Meny

Jakten på avfallsdeponi har resultert i et giftsirkus

Et enormt gruvesystem inneholder over 200 kilometer med gruveganger, ved Norcems sementfabrikk i Brevik. Gruvegangene går også under fjorden. Innbyggerne i Brevik er ikke glade for planene om et deponi. Foto: Jack Gerhardsen/Dreamstime.com

Bjørn Rune Gjelsten står mot Harald Storvik i kampen om å få drive et nasjonalt deponi for uorganisk, giftig avfall. Det ligger enorme fremtidige inntekter i potten, rivaliseringen er giftig og regjeringen er under press.

(Finansavisen) Kragerø Resort, 1. mars. Det er årsmøte i Telemark Arbeiderparti. Et politisk verksted, skal vi tro innkallingen. Årsmøtet er papirløst. Ta med egen PC. Alkohol dekkes av den enkelte.

Jonas Gahr Støre går på talerstolen. Han vier åpningstalen til den omstridte deponisaken. Han gir sin fulle støtte til de lokale motstanderne. Det skal ikke komme noe deponi for giftig avfall i de gamle gruvene i Brevik. Så å si rett under husene til folk, med inngang like under naturreservatet Frierflogene. Det er galskap. Det må finnes bedre løsninger.

Opphetet

Norge har et problem. Det er giftig. Vi må finne et sted å deponere uorganisk giftig avfall etter 2022, når dagens deponi – Langøya i Oslofjorden - er fullt. Det er ikke bare Norges problem. Vi tar inn avfall fra Sverige og Danmark. Vi har tatt nabolandene i hånden. De tar en type avfall fra oss. Vi tar en annen type fra dem.

En jakt på løsning har skapt et sirkus av de sjeldne. En dragkamp der lokale politikere kjemper med nebb og klør, mens rikspolitikere ber om utsettelse. Samtidig pågår det en hard rivaliseringen mellom de to private aktørene som kan tilby en løsning.

Kanskje hensikten med krigen er fred, men inntil miljøvernminister Ola Elvestuen har tatt en avgjørelse er det opphetet stemning.

Les også: Høyre sier også nei til Røkkes skyskraper på Fornebu

(Saken fortsetter under)

Statsminister Erna Soilberg besøkte Brevik i fjor sommer. Solberg kastet glans over en markering av byggestart for det utslippsfrie skipet som Vard skal bygge. Regjeringen ligger derimot lavt i striden om et fremtidig deponi, selv om det haster med å ta en avgjørelse. Foto: NTB Scanpix

NOAH = Gjelsten

For å forstå problemet, reis til Fredrikstad. Gamle Fredrikstad. Titangata 1. Siden 1918 har Kronos Titan produsert titandioksidpigmenter som brukes i blant annet maling. Etter produksjonen sitter Kronos Titan igjen med svovelsyre. Denne må de bli kvitt. Før var det enkelt, det rant rett ut i Glommas nederste del. I dag koster det å bli kvitt syren. Den går på båt til Langøya i Oslofjorden, hvor NOAH står klar til å ta i mot.

NOAH er lik Bjørn Rune Gjelsten, milliardæren som Kapital har anslått til å være verdt 10,5 milliarder kroner. I 2003 fikk Gjelsten kjøpe Norsk Avfallshandtering av staten, med løfte om å oppføre seg pent og være langsiktig. Prisen skal ha vært 80 millioner kroner, samtidig som det var umiddelbart behov for å skyte inn noen titalls millioner kroner i egenkapital. Med på kjøpet fulgte også et par hundre millioner kroner i gjeld.

Gjelsten fikk selskapet alt for billig, klaget lederen av Stortingets næringskomite den gang, Olav Akselsen. Selskapet var nær konkurs, parerte Gjelsten.

Les også: Nedgraderer utsikter for bilindustrien

Fra problemselskap til gullgruve

Med Carl Hartmann i lederstolen og Gjelsten som styreleder har NOAH gått fra et problemselskap til å bli en av de ledende avfallsselskapene i Nord-Europa. De seneste årene har selskapet hatt en omsetning på mellom 500 og 600 millioner kroner og levert et resultat på 150 millioner kroner før skatt. En gullgruve.

Men i 2022 er det slutt. Langøya er full og kan ikke lenger brukes til deponi. Riktignok med en mulig forlengelse til 2024, som det jobbes med nå.

Bjørn Rune Gjelsten vil ha deponi i Brevik i Porsgrunn kommune. Foto: Brian Cliff Olguin

De seneste årene har både NOAH og Miljødirektoratet lett land og strand rundt etter lokasjon for et mulig nytt deponi. For å gjøre en lang historie kort: NOAHs mente det mest realistiske alternativet var Dalen gruver i Brevik, hvor Norcem i dag utvinner kalkstein til sin betongproduksjon. Og det eneste alternativet som tilfredsstiller alle kriterier.

Men Gjelsten har slett ikke monopol. Alle som tilfredsstiller myndighetenes krav kan starte behandling av farlig avfall. Du kan! Prøv! Sannsynligvis vil du finne ut at det er krevende.

Det vet Harald Storvik. Avfallskongen fra Oppdal har med egne hender løftet et prosjekt som i dag fremstår som en konkurrent til NOAHs Brevik-løsning. For noen uker tilbake møtte Finansavisen Storvik i USA (se egen sak). Storvik lover å gi Gjelsten hard konkurranse.

Les også: 19 kvadratmeter kuppet for 2,78 millioner

Sterke støttespillere

Utgangspunktet for Storviks deponidrøm er eiendommen Bergmester som ligger på tidligere Rødsand Grubers områder på Raudsand i Nesset kommune i Møre og Romsdal. Eiendommen er preget av en innrast gruve, et nedlagt dagbrudd og forurensing fra historisk virksomhet.

Rødsand Gruber og Dalen Gruve

Rødsand Gruber

Rødsand Gruber er opprinnelig en jernmalmforekomst ved ­Raudsand i Nesset kommune i Møre og Romsdal. Gruvedriften startet i 1910 og ble nedlagt i 1987.

I 1960- og 1970-årene ­produserte ­gruven ca. 120 000 tonn magnetittkonsentrat per år.

Dalen Gruve

Sementfabrikken Norcem Brevik i Porsgrunn kommune har en historie som strekker seg 100 år tilbake. Utgangspunktet var ­tilgang til kalkstein som lå i et dagbrudd i Dalen. Men da kalk­steinen ligger i et 40 meter tykt lag som heller 15 grader nedover gikk fabrikken i 1960 over til gruvedrift.

Dagens gruvesystem omfatter hele 220 kilometer med gruveganger. Driften foregår nå flere hundre meter under Eidangerfjorden.

Gruvedriften ved Rødsand Gruber ble nedlagt i 1987. Med seg har Storvik sterke partnere; Stena Recycling og Veidekke. Veidekke både eier og har rettigheter til eiendommene til tidligere Rødsand Gruver, mens Stena har prosessteknologien. Virksomheten er organisert gjennom selskapet Bergmesteren Raudsand.

Bergmesteren Raudsand vil etablere et nasjonalt gjenvinnings- og behandlingssenter for uorganisk farlig avfall. Prosjektet forteller at Stena har en nyutviklet og patentert renseteknologi som skal klare å gjenvinne 70 prosent av tungmetallene og nesten 100 prosent av saltene i avfallet. Reststoffene skal lagres i en fjellhall som skal sprenges ut en kilometer inn i fjellet, rundt 700 meter innenfor det gamle gruvesystemet.

Med i prosjektet er et arbeid med å sikre gammelt industriavfall som er lagret i store sekker i området.

Les også: OBOS dømt til å betale prisavslag

Drapstrusler

En ting har de to deponi-alternativene felles: En enorm lokal motstand.

Både Bjørn Rune Gjelsten og Harald Storvik hetses i sosiale medier. Gjelsten har opplevd å motta drapstrusler mot seg og sin familie, levert hjem på døren på Bygdøy. Truslene var anonyme, men fra motstandere av deponi i Brevik. I truslene sto det beskrevet hva som vil skje med familien Gjelsten dersom NOAH får gjennomslag for et deponi i Brevik.

I slutten av januar meldte Romsdal Budstikke at Harald Storvik på sin side var sykemeldt, som en følge av det han karakteriserer som «langvarig sjikane.»

Å etablere giftdeponi er ingen popularitetskonkurranse, men partene har ikke gjort det enklere for seg selv. I tillegg til den motstanden de møter lokalt, har det innledet en hard rivalisering. Mer om det senere.

Misnøye mot Munchmuseet: – Det ser helt skrekkelig ut

– Bestillingsverk fra NOAH

Like før jul kom Miljødirektoratet med en faglig vurdering, på oppdrag fra Klima og miljødepartementet. Direktoratet skulle først og fremst vurdere og sammenligne konsekvensutredningene for de to alternativene. Gruvene i Brevik er godt egnet ut fra en vurdering av geologiske, hydrologiske og geotekniske forhold, har statens fagetat kommet til.

«Noah AS har en teknologi som er godt dokumentert og testet ut og som vi anser som egnet for behandling av de typer organisk avfall det er nasjonalt behandlingsbehov for», skriver direktoratet.

1-0 til Gjelsten.

NOAHs løsning for deponi er grundig utredet og bygget på utprøvd teknologi, mente Miljødirektoratet, her ved direktør Ellen Hambro. Foto: NTB Scanpix

«I Raudsand har ikke Miljødirektoratet fått nok informasjon om geologiske, hydrologiske og geotekniske forhold i saken til at det er grunnlag for å vurdere om fjellhallene i Raudsand vil være egnet for etablering av et deponi for uorganisk, farlig avfall», står det i oppsummeringen.

Direktoratet mener det heller ikke er dokumentert om Bergmesteren Raudsand vil ha en teknologi som er egnet for å behandle de typer uorganisk farlig avfall som det er et nasjonalt behandlingsbehov for.

Harald Storvik må hjem og gjøre lekser. Men blir ­prosjektet rettferdig behandlet av myndighetene?

– Rapporten er et bestillingsverk fra NOAH, raste ordfører i Porsgrunn kommune, Robin Kåss, til lokalavisen Porsgrunn Dagblad etter fremleggelse av rapporten.

Kurt Oddekalv i Norges Miljøvernforbund vil ikke velge mellom Brevik og Raudsand.

– Ingen av de to alternativene er gode løsninger. Staten må tilbake på banen og overta ansvaret for dette avfallet og gi Statsbygg i oppdrag å finne en løsning, sier Oddekalv til Finansavisen.

Les også: Byrådet i Oslo vil fremme gigantkrav mot eiendomsinvestorer

Til krig mot Raudsand

Frederic Hauge i Bellona har derimot gitt full støtte til Brevik-alternativet. I en rekke kommentarer til lokalmediene har Hauge erklært at et deponi i Brevik er det eneste riktige.

Men han har ikke gitt seg der. Han har gått så langt som til å gå i krigen mot alternativet, Raudsand.

Finansavisen kjenner til konkrete samtaler der Frederic Hauge har kontaktet direktører i Veidekke og skjelt dem ut i en aggressiv tone. «Nå har dere meg mot dere», skal Hauge ha sagt. Han skal også ha nevnt muligheten for å sverte Veidekke overfor selskapets egne aksjonærer.

Veidekke vil ikke kommentere kommunikasjonen med Hauge annet å bekrefte at det har vært kontakt med Bellona-lederen.

(Saken fortsetter under)

Bellone og Fredric Hauge får flere hundre tusen kroner hvert år i støtte av NOAH og snakker varmt om Brevik-alternativet. Samtidig har Hauge gått i krig med Veidekke og blant annet varslet Veidekkws aksjonærer om at han synes Rausand-alternativet er useriøst. Foto: NTB Scanpix

John Strand er juridisk direktør i Veidekke og kan fortelle at klimaet i denne saken er ulikt alt han har vært borti tidligere som konsernadvokat for selskapet.

– Veidekke har hatt interesser i området i lange tider. Derfor ville vi bli med da vi så at vi kunne være med på å løse et miljøproblem og samtidig skape økonomi ut av det. Sammen med partnerne våre skal vi klare å lage en fremtidsrettet gjenvinnings- og deponiløsning for farlig avfall, som bringer avfallshåndteringen i Norge et langt og viktig skritt mot sirkulærøkonomien. Derfor tror vi på Raudsand. Vi vil bruke mer moderne gjenvinningsmetoder enn det som tilbys i dag. Men vi opplever et klima rundt dette arbeidet som vi ikke er vant med fra vår bransje, sier John Strand.

– Vi har faktisk ikke opplevd maken.

Les også: Vil selge hus som er anbefalt revet

Uheldige bindinger

Det som gjør saken pikant er at NOAH har vært en betydelig økonomisk bidragsyter til Bellona over flere år.

– I likhet med en rekke andre norske industribedrifter er vi med i Bellonas B7-program for samarbeid med næringslivet. Vi liker Bellona fordi det er den eneste ­miljøorganisasjonen som er faglig sterke nok til å utfordre oss på metoder og teknologi. Vi gir et fast beløp til Bellona hvert år, men kan ikke oppgi hvor mye. Det betyr ikke at vi er anvarlig for det Bellona foretar seg, sier Carl Hartmann i NOAH.

Finansavisen kjenner til at det dreier seg om noen hundre tusen kroner i året.

Frederic Hauge i Bellona legger ikke skjul på at han har vært aktiv overfor ledelsen i Veidekke.

– Jeg mener jeg har oppført meg ordentlig. Jeg innledet en dialog med Veidekke og inviterte til et møte. Jeg hadde samlet vår fagkompetanse, men Veidekke møtte ikke opp. I ettertid fikk jeg vite at de mente jeg var forutinntatt i deponisaken, sier Hauge.

Les også: Ble 34 milliarder rikere på 24 timer

– Direkte useriøst

Samtidig innrømmer Hauge at han har tatt stilling i saken.

– Miljødirektoratet har gjennomgått saken og er helt entydig. Brevik er det eneste alternativet til deponi. Da blir det underordnet hva andre mener om meg og mine fremgangsmetoder, sier Hauge.

Han minner om at dette kanskje er det viktigste ­miljøsaken i Norge akkurat nå.

– Det som skjer på Rausand er direkte useriøst og jeg er dypt skuffet over Veidekkes engasjement, sier han.

Han erkjenner også en offensiv mot aksjonærene i Veidekke. «Bellona mener derfor Veidekke må ta til fornuft og trekke selskapet ut av prosjektet», har han skrevet til utvalgte aksjonærer. Hauge mener det er Bellonas jobb å vasle investorer om sentrale miljøsaker.

– Gjør du dette fordi Bellona er sponset av NOAH?

– Jeg har god samvittighet rundt vårt samarbeid med NOAH. Deponiet på Langøya er betydelig bedre drevet i dag enn da staten var eier. I det arbeidet har Bellona vært en viktig pådriver.

Les også: Donald Trump vil kutte elbil-støtte

Gjelstens løpegutt

For å gjøre sirkuset komplett har det vært kontakt mellom de ulike aktørene og lokale motstandere i konkurrentens område. Finansavisen har vært i kontakt med lokale motstandere i Brevik som har hatt tett kontakt med Harald Storvik. Motsatt vei har Bjørn Rune Gjelsten blitt beskyldt for å ha tette bånd til Stig O. Jacobsen, som er sentral i å finansiere protestgruppen mot deponiet på Raudsand. Jacobsen er en av Møre og Romsdals rikeste menn.

Jacobsen og Gjelsten var partnere da de bygget hotellet Seilet i Molde i 2003. I dag understreker begge to at de ikke er nære venner og ikke har en nær relasjon. Jacobsens motstand mot Raudsand skyldes en utstrakt satsning på reiselivsaktiviteter i området.

– Å insinuere at jeg skulle være løpegutt for Gjelsten er helt urimelig, jeg trenger ikke være løpegutt for noen, sa Jacobsen til avisen Driva for en god stund tilbake.

Likevel kommer de stadig med stikk til hverandre. For en tid tilbake gikk Gjelsten ut i lokalavisene i Møre og Romsdal og påpekte av fjellet på Raudsand er surt, noe som vil gjøre det uegnet som et deponi.

Les også: Lev lenge eller få mange barn fort

(Saken fortsetter under)

Porsgrunn-ordfører Robin Martin Kåss har hele byen i ryggen når han kjemper mot det planlagte deponiet i Brevik. Foto: NTB Scanpix

Drukningsfare

John Strand i Veidekke har tatt til motmæle mot påstander om at fjellet er surt.

– Fjellets egnethet for bygging av fjellhaller og lagring av uorganisk farlig avfall er grundig utredet. Alle undersøkelser viser at fjellet på Raudsand er trygt å bygge fjellhaller i, og at fjellet er egnet for deponering av behandlet uorganisk farlig avfall. Alle dokumenter er tilgjengelige på bergmesteren.no.

Det er lett å drukne i berget av rapporter, folkemøter, konsekvensutredninger, kommunestyrebehandlinger, naboprotester, forskere som sier noe, forskere som sier noe annet. Og den som er i ferd med å drukne har dårlig tid.

For Norge haster det med å få på plass et deponi. Gjelsten og Frederic Hauge er etter det Finansavisen forstår livredde for at en videre diskusjon om Raudsand-alternativet gjør at miljøvernminister Ola Elvestuen utsetter en avgjørelse. Samtidig lover Harald Storvik å kjempe videre. Og Jonas Gahr Støre har gitt løfter om kamp for å stoppe et deponi i Brevik.

Norge har et problem og det ser ikke ut til å være løst i morgen.

Saken er opprinnelig publisert i Finansavisen, lørdag 9. mars

Takk for at du abonnerer

Motta våre nyheter via Messenger

Jeg godtar brukvervilkårene
Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
10:30 Roligste påske på mange år09:52 Chelsea-keeper var kreftsyk – nå vil hun stoppe Hegerberg08:34 Mann tiltalt for å ha stjålet over 200.000 kroner fra en han var verge for08:21 Fra skrekkslagen statssekretær til selvsikker statsråd07:38 Over 150 drept og flere hundre såret i kirke- og hotellangrep på Sri Lanka07:33 11 Lotto-millionærer tar ikke telefonen07:32 Boligbrann i Fredrikstad06:16 Mann siktet for drap i Latvia framstilles for fengsling06:15 Dødstallet øker etter skyting i Melbourne05:50 Dette skjer i dag05:44 Komiker ligger an til å bli president i Ukraina05:30 Dette skjedde i natt05:24 Dronning Elizabeth fyller 93 år04:32 Mann omkom i trafikkulykke i Moss04:10 Kreftforeningen krever høyere priser på røyk04:07 Høyrevridd militsmedlem pågrepet i USA for å ha anholdt migranter03:32 Dødstallet stiger etter at gjeng åpnet ild mot storfamilie i Mexico02:38 Sorgtung minneseremoni 20 år etter Columbine-massakren02:31 MC-fører til sykehus etter kollisjon med elg01:39 Fredsbevarer for FN drept i mineeksplosjon i Mali01:15 Fem hentet ned fra fjellet i Sør-Norge00:48 KKK-leder drept i USA – kona dømt til livstid00:25 15 år gammel sjåfør stoppet i kontroll00:10 Sudans militærjunta og protestleder enige om flere samtaler23:40 Norwegian vant søksmål om «kundenapping»23:15 Pave Frans holdt påskemesse i Peterskirken22:43 Kosovo hentet hjem 74 barn fra Syria22:32 Trakk 66 Lotto-millionærer påskeaften22:13 Ødegaards hjørnespark ga tre Vitesse-mål21:56 Carlsen med sliteseier mot tysk 14-åring21:23 Fem til legevakt etter brann i Masfjorden21:05 Forbrukerrådet: Taushetsplikt ikke godt nok ivaretatt på mange legekontor20:51 Ghulam (42) var beryktet gjengleder i Oslo: – Nå vil jeg gi noe tilbake20:15 Hund angrep politi19:43 Sommertemperaturer flere steder påskeaften19:39 Over 700 klimaaktivister pågrepet i London19:04 Nytt tennissjokk i Monte Carlo: Nadal feid av banen i semifinalen18:45 Nordmann tilstår drap i Latvia18:11 Sudans protestledere skal møte militærrådet18:06 Skogbrann i Larvik truer bebyggelse17:43 – «Ukjente Bjørnar»? Den lappen blir hengende på kontordøra17:37 Røde Kors: 17 redningsoppdrag påskeaften17:28 Over 200 pågrepet under gule vester-protest i Paris16:52 Tripoli-regjeringens styrker går til motangrep15:46 Røde Kors: Økende fare for tunge snøskavler som utløser skred15:39 Ruter advarer mot svindel-sms15:23 18-åring sikret Manchester City revansj mot Tottenham15:18 Ruter advarer mot svindel-sms15:08 Kabul-angrep avsluttet – angriperne drept15:02 Målpoeng for norske Shenzhen-profiler14:55 Nord-Korea kritiserer Boltons rolle i atomforhandlingene14:43 Sent baklengsmål kan skape trøbbel for Milans mesterligahåp14:32 Forbund vil stoppe undersjøiske tunneler14:30 Politikilde: – Notre-Dame-brannen startet i midten av taket13:57 Fant 3.500 år gammel grav i Luxor – oppsiktsvekkende funn13:50 Svømming: Årets raskeste tatt for doping13:46 Tre City-spillere nominert til årets Premier League-spiller av spillerne selv13:33 Mueller-rapporten i bokform inn på bestselgerliste13:04 Russisk agent innrømmer skyld12:58 Kenyansk OL-mester utestengt i fire år for doping12:49 Det er fisket skrei for en milliard kroner i Lofoten12:09 To alvorlig skadd da buss på vei fra Norge kjørte av veien i Sverige12:03 Betydelig snøskredfare i Nord-Norge11:54 – 27 soldater drept av IS i Syria11:49 Brannvesenet gikk brannvakt på fjellet i Bergen i natt11:45 Nøkkelen til Vipers-suksess mot Györ: – Aldri avskriv et lag med Lunde i mål11:37 Premier League framskynder kamper for å hjelpe Liverpool og Tottenham11:25 Jordskjelv registrert i Finnmark11:02 Flere unge chatter med Kirkens SOS i påsken11:00 Tretten festdeltakere drept av væpnet gjeng i Mexico10:54 Neymar kan gjøre comeback og sikre ligagull10:37 Zlatan scoret igjen for ubeseirede Galaxy: – Jeg er MLS10:26 Snur etter kritikk – tar ikke ned Assange-bilde likevel10:15 Nok et topplag slått ut av NHL-sluttspillet10:02 To tenåringer pågrepet etter drap på journalist i Nord-Irland10:00 Kongeparets reiser: Demonstrasjoner mot hvalfangst, selfangst og laks09:48 Brannvesenet tror gressbranner på Sørlandet er påsatt09:14 Cardiff-sjefen før Liverpool-møtet: – Håper vi ikke får juling08:34 Sp frykter nedlegging av frivillighetssentraler08:10 Egypterne bestemmer seg for om Sisi skal få sitte til 203006:30 Nordmenn ser fram til en hverdag uten stress som pensjonister06:20 Tysklands forsvarssjef: Russland truer freden i Europa05:58 Kosovo henter hjem IS-familier05:50 Dette skjer i dag05:36 Russ til legevakt med dypt kutt i hodet05:30 Dette skjedde i natt05:15 Demonstrasjonene vokser i Sudan04:47 Ettåring angrepet av ville hunder i Australia04:17 Saudi-Arabia angriper presidentpalasset i Jemen03:52 Kvinner mener likelønn er deres største utfordring03:12 Justisdepartementet avviser demokratenes Mueller-stevning03:05 Anders Mol friskmelder seg til Xiamen Open02:06 Sykepleier dømt til livstid for fire drap i Italia01:38 Ansatte i privat sektor drikker mer på jobb00:43 Ung mann kjørte nesten dobbelt så fort som tillatt00:18 Paven talte for de sårbare som «lider på korset»00:07 Isaksen vil ha taxiapper for billigere taxipriser23:11 Annonsører svartelister Resett.no etter Twitter-kampanje23:01 Over 20 grader i flere fylker22:54 Drama i Premier League-jakten: Norwich og Leeds snublet som storfavoritter
Siste nytt
10:30NorgeRoligste påske på mange år09:52SportChelsea-keeper var kreftsyk – nå vil hun stoppe Hegerberg08:34NorgeMann tiltalt for å ha stjålet over 200.000 kroner fra en han var verge for08:21Helse og livsstilFra skrekkslagen statssekretær til selvsikker statsråd07:38VerdenOver 150 drept og flere hundre såret i kirke- og hotellangrep på Sri Lanka07:33Penger11 Lotto-millionærer tar ikke telefonen07:32NorgeBoligbrann i Fredrikstad06:16NorgeMann siktet for drap i Latvia framstilles for fengsling06:15VerdenDødstallet øker etter skyting i Melbourne05:50NorgeDette skjer i dag05:44PolitikkKomiker ligger an til å bli president i Ukraina05:30NorgeDette skjedde i natt05:24VerdenDronning Elizabeth fyller 93 år04:32NorgeMann omkom i trafikkulykke i Moss04:10Helse og livsstilKreftforeningen krever høyere priser på røyk04:07VerdenHøyrevridd militsmedlem pågrepet i USA for å ha anholdt migranter03:32VerdenDødstallet stiger etter at gjeng åpnet ild mot storfamilie i Mexico02:38VerdenSorgtung minneseremoni 20 år etter Columbine-massakren02:31NorgeMC-fører til sykehus etter kollisjon med elg01:39VerdenFredsbevarer for FN drept i mineeksplosjon i Mali01:15NorgeFem hentet ned fra fjellet i Sør-Norge00:48VerdenKKK-leder drept i USA – kona dømt til livstid00:25Norge15 år gammel sjåfør stoppet i kontroll00:10VerdenSudans militærjunta og protestleder enige om flere samtaler23:40NorgeNorwegian vant søksmål om «kundenapping»23:15VerdenPave Frans holdt påskemesse i Peterskirken22:43VerdenKosovo hentet hjem 74 barn fra Syria22:32NorgeTrakk 66 Lotto-millionærer påskeaften22:13SportØdegaards hjørnespark ga tre Vitesse-mål21:56SportCarlsen med sliteseier mot tysk 14-åring21:23NorgeFem til legevakt etter brann i Masfjorden21:05NorgeForbrukerrådet: Taushetsplikt ikke godt nok ivaretatt på mange legekontor20:51Helse og livsstilGhulam (42) var beryktet gjengleder i Oslo: – Nå vil jeg gi noe tilbake20:15NorgeHund angrep politi19:43NorgeSommertemperaturer flere steder påskeaften19:39VerdenOver 700 klimaaktivister pågrepet i London19:04SportNytt tennissjokk i Monte Carlo: Nadal feid av banen i semifinalen18:45NorgeNordmann tilstår drap i Latvia18:11VerdenSudans protestledere skal møte militærrådet18:06NorgeSkogbrann i Larvik truer bebyggelse17:43Helse og livsstil– «Ukjente Bjørnar»? Den lappen blir hengende på kontordøra17:37NorgeRøde Kors: 17 redningsoppdrag påskeaften17:28VerdenOver 200 pågrepet under gule vester-protest i Paris16:52VerdenTripoli-regjeringens styrker går til motangrep15:46NorgeRøde Kors: Økende fare for tunge snøskavler som utløser skred15:39NorgeRuter advarer mot svindel-sms15:23Sport18-åring sikret Manchester City revansj mot Tottenham15:18NorgeRuter advarer mot svindel-sms15:08VerdenKabul-angrep avsluttet – angriperne drept15:02SportMålpoeng for norske Shenzhen-profiler14:55VerdenNord-Korea kritiserer Boltons rolle i atomforhandlingene14:43SportSent baklengsmål kan skape trøbbel for Milans mesterligahåp14:32NorgeForbund vil stoppe undersjøiske tunneler14:30VerdenPolitikilde: – Notre-Dame-brannen startet i midten av taket13:57VerdenFant 3.500 år gammel grav i Luxor – oppsiktsvekkende funn13:50SportSvømming: Årets raskeste tatt for doping13:46SportTre City-spillere nominert til årets Premier League-spiller av spillerne selv13:33VerdenMueller-rapporten i bokform inn på bestselgerliste13:04VerdenRussisk agent innrømmer skyld12:58SportKenyansk OL-mester utestengt i fire år for doping12:49NorgeDet er fisket skrei for en milliard kroner i Lofoten12:09VerdenTo alvorlig skadd da buss på vei fra Norge kjørte av veien i Sverige12:03NorgeBetydelig snøskredfare i Nord-Norge11:54Verden– 27 soldater drept av IS i Syria11:49NorgeBrannvesenet gikk brannvakt på fjellet i Bergen i natt11:45SportNøkkelen til Vipers-suksess mot Györ: – Aldri avskriv et lag med Lunde i mål11:37SportPremier League framskynder kamper for å hjelpe Liverpool og Tottenham11:25NorgeJordskjelv registrert i Finnmark11:02NorgeFlere unge chatter med Kirkens SOS i påsken11:00VerdenTretten festdeltakere drept av væpnet gjeng i Mexico10:54SportNeymar kan gjøre comeback og sikre ligagull10:37SportZlatan scoret igjen for ubeseirede Galaxy: – Jeg er MLS10:26NorgeSnur etter kritikk – tar ikke ned Assange-bilde likevel10:15SportNok et topplag slått ut av NHL-sluttspillet10:02VerdenTo tenåringer pågrepet etter drap på journalist i Nord-Irland10:00NorgeKongeparets reiser: Demonstrasjoner mot hvalfangst, selfangst og laks09:48NorgeBrannvesenet tror gressbranner på Sørlandet er påsatt09:14SportCardiff-sjefen før Liverpool-møtet: – Håper vi ikke får juling08:34NorgeSp frykter nedlegging av frivillighetssentraler08:10VerdenEgypterne bestemmer seg for om Sisi skal få sitte til 203006:30NorgeNordmenn ser fram til en hverdag uten stress som pensjonister06:20VerdenTysklands forsvarssjef: Russland truer freden i Europa05:58VerdenKosovo henter hjem IS-familier05:50NorgeDette skjer i dag05:36NorgeRuss til legevakt med dypt kutt i hodet05:30NorgeDette skjedde i natt05:15VerdenDemonstrasjonene vokser i Sudan04:47VerdenEttåring angrepet av ville hunder i Australia04:17VerdenSaudi-Arabia angriper presidentpalasset i Jemen03:52NorgeKvinner mener likelønn er deres største utfordring03:12VerdenJustisdepartementet avviser demokratenes Mueller-stevning03:05SportAnders Mol friskmelder seg til Xiamen Open02:06VerdenSykepleier dømt til livstid for fire drap i Italia01:38NorgeAnsatte i privat sektor drikker mer på jobb00:43NorgeUng mann kjørte nesten dobbelt så fort som tillatt00:18VerdenPaven talte for de sårbare som «lider på korset»00:07NorgeIsaksen vil ha taxiapper for billigere taxipriser23:11NorgeAnnonsører svartelister Resett.no etter Twitter-kampanje23:01NorgeOver 20 grader i flere fylker22:54SportDrama i Premier League-jakten: Norwich og Leeds snublet som storfavoritter
Populært