Finansdepartementet slår tilbake mot gartner-kritikk

<p>MOMS-UENIGHET: Styreleder Eystein Ruud i Norsk Gartnerforbund, her foran komposthaugen med blomster som ikke blir solgt på grunn av coronavirus-tiltakene, ber om utsettelse av betalingen av moms for 2019. Det sier Finansdepartementet nei til.</p>
MOMS-UENIGHET: Styreleder Eystein Ruud i Norsk Gartnerforbund, her foran komposthaugen med blomster som ikke blir solgt på grunn av coronavirus-tiltakene, ber om utsettelse av betalingen av moms for 2019. Det sier Finansdepartementet nei til. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

– Betalingsutsettelsen som nå vedtas gjelder dette årets to første måneder, ikke for hele fjoråret.

Styreleder Eystein Ruud i Norsk Gartnerforbund kom mandag med krass kritikk og saftige karakteristikker av byråkratiet etter at ABC Nyheter i går fikk Finansdepartementets svar på et akutt spørsmål for gartnernæringa:

10. april skal de betale inn moms for hele 2019. Vil de få utsettelse med denne innbetalingen?

På grunn av corona-krisen er omsetningen for blomstergartneriene stupt, store mengder potteplanter lar seg ikke selge og må hives i komposthaugen, og betalingsevnen er på et lavmål.

Finansdepartementet: Skal først betale neste år

Finansdepartementet avviser anklagene og slår fast at gartnernæringa sammen med resten av landbruket har atskillig lenger frist med innbetaling av moms, enn andre.

«Betalingsfristen for primærnæringen som er 10. april i år gjelder merverdiavgift for fjoråret, det vil si kalenderåret 2019. Vi oppfatter da at Norsk Gartnerforbund ber om å få utsatt betaling for omsetningen for hele fjoråret (2019). Det går langt utover hva som er gitt alle andre. For alle andre grupper er merverdiavgiften for fjoråret forfalt», skriver departementet til ABC Nyheter.

Til forskjell fra næringslivet for øvrig, som betaler inn moms hver annen måned, betaler landbruket inn moms etterskuddsvis i april for hele det foregående året.

Dermed må gartnerne betale moms for 2019 innen 10. april i år, mens moms på årets omsetning først skal betales inn 10. april 2021.

«Betalingsutsettelsen som nå vedtas gjelder en utsatt frist for merverdiavgiften for dette årets to første måneder, altså 2020, og ikke for hele fjoråret. Denne merverdiavgiften skal primærnæringene først betale 10. april neste år. Dvs. at primærnæringene skal betale inn denne merverdiavgiften 10 måneder senere enn de som nå får utsatt frist til 10. juni», skriver Finansdepartementet.

– Da eksisterer vi ikke

– Finansdepartementet påpeker at dere kan vente over ett år med innbetaling av årets moms, noe som er langt mer enn næringslivet for øvrig har fått som krisetiltak. Hva sier du til det, Eystein Ruud?

– Svaret på det er kort og enkelt. I 2021 eksisterer vi ikke med dagens likviditetsutfordringer.

– Det er nå vi har likviditetskrise. 10. april har våre selskaper en kjempeutbetaling idet bunnen er falt ut av omsetningen. Summen som vi ber om utsettelse på er neppe stor i forhold til det andre er gitt, framholder Ruud.

– Vi har ikke fått noen økonomiske hjelpemidler fra staten i denne krisen. Alle andre har fått tilbud om det, sier gartner-lederen, som selv arbeider i Schrader Gartneri på Nesodden.

Der må tusenvis av påskeblomster dumpes på komposthaugen fordi blomstersalget som nå skulle vært på topp, er nede på et minimum.

Finansdepartementet påpeker at regjeringen har satt i verk en rekke tiltak som, uavhengig av bransje, skal bidra til bedre likviditet i norske bedrifter og trygge arbeidsplasser.

Dette gjelder blant annet utsatt arbeidsgiveravgift, utsatt innbetaling av forskuddsskatt, endring i permitteringsreglene, midlertidig inntektssikring til selvstendig næringsdrivende og frilansere, og statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
Populært