Komplett-sjefen utelukker ikke Norge-farvel

Oslo 20180318. Styreleder Stein Erik Hagen er styreleder i Orkla. Her i forbindelse med at Peter A. Ruzicka slutter som Orkla-sjef. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Oslo 20180318. Styreleder Stein Erik Hagen er styreleder i Orkla. Her i forbindelse med at Peter A. Ruzicka slutter som Orkla-sjef. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Komplett Bank totalslaktes av Finanstilsynet. Toppsjefen utelukker ikke utflagging.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

De siste 12 månedene har vært svært turbulente for forbrukslånsbanken Komplett Bank der Stein Erik Hagens Canica Invest er største aksjonær.

Aksjen har halvert seg i perioden og selskapet verdsettes nå til 1,8 milliarder kroner.

7. og 8. november fikk forbrukslånsbanken besøk av Finanstilsynet som i en rapport publisert i mai avdekket store svakheter.

Tilsynet fant mangel på etterlevelse av hvitvaskingslovene, herunder overvåkning og oppfølging av transaksjonsmassen. Denne uken ble nisjebanken ilagt den høyeste boten et selskap har fått etter at de nye hvitvaskingslovene trådte i kraft høsten 2018 på hele 18 millioner kroner.

Les også: Konkurskandidat setter deadline - alt kan være tapt

Og totalslakten fra Finanstilsynet stoppet ikke der. Under inspeksjonen ble det konkludert med at en tredjedel av lånene var i restanse eller mislighold. Over 10 prosent var misligholdt med mer enn 90 dager og tapene som andel av utlånsporteføljen har steget fra litt over 3 til 3,7 prosent på to år. Overfor Hegnar.no sier konsernsjef Jan Haglund at det har blitt gjort tiltak for å snu den negative utviklingen.

- I Komplett Bank jobber vi kontinuerlig med å forbedre oss. I tredjekvartal hadde vi større tap enn forventet (83 millioner kroner, red.anm.) og vi tok affære i våre prosesser og beslutningskriterier. Vi ser at tiltakene vi har gjennomført har hatt positiv effekt og vi forventer ytterligere forbedringer fremover, sier Haglund til Hegnar.no.

Utlånstapene beregnes med en såkalt expected credit loss-modell som er matematisk forankret. Modellen prøver å beregne tapene løpende i stedet for å bare etterføre faktiske tap. Haglund mener modellen gir et riktig virkelighetsbilde.

Norwegian løfter børsen : Norwegian-rally på sprek børs

- Komplett Banks modell for å beregne nedskrivninger tar hensyn til både faktiske tap i perioden samt forventede fremtidige tap og følger den internasjonale regnskapsstandarden IFRS 9, i likhet med alle noterte banker i Norge. Vi mener at vi har gjort tilstrekkelige nedskrivninger, sier Haglund overfor Hegnar.no.

Finanstilsynet bemerket også at forward flow-avtalen som selskapet har med Axactor kamuflerer de reelle utlånstapene. Komplett Bank selger misligholdt gjeld til John Fredriksens inkassomaskin slik at de regnskapsførte tapene blir mindre. Etter hva Hegnar.no erfarer skal prislappen Axactor betaler for de misligholdte lånene være omkring 80 prosent av utestående verdi og avtalen går ut i inneværende år.

- Vi kommer til å vurdere å gjøre en ny avtale før den gamle går ut. Jeg kan dessverre ikke kommentere prisnivået i avtalen, sier Komplett Banks svenske konsernsjef.

Praktiserte dårlig forretningsskikk - skylder på konkurranse

I 2017 utga Finanstilsynet retningslinjer til utstederne av forbrukslån. Retningslinjene omhandlet blant annet at lån skulle gis med en amortiseringsprofil på maksimalt fem år og at samlet utestående gjeld ikke burde overstige fem ganger årsinntekt. I Finanstilsynets rapport fra mai konkluderes det med at Komplett Bank valgte å avvike fra retningslinjene helt frem til 2018 og at de dermed praktiserte dårlig forretningsskikk. Nå har retningslinjene blitt til krav.

- Vi støtter fullt og helt at de nye retningslinjene har blitt til forskrifter. Det jevner ut konkurransen mellom norske og utenlandske banker. Komplett Bank følger de lover og regler som gjelder i de markedene der vi opererer. Hva gjelder vekst så ser vi at markedsveksten i Norge allerede har falt som følge av den nye reguleringen, og vi forventer at Komplett Banks vekst fremover vil komme fra Finland og Sverige, uttrykker Haglund til Hegnar.no.

Taper penger: Stordalen med aksjesmell

I gjennomsnitt har forbrukslånbankene lånt ut med en amortiseringsprofil 7-8 år der det første året gjerne er avdragsfritt. Dette har gjort at månedsbeløpene for kundene har blitt små, men at rentekostnaden dertil har blitt svært stor. Amortiseringskravet med maks fem års nedbetalingstid har derfor økt månedsbeløpet til kundene med omkring 30 prosent og bremset veksten. Nisjebanken tar omkring 15 prosent rente i gjennomsnitt på utlånene.

Gjeldsregisteret: - Vi synes det er positivt

1. juli ble gjeldsregisteret rullet ut for fullt. Nå kan utstederne av lån få tilgang til løpende kreditt- og forbruksgjeld for alle kunder. Registeret viser at 567.000 nordmenn har kredittkortgjeld som det løper renter på og 175.000 har forbruksgjeld.

- Vi synes det er positivt at myndighetene nå får på plass et gjeldsregister. Vi skulle ønske at det nye registeret inkluderte alle lån og ikke bare forbrukslån. Vi håper at myndighetene snart kommer til å inkludere også huslån, båtlån, billån og studielån for at registeret skal gi det fulle bildet av hvert individs gjeldssituasjon. Dette kommer til å hjelpe oss og andre bankers arbeid med å forsikre at personer som ikke har betjeningevne får lån, sier Komplett Bank-sjefen.

Kryptisk om lederflukt

Raimond Pettersen, gründer og tidligere CEO, trakk seg fra topplederjobben i Komplett Bank tidligere i år fordi han «ikke har energien som kreves». Han har nå en rådgiverrolle for banken. Live Haukvik gikk nylig av som styeleder etter «ekstraordinært mye arbeid». Haglund er kryptisk på spørsmål om det er ekstra slitsomt å jobbe for banken på nåværende tidspunkt, men han antyder at arbeidsmengden som følge av oppstrammeren fra Finanstilsynet har tæret på.

- Komplett Bank tar tilsynets anmerkninger på alvor og er godt i gang med å forbedre interne kontrollrutiner og gjennomføre andre tiltak for å etterfølge anmerkningene. Dette arbeidet vil fortsette i tiden fremover. Ansatte, ledelsen og styret har lagt ned et stort arbeid dette året for å forsikre at de forbedringer som kreves gjennomføres, i tillegg til den løpende driften, sier Haglund.

Utelukker ikke utflagging til Sverige

Tidligere i år ila Finanstilsynet Komplett Bank et såkalt Pillar 2-kapitalkrav på 6,5 prosent for å reflektere risikoen i bankens portefølje. Det innebærer at selskapet må ha en ren kjernekapital på 18,2 prosent. Komplett Bank opererte tidligere med et mål for den rene kjernekapitalen på 17,0 prosent. I bank- og finansbransjen, som tjener penger på rentemarginen, fungerer gjeldsandelen som en svært effektiv brekksteng på egenkapitalavkastningen, og således ønsker aktørene høy gjeldsfinansiering.

I Sverige er kapitalkravene vesentlig lavere, og Haglund utelukker ikke at banken vil flagge ut av Norge.

- Vi er en norsk bank med hovedkontor i Oslo. Fortsatt organisk vekst fra denne lokasjonen er vårt hovedfokus. Samtidig ser vi at hele næringen er i en fase der selskapene slår seg sammen for å få en sterkere markedsposisjon og ta ut skalaeffeker. Videre er de regulatoriske kapitalkravene relevante. Tilsvarende banker som oss har et kjernekapitalkrav på omkring 9-10 prosent i Sverige, omtrent halvparten av kravet til forbrukslånsbanker i Norge, avslutter Haglund overfor Hegnar.no.

Komplett Bank-aksjen faller 0,31 prosent til 9,61 prosent på Oslo Børs torsdag.

Artikkelen er først publisert på Hegnar.no

Personvernpolicy