Norsk økonomi steg mer enn ventet i tredje kvartal

Bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastlands-Norge økte med 0,8 prosent i tredje kvartal, viser sesongjusterte tall fra SSB. Økningen var spesielt stor i handelsnæringen.
Bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastlands-Norge økte med 0,8 prosent i tredje kvartal, viser sesongjusterte tall fra SSB. Økningen var spesielt stor i handelsnæringen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Den norske fastlandsøkonomien steg med 0,8 prosent i tredje kvartal. Kraftproduksjonen falt og dempet veksten. En økonom tror veksten vil føre til høyere rente.

Veksten var særlig drevet av økt aktivitet i tjenestenæringene, spesielt i handelsnæringen, som følge av økt engroshandel, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

I juli krympet fastlandsøkonomien med 0,1 prosent, men tok seg deretter opp igjen med 0,7 prosent i august og 0,4 prosent i september.

Sterkere vekst enn ventet

Ifølge E24 var veksten sterkere enn økonomene hadde ventet på forhånd. Konsensus lå på en stigning på 0,4 prosent, ifølge tall Bloomberg har hentet inn.

– Det er et blandet bilde i norsk økonomi for tredje kvartal. Aktiviteten trekkes opp av flere tjenestenæringer, deler av industrien og fiskerier. Men kraftproduksjonen faller, og det demper oppgangen i BNP, sier seksjonssjef for nasjonalregnskapet Pål Sletten i SSB.

Også sysselsettingen har fortsatt å øke i tredje kvartal, mens prisstigningen, spesielt på energi, har ført til en nedgang i reallønna i tredje kvartal som SSB beskriver som betydelig. Det reduserer husholdningenes kjøpekraft, noe som isolert sett bidrar til å dempe veksten i konsumet.

Rekordhøyt overskudd i handelsbalansen

– Den høye prisveksten, særlig på olje og gass, har ført til rekordhøyt overskudd på handelsbalansen. Målt i løpende priser var samlet brutto nasjonalprodukt, inklusive olje- og gassutvinning, 67 prosent høyere i tredje kvartal enn i begynnelsen av 2021, sier Sletten.

I andre kvartal steg brutto nasjonalprodukt for Fastlands-Norge med 0,7 prosent, etter å ha falt i første kvartal.

– Overraskende

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets sier til Dagens Næringsliv at tallene var overraskende, og at det foreløpig ikke er noen tegn til nedkjøling i norsk økonomi.

– Tallet var klart høyere enn ventet. August hadde en sterkere vekst enn det som lå til grunn, i tillegg vokser økonomien videre i september mot forventningene. Forbruket er forbløffende robust, gitt den høye veksten i levekostnader, sier Haugland.

Hun sier dette tyder på at husholdningene ikke har spart inn på eget forbruk, men tar av sparepengene for å opprettholde forbruket, noe hun mener bør bekymre Norges Bank.

– Det kan tyde på at Norges Bank må trå kraftigere på pedalen for å få ned temperaturen. Vi tror fortsatt på en renteheving på 0,25 prosentpoeng i desember, men at rentetoppen vil bli høyere. Anslaget vårt er at rentetoppen vil være på 3,25 prosent i mars neste år, sier Haugland til avisen.