Den store Svalbard-krigen

Familien Horn skulle dele salgsprovenyet fra giganteiendommen på Svalbard med en rekke investorer, men holder igjen pengene. Det har skapt full konflikt mellom grunneiere og forretningspartnere.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Bakgrunn

Austre Adventfjord på Svalbard ble formelt solgt til den norske stat for 300 millioner kroner i april.

Eiendommen er 217,6 kvadratkilometer, ligger nordøst for Longyearbyen, og utgjør cirka 0,35 prosent av det samlede arealet på øya. Den ble kjøpt av skipsreder Jacob Kjøde i 1937 og var Svalbards største privateide område.

Familiens opprinnelige plan var å utnytte kullressursene på eiendommen, som ble estimert til 20 millioner tonn. I den forbindelse ble selskapet Austre Adventfjord stiftet i 2013.

Med seg på laget fikk Horn-familien ingeniør Bjørn Fjukstad og forretningsmennene Ole Einar Gjerde og Arnstein Skaare. Alle fikk like eierandeler i selskapet.

Ifølge Brønnøynsundregisteret kom ytterligere investorer inn i fjor, blant andre Jan Olav Frestad, Kjetil Onstad og politiker og eier av Peer Gynt-gården, Mikke Dobloug.

Etter hvert som Store Norske Kulkompani satte en stopper for at gruppen kunne starte opp egen kullgruvedrift, ble ressursene satt inn på å få solgt eiendommen i stedet.

Horn-familien og investorene er nå uenige om hvor mye av salgsvederlaget som skal tilfalle hver enkelt.

Dette er historien om hvordan en steinrøys på Svalbard kan bli verdt 300 millioner kroner.

Og om et selskap som skulle forestå salget, eller bare utvikle gruvedrift, som skulle få betalt 75 millioner kroner.

Og om «megleren» Arnstein Skaare som mener at han skal ha 45 millioner kroner i tillegg.

Austre Adventfjord er en eiendom på 217,6 kvadratkilometer på Svalbard. En steinrøys omtrent like stor som Bærum, men som også har store kullressurser – rundt 20 millioner tonn.

– Hvordan jeg kom inn i dette prosjektet, sier Arnstein Skaare.

Han er en stor mann. Vi føler oss små.

– Jeg startet dette prosjektet.

Helvete er løs

Dette er historien som burde hatt en lykkelig slutt: På nittitallet forsøkte angivelig familien Horn å selge eiendommen Austre Adventfjord for 10 millioner kroner til Store Norske Spitsbergen Kullkompani, uten å lykkes. I 2012 ville de så selge eiendommen for 50 millioner kroner. I 2014 ønsket staten å kjøpe for 100 millioner kroner. I 2016 solgte så Horn-familien endelig eiendommen for 300 millioner kroner til den norske stat, oppgjøret kom 7. april 2017.

Nok verdistigning til at både selgerne og selgernes hjelpere gleder seg?

Nei.

Helvete er løs. I den grad man kan bruke et slik begrep om en konflikt som dreier seg bare om penger.

Selskapet Austre Adventfjord AS, skulle utvikle gruvedrift og gjøre eiendommen mer salgbar. Med seg på laget fikk Horn-familien og Skaare ingeniør Bjørn Fjukstad og forretningsmannen Ole Einar Gjerde. Horn-familien ble største eier i selskapet Austre Adventfjord AS med 25 prosents eierandel. Ifølge Brønnøysundregisteret kom ytterligere investorer inn i fjor, blant andre Mikkel Dobloug, investor, eier av Peer Gynt-gården og mannen som, ifølge Kapital, drømte om å starte et nytt parti, og eiendomsinvestoren Jan Olav Reien Frestad.

Les også: 118 nye millioner til landstrøm for skip

(Saken fortsetter under)

Henning Horn (nr. to fra venstre) ville starte gruvedrift på eiendommen og fik med seg denne gjengen: ingeniøren Bjørn Fjukstad (helt til venstre), "megleren" Arnstein Skaare og forretningsmannen Ole Einar Gjerde (helt til høyre). Skaare hevder han var den som fikk verdien på eiendommen til å øke fra 50 til 300 millioner kroner. Nå krever han titalls millioner i honorarer av Horn-familien.
Henning Horn (nr. to fra venstre) ville starte gruvedrift på eiendommen og fik med seg denne gjengen: ingeniøren Bjørn Fjukstad (helt til venstre), "megleren" Arnstein Skaare og forretningsmannen Ole Einar Gjerde (helt til høyre). Skaare hevder han var den som fikk verdien på eiendommen til å øke fra 50 til 300 millioner kroner. Nå krever han titalls millioner i honorarer av Horn-familien.

– Pengene omdirigert i egen lomme

De skulle i april ha mottatt 30 prosent av salgssummen over 50 millioner kroner, det vil si 75 millioner kroner.

Tilbake står investorene og långivere til Austre Adventfjord som ikke har mottatt en krone, men som har lagt ut over 20 millioner kroner, enormt mange timers arbeid, mens Horn-familien, ifølge dem, ikke har spyttet inn mer enn småpenger, og ei heller mye jobb.

Arnstein Skaare, som har jobbet døgnet rundt i fem år, har heller ikke mottatt en krone.

Austre Adventfjord har gjennom sin advokat, Arne Didrik Kjørnæs, partner i Wikborg Rein, fått rettens medhold i å ta arrest i Horn-familiens bankkontoer og 12 eiendommer for i alt 76 millioner kroner.

I kjennelsen, som ble avsagt i mai, skriver Oslo byfogdembete at det «fremstår uomtvistelig» at Austre Adventfjord har rett på 75 millioner kroner.

– Eiendommen ble solgt til staten for 300 millioner kroner, og de 300 millionene har Horn-familien mottatt, men de har ikke betalt det de skylder i henhold til den avtalen som ble inngått med Austre Adventfjord. I stedet er pengene dirigert over i egen lomme, sier Kjørnæs.

– Hva blir neste rettslige skritt?

– Vi har tatt ut stevning i saken mot familien Horn, og krever de 75 millionene betalt, med tillegg av renter og saksomkostninger. Den stevningen er tatt ut for Oslo tingrett.

Les også: Snuste på Dolly - fikk resultatsmekk

Bergens-adel med mye penger

Horn-familien består av melkebonde og investor Henning Horn, hans søstre, Elin Horn Galtung og Kari Horn, og deres avdøde bror Johan Jacob Horn. I dødsboet er blant andre tingrettsdommer Anne Horn og Schjødt-partner Thomas Horn arvinger.

I forrige uke ble det tatt arrest i flere eiendommer som tingrettsdommer Anne Horn eier sammen med sine to søsken. Foto: NTB
I forrige uke ble det tatt arrest i flere eiendommer som tingrettsdommer Anne Horn eier sammen med sine to søsken. Foto: NTB

Horn-familien blir beskrevet som Bergens-adel som «alltid har hatt penger». De har tjent penger på Svalbard før. I 1976 var familien en av selgerne (sammen med Westfal Larsen og Reksten) da staten kjøpte seg opp til 99,99 prosents eierandel i Store Norske Kulkompani. Visstnok averterte familien den gang andelen til salgs i Financial Times.

Etter det Finansavisen forstår bestrider ikke familien at selskapet Austre Adventfjord har krav på 75 millioner kroner av salgssummen. Det de bestrider skal være at Arnstein Skaare krever et honorar i tillegg, og at alle utgifter i forbindelse med salgsprosessen skal dekkes av familien personlig.

Da de forstod at et slikt krav ville komme, droppet de utbetalingen.

«Det er saksøkers egen opptreden som har medført at oppgjør ikke har funnet sted, fordi det hele tiden konstrueres nye og helt uholdbare krav.», skriver Horn-familiens advokat Cecilie Amdahl i en kortfattet epost til
Finansavisen.

«Det beløpet som det er krevet arrest for har hele tiden stått trygt og urørt på konto, og betaling vil skje så snart det ved dom eller avtale er enighet om betingelsene. Ut over dette ønsker ikke de saksøkte å kommentere saken i media, men ser frem til å opplyse saken overfor retten», skriver hun videre.

Les også: Fredriksen: - Jeg er klar for å kjøpe hele tiden

– Forhandlet i Kreml 13 ganger

Vi kan tenke oss at en tabloidavis kunne vinklet på at en søkkrik, diskret familie selger steinrøys for 300 millioner kroner til staten, men er så grådige at de ikke vil dele med hjelperne. Ekstra pikant blir det hele av at familien teller både en tingrettsdommer og en partner i advokatfirmaet Schjødt.

Mens en annen tabloidavis kunne vinklet på investorer som krever at de skal få et honorar som nærmer seg 50 prosent av eiendommens verdi, kanskje er bittelitte granne grådige de også?

Elin Horn Galtung er lokalpolitiker i Oslo. Foto: NTB Scanpix
Elin Horn Galtung er lokalpolitiker i Oslo. Foto: NTB Scanpix

La oss begynne med Arnstein Skaares versjon av historien. I motsetning til Henning Horn har vi fått møte ham.

Han forteller at Austre Adventfjord AS ble stiftet i 2013. Hensikten med selskapet var å utvikle en kullgruve på eiendommen Austre Adventfjord, eid av Horn-familien. I motsetning til på fastlandet, er det nemlig ikke slik at det på Svalbard er grunneieren som også nødvendigvis sitter på gruverettighetene. Den som gjør funn kan gjøre krav på utmål, rett til å utvinne mineral og bergarter som finns innenfor grensene av utmålet. Rettighetene til gruvedrift på eiendommen var delt mellom Austre Adventfjord og Store Norske. Arnstein Skaare ble også i 2012 tilbudt å kjøpe eiendommen av familien Horn sammen med den nordnorske entreprenørbedriften Leonhard Nilsen og Sønner AS.

Etterhvert som det ble tydelig at gruvedrift ikke ville la seg realisere, intensiverte Arnstein Skaare sitt arbeid med å få solgt eiendommen til høyest mulig pris. Dette gjorde han gjennom et omfattende stykke arbeid med å få flere selgere til bordet.

– Jeg har vært 13 ganger i Kreml og forhandlet, forteller Arnstein Skaare.

Ifølge Skaare var det altså to prosjekter som løp parallelt. Det ene prosjektet var som nevnt gruveprosjektet i regi av Austre Adventfjord, det andre var et salgsprosjekt utført av Arnstein Skaare, men, ifølge ham, på vegne av familien Horn representert ved Henning Horn.

Utgiftene til disse salgsfremstøtene ble dekket av Austre Adventfjord, men Austre Adventfjord tilførte kun likviditet, alt skulle betales av Horn-familien til slutt, ifølge Skaare.

Han hevder at en rekke eposter dokumenterer at dette var avtalen.

Skaare var ikke alene om salgsarbeidet. Den legendariske tidligere Volvo-sjefen P. G. Gyllenhammar, 82 år og småbarnspappa, deltok. Han var tilknyttet investeringsbanken Rotschild. Disse arbeidet for Horn-familien, ikke Austre Adventfjord, hevder Skaare.

Disse arbeider neppe for knapper og glansbilder, og skal også være opprørt over ikke å ha ha mottatt det avtalte vederlaget.

Les også: Gir bedre informasjon enn boligpriser og aksjekurser

– Ikke et stykke Norge

Det skal ha pågått et komplekst salgsarbeid hvor man har hatt kontakt med store PE-fond og utenlandske stater som Kina og Russland. Den norske stat som ikke skal ha vært overvettes interessert i eiendommen i utgangspunktet, skal ha blitt mer og mer interessert når andre stater ble interessert. Staten skal også ha forsøkt å legge juridiske hindre i veien for salget som så, med Arnstein Skaare som primus motor, skal ha ryddet av veien en for en.

Representerer familien: Cecilie Amdal er partner i advokatfirmaet Schjødt. Foto: Schjødt
Representerer familien: Cecilie Amdal er partner i advokatfirmaet Schjødt. Foto: Schjødt

– Hvordan føles det å reise til Kreml for å selge et lite stykke Norge?

– Spørsmålet er lite saklig. Dette var en privat eiendom, ikke et stykke Norge, og den kunne selges fritt, det hadde vi etablert. Da er det man prøver å finne flest mulige kjøpere. Den strategiske interessen er det man arbeider med, sier Skaare.

Etter det Finansavisen erfarer, vil argumentene til Horn-familien lyde som følger: De bestrider ikke at det finnes en avtale om at Austre Adventfjord AS skal få 30 prosent av salgssummen over 50 millioner kroner, det vil si 75 millioner kroner. Denne avtalen fra 2015, som Finansavisen har lest, beskriver også at alle kostnader i forbindelse med salget av eiendommen skal dekkes av Austre Adventfjord.

Austre Adventfjord og Skaare vil på sin side hevde at den avtalen ikke gjelder, det er epostene mellom Henning Horn og ham fra desember 2013 som bekrefter den egentlige avtalen. All den tid Henning Horn aldri presenterte 2015-avtalen for styret eller generalforsamlingen i Austre Adventfjord AS, så følger det av aksjeloven at den ikke er gyldig.

Litt av en suppe.

Les også: Razzia mot alarmselskaper

– Forstod det ville bli konflikt

I dag er det generelforsamling i Austre Adventfjord. Møtet finner sted i Longyearbyen, og i skrivende stund er det meldt 5 grader og sol når Arnstein Skaare og de andre investorene skal møte representanter for Horn-familien.

På dagsorden i generalforsamlingen står en kapitalforhøyelse for å ha penger nok til å føre sak mot Horn-familien. Ironien i at Horn-familien for ikke å bli vannet ut, må hoste opp 25 prosent av pengene som må til for å saksøke seg selv er åpenbar.

Siste gang Arnstein Skaare snakket med Henning Horn var 7. februar i år. Da holdt man generalforsamling i Austre Adventfjord, men Horn dro ifølge Skaare tidlig fra møtet.

– Han sa at han skulle ta et fly, men istedet tok han heisen, la seg på et hotellrom og tok et møte med nevøen sin (Thomas Horn, partner i Schjødt, journ. anm) dagen etter. De epostene som kom fra ham da, gjorde at jeg forstod at det ville bli konflikt.

Frem til da levde Skaare i den tro at epostene mellom Horn og ham, og en forståelse gentlemen imellom, ville sørge for at han fikk betalt.

Det er uansett sikkert: Finansavisen tror denne lørdagen i Longyearbyen blir litt mer underholdende enn den pleier.

Les også: Nå kan du overføre penger med talestyring

Saken er opprinnelig publisert i Finansavisen

Flere saker fra ABC Nyheter

Personvernpolicy