Meny

Snøkrabbesaken opp på nytt i Høyesterett

EU mener europeiske fartøyer har rett til å fange like mye snøkrabbe utenfor Svalbard som norske fartøyer. Nå kommer en sak av stor prinsipiell verdi opp for Høyesteretts storkammer. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix
Høyesterett har besluttet at den omstridte snøkrabbesaken skal behandles i storkammer med flere dommere.

For knappe tre uker siden var saken oppe i Høyesterett. Det var første gang Høyesterett behandlet et prinsipielt spørsmål om hvem som skal ha rett til å fiske etter snøkrabbe i havområdene ved Svalbard. Det står mellom norske fiskere og en EU-flåte, skriver Dagbladet.

Nå har Høyesterett besluttet at hele saken skal overføres til forsterket rett med en avgrensning av forhandlingene. Det betyr at det vil være samme tema som skal forhandles på nytt, men i et såkalt storkammer med elleve dommere.

Les også: Millionstraff for fiske av snøkrabbe ved Svalbard

Straffesak

Rent konkret dreier det seg om en straffesak mellom det latviske selskapet SIA North Star Ltd. og den norske stat etter at selskapet anket en dom fra lagmannsretten der det ble dømt for ulovlig fiske av snøkrabbe.

Utfallet av Høyesteretts behandling kan få stor internasjonal betydning ettersom det dreier seg om vanskelige og prinsipielle spørsmål i en konflikt som har pågått mellom Norge og EU siden 2015.

Konflikt med EU

Norge bestemte seg da for å kaste ut de europeiske krabbefiskerne som hadde begynt å etablere seg i nord. Med de nye reglene skulle kun norske fartøyer få tillatelse til å drive fangst på den lukrative snøkrabben utenfor Svalbard og Norge.

Det provoserte EU, som nektet å godta forbudet. Som mottiltak har EU begynt å utstede egne lisenser til europeiske fartøyer, lisenser som Norge ikke godkjenner.

Det er ennå ikke satt noen dato for behandlingen i Høyesteretts storkammer.

Populært