Riksrevisjonen: For stor risiko for svindel av Nav

Sigrun Vågeng (64) ble nylig utnevnt som ny Nav-direktør. Her sammen med arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp).
Sigrun Vågeng (64) ble nylig utnevnt som ny Nav-direktør. Her sammen med arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp). Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Riksrevisjonen mener Nav fortsatt er for sårbar for manipulasjon og svindel. Oppfølgingen av sykemeldte og folk på arbeidsavklaring er også for dårlig.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

– Det burde være naturlig for en Frp-statsråd å være opptatt av disse forholdene, uttalte riksrevisor Per-Kristian Foss syrlig da han presenterte Riksrevisjonens årlige revisjonsrapport onsdag.

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) har gjentatte ganger vektlagt hvor viktig det er å få folk fra stønad, over i arbeid. Riksrevisjonen mener likevel at Arbeids- og sosialdepartementet ikke har gjort nok. Det er risiko for at folk får stønadsperioden utvidet fordi det ikke rettes tilstrekkelig oppmerksomhet mot å få dem i arbeid, ifølge rapporten.

Les også: – Nå svimler det nesten for meg

Dårlig oppfølging

Det er ikke første gang Nav får kraftig kritikk av Riksrevisjonen. Det er vesentlige svakheter i etatens jobb med å få flere i arbeid, lyder konklusjonen.

Særlig svikter Nav når det gjelder å hjelpe sykmeldte som er aktuelle for ordningen «Raskere tilbake», og folk som går på arbeidsavklaringspenger, tilbake i jobb.

Kontakten er for sporadisk. Krav til vurderinger av arbeidsevne og aktivitetsplaner blir ikke overhold, ifølge rapporten.

Arbeidsavklaring er en begrenset attføring- og uførestønad som varer i fire år. Ferske tall fra Nav onsdag viser at knapt 150.000 nordmenn står i ordningen, noe som utgjør 4,5 prosent av befolkningen i arbeidsfør alder.

De som mottar ytelsen, skal følges opp minst to ganger i året, men mange har ikke fått den oppfølgingen de har krav på. I tillegg svikter ordningen på flere felt:

* I mange saker mangler vurdering av om personen har mulighet til å komme i arbeid.

* I et vesentlig antall saker ser man ikke på framdrift mot målet.

* Når arbeidsevne avklares, blir ikke alle muligheter og hindringer for å komme i arbeid vurdert.

Les også: – Ikke ring tilbake til Nav

Risiko for svindel

Rapporten viser også at Nav-systemet er sårbart for manipulasjon og svindel av sykepenger.

– Det er manglende rutiner for hvem som skal kontrollere hvem, og i mange tilfeller blir viktig tilgang bare kontrollert av én. Det gir en risiko for manipulasjon og svindel, uttalte Foss under pressekonferansen.

Han pekte på at Nav har vært rammet av flere svindelforsøk de siste årene.

– Det er ikke første gang det pekes på dette, og det er departementets ansvar, understreket han, og viste til at trygdesvindel er en av de største truslene innen økonomisk kriminalitet, ifølge Økokrim.

– For mange har tilgang

Internkontrollen i Nav er også en kilde til bekymring, mener Riksrevisjonen. Foss mener det har vært for vide fullmakter slik at for mange har tilgang til personopplysninger som Nav har i sine registre.

Det medfører risiko for utilsiktede feil, misligheter og andre uautoriserte endringer i utbetalinger og regnskapsdata.

– Offentlige etater virker noen ganger mest opptatt av å få IKT-løsninger på plass, og så tenker de på tilgangssikkerhet etterpå, sier Foss.

Riksrevisjonen mener det er for svake krav til passord og at for mange har tilgang til mer enn de skal. Det er heller ikke gode nok rutiner for å gå gjennom logger for å avdekke sikkerhetsbrister, og det er mangelfull kontroll med fysisk adgang til serverrom, påpeker rapporten.

Personvernpolicy