Siv Jensen legger frem statsbudsjettet:

Rekordmye oljepenger smører budsjettet

Følg med direkte her når statsbudsjettet legges frem for Stortinget klokken 10. 

Bruken av oljepenger øker til 194 milliarder kroner i regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år. Det er 2,8 prosent av oljefondets verdi.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Solberg-regjeringen legger opp til å bruke 194 milliarder kroner fra oljefondet i statsbudsjettet for neste år.

Det innebærer en økning i oljesmøringen med 25 milliarder kroner. I år har regjeringen anslått at det vil bli brukt 168,8 milliarder kroner fra oljefondet.

– Inntektene fra oljen vil ikke lenger bli den samme vekstmotoren i norsk økonomi fremover, sa finansminister Siv Jensen (Frp) da hun la fram budsjettforslaget i Stortinget onsdag formiddag.

Skatt og avgiftskutt

Ifølge regjeringen skal lettelser i skatter og avgifter bidra til vekst og gjøre det enklere å møte omstillingene vi står overfor.

Forslaget innebærer nye lettelser i skatter og avgifter på til sammen 9,1 milliarder kroner påløpte og 3,1 milliarder kroner bokførte kroner.

Skatt på alminnelig inntekt for både personer og selskaper senkes fra 27 til 25 prosent i budsjettforslaget. Toppskatten erstattes av en trinnskatt skatt for dem med de høyeste inntektene. Totalt skal den samlede marginalskatten reduseres.

– Vi gir brede lettelser i inntektsbeskatningen av personer. Disse lettelsene vil stimulere til arbeid, sier Jensen.

Ni av ti skattytere får skattekutt, ifølge regjeringens beregninger. Halvparten av lettelsene går til dem med bruttoinntekt mellom 350.000 og 750.000 kroner.

Finansministeren bekrefter at deler av skattelettelsene som foreslås i neste års statsbudsjett finansieres med økt oljepengebruk.

– Vi er klar på at den økte bruken av oljepenger også skal føre til lavere skatter og avgifter, sa Jensen under redegjørelsen onsdag.

Oljesmøring

Jensen sier at den rekordhøye bruken av oljepenger skal gi «fart på økonomien her og nå og samtidig bidra til vekst framover.»

De 194 milliardene med oljepenger regjeringen vil bruke neste år, tilsvarer 37.000 kroner for hver innbygger i landet.

Det kommer en tiltakspakke på 4 milliarder kroner for økt sysselsetting på områder som er spesielt hardt rammet av stigende arbeidsledighet.

Artikkelen fortsetter under videoen.

Dette mener oljenæringa om statsbudsjettet:

– Viktigst å stimulere eksportnæringer

Det aller viktigste regjeringen kan gjøre ved inngangen til en periode med omstilling i økonomien er å stimulere konkurranseutsatte bedrifter, mener finansminister Siv Jensen.

Jensen innledet finanstalen i Stortinget med å slå fast at oljen ikke lenger vil være den samme vekstmotoren den har vært i norsk økonomi de siste 50 årene. Regjeringen anser åpenbart oljeprisfallet som varig og derfor som et startskudd for omstilling i økonomien, næringslivet og arbeidslivet.

– Da er det viktigste vi gjør å stimulere til vekst i privat konkurranseutsatt næringsliv, sa finansministeren.

Det betyr omfattende skatteomlegging, for å få større investeringer og vekst i næringslivet og etablering av flere arbeidsplasser. Dessuten vil «tidenes satsing på samferdsel» stimulere til ytterligere økonomisk vekst, mener Jensen.

– Derfor satser vi også på kunnskap, forskning og utvikling – vår viktigste ressurs, arbeidskraften, skal bli enda bedre kvalifisert, sa hun.

Andre punkter fra budsjettforslaget:

  • Regjeringen øker tilskudd for bosetning av enslige mindreårige flyktninger med 25 millioner kroner i statsbudsjettet for 2016. Regjeringen foreslår også 7 millioner kroner til kartlegging av flyktningers kompetanse for å bedre integreringen av flyktninger, samt å øke bevilgningen til Utlendingsdirektoratet (UDI) med 20 millioner kroner.
  • Regjeringen vil neste år starte bygging av 2.200 nye studentboliger. Studiestøtten foreslås økt utover prisveksten. Dersom studentboligforslaget vedtas i Stortinget, vil regjeringen sørge for totalt 5.700 boliger.
  • Regjeringen foreslår å bevilge 14, 25 milliarder kroner til et nytt innskudd i klima- og energifondet. Med det nye innskuddet vil fondet utgjøre 67,75 milliarder kroner.
  • Regjeringen vil øke forsvarsbudsjettet med 9,8 prosent i neste års statsbudsjett. 8,6 milliarder kroner av budsjettet går til F-35-kampfly og den nye flybasen på Ørlandet.
  • Regjeringen vil bruke 4 milliarder kroner på tiltak for å øke sysselsettingen. Tiltakene er spesielt rettet mot områder som er rammet av lavere vekst.
  • Finansminister Siv Jensen (Frp) foreslår i neste års budsjett å øke momsen på flere tjenesteområder med 2 prosentpoeng, fra 8 til 10 prosent.

Pressen fulgte Siv Jensen fra finansdepartementet til Stortinget, men finansministeren holdt kortene tett til brystet. Se video:

Les også:

Jensen: – Budsjettet svarer på utfordringene

Lekkasjer: Regjeringen øker oljepengebruken kraftig

– Regjeringen vil finansiere skattekutt med oljemilliarder

Gifte pensjonister kan bli budsjettvinnerne


Følg vår direkterapportering fra fremleggelsen av statsbudsjettet her: