Robert Eriksson støtter Høyesterett mot ESA i verftssaken:Frp-statsråd Eriksson mot ESA og NHO i strid om verftarbeideres lønn

VERFTSSAKEN: Arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) avviser ESA og NHO, holder fast på verftarbeidernes krav på godtgjøring til reise, kost og losji.
VERFTSSAKEN: Arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) avviser ESA og NHO, holder fast på verftarbeidernes krav på godtgjøring til reise, kost og losji. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix
Artikkelen fortsetter under annonsen

Verftssaken: Regjeringen opponerer mot overvåkingsorganet ESA i prinsippstrid om tariffrettigheter for utenlandske arbeidere ved norske verft.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Den langvarige verftsstriden:

Dette har skjedd:

2008: Etter krav fra LO vedtar Tariffnemnda å allmenngjøre (det vil si pliktig å følge) utenlandske arbeideres rettigheter til blant annet godtgjøring for reise, kost og losji når de arbeider ved norske verft. NHO dissenterte.

2009: Ni verft støttet av NHO og Norsk Industri stevner 24. mars staten ved Tariffnemnda for Oslo Tingrett, med påstand om at allmenngjøringen av disse vilkårene for utenlandske verftsarbeidere, strider med EUs regler. De ser allmenngjøringen som en ulovlig restriksjon på fri konkurranse om levering av tjenester.

2010: 29. januar faller Tingrettens dom, som frifinner staten. Verftene, NHO og Norsk Industri anker til Lagmannsretten.

2012: Borgarting lagmannsrett behandler saken og gir igjen staten og fagbevegelsen rett i en dom 8. mai 2012. Verftene, NHO og Norsk Industri anker avgjørelsen inn for Høyesterett.

2013: 5. mars avgir Høyesterett sin dom, som igjen påfører verftene tap. Underveis har lagmannsretten og Høyesterett innhentet en rådgivende uttalelse fra EFTA-domstolen. Den gir verftene langt på vei rett. Men Høyesterett tar utgangspunkt i at den ikke skal legge EFTA-domstolens uttalelse uprøvet til grunn, men har både myndighet og plikt til selvstendig å ta stilling til hvorvidt og i hvilken grad dette skal gjøres.

Men NHO gir seg ikke og klager Tariffnemndas vedtak i verftssaken inn for overvåkingsorganet ESA 5. desember 2013.

2015: 10. juli skriver ESA til den norske regjering at overvåkingsorganet ser Tariffnemndas allmenngjøring av tariffavtalen for utenlandske verftsarbeidere, som brudd på EU-lovverket Norge er forpliktet til å følge i EØS. Norge får frist til 3. september med å uttale seg før ESA fatter en endelig beslutning.

28. september svarer regjeringen og holder fast ved Tariffnemndas og Høyesteretts syn.

Kilder: Høyesterett og Regjeringen

Regjeringen ved arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) velger å kjempe mot EØS-avtalens vokter i Brussel, ESA, i en strid mellom norske arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner om betingelsene for utenlandske arbeidere ved norske verft.

Det skjer i et brev fra Arbeids- og sosialdepartementet datert mandag 28. september. Der støtter regjeringen synet til norsk fagbevegelse opp mot NHOs og verftsindustriens, og fastslår at norsk Høyesterett skal ha noe å si også med en EØS-avtale.

Les også: Robert Eriksson (Frp) har skapt mer uttrygghet i norsk arbeidsliv

Brudd på EU-loven ved norske verft?

Verftene, støttet av NHO og Norsk Industri har siden 2008 kjempet mot norske bestemmelser om godtgjøring for hjemreiser, kost og losji for disse utstasjonerte arbeiderne.

Påstanden har vært at kostnadene arbeidsgiverne påføres, er så høye at de strider mot den frie konkurransen som er lovfestet i EU og dermed i EØS-avtalen.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Ifølge Fellesforbundets ledelse har ikke EØS-avtalen negativ innvirkning på norsk arbeidsliv, mens det er Robert Eriksson og hans regjeringskolleger som utgjør trusselen. Det går fram av innstillingen til mange forslag til landsmøtet neste uke om utmelding av EØS.

Les: Fellesforbundet kan komme til å forkaste EØS-avtalen

LO tilfreds med Eriksson i verftssaken

I juli kom et brev fra ESA med et budskap som eksploderte i norsk fagbevegelse:

ESA legger opp til å overkjøre norsk Høyesterett i en sak om norsk arbeidsliv. For både tingretten, lagmannsretten og Høyesterett har behandlet klagen fra verftene og NHO, og avvist den.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– I vårt svar viser vi til at Høyesterett har avsagt en grundig dom, som er gjeldende rett i Norge. Vi har også benyttet anledningen til å peke på noen forhold hvor vi har et noe annet syn enn ESA, sier Eriksson i en pressemelding.

Artikkelen fortsetter under annonsen

–I brevet understreker vi at vi er åpne for en dialog med ESA for å sikre at norsk rett også i fremtiden holder seg innenfor EØS-rettens grenser, sier statsråden.

LO gir regjeringen ros for dette utspillet i verftssaken.

– Det er tilfredsstillende at regjeringa argumenterer langs de samme linjene som Høyesterett, sier LO-advokat Håkon Angell i en kort kommentar til FriFagbevegelse.

Les også: Slår fast at bryggesjauernes rett til jobb bryter EUs lover

EFTA-domstolen står over Norge

Regjeringens, Stortingets og Høyesteretts syn behøver likevel ikke å vinne fram.

Dersom ESA står på sitt, går saken til avgjørelse ved EFTA-domstolen i Luxembourg.

Der fatter tre dommere en endelig beslutning om hva som er lov og rett i Norge.

– NHO ser frem til ESAs endelige avgjørelse, sier direktør for arbeidsrett i NHO, Nina Melsom, på NHOs hjemmeside.

Les også: – Ta konsekvensene av EØS, LO!