Jubelstemning blant norske bedrifter

De siste prognosene fra NHO, hvor Kristin Skogen Lund er administrerende direktør, viser at veksten i Norge tar seg opp til henholdsvis 2,3 og 2,4 prosent neste år og året etter.
De siste prognosene fra NHO, hvor Kristin Skogen Lund er administrerende direktør, viser at veksten i Norge tar seg opp til henholdsvis 2,3 og 2,4 prosent neste år og året etter. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Alle piler peker oppover for norsk næringsliv, viser NHOs ferske barometer. Men for én næring er situasjonen fortsatt vanskelig.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

NHO spør jevnlig norske bedrifter om hvordan de opplever markedssituasjonen. Om vi skal legge svarene i tredje kvartal til grunn, er nedturen definitivt over for denne gang.

– Det siste halvannet året har markedstilfredsheten tatt seg opp fra et lavt nivå til et svært høyt nivå. Vi må tilbake til våren 2008, før finanskrisen, for å finne en større forskjell mellom andelen positive og negative svar, skriver NHO.

Hovedorganisasjonen peker på at optimismen er bredt basert regionalt og næringsmessig.

Innen bygg og anlegg melder 92 prosent av bedriftene om en god eller tilfredsstillende situasjon, og i industrien har markedssituasjonen tatt seg markert opp det siste halvannet året.

I tjenestenæringene er tendensen generelt positiv, og innen varehandel og reiseliv er tilfredsheten høy og økende.

Tungt for olje

Men én næring må regne med en fortsatt krevende markedssituasjon, nemlig bedrifter som leverer til petroleumsnæringen.

Den siste tiden har oljeprisen krabbet oppover mot 60 dollar fatet, og NHO regner med at investeringsfallet i oljenæringen er i ferd med å avta. Likevel er ikke problemene over for leverandørbedriftene.

– Bedrifter som leverer til petroleumsnæringen, rapporterer om en langt vanskeligere markedssituasjon enn bedriftene for øvrig. Men forventningene til markedsutviklingen har blitt mer positive de siste kvartalene, skriver NHO.

Fra toppen i 2013 har oljeinvesteringene på norsk sokkel falt med omtrent en tredel.

Nedjusterer anslag

NHO nedjusterer i sin konjunkturrapport anslagene for veksten i norsk økonomi i år.

– Vi nedjusterer våre anslag for veksten i BNP for Fastlands-Norge til 1,5 prosent for inneværende år. Samtidig oppjusterer vi vekstanslagene for 2018 og 2019 til henholdsvis 2,2 og 2,3 prosent, heter det.

Bakgrunnen er mer positive forventninger til utviklingen i eksport og import og økte investeringer i boliger og i fastlandsnæringene.

I likhet med andre analysemiljøer mener også NHO nå at konjunkturbunnen er nådd, men at oppgangen blir moderat.

NHO peker på seks hovedårsaker til at nedturen ikke ble enda dypere: Svakere krone, oljeprissjokket traff ikke hele landet like hardt, oljenæringen effektiviserte produksjonen, nettoinnvandringen ble redusert, lønnsoppgjørene ble moderate og den økonomiske politikken var tilpasset situasjonen.

Moderat oppgang

Videre peker NHO på at man ikke kan forvente den samme drahjelpen fra disse faktorene fremover.

– For det første kan vi forvente en mindre ekspansiv finanspolitikk de nærmeste årene. Etter hvert som veksten i økonomien tar seg opp, er det mindre behov for en generell stimulans i økonomien, heter det.

NHOs sjeføkonom Øystein Dørum er bekymret over oljepengebruken, som totalt har økt med omkring 80 milliarder de siste årene, målt i 2017-kroner. Veksten i oljepengebruken må reduseres fremover av hensyn til bærekraften i offentlige finanser på sikt, er budskapet.

Også en mulighet for fallende boliginvesteringer og lavere forbruksvekst kan påvirke vekstbildet negativt.

Personvernpolicy