Meny

USA kan bli verdensøkonomiens festbrems i 2019

Wall Street, New York. Foto: AP Photo/Richard Drew
Wall Street, New York. Foto: AP Photo/Richard Drew
Handelsbanken venter at USAs økonomiske vekst vil bremse kraftig opp fra 2019. Det gir ringvirkninger til resten av verden.

Verdensøkonomien har styrket seg betydelig de siste årene, og veksten har så langt vært bra i 2017.

Handelsbanken Capital Markets tror denne vil fortsette en stund til før det vil dukke opp noen skyer på himmelen i 2019.

- Mens flere land nærmer seg full sysselsetting kan ytterligere ekspansjon bli hindret av mangel på tilgjegenlige ressurser i arbeidsmarkedet. Det er også risiko for at den gradvise normaliseringen av pengepolitikken i USA kan skape problemer for en høyt belånt privat sektor som har blitt vant til rikelig med likviditet, skriver Halfdan Grangård i Handelsbanken Capital Markets' konjunkturrapport.

Les også:   OIjemygg ser rødt - aksje stiger etter ny internasjonal avtale

Handelsbanken venter at den amerikanske sentralbanken vil heve renten tre ganger det neste året, og påpeker samtidig at det er en risiko for at høyere renter vil få en skadelig effekt på effekten til høyt belånte selskaper.

Banken trekker frem at noen av sektorene som bidrar mest til veksten i investeringer også er de mest sensitive til renteendringer.

Dette gjelder sektorer som energi, utilitites, og eiendom.

Lavere investeringsaktivitet i disse sektorene kan spre seg til resten av økonomien, ifølge Grangård.

- Vi venter at strammere kredittforhold i USA vil lede til en betydelig brems i veksten i 2019, skriver han.

Les også:   Are Abrahamsen og Ingolf Kristiansen kan miste boligene

Den amerikanske veksten vil være på to prosent i år og neste år, før den faller til 0,5 prosent i 2019, spår Handelsbanken som tror dette vil spre seg til resten av verden, spesielt gjennom internasjonal handel.

Det gjelder også Norge som vil bli påvirket gjennom tre kanaler, ifølge Grangård:

  • Eksport: Fastlandseksporten utgjør mer enn 20 prosent av fastlandsøkonomien, og en svekkelse av denne vil isolert sett være negativt for den økonomiske veksten.
  • Lønnsveksten: Svakere internasjonal økonomisk vekst vil svekke muligheten for lønnsvekst i eksportsektoren, noe som vil legge en demper på den totale lønnsveksten i Norge.
  • Pengepolitikken: I et miljø der de internasjonale sentralbankene enten kutter rentene eller opptrer svært forsiktig, vil det være vanskelig for Norges Bank å heve renten.

Les også: 

Saken er opprinnelig publisert på Hegnar.no

Privatøkonomi
Populært