Meny

Skogeierne rystet: Regjeringen avviser skatteordning for skogindustri

TØMMER-FOREDLING: Stortinget ba regjeringen komme med forslag til skattekreditt for skogeiere som investerer i skogindustrien. Foto: Colourbox
TØMMER-FOREDLING: Stortinget ba regjeringen komme med forslag til skattekreditt for skogeiere som investerer i skogindustrien. Foto: Colourbox
Regjeringen viser til EØS og avviser Stortingets og regjeringserklæringens ønske om skattekreditt for skogeiere som investerer i skogindustri.

Hundrevis av millioner i private investeringer i skogindustri kan gå tapt på grunn av ett punkt i regjeringens statsbudsjett for 2018:

Da Stortinget i januar behandlet Skogmeldingen, fattet de - med unntak av SV - denne beslutningen:

«Stortinget ber regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet for 2018 legge frem et forslag til en skattekredittordning for skogeiere som investerer i skogindustri.»

Men denne anmodningen lider en trist skjebne i statsbudsjettet som ble lagt fram i dag.

Regjeringen argumenterer i sin skatte- og avgiftsproposisjon mot å gi skogeierne dette incentivet til å investere i industri som kan foredle skogprodukter.

Overrasket over krast budskap

Ikke ønsker de det, og på toppen av det hele viser regjeringen til at EØS-avtalen ville hindret en slik incentivordning, fordi det ville bli betraktet som ulovlig statsstøtte.

Det trass i at den i sin egen Sundvolden-erklæring fra 2013 går inn for å bruke det såkalte Skogfondet skogeierne betaler til, til investeringer i skogindustrien.

– Jeg er overrasket over at regjeringen i så krasse ordelag går imot sin egen regjeringserklæring og anmodning fra Stortinget, sier administrerende direktør Erik Lahnstein til ABC Nyheter.

OVERRASKET: Erik Lahnstein er hoderystende til at regjeringen går mot sin egen erklæring og Stortingets ønske om skoginvesterings-ordning. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter
OVERRASKET: Erik Lahnstein er hoderystende til at regjeringen går mot sin egen erklæring og Stortingets ønske om skoginvesterings-ordning. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

Han erkjenner at det vil være utfordringer med en slik modell, blant annet på grunn av EØS-avtalen.

– Det er en jobb å gjøre. Men her uttrykkes ikke bare en skepsis, men sterk motstand. Teksten regjeringen legger fram er tydelig på at man rett og slett ikke ønsker en slik ordning, sier Lahnstein.

Samleside:   Flere reaksjoner rundt statsbudsjettet finner du her

Hundrevis av millioner

Han minner om at også regjeringspartiene på Stortinget har ønsket en slik ordning.

– En slik ordning vil kunne bidra til å reise flere hundre millioner kroner i privat kapital. Verdien for samfunnet ville bli adskillig større hvis vi lykkes med å utvikle industri. Dette ville hatt en vesentlig betydning for å løfte nye industrielle prosjekter, sier Lahnstein.

Historisk har norske skogeiere spilt en avgjørende rolle for utvikling av industrien.

– De siste årene har vi opplevd store nedleggelser i Norge, mens man i våre naboland har massive investeringer i skogindustrien, kommenterer skog-sjefen.

Oversikt:  Dette betyr statsbudsjettet for din lommebok

Håper på statlig fond

I beste fall kan ny skogindustri derimot få en innsprøytning fra en annen post på statsbudsjettet, nemlig opprettelsen av et statlig fond med arbeidstittelen Fornybar AS.

Det ble i prinsippet vedtatt for to år siden.

Regjeringen skal etablere et nytt investeringsselskap med formål om reduserte klimagassutslipp gjennom investeringer som direkte eller indirekte bidrar til dette. Investeringene skal i hovedsak rettes mot ny teknologi i overgangen fra teknologiutvikling til kommersialisering.

Regjeringen foreslår at det bevilges 200 millioner kroner i kapital til selskapet. I tillegg foreslås det at selskapet gis en fullmakt til å forplikte investeringer innenfor en ramme på 200 millioner kroner som kommer til utbetaling i senere år.

– Det å mobilisere privat kapital er noe annet enn et statlig investeringsfond. Men hvis det statlige fondet kan investere i bedrifter som bidrar til å erstatte fossile produkter med fornybare, er det bra, sier Erik Lahnstein.

VIDEO: Siv Jensen om elbil-avgift, økt moms og skatteklasse 2.

Aktuelt:

Regjeringen vil fortsatt støtte Human Rights Service

– Tesla-eierne kan komme til å le hele veien til banken

Privatøkonomi
Populært