Meny

Siv Jensen får NHO-kjeft for nye tipsregler

– Siv Jensen har enten ikke lest eller regelrett ignorert høringssvarene, både fra NHO reiseliv og fra NHO sentralt, sier Ole Michael Bjørndal, næringspolitisk fagsjef i NHO reiseliv Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix
NHO reiseliv reagerer sterkt på at finansminister Siv Jensen (Frp) fra nyttår pålegger arbeidsgivere å rapportere inn tips til skattemyndighetene.

Skattedirektoratet foreslo tidligere i år at arbeidsgivere fra 2019 må innrapportere, foreta forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift på alle tips som mottas av ansatte.

Torsdag varslet Jensen og arbeidsminister Anniken Hauglie (H) gjennom Dagbladet at nye bokføringsregler blir innført fra nyttår.

– Siv Jensen har enten ikke lest eller regelrett ignorert høringssvarene, både fra NHO reiseliv og fra NHO sentralt, sier Ole Michael Bjørndal, næringspolitisk fagsjef i NHO reiseliv.

NHOs klare budskap er at tips er «lønn» fra kunden basert på god service, ikke lønn fra arbeidsgiver.

Bakgrunn: Nye tipsregler kan ramme både ansatte og bedrifter

– Gave fra gjesten

NHO mener plikten til å innberette tips påfører arbeidsgivere administrative byrder.

– Forslaget bør utsettes til man har fått en bedre løsning med tanke på den praktiske gjennomføringen. Man må også se nøyere på konsekvensene det har for bransjen, sier Bjørndal.

NHO er også irritert over at regjeringen torsdag gjennom mediene varsler at den nye ordningen blir innført fra nyttår, samme dag som NHO reiseliv var i møte med departementet om saken.

Også NHO reiselivs sjef Kristin Krohn Devold reagerer, selv om hun støtter prinsippet om at de ansatte skal betale skatt av den tipsen de får.

– Jeg forstår også at det er en utfordring at ikke alle ansatte i dag rapporterer inn tipsen i selvangivelsen. Men løsningen er ikke å behandle tips, som er en gave fra gjesten, på lik linje med lønn fra arbeidsgiver, sier hun.

Les også: Slik kan du leie ut skattefritt

– Skattepliktig

Jensen minner om at tips allerede er skattepliktig inntekt, men mener det syndes kraftig mot denne regelen i dag. Hun viser til at regjeringen styrker arbeidernes rettigheter ved å skjerpe arbeidsgivernes plikter.

Størrelsen på ytelser avhenger av størrelsen på lønn, og lønnsnivå er dessuten viktig for blant annet å få boliglån, påpeker Hauglie.

– Ved å innberette tips som lønn får ansatte bedre uttelling i form av bedre pensjonsopptjening, mer feriepenger og økt grunnlag for sykepenger, sier hun til Dagbladet.

– Ved at arbeidsgiver får plikt til å innrapportere tips, vil arbeidstakere i ulike bransjer også bli skattemessig likebehandlet, sier Jensen.

Skepsis

Samtidig trakk eksperter fram problematiske sider ved forslaget da det ble diskutert før sommeren.

– Arbeidsgivere kan nå komme til å nekte de ansatte å ta imot tips, for å slippe kostnaden til arbeidsgiveravgift. Da vil de ansatte få et betydelig inntektsbortfall, sa HR-selskapet Infotjenesters økonomirådgiver Espen Øren til NTB den gang.

Han viser til at en servitør som har 230 arbeidsdager i året, og i snitt får 500 kroner i tips per vakt, vil tape 115.000 kroner i årlig inntekt hvis tipsen blir borte.

Det har tidligere ikke vært praksis for at arbeidsgiver rapporterer, trekker skatt og betaler arbeidsgiveravgift når servitører får tips direkte fra kunder. Hvis dette nå blir avgiftspliktig og skattepliktig, betyr det at arbeidsgiver ikke bare må trekke skatt av beløpet, men også betale 14,1 prosent i arbeidsgiveravgift.

Privatøkonomi
Populært