Regjeringen lover kommunene økte inntekter neste år

Kommunalminister Nikolai Astrup fotografert utenfor Asker og Bærum legevakt tidligere i vår.
Kommunalminister Nikolai Astrup fotografert utenfor Asker og Bærum legevakt tidligere i vår. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Regjeringen lover kommunene mellom 1,6 og 2 milliarder kroner mer å rutte med neste år, til tross for at skatteinntektene kan rase på grunn av coronakrisen.

– Det er altfor tidlig å si hvordan det vil utvikle seg. Men det er naturlig å anta at skatteinntektene blir lavere i 2021 enn det de var i 2019, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) til NTB.

Tirsdag legger han fram kommuneproposisjonen, som skal gi kommunene en pekepinn for den økonomiske situasjonen til neste år.

Der legger regjeringen til grunn at kommunene og fylkeskommunene vil ha en vekst i frie inntekter på mellom 2 og 2,4 milliarder kroner i 2021. For kommunene alene er veksten beregnet til mellom 1,6 og 2 milliarder kroner.

Anslag i revidert

De frie inntektene til kommunene består av tilskudd fra staten og skatteinntekter.

Bare i 2020 har KS beregnet at kommunene vil tape opp mot ti milliarder kroner i skatteinntekter på grunn av den økonomiske krisen. Dersom fallet fortsetter inn i neste år, må altså staten bla opp mer for å sikre veksten som nå loves.

I revidert nasjonalbudsjett, som også legges fram tirsdag, har regjeringen laget anslag for hvordan kommuneøkonomien blir i inneværende år.

– Vi har satt ned en arbeidsgruppe, hvor også KS inngår, hvor vi skal se på merutgifter knyttet til coronakrisen og inntektsbortfall. Noen av disse spørsmålene får vi ikke svar på før mot slutten av året, for eksempel skattetapet, sier Astrup.

Pekepinn

Dermed er det enda vanskeligere å gjøre beregninger for neste år.

– Når vi nå legger opp til en vekst i de frie inntektene, gir det et viktig signal til kommunene når de skal lage sine budsjetter om at det blir en økning, sier han.

Stortinget har understreket «at kommunene og fylkeskommunene skal kompenseres for virkninger av skattesvikt, inntektsbortfall og merutgifter i forbindelse med coronaepidemien.»

Vil ikke spare

Sjeføkonom Torbjørn Eika i KS sier det viktigste er at kommunene føler seg trygge på at de får en akseptabel økonomi framover.

– Det er viktig at kommunesektoren ikke setter i gang innsparingstiltak som bidrar til å forverre den økonomiske situasjonen i Norge. Normalt tenker man at kommuner som sparer penger, det er bra saker. Men akkurat nå ønsker man ikke det, sier Eika til NTB.

Han håper at staten også vil bruke kommunene til å stimulere økonomien i krisen.

– Det må gå til prosjekter som ligger høyt oppe på kommunenes prioriteringslister, men som de ellers ikke hatt råd til, sier han.

Nye beregninger

Til høsten vil regjeringen gjøre nye beregninger og justeringer for å sikre at kommunene vil få overføringer i tråd med det som nå loves. Dersom det ventes fall i skatteinntektene totalt, vil kommunenes andel bli justert opp.

– Ingen er uberørt av denne krisen. Det er den største økonomiske nedturen siden 30-tallet. Den påvirker nasjonen Norge, påvirker staten, og påvirker også kommunene. Vi forsøker etter beste evne å skjerme tjenestene kommunene leverer, sier kommunalministeren.

Han mener det er viktig at regjeringen gir kommunene stabile rammer for neste år og at det selvsagt kan bli aktuelt å komme med nye tiltak rettet mot kommunesektoren dersom det blir behov for det.

– Vi må vurdere behovet fortløpende, men slik situasjonen er nå, er det ikke noen akutt pengenød i Kommune-Norge.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
Populært