Meny

NHO: Risiko for næringsliv og samfunn hvis klimamålet skjerpes nå

KARBONLEKKASJE? Rull på rull med aluminiumsfolie i en fabrikk i Shandong-provinsen i Kina. Kan plutselige nye klimakrav i Europa føre produksjonen ut til land som Kina? – Kina oversvømmer oss allerede med alskens karbonintensive varer, sier NHOs energi- og miljøekspert. Foto: Str / AFP/NTB scanpix
– Begynner EU å skjerpe klimamålet for 2030, vet vi ikke hvilke sektorer som rammes og hvordan det slår ut. Det er ikke bare å slenge ut et nytt mål.

Det sier Per Anker-Nilssen, fagansvarlig for energi og miljø i NHO, til ABC Nyheter.

Onsdag deltok han på et møte i den europeiske paraplyorganisasjonen Businesseurope. Der ble risikoen for næringsliv og samfunn ved forslaget fra EU-kommisjonen om å øke målet for klimakutt i 2030, diskutert.

Denne europeiske NHO-organisasjonen ønsker å hindre skjerping av klimamålene, skrev ABC Nyheter i går.

Hva mener så NHO om denne europeiske debatten?

– NHO er ikke imot å heve ambisjonene for klimakutt. Men saken er at de vedtatte 40 prosents kutt i EU og Norge innen 2030, bygger på en fem år lang prosess om hva målet skal være for 2030, sier Anker-Nilssen.

Han og NHO ser en risiko for næringsliv og samfunn ved en brå endring av ambisjonen nå, fra 40 prosent til 45 prosent reduksjon av klimautslipp i 2030 sammenliknet med nivået i 1990.

– Må gjøre det riktige

– Nå har prosessen for å diskutere målet for 2050 startet. Skal du begynne å bevege målet for 2030 nå, vet vi ikke hvilke sektorer som rammes, og hvordan det slår ut, sier NHOs energi- og miljøekspert.

– Vi forholder oss lojalt til alle politiske vedtak, slåss ikke mot nye klimamål, men vil hele tiden sammen med myndighetene diskutere hva som er realistisk å få til, legger han til og slår fast:

– Vi avviser ikke 45 prosents klimakutt som mål. En avgående EU-kommisjon snakker om det. Men det viktigste er at vi får gjennomført vedtatte mål riktig.

Ønsker å komme i gang

I et lekket diskusjonsnotat fra Businesseurope foran onsdagens møte i arbeidsgruppa for energi og miljø i Brussel, gis medlemsorganisasjonene fra 35 land råd om hvordan de skal kontre forslaget om 45 prosent utslippskutt i 2030.

Ett av rådene gikk ut på å være ganske positive så lenge det forblir et politisk ønske uten virkninger for lovgivningen.

– Det du sier minner om ett av rådene Businesseruope kommer med til sine medlemsorganisasjoner: Uttal dere positivt om å skjerpe klimamålet, men gå imot å lovfeste det?

– Vi forholder oss til de målene myndighetene setter opp. Primært ønsker vi nå å komme i gang med jobben. Men vi må ikke holde på å diskutere et nytt mål med det samme vi har fastsatt et mål etter en fem år lang prosess. Vi har behandlet det vedtatte 2030-målet grundig. Alle våre landsforeninger har lagt fram sine veikart for hvordan de skal oppnå målet for 2030, svarer Anker-Nilssen.

– Ikke bare å slenge ut nytt tall

– Ønsker NHO da å beholde de nåværende 2030-målene?

– Vi ønsker å komme i gang med jobben. Så får vi heller skjerpe målene underveis hvis det viser seg at framdriften tillater det. Det er ikke bare å slenge ut et mål. Da må vi først revurdere hele pakka, svarer Per Anker-Nilssen.

Med pakka mener Anker-Nilssen at EU har fastsatt tre mål fram mot 2030, i sin klimapolitikk som Norge slutter seg til: For energisparing, andelen fornybar energi og klimakutt.

– NHO og Norge ønsket ett mål – nemlig for utslippskutt. Tre mål gjør det mer komplisert å endre målet for utslippskutt nå. Endringen innebærer risiko for norsk industri også, sier NHO-eksperten.

– Har prosessindustrien og annen industri teknologi og økonomi til å skjerpe alle målene? spør han.

Vil Kina oversvømme oss?

Anker-Nilssen framholder også at Norge og Europa må forholde seg til hva resten av verden gjør.

– Ingen andre regioner i verden har påtatt seg en forpliktelse. Risikoen for karbonlekkasje – at karbonutslipp flyttes fra Europa til andre land, er stor. Det skjer allerede. Vi får stadig mer import av karbonintensive varer. Kina oversvømmer oss med alskens ting, sier Per Anker-Nilssen.

Privatøkonomi
Populært