Advokatfirma må betale Polaris Media 100 millioner kroner i erstatning – Høyesterett forkastet anken

Polaris Media ASA er tilkjent 100 millioner kroner i erstatning for tap som følge av feil ved advokatrådgivning, opplyser selskapet.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 12. januar at advokatfirmaets anke over Borgarting lagmannsretts dom fra 17. september 2020 ikke tillates fremmet, opplyser Polaris Media i en epost til NTB.

Personvernpolicy