Punktering for bysykkelordning i Oslo

Tirsdag klokken 10: Med utgangspunkt i Rignes Park er det ingen sykler tilgjengelig ved de nærmeste stativene.
Tirsdag klokken 10: Med utgangspunkt i Rignes Park er det ingen sykler tilgjengelig ved de nærmeste stativene. Foto: Ivan Kverme / Finansavisen

Oslos befolkning har kun fått halvparten av de 3.000 bysyklene de ble lovet i 2014. Konflikter, gjeld og klagestrøm er en del av historien.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Indre sentrum skal bli bilfri og bomringene blir dyrere. Flere hundre parkeringsplasser er allerede byttet ut med blomster. Byrådet vil ha en grønnere by, men samtidig klarer de ikke å levere på en av de store satsingene som skal få folk til å velge bort bilen. Drift av bysykler ble lagt ut på anbud i 2014 og vunnet av Clear Channel. Målene for bysykkelordningen var tydelige.

  • Antall sykler: Minst 3.000.
  • Antall sykler pr. låser: 0,5. Altså minst 6.000 låser.
  • Antall stativer: Minst 300 ved et gjennomsnitt på 20 låser pr. stativ.

Ifølge kontrakten mellom Clear Channel og kommunen skulle systemet være fullt utrullet innen september 2016. Det skjedde ikke. Så skulle det samme skje i løpet av 2017. Senest i april i år ble dette understreket av Bymiljøetaten. På spørsmål fra bystyrerepresentant Guri Melbye (V) om etaten er i rute med 3.000 sykler i løpet av året, var svaret «ja. Med den utrullingstakten som er nå med stativ så er målet innen rekkevidde». Når vi nå skriver september er det bygget ut 172 stativer med 3.580 låser og omtrent 1.600 sykler. Klagene renner inn fra frustrerte abonnenter som stadig vekk kommer til stativer tomme for sykler.

– Vi kommer ikke til å nå målet om 3.000 sykler i år, innrømmer Axel Bentsen, daglig leder i Urban Infrastructure Partners (UIP), til Finansavisen.

UIP eier og drifter bysykkelordningen som underleverandør av Clear Channel.

Lan Marie Nguyen Berg (MDG) mener bysykkelordningen fungerer bra. Foto: Berit Roald / NTB scanpix
Lan Marie Nguyen Berg (MDG) mener bysykkelordningen fungerer bra. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Vanskelig å finne nye områder

Bysykkelordningen finansieres med reklame på syklene og ved stativene, samt brukerbetaling som i år er på 299 kroner for hele sesongen. UIP mener forsinkelsene skyldes at søknadsprosessene med kommunen tar lenger tid enn forutsatt.

– Spesielt i sentrum er det vanskelig å finne nye områder for stativer. Internt i kommunen er det mange instanser med vetorett som gjør at prosessene tar tid. I tillegg må vi finne områder med høy nok reklameverdi, som er vår hovedinntekt. Det er mange hensyn som skal tas, sier Bentsen til Finansavisen.

Hanna Olsen, kommunikasjonsrådgiver for Sykkelprosjektet i Oslo kommune, hevder også at det er en utfordring å finne gode områder for bysykkelstativene. Men når vi leser i anbudsteksten for bysyklene er inntrykket noe annet. Der står det at 269 lokasjoner for bysykkelstativer er sendt til godkjenning. Over tre år etter er likevel bare 172 stativer bygget ut.

– Vi hadde sett for oss noen lokasjoner, men det er ikke sikkert alle var optimale og at de dermed ikke er tatt i bruk. Det må være god tilgang på strøm og reklameverdien må være høy nok, sier Olsen.

– Det var noen forslag, men det var uansett ikke mange nok områder, sier Bentsen.

Les også: Ford satser på sykkeldeling

– Vil ikke gå inn i detaljene

UIP har avtale med Sharebike for levering av sykler, stativer, reservedeler og det digitale styringssystemet som syklene er koblet opp til. Mellom de to selskapene utspiller det seg en konflikt som endte i retten i oktober i fjor fordi Sharebike begynte å holde tilbake produkter og tjenester. UIP saksøkte Sharebike og begjærte en såkalt midlertidig forføyning om pålegg om levering av reservedeler og forbud mot å stenge server. I kjennelsen fra Oslo Byfogdembete er det beskrevet fra UIP at «manglende levering av reservedeler medfører at bysykkelordningen blir dårligere for hver dag som går. Om lag 600 av 1875 sykler er ute av drift per i dag... Bysykkelordningen er svekket og det er fare for at ordningen bryter sammen hvis det ikke leveres deler til syklene». Sharebike på sin side hevdet UIP skyldte 9 millioner kroner i utestående betalinger og at de derfor hadde rett til å holde tilbake varer. UIP var uenig i summen, men erkjente et mislighold på 2,35 millioner kroner. Retten konkluderte med at UIPs begjæring ikke ble tatt til følge.

– Jeg vil ikke gå inn i detaljene i den saken. Det var ikke bred enighet om at Sharebikes versjon var tilfelle. Vi har alltid betalt for det vi har fått levert. Vi har ingen problemer med å betale for oss, sier Bentsen nå.

Men dere vedgikk et mislighold på 2,35 millioner kroner?

– Den saken ble løst, vi ønsker ikke kommentere den videre.

– Skylder dere Sharebike penger nå?

– Nei, svarer Bentsen.

– Situasjonen er ikke løst. Vi har fortsatt dialog med UIP, er Jan Tore Andresens versjon, daglig leder i Sharebike.

– Holder dere tilbake sykler eller reservedeler nå?

– Nei.

– Men er det noen pågående leveranser med UIP?

– Vi har 78 stativer på lager i Litauen klare for leveranse.

– Hvorfor blir ikke de levert?

– Vi avventer nærmere beskjed fra UIP, svarer Endresen.

– Vi har god tilgang på reservedeler, vi har sykler på lager og vi har til enhver tid det vi trenger av stativer også, hevder Bentsen i UIP.

– Trenger dere ikke de 78 stativene?

– Vi skal ha leveranser av stativer utover året for å bygge ferdig systemet.

Saken fortsetter under bildet

Beskjeden «Ingen sykler tilgjengelige» møter abonnenter ofte i områdene utenfor sentrumskjernen. Syklene som står parkert er ute av drift. Foto: Ivan Kverme / Finansavisen
Beskjeden «Ingen sykler tilgjengelige» møter abonnenter ofte i områdene utenfor sentrumskjernen. Syklene som står parkert er ute av drift. Foto: Ivan Kverme / Finansavisen

Les også: Her blir det stjålet flest sykler

– Vi har sykler på lager

Flere steder i byen har utbyggingen av stativer kommet i gang, men stoppet opp. Enkelte steder har stativene stått klare i flere måneder uten at systemet er slått på. Reklamen er på plass, men syklene uteblir. UIP skylder på at tilgangen til strøm hindrer åpning av stativet, eller at utsettelsen er et strategisk valg fordi flere sykler i utkanten av byen bare vil øke presset nede i sentrum hvor syklene hoper seg opp.

– Vi har sykler på lager, men det er altså et komplekst bilde med mange hensyn. I en by som Oslo, som er formet som en trakt, betyr det at det må være nok låser i sentrum til å ta imot alle syklene. Når det kommer flere låser i periferien og ikke tilsvarende antall i sentrum, vil det bety oftere fulle stativer i rushtidsperioder, forklarer Bentsen.

Stortingsvalget 2017

Lan Marie Nguyen Berg (MDG) mener bysykkelordningen fungerer bra.

Berit Roald NTB scanpix

På Ensjø sto det et tilsynelatende klart stativ uten sykler i lang tid før åpning tidligere denne måneden. Begrunnelsen for at det tok så lang tid var at stativet ikke hadde tilgang til strøm, men da en bruker på Facebook poengterte at reklameskiltene ved stativet lyste opp, beklaget Oslo Bysykkel dårlig kommunikasjon og sa det var deler de manglet for å ferdigstille stativet.

– På hvor mange områder har dere fått godkjenning for bygging uten at stativene av ulike grunner er operative?

– Jeg har ikke det tallet nå.

Fjorårets regnskap for UIP viser et negativt driftsresultat på 800.000 kroner, men høye rentekostnader på gjeld gjør at årsresultatet endte med 4,8 millioner i underskudd. Over halvparten av rentekostnadene går til majoritetsaksjonær Selvaag Invest AS som tar en rente på 20 prosent. Egenkapitalen er på 1,9 millioner kroner, mens gjelden er på 60,7 millioner for selskapet som hadde sitt første hele driftsår i fjor. Kontantbeholdningen viser 2,1 millioner.

– Vi er veldig komfortable med den økonomiske situasjonen. Vi må ta tunge investeringer tidlig i prosessen, med hardware, graving og bygging. Med videre utbygging øker inntektene våre. Vi har også fått flere brukere, så omsetningen blir høyere i år, hevder Bentsen.

Oslo Bysykkel har i overkant av 50.000 sesongabonnenter.

– Er det ikke veldig høyt med en rente på 20 prosent?

– Det stemmer for oppstartsåret 2016. Etterhvert som vi som vi nå utvikler oss som selskap jobber vi kontinuerlig også med langsiktige finansieringsløsninger for selskapet.

– Flere stativer står/har stått ubrukt i flere måneder, men likevel er reklamen oppe. Er det riktig at dere skal få inntekter av reklame ved stativer som ikke er i bruk?

– Utrullingen skjer innenfor avtale. Vi må grave og montere når vi får lov til det og for forskjellige stativer er tiden på hvert steg forskjellig.

Ifølge Oslo kommune er nå omtrent 30 lokasjoner godkjent og sendt videre til UIP for bygging, og omtrent 60 plasseringer er ute på høring før eventuell godkjenning.

– Hvor mye mer må dere investere for å komme i mål med 300 stativer og 3.000 sykler?

– Det er en ganske liten del av investeringen i hardware for Oslo som nå gjenstår før vi har fått alt levert, nøyaktige tall vil jeg ikke gi av blant annet av konkurransehensyn. Vi har de pengene vi trenger til de investeringene som skal gjøres nå og i fremtiden.

– Når er de 3.000 syklene på plass?

– Vi vil gjerne få alt opp så fort som mulig, det tror jeg alle parter er interessert i. Jeg håper alle søknadene er godkjent ved slutten av året, så vi kan fortsette å bygge ut frem mot sesongstart neste år, sier Bentsen.

– Vi jobber kontinuerlig med å finne nye, gode plasseringer for nye stativer og satser på å være i mål neste år, svarer kommunen på det samme spørsmålet.

Les også: Så ofte bør du bytte sykkelhjelm

sykkeloslo2

Beskjeden «Ingen sykler tilgjengelige» møter abonnenter ofte i områdene utenfor sentrumskjernen. Syklene som står parkert er ute av drift.

Ivan Kverme / Finansavisen

– Den er mer populær enn noen gang

I anbudsprosessen i 2014 kom JCDecaux tapende ut. De reagerer på at antallet sykler ikke er som lovet.

– Kartleggingen av hvor stativene kunne plasseres ble gjort forut for anbudsprosessen og var en del av tilbudsgrunnlaget. Detaljplanlegging tar tid, det har vi forståelse for, men vi synes det har tatt underlig lang tid å få alt på plass, sier Øyvind Markussen, administrerende direktør i JCDecaux Norge.

Byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg, er derimot fornøyd med dagens status for bysykkelordningen.

– Den er mer populær enn noen gang, og forrige uke ble fjorårets rekord på antall turer slått. Det vil si at vi i år kommer til å få langt flere enn 2,1 millioner turer med bysyklene våre. Dette er bra og viser at ordningen fungerer godt. Samtidig skal vi ikke være helt fornøyde før tilbudet er i tråd med den ambisjonen som ligger i kontrakten, sier hun.

– Spesielt i områdene utenfor sentrumskjernen kommer abonnentene ofte til tomme stativer. Får abonnentene tilbudet de ble lovet ved sesongstart i år?

– Det er lagt opp til to låser per sykkel i bysykkelordningen, men tall som vi har fått fra UIP viser at topografi fører til at flere sykler ned til sentrum enn ut av sentrum. UPI har satt i gang ulike tiltak for å sikre at det er sykler nok tilgjengelig ved de mest populære stativene, forteller Nguyen Berg.

Hun ønsker ikke å kommentere konflikten mellom UIP og Sharebike.

– Det er Clear Channel som er avtalepartner for Oslo kommune i bysykkelordningen. UIP og Sharebike er underleverandører til Clear Channel. Det er derfor sistnevnte som må svare for om dette har påvirket sykkeltilbudet i Oslo.

– Er dere trygge på at Urban Infrastructure Partner har god nok økonomi til å gjennomføre bysykkelordningen slik den er beskrevet i anbudet?

– Det er Clear Channel som Bymiljøetaten forholder seg til når det gjelder økonomi og oppfølging av avtale.

– Stor suksess

Clear Channel hevder bysyklene i Oslo er en stor suksess, der UIP har hatt en nøkkelrolle.

– Vi er godt kjent med at UIP er et oppstartsselskap. Derimot er selskapet backet av Selvaag Invest og har levert gode regnskapstall, sier Sofie Brange, kommunikasjonssjef i Clear Channel.

– Hvordan er samarbeidet mellom underleverandørene Sharebike og UIP nå?

– Vi er kjent med at konflikten ble løst og at Sharebike gjenopptok leveranser.

– Hvordan har konflikten påvirket sykkeltilbudet i Oslo?

– Ikke i vesentlig grad. I samråd med oss har UIP funnet alternative underleverandører slik at UIP for fremtiden ikke vil være avhengig av èn leverandør. Eksempelvis er de siste syklene ikke levert fra Sharebike og er av god kvalitet.

Saken er først publisert på Finansavisen lørdag 30. september

Personvernpolicy