fella – kort tid etter kom ulven21:06NorgeNorsk politi bidro i aksjon som felte polsk narkoliga21:00SportHammer gir seg som landslagstrener20:59NorgeForventer at Viking Sky er tilbake i drift tidlig april20:42VerdenApple lanserer kredittkort og Netflix-konkurrent20:07PolitikkTorkil Vederhus blir ny partisekretær for MDG20:05SportUtskjelte Lindelöf ble pappa19:37VerdenTidligere Stormy Daniels-advokat siktet for utpressingsforsøk mot Nike19:31SportNRK: Solberg blir svensk landslagssjef19:22Politikk– Senterpartiets distrikspolitikk kan da ikke stoppe på kaikanten19:20PolitikkTrump hardt ut mot dem som sørget for Mueller-rapporten18:48NorgeAnkerkjettingen på Viking Sky måtte kappes18:44SportNeymars far og agent lo av Real Madrid-ryktene17:57NorgeRegjeringen lanserer ny handlingsplan mot voldtekt17:47PolitikkBrudd i forhandlingene om CO2-fond17:21NorgeTre personer involvert i trafikkulykke i Troms17:15NorgeTror Norge vil ha dem i leire16:52VerdenHamas: – Enige med Israel om våpenhvile16:50NorgeTheresa Mays brexitavtale mangler fortsatt støtte16:28MotorFikk ikke kjøre videre slik – fører anmeldt for flere forhold16:26VerdenTrump har anerkjent Golanhøydene som en del av Israel16:15NorgeViking Sky-rederiet beklager15:35VerdenAdvokat: Frode Berg-rettssaken starter 2. april15:09PengerNike fikk bot på 120 millioner fra EU15:08Helse og livsstilBeklager etter feilaktig å ha erklært kvinne død
Populært

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus