Med livet som innsats

VOKSER: Aleap-partner, Andre Hansen, startet med et medlem i inkubatoren for tre år siden. I dag har de fullt hus g 50 medlemmer.
VOKSER: Aleap-partner, Andre Hansen, startet med et medlem i inkubatoren for tre år siden. I dag har de fullt hus g 50 medlemmer. Foto: Brian Cliff Olguin

Ingen er udødelige, men mange jobber med saken. Helsesektoren er i en gründerboom.

Det finnes mange råd for hva man kan gjøre for å leve lengst mulig. Nok mosjon. Spise sunt. Ikke røyke sigaretter. Vi gjør så godt vi kan med de rådene som finnes, og håper at det er nok til å leve et langt og friskt liv. Men heldigvis er det noen som gjør mer. Noen som prøver å forlenge livene våre så godt det lar seg gjøre. I løpet av de seneste årene har stadig flere gründere valgt å fokusere på helsesektoren. Mange selskaper har kommet på banen allerede. Og flere er på vei.

– Det er en gründerboom i helsesektoren, sier André Hansen, partner i Aleap.

Aleap er en inkubator som hjelper oppstartsbedrifter innenfor helsesektoren. De tilbyr rådgivning og tilgang på ulike ressurser, i tillegg til et kontorfellesskap. Hansen sitter på kontoret deres i Forskningsparken. Det henger lyslenker og vimpler i ulike farger langs taket, og på den ene veggen står det «Medical Growth House».

– Jeg tror de fleste har størst utbytte av at de sitter her sammen med andre, i samme situasjon. Det fellesskapet det gir. Og her har de tilgang til alt på samme plass, sier Hansen.

Les også: Tre grunner til at du ikke bør sjekke mobilen når du våkner

200 søknader

Da inkubatoren startet for tre år siden hadde de ett medlem. I dag har de omtrent 50 aktive medlemmer, og totalt har de hjulpet mer enn 100 selskaper siden oppstarten.

– Nå har vi fullt, men vi får omtrent 200 søknader fra ulike gründere i året. Alle ser at det er et marked og jeg tror alle har fått med seg at vi kommer til å møte store utfordringer i fremtiden. Vi vet at vi kommer til å mangle sykepleiere, det er alltid noe å forbedre når det gjelder sykdommer og ingen vil stå i kø for å bli behandlet, sier Hansen.

Norske grunderbedrifter i helsesektoren det er verdt å merke seg:

EpiGuard

Har utviklet en kuvøse for transport, EpiShuttle, som skal beskytte mot smitte. For eksempel under ebolaepidemien. Selskapet mottok 2,5 millioner euro, omtrent 25 millioner kroner, fra EUs innovasjonsprogram Horisont 2020.

RemovAid

Er et verktøy som skal hjelpe kvinner å fjerne prevensjonsmiddelet p-stav på egen hånd, uten å trenge hjelp fra helsepersonell. I desember 2018 vant de DnBs Healthcare Prize og en million kroner. I tillegg har Bill & Melinda Gates Foundation støttet selskapet i flere år. Gründer Marte Bratlie har tidligere uttalt at de fremover vil akselerere utviklingen mot de Afrikanske landene.

Moon Labs

Har laget et trådløst system for å overvåke pasienter. En liten, diskrè sensor måler hjertefrekvens, respirasjonshastighet og oksygenmetning fortløpende i opp til fem dager. I dag samarbeider de med St. Olavs Hospital i Trondheim. Selskapet har fått støtte fra Forskningsrådet, NTNU Discovery og Adolf Øiens Fond.

ContinYou

Har skapt en klokke som skal forutsi kritiske hendelser. Den måler puls, temperatur, lokasjon og bevegelse, og basert på det skal den merke om man står overfor for eksempel et hjerteinfarkt. Den har også et innebygget SIM-kort, slik at den varsler pårørende om noe skulle skje.

Eyecheck Systems

Vil redusere ventetiden for pasienter som skal til øyelegen. Selskapet kobler optikere og øyeleger digitalt sammen, og lar dem samarbeide om lokale undersøkelser hos optikere og diagnostisering hos øyeleger.

Diffia

Vil forenkle og digitalisere hverdagen til helsepersonell på sykehus med appen deres Nimble. Selskapet fikk prisen «Best AI/Machine Learning startup» på Norwegian Startup Awards i 2018.

Mode Sensors

Har utviklet et plaster og en tilhørende teknologi som skal måle og passe på at pasienter ikke blir dehydrerte. Målgruppen deres er eldre mennesker. Selskapet samarbeider med flere kommuner i Norge som tester ut produktet.

Det var Norway Health Tech, med Kathrine Myhre i spissen, som startet Aleap for tre år siden, og ansatte blant annet Hansen til å drive inkubatoren.

– Fra 2014 til 2016 økte antall henvendelser fra gründere som ville starte helseselskaper massivt. Helse er en svært kunnskapsintensiv industri og det er avgjørende for å lykkes at gründerne har tilgang på riktig nettverk og kompetanse. Vi så behovet for en egen inkubator for helsestartups som kunne bistå oppstartsselskapene med dette, sier Kathrine Myhre, administrerende direktør i Norway Health Tech og styreleder i Aleap.

Konsulentselskapet Menon Economics har undersøkt og analysert helsenæringens verdi i Norge.

Les også: Vaksine for bjørkepollen er godkjent i Norge

– Skjedd enormt mye

Rapporten som kom ut i vår beskriver en helseindustri kjennetegnet av betydelig nyskaping. Menon Economics kaller industrien for Norges mest gründerintensive næring.

– Norsk helseindustri er fremdeles liten, både sammenlignet med land som Sverige, Danmark og Sveits, og sett i forhold til omfanget av helserelatert forskning i Norge. Men de siste årene har det imidlertid skjedd enormt mye. Det dukker stadig opp nye, innovative bedrifter, gjerne med utspring i forskning, men også mer forretningsdrevet innovasjon, sier Erik W. Jakobsen, partner i Menon Economics.

Ifølge rapporten er over ti prosent av de aktive bedriftene i helseindustrien gründerbedrifter. Til sammenligning er andelen i norsk næringsliv generelt på to prosent. Og antallet gründerbedrifter har vokst kraftig de siste årene.

– Ingen næringer i Norge har en så høy andel gründerbedrifter som helseindustrien, sier Jakobsen til Finansavisen.

Les også: Så mange nordmenn bruker sovemedisin

– Potensialet er enormt

Han forteller at oppstartsselskapene ofte må fokusere på internasjonale markeder.

– Det skyldes at produktene som oftest er svært spesialiserte, for eksempel rettet mot en smal diagnose- eller behandlingsprosess. Selv om hjemmemarkedet er lite, kan det globale potensialet være enormt stort. Samtidig er det svært krevende for små oppstartsbedrifter å kommersialisere sine produkter i internasjonale markeder.

Jakobsen har stor tro på norske helsegründere og synes det er mange spennende oppstartsselskaper i sektoren.

– Det er imidlertid et stykke igjen før vi har et internasjonalt konkurransedyktig økosystem. Et mer innovativt hjemmemarked og kompetent kapital er trolig de to viktigste faktorene som må på plass for å bygge et slikt økosystem.

Oppstartsbedrifter innen helse omhandler mye. Det kan være teknologi, medisiner, transport eller utstyr. For å nevne noe. Gründeren bak selskapet Aristeia har gått for sistnevnte, og har laget en turnikè som brukes for å stanse blødninger.

– Det er et av de mest livreddende tiltakene man kan innføre. Vi tror det sivile markedet kan bli like stort som det militære, sier Gard Fostad Moe, gründer og administrerende direktør i Aristeia.

Les også: Hoksrud vil la selvbetjente butikker være åpne på søndager

INNOVASJON: Gard Fostad Moe (t.v) har utviklet en av turnike. her med prosjektleder i Aristeia, Hsin Chen og Aleap-partner Andre Hansen. Foto: Brian Cliff Olguin
INNOVASJON: Gard Fostad Moe (t.v) har utviklet en av turnike. her med prosjektleder i Aristeia, Hsin Chen og Aleap-partner Andre Hansen. Foto: Brian Cliff Olguin

Vil ha større satsing

Han kom opp med ideen da han gikk på NTNU etter å ha vært i førstegangstjeneste i Garden, og stiftet selskapet i slutten av 2015.

– Det fine med produktet er at det er enkelt å bruke og krever lite kraft. Den har en mekanisk stramme-mekanisme som ikke har vært brukt på denne måten før. Den er brukt mange andre steder, som for eksempel på motorsager, påhengsmotorer og gressklippere, så det er ingen ukjent mekanisme, men det har ikke vært noe særlig innovasjon på turnikè før etter år 2000, sier Moe.

I dag er det to ansatte i Aristeia, og de har i løpet av det siste året inngått samarbeid med både det amerikanske forsvaret og NATO.

– Det amerikanske forsvaret skal teste og evaluere vår turnikè. Og NATO i Tyskland skal få mellom 10 og 20 stykker til utprøving. Det er veldig stas, forteller Moe.

I tillegg samarbeider de tett med Forsvarets forskningsinstitutt, og har mottatt midler fra Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og Forsvarsdepartementet.

– Vi håper å selge kommersielt i løpet av neste år, men konkurrentene våre er veldig store aktører. Så vi vurderer å samarbeide med en etablert partner i markedet som har både et salgs- og distribusjonsapparat.

Hansen i Aleap mener at det er en lang vei å gå før mange kan lykkes internasjonalt.

– Det er mulig å lage store ting i Norge, men jeg tror vi trenger en mye større satsing hvis vi skal bygge en skikkelig industri.

Han mener myndighetene må stimulere folk til å satse på mulighetene i å utvikle nye medisiner, behandlinger, utstyr og teknologi.

– Vi trenger en mye sterkere finansiering og mye sterkere virkemidler for at private skal risikere kapitalen sin. Det er for svakt i dag.

Les også: Luksusøy promoterte skandalefestival - nå er den til salgs

Nye og bedre løsninger

Næringsminister, Torbjørn Røe Isaksen, tror vi vil få flere vekstkraftige bedrifter innenfor helsenæringen i årene fremover, men mener det offentlige må samarbeide mer med private aktører.

BLODIG ALVOR: Selskapet Age Labs vil utvikle en blodprøve som kan forutsi sykdommer og dødsrisiko. Foto: Dreamstime
BLODIG ALVOR: Selskapet Age Labs vil utvikle en blodprøve som kan forutsi sykdommer og dødsrisiko. Foto: Dreamstime

– Markedet er voksende og norske bedrifter har gode forutsetninger for å lykkes, både i Norge og internasjonalt. Men da må vi også passe på at vi ikke svartmaler de private aktørene i norsk helsenæring. For å få en sterk, norsk helsenæring må vi ha mer offentlig og privat samarbeid. Det får vi ikke til om vi bygger offentlige monopoler, sier Røe Isaksen.

– Hvorfor tror du det er blitt en gründerboom?

– Alle land trenger nye og bedre løsninger innenfor helse og omsorg, blant annet grunnet utfordringer med aldrende befolkning, flere med kroniske sykdommer og høyere krav fra pasienter og pårørende. Samtidig som etterspørselen etter nye og bedre løsninger øker, gjør den teknologiske utviklingen det mulig å møte behovene på helt nye måter, sier Røe Isaksen.

Les også: Flyfylla tar av – Actis forslår alkoholfrie flyreiser

Økt innovasjon

Næringsministeren tror gründerne kan spille en viktig rolle i å løse utfordringene som oppstår med et stadig større antall eldre og pleietrengende.

– Økt innovasjon og nyskaping kan bidra til bedre helsetjenester og mer bærekraftige løsninger.

Røe Isaksen sier videre at næringen står overfor noen særegne utfordringer.

– Store deler av helsenæringen er preget av lange og kostbare forsknings- og utviklingsløp, og kommersialisering kan være spesielt krevende blant annet grunnet strenge krav fra myndighetene og manglende erfaring med næringslivssamarbeid. Bedre tilrettelegging for samarbeid på flere områder kan bidra til å løse disse utfordringene.

Rett over veien fra Aleap i Forskningsparken finner vi Karl Trygve Kalleberg. Han har tidligere jobbet som lege på Ullevål Sykehus, og har behandlet mange gamle og syke mennesker.

– Jeg stilte meg selv noen spørsmål. Er det rett å bruke nesten alle ressursene våre på å behandle de sykeste? Statistikk viser at levealderen øker, men antall sykdommer man får øker mer. Det viktigste er jo å være frisk lenger. Kunne vi ikke fokusert mer av pengene på å hindre sykdom i stedet? Sier Kalleberg.

Les også: Bør du trene før frokost?

To prototyper

Løsningen ble en gründerbedrift. Sammen med Espen Riskedal og Arne Vasli Søraas startet han selskapet Age Labs for to år siden. De jobber med å lage blodprøver som skal si hvor man er på den biologiske klokken, og dermed også forutsi sykdom.

– Hvis vi vet hvor du er på kurven mellom frisk, syk og død, så kan man starte behandlingen enda tidligere enn man kan i dag. Vårt mål er å kunne forsinke og utsette aldersrelaterte sykdommer. Det kan for eksempel være Alzheimer og Parkinson, sier Riskedal.

Age Labs bruker epigenetikk, maskinlæring og biobanker av blod til å beregne risiko for aldersrelaterte sykdommer og dødsrisiko.

– Når vi blir eldre oppfører cellene seg annerledes og mange celler slår seg av, forklarer Kalleberg.

Pr. i dag har selskapet utviklet to prototyper av blodprøven. En som kan forutsi alder og en som kan forutsi hvor høy dødsrisiko man har.

– Veien videre blir å utvikle blodprøver som predikerer spesifikke sykdommer, sier Riskedal.

Les også: Dette er den nye mattrenden

10 millioner

I januar fikk selskapet 10 millioner i støtte fra Forskningsrådet. Pengene skal gå til et fire år langt samarbeid med blant annet Folkehelseinstituttet og Oslo universitetssykehus.

– Neste år satser vi på å kunne ha et produkt klart for å selge kommersielt, sier Riskedal.

Gründerboomen er en realitet. Noen gründere er fortsatt i startfasen, mens andre har produkter som allerede er på markedet og i bruk. Ole-Christoffer Granmo er en av dem. I 2014 var han med på å starte selskapet Anzyz Technologies, og sammen med Geir Thore Berge ved Universitetet i Agder, og overlege ved Sørlandet Sykehus, Tor Tveit, har han utviklet et datasystem med kunstig intelligens som kan lese pasientjournaler. Teknologien har allerede blitt brukt på Sørlandet sykehus. En tilsynelatende solskinnshistorie. Frem til i sommer. For selv om teknologien kan hjelpe sykehusene, henger ikke det norske lovverket med på den digitale utviklingen. Den kunstige intelligensen var ikke lov å bruke likevel på grunn av personvern.

– Det sies at teknologiutviklingen aldri har gått så fort som nå, men sannheten er at det aldri kommer til å gå så sakte igjen. Da er det en fare for at lovverket blir hengende etter, sier digitaliseringsminister, Nikolai Astrup.

Les også: En av fire nordmenn mener noen menneskeraser er smartere enn andre

– Vil ha «lovvask»

Han er opptatt av at regjeringen skal legge til rette for bruk av ny teknologi i helsevesenet.

LOVVASK: Digitaliseringsminister, Nikolai Astrup, forteller at regjeringen skal ta en lovvask for å finne ulike hinder i lovverket. Foto: Eivind Yggeseth
LOVVASK: Digitaliseringsminister, Nikolai Astrup, forteller at regjeringen skal ta en lovvask for å finne ulike hinder i lovverket. Foto: Eivind Yggeseth

– Vi vil ha en «lovvask» der vi identifiserer hvilke hindre for digitalisering som finnes i lovverket. Når det gjelder helsedata, har regjeringen allerede utarbeidet et forslag til lovendringer, som vil gjøre sekundærbruk av helsedata enklere. Blant annet gjennom en egen helseanalyseplattform, sier Astrup.

Lovendringene er nå på offentlig høring. I tillegg arbeider regjeringen med en nasjonal strategi for kunstig intelligens.

– Der vil vi belyse spørsmålet om hvordan vi kan sikre tilgang til data for utvikling av kunstig intelligens, og samtidig ivareta viktige hensyn som transparens, rettssikkerhet og personvern. Men det er ikke slik at lovverket er til hinder for all innovasjon. Vi ser heldigvis mange gode eksempler på bruk av teknologi i helsesektoren allerede. Nye produkter og tjenester utvikles hele tiden fordi noen har sett et behov i tjenesten og turt å satse, sier digitaliseringsministeren.

Saken ble først publisert på Finansavisen, lørdag 10. august

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
17:33 Tre nye meldinger om syke hunder: 90 forskjellige hunderaser har hatt symptomer17:19 Siv Jensen skal bli tøffere: – Det kan vitalisere regjeringssamarbeidet16:34 Russland og Kina med stor militærøvelse15:56 Nordmenns kryptoformue sank med 3,6 milliarder i fjor15:54 Twitter stenger flere tusen kontoer som har spredd falske nyheter15:38 Studie: Psykiske lidelser ga mer rus15:28 Mann (19) filmet voldtekt - sendte videoene til venner15:15 Bloomberg-journalister for retten i Tyrkia15:14 Bilfører satt fast i bilen etter kollisjon med lastebil15:00 Drapssiktet nordmann på rømmen i Thailand: – Føler seg truet på livet14:57 Tysk klimapakke vil koste minst 50 milliarder euro14:36 Global klimastreik kan slå alle rekorder14:34 Russisk skuespiller løslatt etter protestbølge14:34 Bill de Blasio trekker seg fra presidentvalgkampen14:26 Ruud hadde verdens 15. beste tennisspiller i kne13:59 DNB øker renten på boliglån13:50 Benjamin Netanyahu lever på lånt tid13:45 Sykehusangrep i Afghanistan tok 39 liv – 140 ble såret13:45 Mann bevisstløs etter slagsmål i Trondheim13:35 MDGs Venstre-flørt diskuteres bak lukkede dører13:01 Bertheussens VG-klage behandles i PFU13:00 Haaland kåret til ukens spiller i Champions League12:53 Rundt 100 mister jobben i Kleven verft12:43 Minst to døde i uvær i Texas12:39 Bjørndalen etter Hanevold-farvel: – Alt det flotte kom fram12:20 Åpen Folkekirke beholder flertallet11:41 Google varsler nye investeringer i Europa10:59 Lekkasjer fra statsbudsjettet for 202010:53 Ropstad: Snikislamisering er et dårlig ord10:53 Bompengepartiet står fast ved eksklusjon10:51 Norge går inn i europeisk forsvarssamarbeid10:17 Sudansk mann drept av Libyas kystvakt10:16 Jurist i UDI siktet for korrupsjon10:10 Her er Norges beste og verste elbil-kommuner09:47 Hvert tredje salg av landbrukseiendom var fritt09:47 Ulv påkjørt i Elverum09:24 Hanevold bisettes: – Takk for fantastiske øyeblikk09:19 Over 70 prosent av avisenes inntekter kommer fremdeles fra papir09:05 Interpol trapper opp jakten på norsk drapsmann09:05 Enda en øystat i Stillehavet vender Taiwan ryggen08:57 Equinor har fått verdens største vindkontrakt08:56 Godtar valget tross manipulasjon fra NRK08:54 Global klimaprotest innledet i Australia08:53 Alvorlig varslersak mot Trump holdes hemmelig08:39 FN nekter «slemme» land taletid på klimatoppmøte – får norsk støtte08:16 Myggmiddel kan være årsak til syke diplomater på Cuba08:00 Seks personer er skutt i Washington07:57 Flere voldtekter over internett etterforskes av politiet07:30 Ødegaard: Perfekt by, stolt øyeblikk, drømmer om Europa07:19 Solbakkens lag med kruttsterk Europa-statistikk06:55 Raja avviser lederkamp i Venstre06:00 2009-2019: Ti år med begrepet «snikislamisering»05:57 Ny behandling mot arvelig eggstokkreft godkjent i Norge05:50 Dette skjer i dag05:45 Amnesty: Hongkong-politiet bruker brutal vold mot demonstrantene05:30 Dette skjedde i natt05:30 Ordførerkartet snart ferdig tegnet05:15 Klart for byrådsforhandlinger i Oslo fredag05:10 Lyngdal kommune i tilsynssak etter dobbeltdrap i Trondheim04:40 Russisk sjaman på pilegrimsreise for å «fordrive» Putin pågrepet04:36 USAs ambassadør presser hardere på at Norge må nå NATOs mål03:32 Verdens første utslippsfrie hurtigbåter i Norge i 202403:09 Burgerkjede dropper plastleker i barnemenyer02:49 FN: 29 millioner barn ble født i konfliktområder i 201802:46 Tre personer med machete tok seg inn i bolig, to skadd02:13 Saudiledet koalisjon utførte angrep mot jemenittisk havneby02:10 Kvinne i 50-årene skadd i ulykke på E16 i Nord-Aurdal01:37 Kvinne falt i sjøen ved Lysaker brygge, reddet av forbipasserende01:36 Diplomater fra Cubas FN-delegasjon utvist fra USA01:30 Nye salmonellatilfeller ved veterinærhøgskolen00:27 Greta Thunberg gir ut bøker i USA23:30 Ocean Viking plukket opp 36 mennesker i Middelhavet23:12 Britisk politi: Den raskest voksende terrortrusselen kommer fra høyreekstremister22:56 Svensson så rødt da AZ Alkmaar tok sterkt bortepoeng22:53 17-åring reddet Solskjær fra fiaskostart i Europaligaen22:13 Tønseth satte løyperekord i Bråtesten22:10 Colt avslutter midlertidig produksjonen av gevær for privatmarkedet21:57 Fugler forsvinner i USA og Canada: – Det går til helvete21:34 Abbas varsler valg i palestinske områder om kort tid20:55 Bistandsadvokat klager på henleggelsen av overgrepssak mot barnehageansatt20:54 Blytung europaligastart for Rosenborg – ble overkjørt av LASK20:41 Bekrefter: Videoer med uidentifiserbare objekter er ekte20:37 Fagforbundet ber regjeringen snu om pensjonskutt for uføre20:16 Dette kjennetegner toppidrettsutøvere som lykkes over tid20:05 Tolv drept i angrep mot flyktningleirer i Kongo19:54 Polio påvist på Filippinene19:25 Omtelling avdekket flere feil i Evenes – SV krever omvalg19:12 Erna jublet over elbil-Finnmark, men bygging av ladere kan ryke18:59 Person skadd i ulykke på E16 i Nord-Aurdal18:43 Russland og Kina la ned veto mot våpenhvile i Syria18:02 Frykter jente (10) er kidnappet i Sverige17:53 Lett Russland-seier for Ruud17:42 De rødgrønne i Oslo klare for byrådsforhandlinger17:40 Vinmonopolet får ny administrerende direktør17:25 Forbereder seg på mulig UFO-kaos i ørken17:03 Seks nye meldinger om syke hunder16:53 Pompeo vil ha «fredelig løsning»16:53 Tunisias tidligere diktator er død16:23 Tekniske feil ved flere norske milliard-fregatter15:50 Vil be om halvannet års fengsel for Keshvari
Siste nytt
17:33NorgeTre nye meldinger om syke hunder: 90 forskjellige hunderaser har hatt symptomer17:19PolitikkSiv Jensen skal bli tøffere: – Det kan vitalisere regjeringssamarbeidet16:34VerdenRussland og Kina med stor militærøvelse15:56PengerNordmenns kryptoformue sank med 3,6 milliarder i fjor15:54KulturTwitter stenger flere tusen kontoer som har spredd falske nyheter15:38Helse og livsstilStudie: Psykiske lidelser ga mer rus15:28NorgeMann (19) filmet voldtekt - sendte videoene til venner15:15VerdenBloomberg-journalister for retten i Tyrkia15:14NorgeBilfører satt fast i bilen etter kollisjon med lastebil15:00VerdenDrapssiktet nordmann på rømmen i Thailand: – Føler seg truet på livet14:57PengerTysk klimapakke vil koste minst 50 milliarder euro14:36VerdenGlobal klimastreik kan slå alle rekorder14:34VerdenRussisk skuespiller løslatt etter protestbølge14:34PolitikkBill de Blasio trekker seg fra presidentvalgkampen14:26SportRuud hadde verdens 15. beste tennisspiller i kne13:59PengerDNB øker renten på boliglån13:50PolitikkBenjamin Netanyahu lever på lånt tid13:45VerdenSykehusangrep i Afghanistan tok 39 liv – 140 ble såret13:45NorgeMann bevisstløs etter slagsmål i Trondheim13:35PolitikkMDGs Venstre-flørt diskuteres bak lukkede dører13:01KulturBertheussens VG-klage behandles i PFU13:00SportHaaland kåret til ukens spiller i Champions League12:53PengerRundt 100 mister jobben i Kleven verft12:43VerdenMinst to døde i uvær i Texas12:39SportBjørndalen etter Hanevold-farvel: – Alt det flotte kom fram12:20NorgeÅpen Folkekirke beholder flertallet11:41PengerGoogle varsler nye investeringer i Europa10:59PolitikkLekkasjer fra statsbudsjettet for 202010:53PolitikkRopstad: Snikislamisering er et dårlig ord10:53PolitikkBompengepartiet står fast ved eksklusjon10:51NorgeNorge går inn i europeisk forsvarssamarbeid10:17VerdenSudansk mann drept av Libyas kystvakt10:16NorgeJurist i UDI siktet for korrupsjon10:10MotorHer er Norges beste og verste elbil-kommuner09:47PengerHvert tredje salg av landbrukseiendom var fritt09:47NorgeUlv påkjørt i Elverum09:24SportHanevold bisettes: – Takk for fantastiske øyeblikk09:19KulturOver 70 prosent av avisenes inntekter kommer fremdeles fra papir09:05VerdenInterpol trapper opp jakten på norsk drapsmann09:05VerdenEnda en øystat i Stillehavet vender Taiwan ryggen08:57PengerEquinor har fått verdens største vindkontrakt08:56PolitikkGodtar valget tross manipulasjon fra NRK08:54VerdenGlobal klimaprotest innledet i Australia08:53VerdenAlvorlig varslersak mot Trump holdes hemmelig08:39PolitikkFN nekter «slemme» land taletid på klimatoppmøte – får norsk støtte08:16VerdenMyggmiddel kan være årsak til syke diplomater på Cuba08:00VerdenSeks personer er skutt i Washington07:57NorgeFlere voldtekter over internett etterforskes av politiet07:30SportØdegaard: Perfekt by, stolt øyeblikk, drømmer om Europa07:19SportSolbakkens lag med kruttsterk Europa-statistikk06:55PolitikkRaja avviser lederkamp i Venstre06:00Norge2009-2019: Ti år med begrepet «snikislamisering»05:57Helse og livsstilNy behandling mot arvelig eggstokkreft godkjent i Norge05:50NorgeDette skjer i dag05:45VerdenAmnesty: Hongkong-politiet bruker brutal vold mot demonstrantene05:30NorgeDette skjedde i natt05:30PolitikkOrdførerkartet snart ferdig tegnet05:15NorgeKlart for byrådsforhandlinger i Oslo fredag05:10NorgeLyngdal kommune i tilsynssak etter dobbeltdrap i Trondheim04:40VerdenRussisk sjaman på pilegrimsreise for å «fordrive» Putin pågrepet04:36NorgeUSAs ambassadør presser hardere på at Norge må nå NATOs mål03:32ReiseVerdens første utslippsfrie hurtigbåter i Norge i 202403:09VerdenBurgerkjede dropper plastleker i barnemenyer02:49VerdenFN: 29 millioner barn ble født i konfliktområder i 201802:46NorgeTre personer med machete tok seg inn i bolig, to skadd02:13VerdenSaudiledet koalisjon utførte angrep mot jemenittisk havneby02:10NorgeKvinne i 50-årene skadd i ulykke på E16 i Nord-Aurdal01:37NorgeKvinne falt i sjøen ved Lysaker brygge, reddet av forbipasserende01:36VerdenDiplomater fra Cubas FN-delegasjon utvist fra USA01:30NorgeNye salmonellatilfeller ved veterinærhøgskolen00:27KulturGreta Thunberg gir ut bøker i USA23:30VerdenOcean Viking plukket opp 36 mennesker i Middelhavet23:12VerdenBritisk politi: Den raskest voksende terrortrusselen kommer fra høyreekstremister22:56SportSvensson så rødt da AZ Alkmaar tok sterkt bortepoeng22:53Sport17-åring reddet Solskjær fra fiaskostart i Europaligaen22:13SportTønseth satte løyperekord i Bråtesten22:10VerdenColt avslutter midlertidig produksjonen av gevær for privatmarkedet21:57VerdenFugler forsvinner i USA og Canada: – Det går til helvete21:34VerdenAbbas varsler valg i palestinske områder om kort tid20:55NorgeBistandsadvokat klager på henleggelsen av overgrepssak mot barnehageansatt20:54SportBlytung europaligastart for Rosenborg – ble overkjørt av LASK20:41VerdenBekrefter: Videoer med uidentifiserbare objekter er ekte20:37PengerFagforbundet ber regjeringen snu om pensjonskutt for uføre20:16Helse og livsstilDette kjennetegner toppidrettsutøvere som lykkes over tid20:05VerdenTolv drept i angrep mot flyktningleirer i Kongo19:54VerdenPolio påvist på Filippinene19:25PolitikkOmtelling avdekket flere feil i Evenes – SV krever omvalg19:12MotorErna jublet over elbil-Finnmark, men bygging av ladere kan ryke18:59NorgePerson skadd i ulykke på E16 i Nord-Aurdal18:43VerdenRussland og Kina la ned veto mot våpenhvile i Syria18:02NorgeFrykter jente (10) er kidnappet i Sverige17:53SportLett Russland-seier for Ruud17:42PolitikkDe rødgrønne i Oslo klare for byrådsforhandlinger17:40PengerVinmonopolet får ny administrerende direktør17:25VerdenForbereder seg på mulig UFO-kaos i ørken17:03NorgeSeks nye meldinger om syke hunder16:53PolitikkPompeo vil ha «fredelig løsning»16:53VerdenTunisias tidligere diktator er død16:23NorgeTekniske feil ved flere norske milliard-fregatter15:50PolitikkVil be om halvannet års fengsel for Keshvari
Populært