Jakten på avfallsdeponi har resultert i et giftsirkus

<p>Et enormt gruvesystem inneholder over 200 kilometer med gruveganger, ved Norcems sementfabrikk i Brevik. Gruvegangene går også under fjorden. Innbyggerne i Brevik er ikke glade for planene om et deponi. Foto: Jack Gerhardsen/Dreamstime.com</p>
Et enormt gruvesystem inneholder over 200 kilometer med gruveganger, ved Norcems sementfabrikk i Brevik. Gruvegangene går også under fjorden. Innbyggerne i Brevik er ikke glade for planene om et deponi. Foto: Jack Gerhardsen/Dreamstime.com

Bjørn Rune Gjelsten står mot Harald Storvik i kampen om å få drive et nasjonalt deponi for uorganisk, giftig avfall. Det ligger enorme fremtidige inntekter i potten, rivaliseringen er giftig og regjeringen er under press.

(Finansavisen) Kragerø Resort, 1. mars. Det er årsmøte i Telemark Arbeiderparti. Et politisk verksted, skal vi tro innkallingen. Årsmøtet er papirløst. Ta med egen PC. Alkohol dekkes av den enkelte.

Jonas Gahr Støre går på talerstolen. Han vier åpningstalen til den omstridte deponisaken. Han gir sin fulle støtte til de lokale motstanderne. Det skal ikke komme noe deponi for giftig avfall i de gamle gruvene i Brevik. Så å si rett under husene til folk, med inngang like under naturreservatet Frierflogene. Det er galskap. Det må finnes bedre løsninger.

Opphetet

Norge har et problem. Det er giftig. Vi må finne et sted å deponere uorganisk giftig avfall etter 2022, når dagens deponi – Langøya i Oslofjorden - er fullt. Det er ikke bare Norges problem. Vi tar inn avfall fra Sverige og Danmark. Vi har tatt nabolandene i hånden. De tar en type avfall fra oss. Vi tar en annen type fra dem.

En jakt på løsning har skapt et sirkus av de sjeldne. En dragkamp der lokale politikere kjemper med nebb og klør, mens rikspolitikere ber om utsettelse. Samtidig pågår det en hard rivaliseringen mellom de to private aktørene som kan tilby en løsning.

Kanskje hensikten med krigen er fred, men inntil miljøvernminister Ola Elvestuen har tatt en avgjørelse er det opphetet stemning.

Les også: Høyre sier også nei til Røkkes skyskraper på Fornebu

(Saken fortsetter under)

Statsminister Erna Soilberg besøkte Brevik i fjor sommer. Solberg kastet glans over en markering av byggestart for det utslippsfrie skipet som Vard skal bygge. Regjeringen ligger derimot lavt i striden om et fremtidig deponi, selv om det haster med å ta en avgjørelse. Foto: NTB Scanpix
Statsminister Erna Soilberg besøkte Brevik i fjor sommer. Solberg kastet glans over en markering av byggestart for det utslippsfrie skipet som Vard skal bygge. Regjeringen ligger derimot lavt i striden om et fremtidig deponi, selv om det haster med å ta en avgjørelse. Foto: NTB Scanpix

NOAH = Gjelsten

For å forstå problemet, reis til Fredrikstad. Gamle Fredrikstad. Titangata 1. Siden 1918 har Kronos Titan produsert titandioksidpigmenter som brukes i blant annet maling. Etter produksjonen sitter Kronos Titan igjen med svovelsyre. Denne må de bli kvitt. Før var det enkelt, det rant rett ut i Glommas nederste del. I dag koster det å bli kvitt syren. Den går på båt til Langøya i Oslofjorden, hvor NOAH står klar til å ta i mot.

NOAH er lik Bjørn Rune Gjelsten, milliardæren som Kapital har anslått til å være verdt 10,5 milliarder kroner. I 2003 fikk Gjelsten kjøpe Norsk Avfallshandtering av staten, med løfte om å oppføre seg pent og være langsiktig. Prisen skal ha vært 80 millioner kroner, samtidig som det var umiddelbart behov for å skyte inn noen titalls millioner kroner i egenkapital. Med på kjøpet fulgte også et par hundre millioner kroner i gjeld.

Gjelsten fikk selskapet alt for billig, klaget lederen av Stortingets næringskomite den gang, Olav Akselsen. Selskapet var nær konkurs, parerte Gjelsten.

Les også: Nedgraderer utsikter for bilindustrien

Fra problemselskap til gullgruve

Med Carl Hartmann i lederstolen og Gjelsten som styreleder har NOAH gått fra et problemselskap til å bli en av de ledende avfallsselskapene i Nord-Europa. De seneste årene har selskapet hatt en omsetning på mellom 500 og 600 millioner kroner og levert et resultat på 150 millioner kroner før skatt. En gullgruve.

Men i 2022 er det slutt. Langøya er full og kan ikke lenger brukes til deponi. Riktignok med en mulig forlengelse til 2024, som det jobbes med nå.

Bjørn Rune Gjelsten vil ha deponi i Brevik i Porsgrunn kommune. Foto: Brian Cliff Olguin
Bjørn Rune Gjelsten vil ha deponi i Brevik i Porsgrunn kommune. Foto: Brian Cliff Olguin

De seneste årene har både NOAH og Miljødirektoratet lett land og strand rundt etter lokasjon for et mulig nytt deponi. For å gjøre en lang historie kort: NOAHs mente det mest realistiske alternativet var Dalen gruver i Brevik, hvor Norcem i dag utvinner kalkstein til sin betongproduksjon. Og det eneste alternativet som tilfredsstiller alle kriterier.

Men Gjelsten har slett ikke monopol. Alle som tilfredsstiller myndighetenes krav kan starte behandling av farlig avfall. Du kan! Prøv! Sannsynligvis vil du finne ut at det er krevende.

Det vet Harald Storvik. Avfallskongen fra Oppdal har med egne hender løftet et prosjekt som i dag fremstår som en konkurrent til NOAHs Brevik-løsning. For noen uker tilbake møtte Finansavisen Storvik i USA (se egen sak). Storvik lover å gi Gjelsten hard konkurranse.

Les også: 19 kvadratmeter kuppet for 2,78 millioner

Sterke støttespillere

Utgangspunktet for Storviks deponidrøm er eiendommen Bergmester som ligger på tidligere Rødsand Grubers områder på Raudsand i Nesset kommune i Møre og Romsdal. Eiendommen er preget av en innrast gruve, et nedlagt dagbrudd og forurensing fra historisk virksomhet.

Rødsand Gruber og Dalen Gruve

Rødsand Gruber

Rødsand Gruber er opprinnelig en jernmalmforekomst ved ­Raudsand i Nesset kommune i Møre og Romsdal. Gruvedriften startet i 1910 og ble nedlagt i 1987.

I 1960- og 1970-årene ­produserte ­gruven ca. 120 000 tonn magnetittkonsentrat per år.

Dalen Gruve

Sementfabrikken Norcem Brevik i Porsgrunn kommune har en historie som strekker seg 100 år tilbake. Utgangspunktet var ­tilgang til kalkstein som lå i et dagbrudd i Dalen. Men da kalk­steinen ligger i et 40 meter tykt lag som heller 15 grader nedover gikk fabrikken i 1960 over til gruvedrift.

Dagens gruvesystem omfatter hele 220 kilometer med gruveganger. Driften foregår nå flere hundre meter under Eidangerfjorden.

Gruvedriften ved Rødsand Gruber ble nedlagt i 1987. Med seg har Storvik sterke partnere; Stena Recycling og Veidekke. Veidekke både eier og har rettigheter til eiendommene til tidligere Rødsand Gruver, mens Stena har prosessteknologien. Virksomheten er organisert gjennom selskapet Bergmesteren Raudsand.

Bergmesteren Raudsand vil etablere et nasjonalt gjenvinnings- og behandlingssenter for uorganisk farlig avfall. Prosjektet forteller at Stena har en nyutviklet og patentert renseteknologi som skal klare å gjenvinne 70 prosent av tungmetallene og nesten 100 prosent av saltene i avfallet. Reststoffene skal lagres i en fjellhall som skal sprenges ut en kilometer inn i fjellet, rundt 700 meter innenfor det gamle gruvesystemet.

Med i prosjektet er et arbeid med å sikre gammelt industriavfall som er lagret i store sekker i området.

Les også: OBOS dømt til å betale prisavslag

Drapstrusler

En ting har de to deponi-alternativene felles: En enorm lokal motstand.

Både Bjørn Rune Gjelsten og Harald Storvik hetses i sosiale medier. Gjelsten har opplevd å motta drapstrusler mot seg og sin familie, levert hjem på døren på Bygdøy. Truslene var anonyme, men fra motstandere av deponi i Brevik. I truslene sto det beskrevet hva som vil skje med familien Gjelsten dersom NOAH får gjennomslag for et deponi i Brevik.

I slutten av januar meldte Romsdal Budstikke at Harald Storvik på sin side var sykemeldt, som en følge av det han karakteriserer som «langvarig sjikane.»

Å etablere giftdeponi er ingen popularitetskonkurranse, men partene har ikke gjort det enklere for seg selv. I tillegg til den motstanden de møter lokalt, har det innledet en hard rivalisering. Mer om det senere.

Misnøye mot Munchmuseet: – Det ser helt skrekkelig ut

– Bestillingsverk fra NOAH

Like før jul kom Miljødirektoratet med en faglig vurdering, på oppdrag fra Klima og miljødepartementet. Direktoratet skulle først og fremst vurdere og sammenligne konsekvensutredningene for de to alternativene. Gruvene i Brevik er godt egnet ut fra en vurdering av geologiske, hydrologiske og geotekniske forhold, har statens fagetat kommet til.

«Noah AS har en teknologi som er godt dokumentert og testet ut og som vi anser som egnet for behandling av de typer organisk avfall det er nasjonalt behandlingsbehov for», skriver direktoratet.

1-0 til Gjelsten.

NOAHs løsning for deponi er grundig utredet og bygget på utprøvd teknologi, mente Miljødirektoratet, her ved direktør Ellen Hambro. Foto: NTB Scanpix
NOAHs løsning for deponi er grundig utredet og bygget på utprøvd teknologi, mente Miljødirektoratet, her ved direktør Ellen Hambro. Foto: NTB Scanpix

«I Raudsand har ikke Miljødirektoratet fått nok informasjon om geologiske, hydrologiske og geotekniske forhold i saken til at det er grunnlag for å vurdere om fjellhallene i Raudsand vil være egnet for etablering av et deponi for uorganisk, farlig avfall», står det i oppsummeringen.

Direktoratet mener det heller ikke er dokumentert om Bergmesteren Raudsand vil ha en teknologi som er egnet for å behandle de typer uorganisk farlig avfall som det er et nasjonalt behandlingsbehov for.

Harald Storvik må hjem og gjøre lekser. Men blir ­prosjektet rettferdig behandlet av myndighetene?

– Rapporten er et bestillingsverk fra NOAH, raste ordfører i Porsgrunn kommune, Robin Kåss, til lokalavisen Porsgrunn Dagblad etter fremleggelse av rapporten.

Kurt Oddekalv i Norges Miljøvernforbund vil ikke velge mellom Brevik og Raudsand.

– Ingen av de to alternativene er gode løsninger. Staten må tilbake på banen og overta ansvaret for dette avfallet og gi Statsbygg i oppdrag å finne en løsning, sier Oddekalv til Finansavisen.

Les også: Byrådet i Oslo vil fremme gigantkrav mot eiendomsinvestorer

Til krig mot Raudsand

Frederic Hauge i Bellona har derimot gitt full støtte til Brevik-alternativet. I en rekke kommentarer til lokalmediene har Hauge erklært at et deponi i Brevik er det eneste riktige.

Men han har ikke gitt seg der. Han har gått så langt som til å gå i krigen mot alternativet, Raudsand.

Finansavisen kjenner til konkrete samtaler der Frederic Hauge har kontaktet direktører i Veidekke og skjelt dem ut i en aggressiv tone. «Nå har dere meg mot dere», skal Hauge ha sagt. Han skal også ha nevnt muligheten for å sverte Veidekke overfor selskapets egne aksjonærer.

Veidekke vil ikke kommentere kommunikasjonen med Hauge annet å bekrefte at det har vært kontakt med Bellona-lederen.

(Saken fortsetter under)

Bellone og Fredric Hauge får flere hundre tusen kroner hvert år i støtte av NOAH og snakker varmt om Brevik-alternativet. Samtidig har Hauge gått i krig med Veidekke og blant annet varslet Veidekkws aksjonærer om at han synes Rausand-alternativet er useriøst. Foto: NTB Scanpix
Bellone og Fredric Hauge får flere hundre tusen kroner hvert år i støtte av NOAH og snakker varmt om Brevik-alternativet. Samtidig har Hauge gått i krig med Veidekke og blant annet varslet Veidekkws aksjonærer om at han synes Rausand-alternativet er useriøst. Foto: NTB Scanpix

John Strand er juridisk direktør i Veidekke og kan fortelle at klimaet i denne saken er ulikt alt han har vært borti tidligere som konsernadvokat for selskapet.

– Veidekke har hatt interesser i området i lange tider. Derfor ville vi bli med da vi så at vi kunne være med på å løse et miljøproblem og samtidig skape økonomi ut av det. Sammen med partnerne våre skal vi klare å lage en fremtidsrettet gjenvinnings- og deponiløsning for farlig avfall, som bringer avfallshåndteringen i Norge et langt og viktig skritt mot sirkulærøkonomien. Derfor tror vi på Raudsand. Vi vil bruke mer moderne gjenvinningsmetoder enn det som tilbys i dag. Men vi opplever et klima rundt dette arbeidet som vi ikke er vant med fra vår bransje, sier John Strand.

– Vi har faktisk ikke opplevd maken.

Les også: Vil selge hus som er anbefalt revet

Uheldige bindinger

Det som gjør saken pikant er at NOAH har vært en betydelig økonomisk bidragsyter til Bellona over flere år.

– I likhet med en rekke andre norske industribedrifter er vi med i Bellonas B7-program for samarbeid med næringslivet. Vi liker Bellona fordi det er den eneste ­miljøorganisasjonen som er faglig sterke nok til å utfordre oss på metoder og teknologi. Vi gir et fast beløp til Bellona hvert år, men kan ikke oppgi hvor mye. Det betyr ikke at vi er anvarlig for det Bellona foretar seg, sier Carl Hartmann i NOAH.

Finansavisen kjenner til at det dreier seg om noen hundre tusen kroner i året.

Frederic Hauge i Bellona legger ikke skjul på at han har vært aktiv overfor ledelsen i Veidekke.

– Jeg mener jeg har oppført meg ordentlig. Jeg innledet en dialog med Veidekke og inviterte til et møte. Jeg hadde samlet vår fagkompetanse, men Veidekke møtte ikke opp. I ettertid fikk jeg vite at de mente jeg var forutinntatt i deponisaken, sier Hauge.

Les også: Ble 34 milliarder rikere på 24 timer

– Direkte useriøst

Samtidig innrømmer Hauge at han har tatt stilling i saken.

– Miljødirektoratet har gjennomgått saken og er helt entydig. Brevik er det eneste alternativet til deponi. Da blir det underordnet hva andre mener om meg og mine fremgangsmetoder, sier Hauge.

Han minner om at dette kanskje er det viktigste ­miljøsaken i Norge akkurat nå.

– Det som skjer på Rausand er direkte useriøst og jeg er dypt skuffet over Veidekkes engasjement, sier han.

Han erkjenner også en offensiv mot aksjonærene i Veidekke. «Bellona mener derfor Veidekke må ta til fornuft og trekke selskapet ut av prosjektet», har han skrevet til utvalgte aksjonærer. Hauge mener det er Bellonas jobb å vasle investorer om sentrale miljøsaker.

– Gjør du dette fordi Bellona er sponset av NOAH?

– Jeg har god samvittighet rundt vårt samarbeid med NOAH. Deponiet på Langøya er betydelig bedre drevet i dag enn da staten var eier. I det arbeidet har Bellona vært en viktig pådriver.

Les også: Donald Trump vil kutte elbil-støtte

Gjelstens løpegutt

For å gjøre sirkuset komplett har det vært kontakt mellom de ulike aktørene og lokale motstandere i konkurrentens område. Finansavisen har vært i kontakt med lokale motstandere i Brevik som har hatt tett kontakt med Harald Storvik. Motsatt vei har Bjørn Rune Gjelsten blitt beskyldt for å ha tette bånd til Stig O. Jacobsen, som er sentral i å finansiere protestgruppen mot deponiet på Raudsand. Jacobsen er en av Møre og Romsdals rikeste menn.

Jacobsen og Gjelsten var partnere da de bygget hotellet Seilet i Molde i 2003. I dag understreker begge to at de ikke er nære venner og ikke har en nær relasjon. Jacobsens motstand mot Raudsand skyldes en utstrakt satsning på reiselivsaktiviteter i området.

– Å insinuere at jeg skulle være løpegutt for Gjelsten er helt urimelig, jeg trenger ikke være løpegutt for noen, sa Jacobsen til avisen Driva for en god stund tilbake.

Likevel kommer de stadig med stikk til hverandre. For en tid tilbake gikk Gjelsten ut i lokalavisene i Møre og Romsdal og påpekte av fjellet på Raudsand er surt, noe som vil gjøre det uegnet som et deponi.

Les også: Lev lenge eller få mange barn fort

(Saken fortsetter under)

Porsgrunn-ordfører Robin Martin Kåss har hele byen i ryggen når han kjemper mot det planlagte deponiet i Brevik. Foto: NTB Scanpix
Porsgrunn-ordfører Robin Martin Kåss har hele byen i ryggen når han kjemper mot det planlagte deponiet i Brevik. Foto: NTB Scanpix

Drukningsfare

John Strand i Veidekke har tatt til motmæle mot påstander om at fjellet er surt.

– Fjellets egnethet for bygging av fjellhaller og lagring av uorganisk farlig avfall er grundig utredet. Alle undersøkelser viser at fjellet på Raudsand er trygt å bygge fjellhaller i, og at fjellet er egnet for deponering av behandlet uorganisk farlig avfall. Alle dokumenter er tilgjengelige på bergmesteren.no.

Det er lett å drukne i berget av rapporter, folkemøter, konsekvensutredninger, kommunestyrebehandlinger, naboprotester, forskere som sier noe, forskere som sier noe annet. Og den som er i ferd med å drukne har dårlig tid.

For Norge haster det med å få på plass et deponi. Gjelsten og Frederic Hauge er etter det Finansavisen forstår livredde for at en videre diskusjon om Raudsand-alternativet gjør at miljøvernminister Ola Elvestuen utsetter en avgjørelse. Samtidig lover Harald Storvik å kjempe videre. Og Jonas Gahr Støre har gitt løfter om kamp for å stoppe et deponi i Brevik.

Norge har et problem og det ser ikke ut til å være løst i morgen.

Saken er opprinnelig publisert i Finansavisen, lørdag 9. mars

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
15:35 IMF venter laveste vekst siden finanskrisen15:35 Lekkasje ved Tine Meierier15:28 Kvinnelig imam tildeles menneskerettighetspris i Oslo15:27 Bulgarias fotballpresident går av etter «rasismekampen»15:07 XXL vil hente 500 millioner kroner i emisjoner15:05 Spania venter flere rasende protester i Barcelona15:04 76-åring dømt seksuelt overgrep ett år etter forrige dom14:22 Hvis Trump og Pence blir dømt, blir hun president14:13 Mer motgang for sykkel-VM i Bergen14:06 FN: 85 sivile drept i forbindelse med valget i Afghanistan13:38 Ras av sykmeldinger i Morgenbladet13:14 Merkel og Solberg med felles appell til Tyrkia: Stopp offensiven12:49 Pastor tiltalt for voldtekt av barn – aktor vil ha fire og et halvt års fengsel12:47 Krever merking av raske elsparkesykler12:36 Målløst i historisk VM-oppgjør i Nord-Korea12:36 Tour-feltet får en tøff start neste år12:13 Elbilforeningen mener nye avgifter er lite klimavennlige12:06 Strengere krav til vinterdekk for tunge kjøretøy12:05 Mulig regelendring i Norge: Fotballspillerne kan eie seg selv12:05 Russland med klar advarsel til Tyrkia12:03 Merkel og Solberg med felles appell til Tyrkia: Stopp offensiven11:54 Skiskyting: Russland fortsatt ute i dopingkulden11:53 Nye toppsjefer til Rema 100011:31 Mette-Marit-feber i Tyskland11:23 To menn dømt for gruppevoldtekt av 15-åring11:19 Disse fuglene vet veien hjem, men husker ikke hindringene før de ser dem11:17 Isbreene i Sveits har tapt 10 prosent av sitt volum10:58 Nilsson blir hjemme og trener med gutta på snø10:57 Lesertallene synker på papir – øker digitalt09:53 Frelimo favoritt ved valget i Mosambik09:53 Russer nektet straffskyld for knivstikking på Kiwi09:49 Russland avholder militærøvelse09:31 Hellas: Flere knivstukket på overfylt asylmottak09:30 Uniteds lønnsbudsjett runder trolig 3 milliarder09:14 Tidligere Trump-rådgiver vitner om kaos i Det hvite hus09:14 230 ansatte i Årdal kan bli permittert08:54 Barnier: – Brexitavtale fortsatt mulig denne uken08:37 Sju pågrepet i grov voldtektssak08:20 Skryt til Norge i rumensk avis08:19 Sky News: Oppkjøpsfond med nytt forsøk på å kjøpe Ving08:12 Russere tiltalt for å forsøke å lure 27 ukrainske bygningsarbeidere inn i Norge07:54 Forsvarets nye jagerfly vil øke utslippene med 207 prosent07:48 Staten lokker marokkanere med penger for å reise hjem07:33 Flere metoo-saker i Forsvaret07:13 – Tyrkia burde vært hardere straffet enn Russland07:10 Carlsen nær 100-barrieren: – Bare flaks og stayerevne reddet meg06:58 Eks-homofil skal «hjelpe» folk vekk fra homofil praksis i Bergen06:43 Mings møtt med apelyder, Bulgarias trener «hørte ingenting»06:42 13 politifolk drept i bakholdsangrep i Mexico06:30 Salget av middagsmat på boks ned 30 prosent på ti år06:26 Norge kan møte Romania igjen i finale om EM-plass06:00 Dette skjer i dag05:55 Jostein Gaarder: – Hent barnet i Syria og moren hjem05:34 Dette skjedde i natt05:31 Oslo og 14 andre byer kutter kjøtt for ansatte05:30 Frode Berg-saken kaster skygge over 75-årsmarkering05:15 Influensa-påminnelse til gravide og unge i risikogrupper05:11 Dødstallet stiger i Japan etter tyfon05:07 Drapstrusseldømt far dømt for å kontakte barna05:04 BBC: EU vurderer å holde nytt krisemøte for å lande en brexitavtale05:00 Bankene frykter nytt EU-forslag vil gi dyrere boliglån04:18 Datatilsynet vil ikke gi tilgang til meldinger om nyfødte03:48 UNICEF-rapport: Feilernæring også et problem i Norge03:24 Mange skadd i uro i Barcelona etter dommer mot katalanske politikere03:12 Fiskekvotene redusert i Østersjøen03:05 Mann tok seg inn i leilighet i 4. etasje via stillas02:45 Ett av tre barn i verden under fem år er feilernært02:12 Macron advarer Trump om at IS kan gjenoppstå01:43 Skatteklager: 2.500 saker i kø01:42 Hellas evakuerer overfylt migrantleir01:19 USA har innført sanksjoner mot Tyrkia01:11 Tenåring tiltalt for å tvinge jevnaldrende til å kysse skoene hans01:03 Kriminalomsorgen mener ostehøvelkutt kan få alvorlige konsekvenser00:52 Fellesforbundet vil kjempe mest for buss, hotell og restaurant og tekstil00:16 Dagbladet: Elden ville fjerne aktor i Jensen-saken00:12 Macron advarer Trump om at IS kan gjenoppstå00:11 Pentagon: Tyrkias offensiv i Syria undergraver bekjempelsen av IS00:10 Trump vil «snart» innføre sanksjoner mot Tyrkia23:50 Dronning Elizabeth brøt tradisjonen og brukte lettere krone23:40 13 syklister fikk påpakning for manglende lys23:22 Støre åpner for EØS-utredning23:04 Newsweek: Amerikanske styrker hjelper russere med å etablere seg i Manbij22:52 Carlsen tok sin andre seier på Isle of Man22:42 Rasismekaos overskygget Englands målfest21:45 Ansatte ved Brønnøysundregistrene snudde ryggen til næringsministeren21:01 Pelosi vil stanse amerikansk tilbaketog20:55 Syriske regjeringsstyrker rykker inn i Manbij20:24 Nordmann omkom i Tyrkia20:22 Politiet til aksjon mot demonstranter på flyplassen i Barcelona19:56 Politiet har målsetting om å løse Lørenskog-saken før årsskiftet19:17 Mann i Arendal fyllekjørte med gressklipper17:33 Kvinne siktet for drapsforsøk etter å ha stukket lege med kniv17:30 Dronning Elizabeth brøt tradisjonen og brukte lettere krone17:04 Kilde: USA trekker 1.000 soldater ut av Syria16:32 Tyrkiske og syriske styrker nærmer seg hverandre16:27 17-åring tiltalt for overfallsvoldtekt mot kvinne i 40-årene16:00 Halvert antall anker behandles av Høyesterett15:28 Hun forelsket seg i en narr, men fortjener hun å få sexlivet sitt brettet ut?14:45 Norwegian kutter ut alle flyginger fra Torp14:44 Lagerbäck om 30.000 rumenske tilskuere: – Vet ikke hva vi gjør om det kommer rasistiske rop
Siste nytt
15:35PengerIMF venter laveste vekst siden finanskrisen15:35NorgeLekkasje ved Tine Meierier15:28KulturKvinnelig imam tildeles menneskerettighetspris i Oslo15:27SportBulgarias fotballpresident går av etter «rasismekampen»15:07PengerXXL vil hente 500 millioner kroner i emisjoner15:05VerdenSpania venter flere rasende protester i Barcelona15:04Norge76-åring dømt seksuelt overgrep ett år etter forrige dom14:22StemmerHvis Trump og Pence blir dømt, blir hun president14:13SportMer motgang for sykkel-VM i Bergen14:06VerdenFN: 85 sivile drept i forbindelse med valget i Afghanistan13:38KulturRas av sykmeldinger i Morgenbladet13:14PolitikkMerkel og Solberg med felles appell til Tyrkia: Stopp offensiven12:49NorgePastor tiltalt for voldtekt av barn – aktor vil ha fire og et halvt års fengsel12:47PengerKrever merking av raske elsparkesykler12:36SportMålløst i historisk VM-oppgjør i Nord-Korea12:36SportTour-feltet får en tøff start neste år12:13MotorElbilforeningen mener nye avgifter er lite klimavennlige12:06MotorStrengere krav til vinterdekk for tunge kjøretøy12:05SportMulig regelendring i Norge: Fotballspillerne kan eie seg selv12:05VerdenRussland med klar advarsel til Tyrkia12:03PolitikkMerkel og Solberg med felles appell til Tyrkia: Stopp offensiven11:54SportSkiskyting: Russland fortsatt ute i dopingkulden11:53PengerNye toppsjefer til Rema 100011:31KulturMette-Marit-feber i Tyskland11:23NorgeTo menn dømt for gruppevoldtekt av 15-åring11:19VerdenDisse fuglene vet veien hjem, men husker ikke hindringene før de ser dem11:17VerdenIsbreene i Sveits har tapt 10 prosent av sitt volum10:58SportNilsson blir hjemme og trener med gutta på snø10:57KulturLesertallene synker på papir – øker digitalt09:53PolitikkFrelimo favoritt ved valget i Mosambik09:53NorgeRusser nektet straffskyld for knivstikking på Kiwi09:49VerdenRussland avholder militærøvelse09:31VerdenHellas: Flere knivstukket på overfylt asylmottak09:30SportUniteds lønnsbudsjett runder trolig 3 milliarder09:14PolitikkTidligere Trump-rådgiver vitner om kaos i Det hvite hus09:14Norge230 ansatte i Årdal kan bli permittert08:54PolitikkBarnier: – Brexitavtale fortsatt mulig denne uken08:37NorgeSju pågrepet i grov voldtektssak08:20SportSkryt til Norge i rumensk avis08:19PengerSky News: Oppkjøpsfond med nytt forsøk på å kjøpe Ving08:12NorgeRussere tiltalt for å forsøke å lure 27 ukrainske bygningsarbeidere inn i Norge07:54NorgeForsvarets nye jagerfly vil øke utslippene med 207 prosent07:48NorgeStaten lokker marokkanere med penger for å reise hjem07:33NorgeFlere metoo-saker i Forsvaret07:13Politikk– Tyrkia burde vært hardere straffet enn Russland07:10SportCarlsen nær 100-barrieren: – Bare flaks og stayerevne reddet meg06:58NorgeEks-homofil skal «hjelpe» folk vekk fra homofil praksis i Bergen06:43SportMings møtt med apelyder, Bulgarias trener «hørte ingenting»06:42Verden13 politifolk drept i bakholdsangrep i Mexico06:30Helse og livsstilSalget av middagsmat på boks ned 30 prosent på ti år06:26SportNorge kan møte Romania igjen i finale om EM-plass06:00NorgeDette skjer i dag05:55NorgeJostein Gaarder: – Hent barnet i Syria og moren hjem05:34NorgeDette skjedde i natt05:31Helse og livsstilOslo og 14 andre byer kutter kjøtt for ansatte05:30VerdenFrode Berg-saken kaster skygge over 75-årsmarkering05:15Helse og livsstilInfluensa-påminnelse til gravide og unge i risikogrupper05:11VerdenDødstallet stiger i Japan etter tyfon05:07NorgeDrapstrusseldømt far dømt for å kontakte barna05:04VerdenBBC: EU vurderer å holde nytt krisemøte for å lande en brexitavtale05:00PengerBankene frykter nytt EU-forslag vil gi dyrere boliglån04:18NorgeDatatilsynet vil ikke gi tilgang til meldinger om nyfødte03:48Helse og livsstilUNICEF-rapport: Feilernæring også et problem i Norge03:24VerdenMange skadd i uro i Barcelona etter dommer mot katalanske politikere03:12PengerFiskekvotene redusert i Østersjøen03:05NorgeMann tok seg inn i leilighet i 4. etasje via stillas02:45Helse og livsstilEtt av tre barn i verden under fem år er feilernært02:12VerdenMacron advarer Trump om at IS kan gjenoppstå01:43PengerSkatteklager: 2.500 saker i kø01:42VerdenHellas evakuerer overfylt migrantleir01:19PengerUSA har innført sanksjoner mot Tyrkia01:11NorgeTenåring tiltalt for å tvinge jevnaldrende til å kysse skoene hans01:03NorgeKriminalomsorgen mener ostehøvelkutt kan få alvorlige konsekvenser00:52PengerFellesforbundet vil kjempe mest for buss, hotell og restaurant og tekstil00:16NorgeDagbladet: Elden ville fjerne aktor i Jensen-saken00:12VerdenMacron advarer Trump om at IS kan gjenoppstå00:11VerdenPentagon: Tyrkias offensiv i Syria undergraver bekjempelsen av IS00:10VerdenTrump vil «snart» innføre sanksjoner mot Tyrkia23:50KulturDronning Elizabeth brøt tradisjonen og brukte lettere krone23:40Norge13 syklister fikk påpakning for manglende lys23:22PolitikkStøre åpner for EØS-utredning23:04VerdenNewsweek: Amerikanske styrker hjelper russere med å etablere seg i Manbij22:52SportCarlsen tok sin andre seier på Isle of Man22:42SportRasismekaos overskygget Englands målfest21:45PengerAnsatte ved Brønnøysundregistrene snudde ryggen til næringsministeren21:01PolitikkPelosi vil stanse amerikansk tilbaketog20:55VerdenSyriske regjeringsstyrker rykker inn i Manbij20:24NorgeNordmann omkom i Tyrkia20:22VerdenPolitiet til aksjon mot demonstranter på flyplassen i Barcelona19:56NorgePolitiet har målsetting om å løse Lørenskog-saken før årsskiftet19:17NorgeMann i Arendal fyllekjørte med gressklipper17:33NorgeKvinne siktet for drapsforsøk etter å ha stukket lege med kniv17:30VerdenDronning Elizabeth brøt tradisjonen og brukte lettere krone17:04VerdenKilde: USA trekker 1.000 soldater ut av Syria16:32VerdenTyrkiske og syriske styrker nærmer seg hverandre16:27Norge17-åring tiltalt for overfallsvoldtekt mot kvinne i 40-årene16:00NorgeHalvert antall anker behandles av Høyesterett15:28StemmerHun forelsket seg i en narr, men fortjener hun å få sexlivet sitt brettet ut?14:45ReiseNorwegian kutter ut alle flyginger fra Torp14:44SportLagerbäck om 30.000 rumenske tilskuere: – Vet ikke hva vi gjør om det kommer rasistiske rop
Populært