Meny

Farlig arbeid i høyden gir smekk på pungen

Illustrasjonsfoto: Paul Kleiven / NTB scanpix Foto: NTB scanpix
Usikret arbeid i høyden er et problem i byggebransjen. Hittil i år har dette kostet arbeidsgiverne 12,5 millioner i gebyrer.

Arbeidstilsynet har siden 2016 hatt mulighet til å ilegge overtredelsesgebyr for enkelte brudd på arbeidsmiljøloven. Tilsynet slår særlig hardt ned på usikret arbeid i høyden og manglende HMS-kort.

Så langt i år er det ilagt gebyrer for 12,5 millioner kroner for brudd på bestemmelser om arbeid i høyden. Oftest dreier dette seg om usikret arbeid i høyden og feil og mangler på stillas. Det høyeste gebyret var på 300.000 kroner, opplyser Arbeidstilsynet.

For brudd på HMS-kortplikten er det gitt 101 overtredelsesgebyr for i alt 1,5 millioner kroner så langt i år.

– Vi ser en effekt av reaksjonsbruken vår. Reaksjonsprosenten ved tilsyn med HMS-kortplikten har gått ned siden vi økte bruken av overtredelsesgebyr, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Om lag 20 prosent av vedtakene om overtredelsesgebyr blir klaget til Direktoratet for arbeidstilsynet. Men ifølge tilsynet fører klager sjelden fram, og noen ganger ender det med et enda høyere gebyr.

Privatøkonomi
Populært