Sjefsøkonom advarer mot å knytte renta til euroen: – Husk 90-tallet

Kvinner svarer oftere feil på spørsmål om sparing, lån og inflasjon enn menn. Særlig unge kvinner kan mindre om slike begreper enn jevnaldrende menn.
Kvinner svarer oftere feil på spørsmål om sparing, lån og inflasjon enn menn. Særlig unge kvinner kan mindre om slike begreper enn jevnaldrende menn. Foto: Gorm Kallestad / NTB
Artikkelen fortsetter under annonsen

Hvis fastkurs er viktigere enn uavhengig pengepolitikk, mener sjefsøkonom i DNB, Kjersti Haugland, at å innføre euro er den praktiske måten å få til det på.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I dag kom Norges Bank med en mye forventet rentebeslutning. Styringsrenta blir stående uendret på 4,5 prosent. Samtidig ble det presisert av Norges Bank at på bakgrunn av informasjonen de nå sitter på, er det sannsynlig at renten vil holdes oppe lenger enn det de så for seg i mars. Men sentralbanksjef Ida Wolden Bache vil ikke gi noen ny prognose på hvor mye lenger.

– Tidligere var det varslet at det første kuttet kunne komme i september, dette signalet fra Norges Bank i dag, støtter våre prognoser om at det først kommer i desember, sier sjefsøkonom i DNB Markets Kjersti Haugland til ABC Nyheter.

Noe av den informasjonen som Norges Bank nå peker på er en svakere krone. Kronen har så langt vært svakere enn de så for seg i andre kvartal.

– En av årsakene til det er at forventningen om rentekutt hos våre handelspartnere har blitt skjøvet ut i tid, særlig for USA. Hvis Norges Bank kutter renten for tidlig kan kronesvekkelsen skyte fart, og det vil bety økende prisøkning her hjemme, forklarer Haugland.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Valuta-diskusjon

I forrige måned tok sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika Gruppen i Dagbladet Børsen til orde for å knytte den norske kronen til euroen.

– Alt taler for at vi bør, og kommer til, å knytte oss til euro i åra som kommer, sa Andreassen til Børsen.

Skal man innføre euro i landet, må Norge bli medlem av EU, men det Andreassen ønsker er å «låse» kursen til euro, som Danmark har gjort. Knytter vi oss til euro, må vi følge beslutningen i Den europeiske sentralbanken, og gir opp egen inflasjonsstyring og en selvstendig pengepolitikk.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Jeg tror flere kommer til erkjennelsen om at gevinsten med å ha en selvstendig pengepolitikk blir forsvinnende liten i en komplisert verden. Her ligger det ingen kritikk av Norges Bank, egentlig. Det er bare sånn verden har blitt, uttalte sjefsøkonomen.

Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB, sier man må innføre euro hvis stabil valuta er mer tyngende enn en uavhengig pengepolitikk. Foto: Hanna Johre / NTB
Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB, sier man må innføre euro hvis stabil valuta er mer tyngende enn en uavhengig pengepolitikk. Foto: Hanna Johre / NTB

Peker på 90-tallet

Haugland er klar på at man ikke får i pose og sekk om man binder den norske kronen til euro.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Hvis man velger et fastkursregimet, knyttet opp mot euroen, kan man ikke bruke renten til å stimulere norsk økonomi i nedgangstider, sier hun.

Haugland peker på norsk økonomi på 90-tallet og på før Norge Stoltenberg-regjeringen innførte «Inflasjonsmålet» i 2001. Da hadde Norge et fastkurs-regime hvor målet var å holde den norske kronekursen stabil mot et arsenal av europeiske valutaer.

– Dette gikk ikke så bra og Norges Bank måtte i flere omganger sette renten kraftig opp for å forsvare fastkursen, og lyktes ikke. I stedet ble kronen devaluert gang på gang, og til slutt ga de opp å prøve å beskytte kursen, sier Haugland og fortsetter:

– Hvis fastkurs er viktigere er det også nærmest umulig å stabilisere kursen på denne måten (knytte den norske kronen mot euro, journ.anm.), da er egentlig å innføre euro den praktiske måten å få det til på, mener DNB-sjefsøkonomen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Svak krone ikke bare negativt

Men det blir et politisk spørsmål, understreker Haugland, og mener EU-medlemskap ikke er noe økonomer skal si og mene så mye om – det får politikerne ta seg av.

– Men det vil jo også bety at renten settes i Frankfurt, og der vil ikke norske forhold veie tungt, legger hun til.

Man må altså bestemme om valuta-usikkerhet er så tyngende at man er villig til å gi avkall på en uavhengig pengepolitikk.

– Jeg mener kronekursen er en viktig stabilisator for Norge, og en svak kronekurs er ikke bare negativt. Blant annet gjør det oss mer konkurransedyktig, og det gjør at utlendinger synes det er mer attraktivt å handle med Norge og feriere her. Det hjelper oss å gjenopprette balansen, avslutter Haugland.