Hvem skal bygge husene våre om polakkene drar hjem?

Polske Iwona Kilanowska, rådgiver i Byggenæringens Landsforening, mener vi kanskje burde bekymre oss mer for at mange polske arbeidsinnvandrere drar hjem. (Foto: Siw Ellen Jakobsen)
Polske Iwona Kilanowska, rådgiver i Byggenæringens Landsforening, mener vi kanskje burde bekymre oss mer for at mange polske arbeidsinnvandrere drar hjem. (Foto: Siw Ellen Jakobsen)

Nå er det nesten like mange polakker som reiser ut av Norge som det er som kommer hit. Hvorfor velger de å dra hjem? Og klarer vi oss uten dem?

Vi har tatt dem som en selvfølge. Og til og med sett på dem som et problem.

Det siste viser en spørreundersøkelse Fafo har gjennomført nå i mai at vi fortsatt gjør.

44 prosent av de spurte mener at arbeidsinnvandrere presser svake grupper i Norge ut av arbeidsmarkedet. Halvparten av de spurte er enig i at arbeidsinnvandring fra Øst-Europa har presset det norske lønnsnivået nedover.

Fafo spurte 1000 personer. Åtte prosent av de 11 800 tilfeldig utvalgte som ble ringt opp, svarte på undersøkelsen.

Men de som bekymrer seg over arbeidsinnvandringen og konsekvensene for norsk arbeidsliv, bør kanskje bekymre seg for noe annet nå.

Vi nærmer oss nemlig et punkt der utvandringen er omtrent like stor som innvandringen fra Øst-Europa. Nettoinnvandringen fra Polen var på 28 personer i fjor.

Les også: Arbeidsinnvandrere faller utenfor: – Vi er i ferd med å få et todelt arbeidsliv

Samtidig er det nå stor mangel på arbeidskraft i byggenæringen, den næringen som har sysselsatt flest polske arbeidsinnvandrere.

– Vi bør kanskje bekymre oss mer

Byggenæringens Landsforening (BNL) meldte i vår om at arbeidsledigheten er fallende og på et lavere nivå enn på mange år.

Det begynner å stramme seg til i arbeidsmarkedet. Ledigheten er lav i hele Europa, spesielt innenfor byggenæringen er det bred mangel på kvalifisert arbeidskraft.

Polske Iwona Kilanowska, rådgiver i BNL, mener vi kanskje burde bekymre oss mer for dette enn vi gjør.

– Bedriftene og organisasjonene snakker fortsatt som om tilgangen på arbeidsinnvandrere er uendelig. Jeg ser ikke tegn til spesifikke aktiviteter eller kampanjer i bransjen for å tiltrekke oss folk fra utlandet– eller beholde dem vi har.

Hun viser oss to rapporter som nylig er utarbeidet av polske meningsmålingsinstitutter. Der er et representativt utvalg av polakker spurt om sine holdninger til å reise utenlands for å jobbe. Disse viser at interessen for å dra ut for å jobbe blant polakker i dag, er liten.

Mange har kommet tilbake til Polen etter å ha jobbet ute. Hele én av fem polakker bosatt i Polen i dag har erfaring med å jobbe i utlandet, viser tall fra CBOS Public Optinon Research Center i Polen.

Masseutvandringen

Kilanowska er selv blant de rundt 2,5 millioner polakkene som dro ut av Polen da landet ble en del av EU i 2004.

Norge er gjennom EØS-avtalen en del av unionens indre marked og mange fra øst kom da hit, særlig fra Polen.

– Det var ingen som forestilte seg hvor massiv denne innvandringen kom til å bli, sa Fafo-forsker Rolf Andersen da han holdt et foredrag på Fafo-konferansen 15. mai.

I 2018 var rundt 185 000 personer fra Øst-Europa sysselsatt i Norge. Blant disse var 130 000 bosatt og 55 000 reiste fram og tilbake, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Den største gruppen er fra Polen.

Nedgang i flere år

Nå har det snudd.

Det har vært en tydelig nedgang i arbeidsinnvandringen de siste årene, viser tall fra SSB. 2011 var toppåret med nesten 27 000, om man holder de nordiske borgerne utenfor. Siden den gang har innvandringen sunket hvert år.

Men i fjor gikk det faktisk litt opp igjen.

– Det kan forklares med at det norske arbeidsmarkedet er litt bedre nå. Men innvandringen fra Polen går fortsatt nedover, forteller Marianne Tønnessen, forsker i SSB.

Det går bedre med økonomien i Polen

Hovedårsaken til at Kilanowska og mange andre polakker dro ut da Polen ble medlem av EU, var at arbeidsledigheten den gang var på skyhøye 20 prosent.

I dag er ledigheten i landet historisk lav, med rundt 5,5 prosent. Til sammenlikning var arbeidsledigheten i Norge på 3,8 prosent i slutten av april i år.

Polen har hatt en stigende økonomisk vekst siden landet ble med i EU og lønningene har økt. I tillegg har dagens regjering for første gang gitt familiene en ganske raus barnetrygd, som har stor betydning for økonomien til mange i Polen.

Men minstelønna i Polen er fortsatt veldig lav, forteller Kilanowska.

– Men både minstelønn og gjennomsnittslønn sier lite om hva folk tjener fordi lønnsforskjellene er så enorme.

Samme debatt i Polen som i Norge

Byggenæringen i Polen sliter med å få tak i fagfolk og lønningene der har steget betydelig sammenliknet med andre næringer, forteller rådgiveren i BNL.

Polske byggebedrifter må nå hente arbeidskraft utenfra, særlig fra Ukraina og Asia. Nå begynner debatten i Polen om arbeidsinnvandrernes arbeidsvilkår å ligne på den vi har hatt om østeuropeernes vilkår på det norske arbeidsmarkedet, forteller Kilanowska.

Mange arbeidsinnvandrere kan tjene godt i perioder, men de har svake rettigheter og dårlige ansettelsesvilkår, forteller hun.

Polakkene tjener bedre

De polske fagfolkene med spisskompetanse kan nå tjene bra og ha god livskvalitet uten å forlate familien og dra til et annet land. Derfor er det færre som nå reiser ut, mener Kilanowska.

Nær 90 prosent av de spurte sier i en polsk spørreundersøkelse i 2018 at de ikke er interessert å søke jobb i utlandet. I 2014 var tallet 79 prosent.

I følge det polske meningsmålingsinstituttet Work Service, som har spurt et representativt utvalg av 593 polakker, sier 18 prosent at årsaken til at de ikke vil reise ut fordi det er for store kulturforskjeller i andre land.

12 prosent sier at de ikke vil reise fordi de mener at polakker blir dårlig behandlet i utlandet.

Blir de dårlig behandlet i Norge?

Norge er ikke det landet polakker som vurderer å reise utenlands for å jobbe foretrekker i første rekke.

De fleste vil til Tyskland, viser tallene fra polske CBOS. Før Brexit var Storbrittania på andreplass. Nå kommer Norge og Sverige på andre- og tredjeplass.

Kilanowska tror ikke det er fordi Norge har et spesielt dårlig rykte på seg, selv om det fortelles historier der om hvor dårlig noen har blitt behandlet.

– Jeg tror språket er den største barrieren. På norske arbeidsplasser er det større krav om å kunne språket enn det er for eksempel i Storbritannia.

I 2017 skrev forskning.no om noen årsaker til at polske arbeidere ikke lærer seg norsk på norske byggeplasser.

Bekymret for at de drar

Jonas Bals, rådgiver i LO, holdt et foredrag på Fafo-konferansen der han uttrykte bekymring for at arbeidsinnvandringen har gjort oss late her i Norge og at vi ikke klarer å erstatte de som reiser tilbake til sine hjemland.

– Vi har ikke vært så gode på å ta vare på og utvikle vår egen kompetanse, sa han.

Han brukte Rosenberg Verft som eksempel. Da de skulle gjenopprette maleravdelinga etter finanskrisa og ansette 30 folk, ble jobben satt bort til ufaglærte malere fra Polen. Og det var på et sted hvor det satt masse ungdommer med hull i CV-en i foreldrenes kjellerstuer og spilte Playstation, sa Bals.

LO-rådgiveren mener at vi kommer til å trenge folk fra andre land i norsk arbeidsliv også i framtiden.

– Det aller viktigste er faktisk at vi har et arbeidsliv som er godt. Og at vi klarer å forsvare lønns- og arbeidsvilkårene, sånn at det blir attraktivt å komme til Norge.

Vil at barna skal gå på polsk skole

Da Kilanowska dro fra Polen, sa hun til sin mor at det bare var midlertidig. Hun skulle komme tilbake etter å ha tjent litt penger.

– 15 år senere er jeg her fortsatt, konstaterer hun.

Det er en erfaring hun deler med mange andre polakker.

Hun tror at de fleste som har bodd her like lenge som henne, vil bli boende. Rett og slett fordi de har fått et liv her. Men en del velger å dra. Hovedårsaken er familieforhold og fordi mange mener at våre verdier er annerledes enn de polske, tror hun.

– Særlig når barna skal begynne på skolen bestemmer mange seg for å dra hjem. De vil at barna skal gå på polsk skole, lære seg polsk og få polske verdier.

forskning.no har tidligere skrevet om at polakker skiller seg ut som den gruppen av innvandrere som har minst tillit til det politiske systemet i Norge.

– Folk flest er ikke så eventyrlystne

Fafo-forsker Anne Mette Ødegård sier at forskning på arbeidsinnvandring viser at det å få jobb og tjene gode penger er den viktigste årsaken til at folk flytter på seg.

I Norge har det i perioden etter EU-utvidelsene i 2004 og 2007 vært stor etterspørsel etter arbeidskraft. Her er det også et svært høyt lønnsnivå sammenliknet med de viktigste avsenderlandene, Polen og Litauen.

– Folk flest er ikke så eventyrlystne. De fleste er tvert imot ganske stedbundne. Nå når lønningene har økt i Polen og det er økonomisk vekst i landet er det antakelig ikke så attraktivt å komme hit lenger, sier hun til forskning.no.

Færre 20- og 30-åringer i befolkningen

Politiske og økonomiske forhold spiller selvsagt en vesentlig rolle for om folk velger å søke seg til andre land for å jobbe, mener SSB-forskeren Marianne Tønnessen.

Hun er demograf og mener at demografiske forhold også må tas med i forklaringen på nedgangen i arbeidsinnvandringen.

Det er særlig folk i 20- og 30-årene som tar velger å reise ut for å finne seg arbeid, forteller hun.

I dag er det små kull som er i denne alderen i Polen, sammenliknet med da landet ble en del av EUs indre marked.

Helt fra fra 1990-årene har små fødselskull begynt å dominere 20-årsalderen.

At fødselskullene i Polen ble små på 1990-tallet, mener hun kan henge sammen med økonomisk usikkerhet etter kommunismens fall. Usikkerheten kan ha medført at færre ønsket seg eller opplevde at det passet å få barn.

– Det er derfor færre som potensielt kan reise ut i denne alderen. Og det er sannsynligvis også mindre press på arbeidsmarkedet og kamp om jobbene i Polen.

Saken er først publisert på Forskning.no

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
22:23 Morales får asyl i Mexico22:22 Solskjær-elev fikk den svenske «Guldbollen»22:16 Merkur synlig i over fem timer under passering foran sola21:19 EU prioriterer norske kabler i 300 milliarders-pott20:09 Gutt såret i ny skyteepisode i Malmö19:34 Erna Solberg støtter homoterapi-utredning19:20 Boeings 737 MAX-fly trolig på vingene igjen etter nyttår18:50 Bønder fortviler over melkekutt: – Skjærer en brei reim av ryggen vår18:45 Forsker: – Det finnes ikke privatliv på internettet18:25 Snøen skaper fortsatt problemer i trafikken18:06 En «genetisk viktig» ulv i Engerdal skal flyttes og merkes17:57 Ti-åring faller stygt – nå saksøker moren lekeparken16:53 Fyrer løs mot Ap-topp: – Mobbing av landets bilister16:27 Litauens president har signert loven som kan bane vei for Berg-utveksling16:09 Kampfiksing i Sverige: 19 kamper sannsynligvis avgjort med juks16:07 Isbreer fortsetter å krympe15:17 To fengslet etter brann i Musikkens hus i Farsund15:17 Lacazette forsvarer hardt presset Arsenal-trener14:55 Våpen som skulle vært destruert av Forsvaret, er funnet hos kriminelle14:44 Minst 80 graver på kirkegård i Bergen utsatt for hærverk14:40 Kandidatturneringen i sjakk bekreftet til Jekaterinburg14:36 Ap kutter støtte til dyre elbiler, pensjonssparing og helseforsikring14:15 Brexitpartiet trekker kandidater til valget14:14 Xhaka vil kjempe om plassen i Arsenal14:13 Internt «kuppforsøk» mot Trump mislyktes: – Ekstremt farlig13:50 Chile skal få ny grunnlov13:18 163 studenter tapte mot staten i retten13:12 Danmark starter kontroll av reisende fra Sverige12:34 Klopp og Guardiola: – Tittelkampen er ikke avgjort12:27 Gambia ber FN-domstol reise sak mot Myanmar12:27 Warholm med i kamp om prestisjetung utmerkelse12:12 Brexit vil gi russerne større innflytelse i Europa12:00 Regjeringen står fast på at Y-blokka skal rives11:44 Over 100.000 har vært ruset bak rattet det siste året11:43 Kaotisk i Hongkong, mann påtent av demonstranter11:32 Politiets teori: Kamp om narkomarked årsak til Malmö-drap11:21 RBK-tilhenger bøtelagt med 15.000 kroner11:13 Regjeringen om ABC Nyheters elbil-undersøkelse: – Dette må vi løse10:45 Rasende Ronaldo forlot stadion før kampslutt10:32 19-åring nekter straffskyld for Varhaug-drapet10:31 Lagerbäck tilfreds med spillernes klubbstatus09:53 UD: Ingen nordmenn blant IS-krigerne som deporteres fra Tyrkia09:47 Forskere fant ukjent korallrev ved Stord09:47 Mann omkom i trafikkulykke i Rogaland09:35 Ruud snuser på karrierebeste09:19 Rapport: Pressestøtte til lokalaviser har ikke ønsket effekt09:16 180 ansatte i Luftfartstilsynet kan ikke gå på do09:13 Wenger tror Liverpool vinner Premier League09:13 Alexander Sørloth til sykehus med hodeskade08:49 Økte strømpriser dro prisveksten opp08:11 Ventetiden øker for norske pasienter07:57 Passasjerbuss har veltet i Akershus07:36 Seattle Sounders tok sin andre MLS-tittel07:36 Ventetiden øker for norske pasienter07:34 Far ble avslørt av datteren07:28 Kraftig nedgang i rypefangsten på Statskogs jaktområder07:23 Demonstrant skutt i Hongkong – tilstanden kritisk07:11 Stor politisk usikkerhet i Bolivia07:05 Underkjølt regn og isglatte veier i vente på Østlandet07:00 TV- og radiokanalene mistet over 200 millioner reklamekroner i fjor06:44 Svindals råd til de yngste talentene: – Vær tålmodig06:15 Nyvalg endte med et enda mer splittet Spania05:58 Dette skjer i dag05:30 Dette skjedde i natt05:30 Nå skal trygdeskandalen flombelyses05:27 Demonstranter skal ha tatt over Venezuelas ambassade i Bolivia05:08 Latinamerikanske presidenter fordømmer «statskupp» i Bolivia04:57 Person til sykehus etter brann i Asker04:54 Trondheims-politiet slår alarm om normalisering av narkotika04:17 Rapport: Få tiltak får unge lovbrytere på rett spor04:14 Neil Young vil bli amerikansk statsborger03:29 Delstat i Australia erklærer unntakstilstand etter katastrofebrann03:20 Tre nye demonstranter drept i Irak03:05 Sparebank lot kunde betale ned boliglån med kontanter i fem måneder02:53 Rødgrønne partier vil bruke oljefondets midler aktivt for klima02:11 Topper i valgkommisjonen i Bolivia pågrepet01:47 Brannvesenet har kontroll på husbrann i Nordfjord01:40 Iran bygger enda et atomanlegg01:22 Mexico tilbyr Morales asyl01:02 Bilførere på vei mot øst godt forberedt etter farevarsel00:31 Sanchez oppfordrer partier til samarbeid00:02 Minst tre anmeldelser etter at jente ble overfalt i Sandnes23:16 Juventus tilbake på tabelltoppen etter Dybala-mål22:24 Varhaug-drapet opp for lagmannsretten22:05 Vraket Helland reddet RBK-poeng mot Glimt21:51 Ambulanse frontkolliderte med personbil21:50 Solbakkens FCK knust i toppkampen: – Vil ikke komme med unnskyldninger21:49 Lyon-bussen pepret med stein foran storkamp21:39 Bundesligaprofil løp ned trener - kamp endte i kaos20:58 Fortsatt ingen pågrepet etter drap på 15-åring i Malmö20:30 Hevingen av bil i Jølstravatnet starter mandag20:11 Målløst mellom Tromsø og Vålerenga20:09 Lillestrøm lever farlig etter tapte for Stabæk20:06 Ny hjemmeseier for Kristiansund, Sarpsborg i trøbbel19:51 Molde rundspilte Strømsgodset - sikret seriemesterskapet19:48 Mann pågrepet for å stikke hull på Trump-ballong19:39 Bussjåfør kjørte på to barn på Jessheim19:35 Liverpool overlegne i gigantduellen, knuste Manchester City19:04 Erna Solberg: – Vi må hindre at fordommer sprer seg18:58 Haaland-målfest ble avgjørende i toppkamp
Siste nytt
22:23VerdenMorales får asyl i Mexico22:22SportSolskjær-elev fikk den svenske «Guldbollen»22:16VerdenMerkur synlig i over fem timer under passering foran sola21:19PengerEU prioriterer norske kabler i 300 milliarders-pott20:09VerdenGutt såret i ny skyteepisode i Malmö19:34NorgeErna Solberg støtter homoterapi-utredning19:20PengerBoeings 737 MAX-fly trolig på vingene igjen etter nyttår18:50NæringslivBønder fortviler over melkekutt: – Skjærer en brei reim av ryggen vår18:45NorgeForsker: – Det finnes ikke privatliv på internettet18:25NorgeSnøen skaper fortsatt problemer i trafikken18:06NorgeEn «genetisk viktig» ulv i Engerdal skal flyttes og merkes17:57VerdenTi-åring faller stygt – nå saksøker moren lekeparken16:53MotorFyrer løs mot Ap-topp: – Mobbing av landets bilister16:27VerdenLitauens president har signert loven som kan bane vei for Berg-utveksling16:09SportKampfiksing i Sverige: 19 kamper sannsynligvis avgjort med juks16:07NorgeIsbreer fortsetter å krympe15:17NorgeTo fengslet etter brann i Musikkens hus i Farsund15:17SportLacazette forsvarer hardt presset Arsenal-trener14:55NorgeVåpen som skulle vært destruert av Forsvaret, er funnet hos kriminelle14:44NorgeMinst 80 graver på kirkegård i Bergen utsatt for hærverk14:40SportKandidatturneringen i sjakk bekreftet til Jekaterinburg14:36PolitikkAp kutter støtte til dyre elbiler, pensjonssparing og helseforsikring14:15PolitikkBrexitpartiet trekker kandidater til valget14:14SportXhaka vil kjempe om plassen i Arsenal14:13PolitikkInternt «kuppforsøk» mot Trump mislyktes: – Ekstremt farlig13:50PolitikkChile skal få ny grunnlov13:18Norge163 studenter tapte mot staten i retten13:12VerdenDanmark starter kontroll av reisende fra Sverige12:34SportKlopp og Guardiola: – Tittelkampen er ikke avgjort12:27VerdenGambia ber FN-domstol reise sak mot Myanmar12:27SportWarholm med i kamp om prestisjetung utmerkelse12:12StemmerBrexit vil gi russerne større innflytelse i Europa12:00KulturRegjeringen står fast på at Y-blokka skal rives11:44MotorOver 100.000 har vært ruset bak rattet det siste året11:43VerdenKaotisk i Hongkong, mann påtent av demonstranter11:32VerdenPolitiets teori: Kamp om narkomarked årsak til Malmö-drap11:21SportRBK-tilhenger bøtelagt med 15.000 kroner11:13MotorRegjeringen om ABC Nyheters elbil-undersøkelse: – Dette må vi løse10:45SportRasende Ronaldo forlot stadion før kampslutt10:32Norge19-åring nekter straffskyld for Varhaug-drapet10:31SportLagerbäck tilfreds med spillernes klubbstatus09:53VerdenUD: Ingen nordmenn blant IS-krigerne som deporteres fra Tyrkia09:47NorgeForskere fant ukjent korallrev ved Stord09:47NorgeMann omkom i trafikkulykke i Rogaland09:35SportRuud snuser på karrierebeste09:19KulturRapport: Pressestøtte til lokalaviser har ikke ønsket effekt09:16Norge180 ansatte i Luftfartstilsynet kan ikke gå på do09:13SportWenger tror Liverpool vinner Premier League09:13SportAlexander Sørloth til sykehus med hodeskade08:49PengerØkte strømpriser dro prisveksten opp08:11Helse og livsstilVentetiden øker for norske pasienter07:57NorgePassasjerbuss har veltet i Akershus07:36SportSeattle Sounders tok sin andre MLS-tittel07:36NorgeVentetiden øker for norske pasienter07:34NorgeFar ble avslørt av datteren07:28NorgeKraftig nedgang i rypefangsten på Statskogs jaktområder07:23VerdenDemonstrant skutt i Hongkong – tilstanden kritisk07:11PolitikkStor politisk usikkerhet i Bolivia07:05NorgeUnderkjølt regn og isglatte veier i vente på Østlandet07:00KulturTV- og radiokanalene mistet over 200 millioner reklamekroner i fjor06:44SportSvindals råd til de yngste talentene: – Vær tålmodig06:15PolitikkNyvalg endte med et enda mer splittet Spania05:58NorgeDette skjer i dag05:30NorgeDette skjedde i natt05:30PengerNå skal trygdeskandalen flombelyses05:27VerdenDemonstranter skal ha tatt over Venezuelas ambassade i Bolivia05:08VerdenLatinamerikanske presidenter fordømmer «statskupp» i Bolivia04:57NorgePerson til sykehus etter brann i Asker04:54NorgeTrondheims-politiet slår alarm om normalisering av narkotika04:17NorgeRapport: Få tiltak får unge lovbrytere på rett spor04:14KulturNeil Young vil bli amerikansk statsborger03:29VerdenDelstat i Australia erklærer unntakstilstand etter katastrofebrann03:20VerdenTre nye demonstranter drept i Irak03:05PengerSparebank lot kunde betale ned boliglån med kontanter i fem måneder02:53NorgeRødgrønne partier vil bruke oljefondets midler aktivt for klima02:11VerdenTopper i valgkommisjonen i Bolivia pågrepet01:47NorgeBrannvesenet har kontroll på husbrann i Nordfjord01:40VerdenIran bygger enda et atomanlegg01:22VerdenMexico tilbyr Morales asyl01:02NorgeBilførere på vei mot øst godt forberedt etter farevarsel00:31VerdenSanchez oppfordrer partier til samarbeid00:02NorgeMinst tre anmeldelser etter at jente ble overfalt i Sandnes23:16SportJuventus tilbake på tabelltoppen etter Dybala-mål22:24NorgeVarhaug-drapet opp for lagmannsretten22:05SportVraket Helland reddet RBK-poeng mot Glimt21:51NorgeAmbulanse frontkolliderte med personbil21:50SportSolbakkens FCK knust i toppkampen: – Vil ikke komme med unnskyldninger21:49SportLyon-bussen pepret med stein foran storkamp21:39SportBundesligaprofil løp ned trener - kamp endte i kaos20:58VerdenFortsatt ingen pågrepet etter drap på 15-åring i Malmö20:30NorgeHevingen av bil i Jølstravatnet starter mandag20:11SportMålløst mellom Tromsø og Vålerenga20:09SportLillestrøm lever farlig etter tapte for Stabæk20:06SportNy hjemmeseier for Kristiansund, Sarpsborg i trøbbel19:51SportMolde rundspilte Strømsgodset - sikret seriemesterskapet19:48VerdenMann pågrepet for å stikke hull på Trump-ballong19:39NorgeBussjåfør kjørte på to barn på Jessheim19:35SportLiverpool overlegne i gigantduellen, knuste Manchester City19:04PolitikkErna Solberg: – Vi må hindre at fordommer sprer seg18:58SportHaaland-målfest ble avgjørende i toppkamp
Populært