Petter Stordalen og kraftselskaper tjener millioner på salg av fiktiv vannkraft

Petter Stordalen er blant aktørene som tjener gode penger på EU-ordningen med kjøp og salg av betegnelsen «fornybar kraft». Arkivfoto: Lise Åserud (NTB scanpix)
Petter Stordalen er blant aktørene som tjener gode penger på EU-ordningen med kjøp og salg av betegnelsen «fornybar kraft». Arkivfoto: Lise Åserud (NTB scanpix)
Artikkelen fortsetter under annonsen

Investor Petter Stordalen og norske kraftverk kan gni seg i hendene over EU-ordningen med kjøp og salg av betegnelsen «fornybar kraft».

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Kjøp og salg av kraftgarantier:

Varedeklarasjonen av kraft beregnes ved å ta utgangspunkt i den norske kraftproduksjonen.

I 2015 ble det produsert 145 TWh i Norge. Fornybar produksjon utgjorde 141,5 TWh, herav 139 TWh vannkraftproduksjon, 2,5 TWh vindkraftproduksjon og 0,2 TWh varmekraft fra biobrensel. Fossil produksjon utgjorde 3,1 TWh. Norsk kraftproduksjon er dermed i all hovedsak fornybar (98 prosent i 2015).

Varedeklarasjonen har en annen sammensetning enn den norske produksjonsmiksen fordi den tar hensyn til kjøp og salg av opprinnelsesgarantier.

Når en kraftprodusent har solgt en opprinnelsesgaranti for fornybar kraft separat fra kraftproduksjonen, kan ikke kraften lenger deklareres til kunden som fornybar.

Hovedandelen av opprinnelsesgarantiene som utstedes for norsk kraftproduksjon selges til utlandet. Dette gir ekstra inntekter til norske produsenter av fornybar kraft.

(Kilde: NVE)

Les om opprinnelsesgarantier hos NVE

Ett av de aparte klimatiltakene i EUs fornybardirektiv som Norge har sluttet seg til, er omsetningen av opprinnelsesgarantier for kraft, som ABC Nyheter har omtalt de siste dagene.

Gir ny næringsvei for businessfolk

Opprinnelsesgarantiene har skapt en ny underskog av finansmeglere som kan formidle kjøp og salg.

Blant dem er selskapet ECOHZ AS, der hovedaksjonær (50,9 prosent) er Petter Stordalens selskap Home Capital AS og for øvrig eies av investoren Ove Gusevik og tre kraftselskaper.

ECOHZ omsatte for 159 millioner og fikk ifølge regnskapet et resultat på 1,5 millioner.

– Vi var med å starte selskapet fordi vi har tro på opprinnelsesgarantiordningen. Dette har blitt et selskap som ikke bare har levd opp til våre forventninger på miljø, men også har blitt en økonomisk suksess.

Det sier daglig leder i Home Capital og styremedlem i ECOHZ, Kennet J. Andersen, til ABC Nyheter.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi ser spennende muligheter i selskapet og har derfor latt fjorårets overskudd bli liggende igjen. Hovedvirksomheten i dag er omsetning garantier. Vi ser store muligheter til å ekspandere. Dette vokser i mange land. Over tid kan dette bli et marked utenfor Europa også, sier Andersen.

Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) rynker på nesen over dette systemet.

Les også: – Ordningen med kjøp og salg av garantier for fornybar kraft henger ikke på greip!

Ordningen splitter NHO-familien

Kraftselskapenes organisasjon Energi Norge gleder seg over store ekstraordinære inntekter til sine medlemsbedrifter, uten det at selges så mye som en kWh strøm.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Norsk Industri og andre gremmes over at den rene vannkraften norske bedrifter bruker, og har kunnet bruke i sin markedsføring som klimavennlig produksjon, blir registrert som fossil- og atomkraft av Norges Vassdrags- og Energidirektorat, NVE.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det skyldes EU-ordningen der kraftleverandører som leverer kullkraft eller atomkraft, kan kjøpe garantier fra kraftselskaper i Norge for en viss mengde fornybar kraft.

Ordningen betyr ikke at Norge eksporterer vannkraft, bare at selskapene selger en garanti. Den innebærer at et kullkraftverk kan gi garanti til sine kunder om at kullkraften de får, er fornybar.

Tilsvarende blir Norge forpliktet til å kalle en tilsvarende mengde egen kraft som forurensende, slik det fremgår av NVEs varedeklarasjon.

Ifølge den sto Norge i 2015 for et forbruk av 63,3TWh fossil kraft og 34,4TWh kjernekraft. Det utgjør tre fjerdeler av hele det norske kraftforbruket - som følge av salg av opprinnelsesgarantier.

– NVEs kraftgarantier gjør norsk kraft og industri skitten, anklager næringspolitisk direktør i Elektroforeningen, Per Øyvind Voie, i ABC Nyheter.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også: 75,1 prosent av norsk strømforbruk i 2015 var fossil- og atomkraft

Energi Norge godt fornøyd

EU-KULLKRAFT: Tysso-kraftverket er eksempel på vannkraft som selges i Norge, men som kan forvandle kullkraft på kontinentet til fornybar. Et spørsmål om penger. Foto: Statkraft
EU-KULLKRAFT: Tysso-kraftverket er eksempel på vannkraft som selges i Norge, men som kan forvandle kullkraft på kontinentet til fornybar. Et spørsmål om penger. Foto: Statkraft

NHO-organisasjonen Energi Norge, som representerer kraftselskapene, er såre fornøyd med ordningen som gir dem inntekter, selv om den formelt innebærer klimauvennlig image for norsk industri og norske forbrukere.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi ønsker å opprettholde ordningen fordi den har stor verdi for kraftprodusentene. Men vi ser at ordningen skaper en del uklarhet hos kundene, sier informasjonssjef Aslak Øverås i Energi Norge.

Organisasjonen er åpen for å se om ordningen kan forbedres på noe vis, men vil ikke nå gå inn for at opprinnelsesgarantier kun skal garantere realitetene i den fysiske kraften som faktisk blir solgt.

– Men det er ikke opp til Norge å ensidig endre ordningen, fordi den bygger på EU-direktiver, påpeker Øverås.

– Burde ikke garantien gjelde den virkelige strømmen som går til kundene?

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det kan du si. Men dagens ordning har ikke noe med den fysiske leveransen å gjøre, svarer han.

– Er dere åpne for å koble garantiene til fysisk forbruk av strøm i revidering av fornybardirektivet?

– Det må vi avklare i en intern prosess vi skal ha med våre medlemsbedrifter om disse spørsmålene.

Enova: – Deler av elbilenergi ikke fornybar

Det statlige foretaket Enova har til oppgave å bidra til miljøriktig omlegging av energi, og møter åpenbart et dilemma ved promotering av fornybar, norsk kraft hvis den kraften er definert av statlige NVE som klimaforurensende.

Enova bevilger for eksempel støtte til elbilsatsing og 1,55 milliared til Hydro for utvikling av klimavennlig industri på Karmøy.
Men hva tenker Enova om logikken i å basere sine store bevilgninger på bruk av ren, norsk vannkraft, all den stund «renheten» er solgt til utlandet og mesteparten av tilgjengelig kraft er definert som fossil eller atomkraft?

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi har ingen grunn til å bestride NVEs varedeklarasjon, sier Enovas kommunikasjonssjef Eiliv Flakne til ABC Nyheter, hvorpå han insisterer på å ta utgangspunkt i at norsk kraft er fornybar:

– Norsk energiproduksjon er nærmest utelukkende fornybar. Dette skyldes vår tilgang på vannkraft, og stiller i så måte Norge i en særstilling i den globale kraftproduksjonen. Dette setter oss i stand til å satse tungt inn mot det grønne skiftet, som f.eks. vår støtte til ulike industrisatsinger eller utbygging av landstrøm/hurtigladestasjoner. Vi må holde fast på at denne satsingen er riktig og vil bringe oss nærmere lavutslippssamfunnet sier Flakne.

– Dersom det norske forbruket inneholder en energimiks av norsk fornybar kraft, kjernekraft og kullkraft, er dette noe som vi må godta i dag, men som vi må arbeide for å endre i morgen, legger han til.

– Deler av den energien som brukes til elbilsatsing, er nok ikke fornybar. Men vi må arbeide for at dette endrer seg raskest mulig, sier Eiliv Flakne.