Svakere resultat for DNB

DNBs resultat for første kvartal var 5,22 milliarder kroner, ned 1,32 milliarder fra første kvartal 2015.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Korrigert for basisswapper, et finansielt verktøy som skal sikre bankene mot valutasvingninger, var resultatet 746 millioner kroner lavere enn i første kvartal 2015.

Restruktureringskostnader i forbindelse med omstilling og nedleggelse av filialer, samt høyere tapsavsetninger, forklarer reduksjonen i resultatet. Samtidig økte DNBs rene kjernekapitaldekning fra 12,7 til 15,2 prosent fra første kvartal 2015 til 2016.

– Dette er et svært solid resultat som vi godt fornøyde med. Og for første gang ser vi 15-tallet på den rene kjernekapitaldekningen vår. Det er en milepæl i arbeidet med å gjøre DNB til en av verdens mest solide banker, sier Rune Bjerke, konsernsjef i DNB, i en pressemelding.

Nedskrivninger på utlån og garantier endte på 1.174 millioner kroner, mot 575 millioner i 2015. Over halvparten av nedskrivningene er gruppenedskrivninger, som påvirkes av mindre positive utsikter for norsk økonomi og negativ utvikling i enkelte sektorer. Individuelle nedskrivninger på utlån var på linje med fjoråret. Porteføljen med tapsutsatte engasjementer økte med 1 milliard kroner fra 2015.

Det var en negativ utvikling i markedene for rigg og offshore servicefartøy i kvartalet, noe som påvirket gruppenedskrivningene. Som en følge av dette økes estimatet for bankens totale nedskrivninger, tap, til inntil 6 milliarder kroner for 2016.

Tapene i 2017 ventes å ligge på samme nivå som estimatet for 2016, mens det forventes lavere tap i 2018

Personvernpolicy