Gassprisen kan bli viktigere enn oljeprisen

Sleipner er den nest største gassmaskinen i Nordsjøen (etter Troll). Her Sleipner A plattformen. Skilt med informasjonen "Sleipner A, Blokk 15 / 9".
Sleipner er den nest største gassmaskinen i Nordsjøen (etter Troll). Her Sleipner A plattformen. Skilt med informasjonen "Sleipner A, Blokk 15 / 9". Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix
Artikkelen fortsetter under annonsen

«Alle» snakker om oljeprisen, men «ingen» snakker om prisen som sørger for nesten halvparten av eksportinntektene fra oljenæringen.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Siden 2001 har produksjonen av råolje sunket drastisk, mens eksportverdien gjorde det samme fra toppåret i 2008.

Likevel har Norge klart å opprettholde inntektene fra petroleumsnæringen. Dette takket være en stadig økende produksjon av gass. Men gassprisen er det få som snakker om.

Utenfor Stavanger-kontoret har analyseselskapet Rystad Energy begynt å vise frem kontinuerlig oppdatert gasspris i tillegg til oljepris.

– Norsk gasseksport og gasspris har vært meget sterk i sommer og høst, forteller daglig leder Tore Guldbrandsøy til ABC Nyheter.

– Dette skyldes blant annet lave lagre av gass på grunn av kald vinter og varm sommer bak oss og stor etterspørsel etter flytende naturgass (LNG) i Asia. Blir vinteren i Europa like kald som fjoråret, kan gassprisene blir høye, sier han.

Hvis en bruker dagens spotpris for olje og gass, har Guldbrandsøy har kommet fram til at med samme produksjon og pris ut året vil salgsinntekter fra gass være på 324 milliarder kroner mot 341 milliarder fra olje. Men det må presiseres at mye av gassen selges på lengre kontrakter og realisert gasspris for 2018 vil være lavere enn dagens spotpris.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

(Saken fortsetter under)

Skjermen utenfor Rystad Energy i Stavanger viser både gasspris og oljepris. Foto: Rystad Energy
Skjermen utenfor Rystad Energy i Stavanger viser både gasspris og oljepris. Foto: Rystad Energy

«Make American gas great again»

USAs president Donald Trump ønsker å få Europa til å kjøpe mest mulig LNG fra USA. Dette er et ledd i kampanjen for å forbedre amerikansk eksportbalanse og «Make America Great Again», i tillegg til å gjøre Europa mindre avhengig av russisk gass. Dermed får Norge konkurranse.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– På lengre sikt vil det være LNG fra USA som vil være prissettende for norsk gass, sier Guldbrandsøy.

Gassprisen kan komme til å være viktigere enn oljeprisen i fremtiden. Nå utgjør eksportverdien av gass nesten det samme som eksport av olje. I 2017 ble det lagt planer for utbygging av oljefelt på norsk sokkel for til sammen 125 milliarder kroner. Men utviklingen blir vanskelig å snu, tror Guldbrandsøy.

– Norsk total produksjon vil øke fram mot 2025 og gassandelen vil avta i samme periode da det kommer store oljefelt i produksjon som Johan Sverdrup i Nordsjøen og Johan Castberg og Wisting i Barentshavet samt mange mindre oljeutbygginger som blir koblet til eksisterende feltsentre. Hvis det ikke gjøres nye funn vil imidlertid gassandelen øke etter 2025, sier han.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Full forvirring om målestokk

Regjeringen antar at norsk gass til erstatning for kull i energiproduksjonen vil være et viktig bidrag til å redusere utslipp i Europa. I 2017 ble det eksportert om lag 122 mrd. standardkubikkmeter (SM3) gass fra norsk sokkel, i hovedsak til andre land i Europa.

Tore Guldbrandsøy fra Rystad Energy Foto: Privat
Tore Guldbrandsøy fra Rystad Energy Foto: Privat

Dette tilsvarer om lag 10 ganger norsk normalproduksjon av elektrisitet og dekker om lag en fjerdedel av europeisk gassforbruk.

Guldbrandsøy svarer bekreftende på spørsmål om kunnskapen om gassprisen er dårlig i bransjen.

– Dette skyldes flere faktorer. Gassprisen er lite tilgjengelig på nettet, mye har blitt solgt historisk på kontrakter som ikke er tilgjengelige, enhetene som brukes er mer kompliserte, sier han.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Naturgass er mer mangfoldig enn olje. Ren metan har mindre energi per kubikkmeter enn tyngre gasser som etan, propan, forskjellige varianter av butan, pentan og andre.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Prisen kan måles enten som;

  • NOK per standardkubikkmeter (Sm3). Brukes i nasjonalbudsjettet og Petoro rapportering.
  • Amerikanske dollar (USD) per 1000 kubikkfot (kcf) eller USD per én milliard British thermal unit (mmBTU). Brukes i USA og av Equinor.
  • Britiske pence per 100.000 BTU (Therm). Brukes av Storbritannia.
  • Euro per Megawattimer (mWh). Brukes av gassbørsen i Nederland.

..og så videre i forskjellige varianter.

Når man i tillegg tar i betraktning at Therm har litt forskjellige definisjoner i EU, Storbritannia og USA, mens BTU for etan er 57 prosent høyere enn metan for eksempel, blir forvirringen komplett.

– Vil kobles mindre til oljepris

– Imidlertid med økende betydning av flytende naturgass (LNG) framover vil det trolig bli enklere å lese og følge gassprisingen globalt og regionalt, mener Guldbrandsøy

Da kjøles gassen ned til under – 160 Celsius (eller – 256 Fahrenheit eller + 113,15 Kelvin for de ekstra kverulante). Volumet på de uregjerlige gassene reduseres da med en faktor på 600.

– Gassprisen er delvis koblet til oljeprisen da det er betydelig andel langsiktige gasskontrakter som er koblet til oljepris. Imidlertid vil en på sikt forvente å se mindre kobling mellom oljepris og gasspris, men økende kobling mellom gasspris og LNG prisen samt fornybar energi, sier Guldbrandsøy.