Med livet som innsats

VOKSER: Aleap-partner, Andre Hansen, startet med et medlem i inkubatoren for tre år siden. I dag har de fullt hus g 50 medlemmer.
VOKSER: Aleap-partner, Andre Hansen, startet med et medlem i inkubatoren for tre år siden. I dag har de fullt hus g 50 medlemmer. Foto: Brian Cliff Olguin

Ingen er udødelige, men mange jobber med saken. Helsesektoren er i en gründerboom.

Det finnes mange råd for hva man kan gjøre for å leve lengst mulig. Nok mosjon. Spise sunt. Ikke røyke sigaretter. Vi gjør så godt vi kan med de rådene som finnes, og håper at det er nok til å leve et langt og friskt liv. Men heldigvis er det noen som gjør mer. Noen som prøver å forlenge livene våre så godt det lar seg gjøre. I løpet av de seneste årene har stadig flere gründere valgt å fokusere på helsesektoren. Mange selskaper har kommet på banen allerede. Og flere er på vei.

– Det er en gründerboom i helsesektoren, sier André Hansen, partner i Aleap.

Aleap er en inkubator som hjelper oppstartsbedrifter innenfor helsesektoren. De tilbyr rådgivning og tilgang på ulike ressurser, i tillegg til et kontorfellesskap. Hansen sitter på kontoret deres i Forskningsparken. Det henger lyslenker og vimpler i ulike farger langs taket, og på den ene veggen står det «Medical Growth House».

– Jeg tror de fleste har størst utbytte av at de sitter her sammen med andre, i samme situasjon. Det fellesskapet det gir. Og her har de tilgang til alt på samme plass, sier Hansen.

Les også: Tre grunner til at du ikke bør sjekke mobilen når du våkner

200 søknader

Da inkubatoren startet for tre år siden hadde de ett medlem. I dag har de omtrent 50 aktive medlemmer, og totalt har de hjulpet mer enn 100 selskaper siden oppstarten.

– Nå har vi fullt, men vi får omtrent 200 søknader fra ulike gründere i året. Alle ser at det er et marked og jeg tror alle har fått med seg at vi kommer til å møte store utfordringer i fremtiden. Vi vet at vi kommer til å mangle sykepleiere, det er alltid noe å forbedre når det gjelder sykdommer og ingen vil stå i kø for å bli behandlet, sier Hansen.

Norske grunderbedrifter i helsesektoren det er verdt å merke seg:

EpiGuard

Har utviklet en kuvøse for transport, EpiShuttle, som skal beskytte mot smitte. For eksempel under ebolaepidemien. Selskapet mottok 2,5 millioner euro, omtrent 25 millioner kroner, fra EUs innovasjonsprogram Horisont 2020.

RemovAid

Er et verktøy som skal hjelpe kvinner å fjerne prevensjonsmiddelet p-stav på egen hånd, uten å trenge hjelp fra helsepersonell. I desember 2018 vant de DnBs Healthcare Prize og en million kroner. I tillegg har Bill & Melinda Gates Foundation støttet selskapet i flere år. Gründer Marte Bratlie har tidligere uttalt at de fremover vil akselerere utviklingen mot de Afrikanske landene.

Moon Labs

Har laget et trådløst system for å overvåke pasienter. En liten, diskrè sensor måler hjertefrekvens, respirasjonshastighet og oksygenmetning fortløpende i opp til fem dager. I dag samarbeider de med St. Olavs Hospital i Trondheim. Selskapet har fått støtte fra Forskningsrådet, NTNU Discovery og Adolf Øiens Fond.

ContinYou

Har skapt en klokke som skal forutsi kritiske hendelser. Den måler puls, temperatur, lokasjon og bevegelse, og basert på det skal den merke om man står overfor for eksempel et hjerteinfarkt. Den har også et innebygget SIM-kort, slik at den varsler pårørende om noe skulle skje.

Eyecheck Systems

Vil redusere ventetiden for pasienter som skal til øyelegen. Selskapet kobler optikere og øyeleger digitalt sammen, og lar dem samarbeide om lokale undersøkelser hos optikere og diagnostisering hos øyeleger.

Diffia

Vil forenkle og digitalisere hverdagen til helsepersonell på sykehus med appen deres Nimble. Selskapet fikk prisen «Best AI/Machine Learning startup» på Norwegian Startup Awards i 2018.

Mode Sensors

Har utviklet et plaster og en tilhørende teknologi som skal måle og passe på at pasienter ikke blir dehydrerte. Målgruppen deres er eldre mennesker. Selskapet samarbeider med flere kommuner i Norge som tester ut produktet.

Det var Norway Health Tech, med Kathrine Myhre i spissen, som startet Aleap for tre år siden, og ansatte blant annet Hansen til å drive inkubatoren.

– Fra 2014 til 2016 økte antall henvendelser fra gründere som ville starte helseselskaper massivt. Helse er en svært kunnskapsintensiv industri og det er avgjørende for å lykkes at gründerne har tilgang på riktig nettverk og kompetanse. Vi så behovet for en egen inkubator for helsestartups som kunne bistå oppstartsselskapene med dette, sier Kathrine Myhre, administrerende direktør i Norway Health Tech og styreleder i Aleap.

Konsulentselskapet Menon Economics har undersøkt og analysert helsenæringens verdi i Norge.

Les også: Vaksine for bjørkepollen er godkjent i Norge

– Skjedd enormt mye

Rapporten som kom ut i vår beskriver en helseindustri kjennetegnet av betydelig nyskaping. Menon Economics kaller industrien for Norges mest gründerintensive næring.

– Norsk helseindustri er fremdeles liten, både sammenlignet med land som Sverige, Danmark og Sveits, og sett i forhold til omfanget av helserelatert forskning i Norge. Men de siste årene har det imidlertid skjedd enormt mye. Det dukker stadig opp nye, innovative bedrifter, gjerne med utspring i forskning, men også mer forretningsdrevet innovasjon, sier Erik W. Jakobsen, partner i Menon Economics.

Ifølge rapporten er over ti prosent av de aktive bedriftene i helseindustrien gründerbedrifter. Til sammenligning er andelen i norsk næringsliv generelt på to prosent. Og antallet gründerbedrifter har vokst kraftig de siste årene.

– Ingen næringer i Norge har en så høy andel gründerbedrifter som helseindustrien, sier Jakobsen til Finansavisen.

Les også: Så mange nordmenn bruker sovemedisin

– Potensialet er enormt

Han forteller at oppstartsselskapene ofte må fokusere på internasjonale markeder.

– Det skyldes at produktene som oftest er svært spesialiserte, for eksempel rettet mot en smal diagnose- eller behandlingsprosess. Selv om hjemmemarkedet er lite, kan det globale potensialet være enormt stort. Samtidig er det svært krevende for små oppstartsbedrifter å kommersialisere sine produkter i internasjonale markeder.

Jakobsen har stor tro på norske helsegründere og synes det er mange spennende oppstartsselskaper i sektoren.

– Det er imidlertid et stykke igjen før vi har et internasjonalt konkurransedyktig økosystem. Et mer innovativt hjemmemarked og kompetent kapital er trolig de to viktigste faktorene som må på plass for å bygge et slikt økosystem.

Oppstartsbedrifter innen helse omhandler mye. Det kan være teknologi, medisiner, transport eller utstyr. For å nevne noe. Gründeren bak selskapet Aristeia har gått for sistnevnte, og har laget en turnikè som brukes for å stanse blødninger.

– Det er et av de mest livreddende tiltakene man kan innføre. Vi tror det sivile markedet kan bli like stort som det militære, sier Gard Fostad Moe, gründer og administrerende direktør i Aristeia.

Les også: Hoksrud vil la selvbetjente butikker være åpne på søndager

INNOVASJON: Gard Fostad Moe (t.v) har utviklet en av turnike. her med prosjektleder i Aristeia, Hsin Chen og Aleap-partner Andre Hansen. Foto: Brian Cliff Olguin
INNOVASJON: Gard Fostad Moe (t.v) har utviklet en av turnike. her med prosjektleder i Aristeia, Hsin Chen og Aleap-partner Andre Hansen. Foto: Brian Cliff Olguin

Vil ha større satsing

Han kom opp med ideen da han gikk på NTNU etter å ha vært i førstegangstjeneste i Garden, og stiftet selskapet i slutten av 2015.

– Det fine med produktet er at det er enkelt å bruke og krever lite kraft. Den har en mekanisk stramme-mekanisme som ikke har vært brukt på denne måten før. Den er brukt mange andre steder, som for eksempel på motorsager, påhengsmotorer og gressklippere, så det er ingen ukjent mekanisme, men det har ikke vært noe særlig innovasjon på turnikè før etter år 2000, sier Moe.

I dag er det to ansatte i Aristeia, og de har i løpet av det siste året inngått samarbeid med både det amerikanske forsvaret og NATO.

– Det amerikanske forsvaret skal teste og evaluere vår turnikè. Og NATO i Tyskland skal få mellom 10 og 20 stykker til utprøving. Det er veldig stas, forteller Moe.

I tillegg samarbeider de tett med Forsvarets forskningsinstitutt, og har mottatt midler fra Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og Forsvarsdepartementet.

– Vi håper å selge kommersielt i løpet av neste år, men konkurrentene våre er veldig store aktører. Så vi vurderer å samarbeide med en etablert partner i markedet som har både et salgs- og distribusjonsapparat.

Hansen i Aleap mener at det er en lang vei å gå før mange kan lykkes internasjonalt.

– Det er mulig å lage store ting i Norge, men jeg tror vi trenger en mye større satsing hvis vi skal bygge en skikkelig industri.

Han mener myndighetene må stimulere folk til å satse på mulighetene i å utvikle nye medisiner, behandlinger, utstyr og teknologi.

– Vi trenger en mye sterkere finansiering og mye sterkere virkemidler for at private skal risikere kapitalen sin. Det er for svakt i dag.

Les også: Luksusøy promoterte skandalefestival - nå er den til salgs

Nye og bedre løsninger

Næringsminister, Torbjørn Røe Isaksen, tror vi vil få flere vekstkraftige bedrifter innenfor helsenæringen i årene fremover, men mener det offentlige må samarbeide mer med private aktører.

BLODIG ALVOR: Selskapet Age Labs vil utvikle en blodprøve som kan forutsi sykdommer og dødsrisiko. Foto: Dreamstime
BLODIG ALVOR: Selskapet Age Labs vil utvikle en blodprøve som kan forutsi sykdommer og dødsrisiko. Foto: Dreamstime

– Markedet er voksende og norske bedrifter har gode forutsetninger for å lykkes, både i Norge og internasjonalt. Men da må vi også passe på at vi ikke svartmaler de private aktørene i norsk helsenæring. For å få en sterk, norsk helsenæring må vi ha mer offentlig og privat samarbeid. Det får vi ikke til om vi bygger offentlige monopoler, sier Røe Isaksen.

– Hvorfor tror du det er blitt en gründerboom?

– Alle land trenger nye og bedre løsninger innenfor helse og omsorg, blant annet grunnet utfordringer med aldrende befolkning, flere med kroniske sykdommer og høyere krav fra pasienter og pårørende. Samtidig som etterspørselen etter nye og bedre løsninger øker, gjør den teknologiske utviklingen det mulig å møte behovene på helt nye måter, sier Røe Isaksen.

Les også: Flyfylla tar av – Actis forslår alkoholfrie flyreiser

Økt innovasjon

Næringsministeren tror gründerne kan spille en viktig rolle i å løse utfordringene som oppstår med et stadig større antall eldre og pleietrengende.

– Økt innovasjon og nyskaping kan bidra til bedre helsetjenester og mer bærekraftige løsninger.

Røe Isaksen sier videre at næringen står overfor noen særegne utfordringer.

– Store deler av helsenæringen er preget av lange og kostbare forsknings- og utviklingsløp, og kommersialisering kan være spesielt krevende blant annet grunnet strenge krav fra myndighetene og manglende erfaring med næringslivssamarbeid. Bedre tilrettelegging for samarbeid på flere områder kan bidra til å løse disse utfordringene.

Rett over veien fra Aleap i Forskningsparken finner vi Karl Trygve Kalleberg. Han har tidligere jobbet som lege på Ullevål Sykehus, og har behandlet mange gamle og syke mennesker.

– Jeg stilte meg selv noen spørsmål. Er det rett å bruke nesten alle ressursene våre på å behandle de sykeste? Statistikk viser at levealderen øker, men antall sykdommer man får øker mer. Det viktigste er jo å være frisk lenger. Kunne vi ikke fokusert mer av pengene på å hindre sykdom i stedet? Sier Kalleberg.

Les også: Bør du trene før frokost?

To prototyper

Løsningen ble en gründerbedrift. Sammen med Espen Riskedal og Arne Vasli Søraas startet han selskapet Age Labs for to år siden. De jobber med å lage blodprøver som skal si hvor man er på den biologiske klokken, og dermed også forutsi sykdom.

– Hvis vi vet hvor du er på kurven mellom frisk, syk og død, så kan man starte behandlingen enda tidligere enn man kan i dag. Vårt mål er å kunne forsinke og utsette aldersrelaterte sykdommer. Det kan for eksempel være Alzheimer og Parkinson, sier Riskedal.

Age Labs bruker epigenetikk, maskinlæring og biobanker av blod til å beregne risiko for aldersrelaterte sykdommer og dødsrisiko.

– Når vi blir eldre oppfører cellene seg annerledes og mange celler slår seg av, forklarer Kalleberg.

Pr. i dag har selskapet utviklet to prototyper av blodprøven. En som kan forutsi alder og en som kan forutsi hvor høy dødsrisiko man har.

– Veien videre blir å utvikle blodprøver som predikerer spesifikke sykdommer, sier Riskedal.

Les også: Dette er den nye mattrenden

10 millioner

I januar fikk selskapet 10 millioner i støtte fra Forskningsrådet. Pengene skal gå til et fire år langt samarbeid med blant annet Folkehelseinstituttet og Oslo universitetssykehus.

– Neste år satser vi på å kunne ha et produkt klart for å selge kommersielt, sier Riskedal.

Gründerboomen er en realitet. Noen gründere er fortsatt i startfasen, mens andre har produkter som allerede er på markedet og i bruk. Ole-Christoffer Granmo er en av dem. I 2014 var han med på å starte selskapet Anzyz Technologies, og sammen med Geir Thore Berge ved Universitetet i Agder, og overlege ved Sørlandet Sykehus, Tor Tveit, har han utviklet et datasystem med kunstig intelligens som kan lese pasientjournaler. Teknologien har allerede blitt brukt på Sørlandet sykehus. En tilsynelatende solskinnshistorie. Frem til i sommer. For selv om teknologien kan hjelpe sykehusene, henger ikke det norske lovverket med på den digitale utviklingen. Den kunstige intelligensen var ikke lov å bruke likevel på grunn av personvern.

– Det sies at teknologiutviklingen aldri har gått så fort som nå, men sannheten er at det aldri kommer til å gå så sakte igjen. Da er det en fare for at lovverket blir hengende etter, sier digitaliseringsminister, Nikolai Astrup.

Les også: En av fire nordmenn mener noen menneskeraser er smartere enn andre

– Vil ha «lovvask»

Han er opptatt av at regjeringen skal legge til rette for bruk av ny teknologi i helsevesenet.

LOVVASK: Digitaliseringsminister, Nikolai Astrup, forteller at regjeringen skal ta en lovvask for å finne ulike hinder i lovverket. Foto: Eivind Yggeseth
LOVVASK: Digitaliseringsminister, Nikolai Astrup, forteller at regjeringen skal ta en lovvask for å finne ulike hinder i lovverket. Foto: Eivind Yggeseth

– Vi vil ha en «lovvask» der vi identifiserer hvilke hindre for digitalisering som finnes i lovverket. Når det gjelder helsedata, har regjeringen allerede utarbeidet et forslag til lovendringer, som vil gjøre sekundærbruk av helsedata enklere. Blant annet gjennom en egen helseanalyseplattform, sier Astrup.

Lovendringene er nå på offentlig høring. I tillegg arbeider regjeringen med en nasjonal strategi for kunstig intelligens.

– Der vil vi belyse spørsmålet om hvordan vi kan sikre tilgang til data for utvikling av kunstig intelligens, og samtidig ivareta viktige hensyn som transparens, rettssikkerhet og personvern. Men det er ikke slik at lovverket er til hinder for all innovasjon. Vi ser heldigvis mange gode eksempler på bruk av teknologi i helsesektoren allerede. Nye produkter og tjenester utvikles hele tiden fordi noen har sett et behov i tjenesten og turt å satse, sier digitaliseringsministeren.

Saken ble først publisert på Finansavisen, lørdag 10. august

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
12:07 Åpningen av det nye Nasjonalmuseet er utsatt11:57 Rettssak innledet mot Catalonias regionale president11:47 Været skaper trafikkproblemer igjen på Østlandet10:58 Tyskland skal bruke mer penger på forsvar10:57 Norsk konkursalarm: – Vi nærmer oss nivået under finanskrisen10:52 En person omkom da bru kollapset i Frankrike10:30 Norske elever får en mer praktisk skole10:24 Betydelig lavere strømpris i år enn i fjor10:17 Curling-EM: Norge fratatt seier etter bruk av feil kost09:53 Småbedriftene vil ha bukt med tilsynsvelde09:39 Lagerbäck gjør fire endringer mot Malta09:38 Språkprisen til Kristin Fridtun09:22 Ronaldo avviser strid med Sarri: – Medieskapt09:20 Johannes om Johannes: – Han har giv og glød til å bli best09:08 Togreisende på Østlandet mer misfornøyd enn før08:11 Selvaag Bolig varsler utbytte på 2 milliarder kroner08:09 Demonstranter prøvde å rømme omringet universitet etter voldelig natt07:10 Fossilfunn trekker teori om oppreist gange i tvil06:40 UEFA-statistikken disser Norges ungdomsrevolusjon06:06 Politiet: Ti personer skutt på fest i California - fire av dem er døde06:00 Elvestuen smeller døra igjen – vil ikke ha innspill til klimaplan05:54 Dette skjedde i natt05:51 Lundteigen vil ta dykkersaken til Stortinget05:50 Dette skjer i dag05:47 Rouhani beskylder demonstranter for vandalisme04:59 USA fordømmer uberettiget maktbruk i Hongkong04:19 Få opplever at ledelsen tar metoo-grep før julebordsesongen04:19 Barns rettigheter blir bedre, men nye farer har oppstått03:11 Eksplosjon i rekkehus i Helsingborg03:08 Dobbelt så mange cruiseanløp ventes i Kristiansand03:07 Chiles president fordømmer politiets voldsbruk02:31 Bolivias midlertidige regjering varsler snarlig nyvalg01:48 Russland vil frigi ukrainske marineskip01:46 Florø-drapet: Politiet har ikke fått avhørt drapssiktet 27-åring01:10 Donald Tusk blir trolig ny leder for de konservative i Europa01:00 NHO mener tariffsystemet må fornyes00:59 Politi stormer universitet i Hongkong00:52 Politiet i Panama jakter gjerningsmann etter overfall mot nordmenn på seiltur23:45 Norsk politi krever brødre utlevert fra Dubai23:04 Enormt prishopp på legemidler i Danmark22:42 Nordisk ministerråd bevilger 700.000 til kvensk og karelsk ungdomsprosjekt22:28 To personer amok på pizzeria – gikk til angrep på både kunder og ansatte21:40 Feiring av Fløyelsrevolusjon overskygget av protester20:40 NRK: Familien forsøker å få IS-søstrene fra Bærum til Somaliland20:30 Venezia rammet av ny flom20:12 Maren Mjelde sikret seier og tabelledelse for Chelsea – 38.262 så Arsenal slå Tottenham19:40 Ny snøalarm og gult farevarsel: Venter 20-30 centimeter nysnø18:41 Politiet i Hongkong advarer om at de kan komme til å skyte18:22 To personer pågrepet for mishandling av kvinne i Fredrikstad18:21 Ingen visste hvem gutten på bildet var. Så kom det inn tips17:48 Britisk presse fordømmer prins Andrew etter BBC-intervju17:02 Kongle-rekord kan gi over 500 millioner skogplanter16:48 Professor garanterer at Donald Trump taper neste presidentvalg16:47 Sverige vil øke beredskapen etter svinepest-utbrudd15:59 Thingnes Bø om Fourcade-duellen: – Han har vunnet denne helgen15:09 Lagerbäck varsler endringer i laget, kritiserer betingelsene14:45 245 personer ble pågrepet under gule vester-demonstrasjoner i Frankrike14:35 Beklager oppførsel: – Utrolig uansvarlig og forferdelig dumt gjort13:29 Valgfusk og ingen reell opposisjon i valget i Hviterussland13:17 Olsbu Røiseland fikk bekreftet magefølelsen13:10 USA og Sør-Korea utsetter planlagte felles militærøvelser etter trusler fra Nord-Korea13:09 Senterpartiet vil gi 12 millioner kroner i støtte til aviser11:56 Kombinert: Krog til sykehus etter fall11:50 Dansk fjellklatrer omkom i Himalaya11:30 Kroos om EM-sjansene til Tyskland: – Jeg ser ikke oss blant favorittene11:27 Demokrat gjenvalgt som guvernør i Louisiana10:53 Frode Berg endelig gjenforent med kona – EOS-utvalget gransker saken10:19 Benzema får ikke spille EM for Frankrike: – Hans tid der er over10:06 Fløyelsmyk frihet og en forfatter som ble president10:00 Aghayev dømmer Norge på Malta09:59 Pave Frans gikk ut mot porno – så fortalte tre nye altergutter i Vatikanet om misbruk09:36 Nordisk byplanlegging møter kritikk fra utenlandske arkitekter09:26 Cuba feiret Havannas 500-årsjubileum09:12 Halsbånd med strøm brukt på hundepensjonat – to kvinner må i retten09:00 Ringvrak er Lagerbäcks sparringpartner før tittelkampen08:58 Demonstranter i Hongkong vil sette press på økonomien08:30 Langrenn: Svensk rival på krykker etter kneskade07:55 Rajapaksa vant presidentvalget på Sri Lanka07:32 Irans leder forsvarer økte bensinpriser07:12 Fotgjenger påkjørt i Oslo – fører stakk av06:45 Florø-drapet: Siktet 27-åring varetektsfengslet i fire uker06:43 Unntakstilstand på Samoa etter meslingutbrudd06:41 NRK: Panama-ofrene har reist hjem til Norge06:08 Dette skjer i dag06:06 14-åring slått og ranet i Stavanger05:37 Dette skjedde i natt05:28 Savnet båtfører i Hordaland funnet i god behold05:22 Kina: Konstruktive handelssamtaler med USA05:15 Brann i leilighet i Kongsberg slukket05:05 Tilsyn: Sykehjem i Hedmark gjør ikke forsøk på å gjenopplive pasienter04:52 Pence-rådgiver om Trumps Ukraina-samtale: – Upassende03:45 Antall drepte i demonstrasjoner i Bolivia øker03:44 Nytt tilfelle av skrantesyke påvist på elg02:33 Statsministeren og 3.000 gikk for bærekraftmålene02:29 Nissan tilbakekaller 400.000 biler02:17 Politiet brukte tåregass mot gule vester-demonstranter01:38 Kina nekter to frittalende australske politikere innreise01:15 Bergs forsvarer: – En umenneskelig påkjenning00:58 Boris Johnson: Partiets kandidater støtter brexitavtalen23:53 Forsvarer: – Siktede er sterkt preget etter Larvik-brannen
Siste nytt
12:07KulturÅpningen av det nye Nasjonalmuseet er utsatt11:57PolitikkRettssak innledet mot Catalonias regionale president11:47NorgeVæret skaper trafikkproblemer igjen på Østlandet10:58VerdenTyskland skal bruke mer penger på forsvar10:57PengerNorsk konkursalarm: – Vi nærmer oss nivået under finanskrisen10:52VerdenEn person omkom da bru kollapset i Frankrike10:30NorgeNorske elever får en mer praktisk skole10:24PengerBetydelig lavere strømpris i år enn i fjor10:17SportCurling-EM: Norge fratatt seier etter bruk av feil kost09:53PolitikkSmåbedriftene vil ha bukt med tilsynsvelde09:39SportLagerbäck gjør fire endringer mot Malta09:38KulturSpråkprisen til Kristin Fridtun09:22SportRonaldo avviser strid med Sarri: – Medieskapt09:20SportJohannes om Johannes: – Han har giv og glød til å bli best09:08ReiseTogreisende på Østlandet mer misfornøyd enn før08:11PengerSelvaag Bolig varsler utbytte på 2 milliarder kroner08:09VerdenDemonstranter prøvde å rømme omringet universitet etter voldelig natt07:10VerdenFossilfunn trekker teori om oppreist gange i tvil06:40SportUEFA-statistikken disser Norges ungdomsrevolusjon06:06VerdenPolitiet: Ti personer skutt på fest i California - fire av dem er døde06:00NorgeElvestuen smeller døra igjen – vil ikke ha innspill til klimaplan05:54NorgeDette skjedde i natt05:51NorgeLundteigen vil ta dykkersaken til Stortinget05:50NorgeDette skjer i dag05:47VerdenRouhani beskylder demonstranter for vandalisme04:59VerdenUSA fordømmer uberettiget maktbruk i Hongkong04:19NorgeFå opplever at ledelsen tar metoo-grep før julebordsesongen04:19VerdenBarns rettigheter blir bedre, men nye farer har oppstått03:11VerdenEksplosjon i rekkehus i Helsingborg03:08NorgeDobbelt så mange cruiseanløp ventes i Kristiansand03:07PolitikkChiles president fordømmer politiets voldsbruk02:31PolitikkBolivias midlertidige regjering varsler snarlig nyvalg01:48VerdenRussland vil frigi ukrainske marineskip01:46NorgeFlorø-drapet: Politiet har ikke fått avhørt drapssiktet 27-åring01:10VerdenDonald Tusk blir trolig ny leder for de konservative i Europa01:00NorgeNHO mener tariffsystemet må fornyes00:59VerdenPoliti stormer universitet i Hongkong00:52VerdenPolitiet i Panama jakter gjerningsmann etter overfall mot nordmenn på seiltur23:45NorgeNorsk politi krever brødre utlevert fra Dubai23:04VerdenEnormt prishopp på legemidler i Danmark22:42NorgeNordisk ministerråd bevilger 700.000 til kvensk og karelsk ungdomsprosjekt22:28NorgeTo personer amok på pizzeria – gikk til angrep på både kunder og ansatte21:40VerdenFeiring av Fløyelsrevolusjon overskygget av protester20:40NorgeNRK: Familien forsøker å få IS-søstrene fra Bærum til Somaliland20:30VerdenVenezia rammet av ny flom20:12SportMaren Mjelde sikret seier og tabelledelse for Chelsea – 38.262 så Arsenal slå Tottenham19:40NorgeNy snøalarm og gult farevarsel: Venter 20-30 centimeter nysnø18:41VerdenPolitiet i Hongkong advarer om at de kan komme til å skyte18:22NorgeTo personer pågrepet for mishandling av kvinne i Fredrikstad18:21Helse og livsstilIngen visste hvem gutten på bildet var. Så kom det inn tips17:48VerdenBritisk presse fordømmer prins Andrew etter BBC-intervju17:02NorgeKongle-rekord kan gi over 500 millioner skogplanter16:48VerdenProfessor garanterer at Donald Trump taper neste presidentvalg16:47VerdenSverige vil øke beredskapen etter svinepest-utbrudd15:59SportThingnes Bø om Fourcade-duellen: – Han har vunnet denne helgen15:09SportLagerbäck varsler endringer i laget, kritiserer betingelsene14:45Verden245 personer ble pågrepet under gule vester-demonstrasjoner i Frankrike14:35NorgeBeklager oppførsel: – Utrolig uansvarlig og forferdelig dumt gjort13:29PolitikkValgfusk og ingen reell opposisjon i valget i Hviterussland13:17SportOlsbu Røiseland fikk bekreftet magefølelsen13:10VerdenUSA og Sør-Korea utsetter planlagte felles militærøvelser etter trusler fra Nord-Korea13:09PolitikkSenterpartiet vil gi 12 millioner kroner i støtte til aviser11:56SportKombinert: Krog til sykehus etter fall11:50VerdenDansk fjellklatrer omkom i Himalaya11:30SportKroos om EM-sjansene til Tyskland: – Jeg ser ikke oss blant favorittene11:27PolitikkDemokrat gjenvalgt som guvernør i Louisiana10:53NorgeFrode Berg endelig gjenforent med kona – EOS-utvalget gransker saken10:19SportBenzema får ikke spille EM for Frankrike: – Hans tid der er over10:06PolitikkFløyelsmyk frihet og en forfatter som ble president10:00SportAghayev dømmer Norge på Malta09:59VerdenPave Frans gikk ut mot porno – så fortalte tre nye altergutter i Vatikanet om misbruk09:36NorgeNordisk byplanlegging møter kritikk fra utenlandske arkitekter09:26VerdenCuba feiret Havannas 500-årsjubileum09:12NorgeHalsbånd med strøm brukt på hundepensjonat – to kvinner må i retten09:00SportRingvrak er Lagerbäcks sparringpartner før tittelkampen08:58VerdenDemonstranter i Hongkong vil sette press på økonomien08:30SportLangrenn: Svensk rival på krykker etter kneskade07:55VerdenRajapaksa vant presidentvalget på Sri Lanka07:32VerdenIrans leder forsvarer økte bensinpriser07:12NorgeFotgjenger påkjørt i Oslo – fører stakk av06:45NorgeFlorø-drapet: Siktet 27-åring varetektsfengslet i fire uker06:43VerdenUnntakstilstand på Samoa etter meslingutbrudd06:41NorgeNRK: Panama-ofrene har reist hjem til Norge06:08NorgeDette skjer i dag06:06Norge14-åring slått og ranet i Stavanger05:37NorgeDette skjedde i natt05:28NorgeSavnet båtfører i Hordaland funnet i god behold05:22VerdenKina: Konstruktive handelssamtaler med USA05:15NorgeBrann i leilighet i Kongsberg slukket05:05NorgeTilsyn: Sykehjem i Hedmark gjør ikke forsøk på å gjenopplive pasienter04:52VerdenPence-rådgiver om Trumps Ukraina-samtale: – Upassende03:45VerdenAntall drepte i demonstrasjoner i Bolivia øker03:44NorgeNytt tilfelle av skrantesyke påvist på elg02:33NorgeStatsministeren og 3.000 gikk for bærekraftmålene02:29MotorNissan tilbakekaller 400.000 biler02:17VerdenPolitiet brukte tåregass mot gule vester-demonstranter01:38VerdenKina nekter to frittalende australske politikere innreise01:15NorgeBergs forsvarer: – En umenneskelig påkjenning00:58VerdenBoris Johnson: Partiets kandidater støtter brexitavtalen23:53NorgeForsvarer: – Siktede er sterkt preget etter Larvik-brannen
Populært