Norges Bank: Økonomene venter solid lønnsvekst og mer å rutte med

Det blir mer å shoppe for hvis økonomenes forventninger til lønns- og prisvekst slår til i år. Foto: Gorm Kallestad / NTB
Det blir mer å shoppe for hvis økonomenes forventninger til lønns- og prisvekst slår til i år. Foto: Gorm Kallestad / NTB Foto: NTB
Artikkelen fortsetter under annonsen

Lønnstakerne får 5 prosent mer i lønningsposen og solid økning i kjøpekraften i år hvis økonomenes forventninger slår til.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Økonomiekspertenes forventninger til gjennomsnittlig reallønnsvekst i år er på 0,9 prosent, opp 0,7 prosentpoeng fra forrige kvartal, framgår det av Norges Banks forventningsundersøkelse som ble sluppet fredag formiddag.

Forventningene samsvarer godt med øvrige tall og prognoser den siste tiden. Teknisk beregningsutvalg har anslått prisveksten til 4,1 prosent i år. Med en forventning om lønnsvekst på 5 prosent, som også er det samme Norges Bank har liggende inne i sine anslag for 2024, blir det økt kjøpekraft – det man sitter igjen med når prisveksten har tatt sitt – på 0,9 prosent.

Les mer om økonomi her!

Undersøkelsen kommer helt i opptakten til lønnsoppgjøret, der arbeidstakersiden har lagt for dagen forventninger om solid lønnsvekst og tilsynelatende ubøyelige krav om økt kjøpekraft.

Fellesforbundet, som skal først ut i forhandlinger med Norsk Industri og etablere rammen som blir normgivende for resten av det organiserte arbeidslivet, overleverer sine krav 18. mars.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Lenge til rentekutt

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets sier Dagens Næringsliv at funnene er omtrent som ventet. Til NTB skriver han at «rent umiddelbart er dette rentenøytralt», men at forventningene viser at det er risiko for enda høyere vekst i år.

– Norges Bank har et syn om at det er lenge til renten skal ned, og det underbygges av disse tallene. Vi ser også at inflasjonsforventningene biter seg mer fast, som kan tyde på at det blir en stund til vi får en varig inflasjon på to prosent. Det vil ta tid før det kommer rentekutt, konkluderer Hov overfor DN.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Norges Bank har så langt vært tydelig på at hvis det i det hele tatt kommer rentekutt før 2025, så vil det skje godt ut i andre halvår i år.

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache har imidlertid forsikret at det neppe kommer flere renteøkninger i år hvis utviklingen går slik Norges Bank venter.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Venter 5,4 prosent

Partene i arbeidslivet oppgir forventninger om en gjennomsnittlig årslønnsvekst i år på 5,1 prosent og en reallønnsvekst på 0,7 prosent. Forventningene til lønnsvekst er den samme partene i arbeidslivet oppga i forrige undersøkelse, mens reallønnsforventningene er 0,1 prosentpoeng høyere enn sist.

Arbeidstakerorganisasjonene forventer en gjennomsnittlig årslønnsvekst på 5,4 prosent for inneværende år, opp 0,3 prosentpoeng fra forrige kvartal. Arbeidsgiverorganisasjonene forventer på sin side 4,7 prosent, ned 0,5 prosentpoeng.

Næringslivslederne forventer en årslønnsvekst i egen bedrift på 4,7 prosent for inneværende år, opp 0,1 prosentpoeng fra forrige kvartal.

Husholdningene forventer en lønns- og pensjonsutvikling på 3,3 prosent de neste tolv månedene, opp 0,3 prosentpoeng fra forrige kvartal.