Coronapandemien ga langt flere på arbeidsavklaringspenger

Nav-direktør Hans Christian Holte venter at antall personer på AAP vil stige noe utover i 2021.
Nav-direktør Hans Christian Holte venter at antall personer på AAP vil stige noe utover i 2021. Foto: Lise Åserud / NTB

Nesten 10.000 flere gikk på arbeidsavklaringspenger i desember i fjor enn samme måned året før. Pandemien er årsaken til den sterke økningen.

Ved utgangen av året mottok 124.500 personer arbeidsavklaringspenger (AAP). Det utgjør 3,6 prosent av befolkningen i arbeidsfør alder.

Coronasmitten er hovedforklaringen på den sterke økningen, ifølge Nav. Da pandemien traff landet, ble det mulig å forlenge AAP-perioden med inntil et halvt år. Det førte til at flere ble stående i ordningen.

– Samtidig har en kraftig økning i arbeidsledigheten bidratt til at flere startet å motta AAP i 2020. Vi venter at denne utviklingen vil fortsette, og at antall AAP-mottakere vil øke også noe ut i 2021, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Flest i 50-årene

I desember sto 9.600 flere på AAP enn i desember året før. Økningen var på 4.400 personer fra tredje til fjerde kvartal.

Det er folk i 30-årene som står for den største økningen. Antallet økte med nesten 2.500 personer i fjor.

Folk i 50-årene er imidlertid gruppen med flest mottakere (29.300 personer). Det er også den gruppen med høyest andel av befolkningen på AAP.

Psykiske lidelser er fortsatt den vanligste bakgrunnen for å være i ordningen. Denne gruppen har også økt betraktelig i løpet av fjoråret med nesten 4.200 nye mottakere.

Størst relativ økning var det imidlertid for personer med muskel- og skjelettlidelser og sykdommer i nervesystemet. Økningen har vært spesielt stor for aldersgruppen over 30 år. Det er også en svak tendens til en større økning blant menn.

Personer med muskel- og skjelettlidelser har en sterkere tilknytning til arbeidslivet enn mange andre diagnosegrupper og kan dermed i større grad påvirkes av svingninger i ledigheten, skriver Nav.

Ikke kun corona

Et strammere arbeidsmarked generelt har også medvirket til at flere begynner på AAP, viser oppsummeringen.

– At flere nå kommer tilbake etter endt karensperiode, har også bidratt til denne trenden, og økningen kan derfor ikke tilskrives coronapandemien alene, skriver Nav.

Personvernpolicy