– Opprinnelsesgarantier for ren kraft truer elektrifiseringen av Norge

OPPRINNELSESGARANTIER: Arbeiderpartiet ved Terje Lien Aasland (til høyre) er uenig med klima- og miljøminister Ola Elvestuen om opprinnelsesgaranti-salg for ren kraft.
OPPRINNELSESGARANTIER: Arbeiderpartiet ved Terje Lien Aasland (til høyre) er uenig med klima- og miljøminister Ola Elvestuen om opprinnelsesgaranti-salg for ren kraft. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
Artikkelen fortsetter under annonsen

Arbeiderpartiet advarer mot ordningen med kjøp og salg av opprinnelsesgarantier for ren kraft, som gir inntrykk av at forbruk av strøm i Norge er fossilt.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Kjøp og salg av opprinnelsesgarantier for kraft:

Opprinnelsesgarantier er en merkeordning for elektrisitet for å vise strømkunden at en mengde kraft er produsert fra en spesifisert energikilde. Ordningen ble innført med EUs første fornybardirektiv (Direktiv 2001/77/EC) i 2001 for å gi forbrukere et valg mellom fornybar kraft og ikke-fornybar kraft. Kraftprodusenter som selger opprinnelsesgarantier får samtidig en ekstra inntekt fra sin fornybare kraftproduksjon.

Når året er omme oppsummerer Norges vassdrags- og energidirektorat NVE hvor mye kraft som er produsert i Norge, hvor mange opprinnelsesgarantier som er solgt innenlands og utenlands, og lager en varedeklarasjon.

Varedeklarasjonen av kraft beregnes ved å summere hvor mye kraft som er solgt med opprinnelsesgarantier. I 2017 stammet kun 16 prosent av norsk kraftforbruk etter dette fra fornybare kilder.

Varedeklarasjonen har en annen sammensetning enn den norske produksjonsmiksen fordi den tar hensyn til kjøp og salg av opprinnelsesgarantier.

Når en kraftprodusent har solgt en opprinnelsesgaranti for fornybar kraft separat fra kraftproduksjonen, kan ikke kraften lenger deklareres til kunden som fornybar.

Hovedandelen av opprinnelsesgarantiene som utstedes for norsk kraftproduksjon selges til utlandet. Dette gir ekstra inntekter til norske produsenter av fornybar kraft.

(Kilde: NVE)

Les om opprinnelsesgarantier hos NVE

ARENDAL (ABC Nyheter): Kraftselskapenes interesseorganisasjon Energi Norge gikk under Arendalsuka ut med et initiativ for å elektrifisere Norge, for å lage eksportprodukter bygd på «ren norsk kraft».

Problemet er at med opprinnelsesgarantiene har de «solgt ut» mesteparten av renheten i norsk kraft til utlandet.

– Hvis en selger ut opprinnelsesgarantier for all norsk kraft til utlandet, har en jo solgt ut all dokumentasjonen på at norsk fornybar energi er i Norge. Og den er jo i Norge, sier Arbeiderpartiets Terje Lien Aasland til ABC Nyheter.

Han er 2. nestleder i Stortingets næringskomité.

– Vi må sørge for at den kvaliteten og de mulighetene det gir oss som samfunn, og ikke minst stimulansen til å erstatte fossil kraft med fornybar, ikke blir sendt ut i form av opprinnelsesgarantier, sier Aasland.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Aasland deltok under Arendalsuka i en debatt arrangert av industriklyngen Powered by Telemark.

– Vi skal elektrifisere for å gjøre Norge fornybart. Men hvis varedeklarasjonen på rein, norsk kraft viser at vi har et teknisk innslag på 50-60 prosent kull, blir motivasjonen for de elektriske løsningene borte, sier han.

Aasland mener en slik dobbelttelling av renheten i krafta er problematisk.

For norsk industri kan ett konkurransefortrinn glippe dersom verdensmarkedene i framtida vil forlange opprinnelsesgarantier også fra norsk kraftkrevende industri, som dermed må ut og handle garantier på det internasjonale auksjonsmarkedet - på lik linje med industri som bruker kullkraft, mener han.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Norske strømkunder anklages

Stortinget har sluttet Norge til en EU-ordning som gjør at strømforbrukerne, enten det er deg eller meg eller næringslivet, for å kunne si at vi bruker fornybar strøm, må betale en tilleggsavgift til kraftselskapet for en såkalt opprinnelsesgaranti.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det betyr at også vi i Norge, der vi vet det er overskudd av fornybar vann- og vindkraft, må punge ut hvis vi ikke ønsker å bli stilt ansvarlig for forbruket av kullkraft.

Selskapet Ishavskraft beskylder norske husholdninger som ikke betaler for opprinnelsesgaranti i tillegg til den ordinære strømregninga, for å stå bak enorme klimautslipp.

«Selv om strømmen som kommer ut av stikkontakten er den samme, er miljøbelastningen ulik. En husholdning som ikke har strøm med opprinnelsesgaranti, har et årlig CO2-utslipp tilsvarende 106.000 km i en bensinbil, 10,4 tonn.», hevder Ishavskraft i en pressemelding.

Det dominerende meglerselskapet som har oppstått for å kjøpe og selge opprinnelsesgarantier, ECOHZ, ønsker ikke å kommentere Ishavkrafts påstand.

Mye fossilt norsk, ifølge NVE

Ishavskraft viser til den offisielle oversikten Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, årlig lager, kalt nasjonal varedeklarasjon.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Den viser at kraftselskapene i 2018 hadde solgt så mye opprinnelsesgarantier til utlandet, at bare 35,5 TWh av norsk strømforbruk kan kalle seg fornybar.

Det i et år der 98 prosent av de 147 TWh strøm som ble produsert i landet var fornybar, og forbruket her hjemme var mindre enn det, nemlig 137 TWh.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Til gjengjeld kan industri og husholdninger i andre land, hvor som helst i verden, kjøpe norske opprinnelsesgarantier og påberope seg å være ansvarlige forbrukere av ren kraft, selv om deres strøm i virkeligheten stammer fra kullkraftverk.

Og både kraftselskapene og meglerselskapene som handler med opprinnelsesgarantier, får fortjeneste.

Skitten norsk elektrifisering?

Energi Norges administrerende direktør Knut Kroepelien talte tidligere på Arendalsuka for elektrifisering av Norge, som ifølge en rapport kan utløse eksportinntekter på 210 milliarder kroner fram mot 2040.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Mye av strømmen som skal brukes til elektrifisering er jo formelt sett fossil energi fordi kraftselskapene har solgt renheten til utlandet. Kan det svekke poenget med å elektrifisere for å skaffe Norge ny eksportindustri basert på en fornybar verdikjede?

LIKE BRA: For klimaet er fornybar kraft ifølge administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge, like bra om en har opprinnelsesgaranti eller ikke. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter
LIKE BRA: For klimaet er fornybar kraft ifølge administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge, like bra om en har opprinnelsesgaranti eller ikke. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

– Nei, man må skille mellom ren produksjon og det å kutte utslipp ved ren energibruk. Det som er fokus her, er at vi i Norge skal kutte veldig store utslipp på fossil energibruk i transport og husholdninger. Da kan vi skape eksportindustri rundt det, sier Knut Kroepelien til ABC Nyheter.

– Men selve strømmen man bruker til å erstatte fossilt drivstoff, er jo formelt sett fossil også så lenge opprinnelsesgarantier er solgt ut av landet?

– Nei, det er et galt utgangspunkt for diskusjonen. Situasjonen er at mange kunder, la oss si et rederi, ønsker å gå over til miljøvennlige løsninger. Og de bruker mye strøm. Da er det noen av dem som syns det er bra å være i nærheten av noe som er fornybar produksjon av strøm, som vi har i Norge. Men noen kunder trenger da dokumentasjon på dette. Den dokumentasjonen kan vi ikke gi fysisk. Derfor har dette systemet med opprinnelsesgarantier oppstått.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Like bra for klimaet uten

– Betyr det kort og godt at norsk kraftesektor kan selge renhet to ganger, først med opprinnelsesgarantier til utlandet, deretter til bruk i elektrifiseringsstrategien dere går inn for i Norge?

– Vi selger ikke dette to ganger. Men vi har en situasjon der kundene har et valg. De kan velge enten å etablere seg et sted hvor produksjonen er ren, som i Norge, eller så kan de velge å bruke disse opprinnelsesgarantiene, svarer Kroepelien.

– Kjernepunktet er at det ikke står i motsetning til elektrifisering. Selv om du som rederi skulle gå bort fra diesel til strøm, er det like bra for klimaet med eller uten opprinnelsesgarantien, slår Kroepelien fast.

NHO: – Grus i skoa til industrien

For NHO er den mulige interessekonflikten mellom industrien og kraftselskapene, som begge er NHO-medlemmer, kinkig.

Kraftselskapene tjente i fjor ca. 2 milliarder kroner på å selge ut renheten i mesteparten av norsk kraft.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– 2 milliarder er grus i skoa i forhold til mulighetene for industrien. Dette må vi løse. Ettersom det blir mer fokus på hva er det reelle innholdet i produktet, kommer man ikke unna at grønnvasking må bort, sa NHO-president, til daglig direktør i Hydro, Arvid Moss, under debatten.

– Selger ut konkurransefortrinnet

Elektroforeningens næringspolitiske direktør Per Øyvind Voie påpeker at norsk industris konkurransefortrinn har vært tilgang til billig og ren kraft.

– Opprinnelsesgarantien gjør at vi selger konkurransefortrinnet til utlandet. Skal vi gjøre Norge helelektrisk, må vi gjøre noe med dette systemet. De som tjener på dette, er kraftprodusenter som selger renhet to ganger og noen mellommenn som tjener store penger, sier Voie.

Arbeiderpartiet fremmet i juni et forslag Stortinget skal behandle i høst om å fremme industriens vilkår, blant annet med å få bort uheldige virkninger ved opprinnelsesgarantiordningen.