Norge vertskap for toppmøte om ulovlig fiske

<p>Et utenlandsk fiskebåt sprenges i filler av den indonesiske marinen som et ledd i å bekjempe ulovlig fiske.</p>
Et utenlandsk fiskebåt sprenges i filler av den indonesiske marinen som et ledd i å bekjempe ulovlig fiske. Foto: AP

Hvert år fiskes det ulovlig for over 190 milliarder kroner. Mandag samles fiskeriministre fra hele verden i Oslo for å enes om hvordan dette kan stanses.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Norge har deltatt aktivt i arbeidet med å få på plass en bindende internasjonal avtale i kampen mot ulovlig, uregistrert og urapportert fiske. Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) og statssekretær Tone Skogen (H) i Utenriksdepartementet er vertskap når fiskeriministre fra over 50 land mandag møtes i Oslo.

– Ulovlig fiske er en trussel mot fiskeribestandene og mot miljøet. Gjennom et sterkere internasjonalt samarbeid kan vi lykkes med å få bukt med problemet, sier Sandberg til NTB.

Les også: Lisbeth Berg-Hansen pusset Interpol på fiskebåt

Avtale på plass

Ulovlig fiske er en omfattende, grenseoverskridende utfordring. FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) har estimert verdien av ulovlig fangst til over 190 milliarder kroner årlig, eller om lag 15 prosent av verdens fiskefangster.

Mandagens møte er det første etter at en avtale om havnestatskontroll trådte i kraft for ett år siden. Avtalen, som ble framforhandlet av FAO, skal forebygge og hindre ulovlig fiske og har i dag 47 parter, blant dem EU.

– Jeg er svært fornøyd med at vi har fått på plass en bindende, global avtale. Den bidrar blant annet til å stenge havner for svartelistede fartøyer, opplyser Sandberg.

Les også: Norsk bistand bidro til å stanse tyvfisker

Internasjonal kriminalitet

I pressen er det ulovlig fiske kombinert med internasjonal kriminalitet som har fått mest oppmerksomhet de siste årene. Ifølge Norad skjer slikt fiske ofte i ledtog med organiserte kriminelle nettverk, gjerne kombinert med menneskehandel og slaveri.

Det er også funnet tilknytninger til korrupsjon, kapitalflukt og narkotikahandel i forbindelse med ulovlig fiske.

Fisk som er fanget ulovlig, fraktes ofte langt fra stedet der den er fisket og ender opp i havner der lokale myndigheter ikke har kunnskap om forvaltningen av fisken. Dermed har de heller ingen mulighet til å kontrollere hvor og hvordan den er fanget.

Norge regnes blant de landene som er kommet lengst i bekjempelsen av fiskerikriminalitet. I 2013 inngikk Norad et samarbeid med Interpol for å styrke innsatsen mot ulovlig fiske.

Ulovlig fiske

* Verdien av ulovlig, ureglementert og urapportert fiske er estimert til om lag 190 milliarder kroner årlig, eller 15 prosent av verdens totale fiskefangster.

* Det skilles gjerne mellom ulike former for ulovlig fiske:

– nasjonalt småskalafiske som opererer uten bestandsreguleringer

– nasjonal fiskeflåte som opererer utover de lisenser som er gitt

– utenlandsk fiskeflåte som opererer uten lisens fra rette myndigheter. Kan inngå i organisert, internasjonal kriminalitet

* Ulovlig fiske fører ofte til store tap for utviklingsland og går utover matsikkerhet og levekår for kystbefolkningen.

(Kilde: Norad)

Personvernpolicy