Rapport viser sterkere vekst i norsk økonomi

Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Disse tallene vil Norges Bank like.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Kontaktene i Norges Banks regionale nettverk melder om moderat vekst i produksjonen de siste tre månedene, skriver sentralbanken på sine hjemmesider tirsdag.

Forventningen er at veksten tiltar fremover.

– Kontaktene melder samlet sett om litt svakere produksjonsvekst enn de gjorde i januar. Samlet venter bedriftene at veksten vil tilta fremover, og forventningene er litt oppjustert fra januar. Kontaktene viser til økende aktivitet i oljenæringen og utsikter til høyere igangsetting i boligmarkedet. Bedriftene trekker også frem fortsatt vekst i etterspørselen fra offentlig sektor, heter det.

Forventningene stiger

Den regionale nettverksindikatoren for produksjonsvekstforventninger de neste seks månedene kom inn på 1,47, opp fra 1,42 i forrige rapport (i mars).

DNB Markets hadde ventet seg en liten nedgang til 1,35.

Indeksen går fra -5 til +5, der -5 indikerer stort fall, mens +5 indikerer kraftig vekst.

Les også: Spår at renten kan mangedoble seg

Det går oppover i olje

Oljeleverandørene melder om moderat produksjonsvekst, men veksten er ifølge rapporten den sterkeste siden oljeprisfallet for vel tre år siden.

– Veksten er høyere i hjemmemarkedet enn i eksportmarkedet. Flere bedrifter peker på god vekst i ordreinngangen, og samlet venter oljeleverandørene tiltakende vekst fremover, går det frem av rapporten.

I varehandelen har omsetningsvolumet økt noe, men veksten har likevel avtatt fra forrige runde.

– Flere kontakter peker på tap av markedsandeler til utenlandsk netthandel og grensehandel. I tillegg har sen vår redusert omsetningen av sesongvarer. Bedriftene ser for seg økt veksttakt de neste seks månedene, heter det.

Les også: Tror festen fortsetter: – Oppgang dør ikke av alder

Opp i bygg/anlegg også

I bygg og anlegg rapporterer kontaktene om moderat vekst i produksjonen de siste tre månedene.

Men veksten har avtatt noe mer enn ventet i forrige runde, og det er særlig aktiviteten i boligbyggingen som trekker ned.

– Flere kontakter viser til at store snømengder og sen vår har dempet aktivitetsveksten. Kontaktene melder om bedrede utsikter og ser for seg tiltakende vekst det neste halvåret. Det er særlig økt omsetning av nye boliger som bidrar til oppjusteringen, mens de offentlige investeringene i bygg- og anleggsprosjekter fortsatt gir de sterkeste vekstbidragene, går det frem av rapporten.

Les også: – Full handelskrig veldig alvorlig for Norge

Kapasitetsbegrensninger

Innen tradisjonell eksportindustri melder kontaktene om svakere produksjonsvekst enn i forrige runde, men veksten er fortsatt moderat. Kapasitetsbegrensninger demper veksten.

– Bedriftene venter fortsatt moderat produksjonsvekst det neste halvåret, men utsiktene er nedjustert fra forrige runde. I hjemmemarkedsindustrien har produksjonen også økt moderat. Veksten har avtatt fra de foregående rundene, og har vært noe svakere enn ventet. Flere kontakter viser til svak vekst i etterspørselen fra byggenæringen. Samlet venter kontaktene moderat vekst også de neste seks månedene, heter det.

Tjenesteytende næringer melder samlet sett om markert vekst de siste tre månedene. Etterspørselen fra næringslivet har økt mest.

– Fremover venter tjenesteyterne litt sterkere vekst mot husholdningene og om lag uendret vekst mot næringslivet, går det frem av rapporten.

Les også: – Høyere renter vil ikke skade norsk økonomi

God sysselsettingsvekst

Andelen bedrifter som rapporterer om kapasitetsbegrensninger har økt.

– Andelen av kontaktene som melder om knapphet på arbeidskraft har steget litt. Kontaktene melder om god vekst i sysselsettingen de siste tre månedene, og venter at sysselsettingsveksten holder seg oppe fremover. Samlet anslår kontaktene en årslønnsvekst på 2,8 prosent for inneværende år, heter det.

I likhet med forrige runde planlegger kontaktene samlet sett en markert vekst i investeringsnivået de neste 12 månedene, og planene er lite endret fra forrige runde.

– Som i foregående runder peker bedriftene særlig på økte investeringer i digitale løsninger. Det er fortsatt kommune- og sykehussektoren, samt tjenesteyterne som planlegger den høyeste veksten i investeringene, går det frem av rapporten.

Denne artikkelen ble først publisert på Hegnar.no.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden