OECD: – Den største økonomiske trusselen siden finanskrisen

En kvinne med ansiktsmaske på en tekstilfabrikk i Hangzhou i den kinesiske provinsen Zhejiang i slutten av februar. Foto: Chinatopix / AP / NTB scanpix
En kvinne med ansiktsmaske på en tekstilfabrikk i Hangzhou i den kinesiske provinsen Zhejiang i slutten av februar. Foto: Chinatopix / AP / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Coronaviruset er den største trusselen mot verdensøkonomien siden finanskrisen, ifølge OECD. Veksten i økonomien kan bli halvert hvis ikke spredningen stanses.

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) senket mandag sitt anslag for den globale veksten i 2020 fra 2,9 til 2,4 prosent.

Dette nivået er det laveste siden finanskrisen i 2008 og 2009.

Men selv dette scenarioet kan være for optimistisk, siden det forutsetter at spredningen av viruset snart kommer under kontroll. Hvis ikke kan den global økonomiske veksten falle til 1,5 prosent – nesten en halvering av veksten som OECD forventet før covid-19-viruset begynte å spre seg i Kina.

Advarer mot ny krise

– Coronaviruset utgjør den største trusselen mot den globale økonomien siden finanskrisen, het det i en uttalelse fra OECD da en ny rapport om situasjonen ble offentliggjort mandag.

Organisasjonenes sjeføkonom Laurence Boone advarer om at det nå er fare for at en ny finanskrise kan oppstå.

– Etter mitt syn er det superviktig at vi ikke utløser en finanskrise i tillegg til helsekrisen, sier Boone.

Hun oppfordrer både verdens sentralbanker og regjeringer til å forberede tiltak for å håndtere situasjonen.

Omfattende tiltak

Aller først bør landenes helsevesen styrkes med mer midler til lønn og utvikling av tester og behandlinger, ifølge Boon.

Folk som risikerer å miste jobbene sine, kan også trenge økonomiske støttetiltak. Eksempler kan være skattekutt eller kontantoverføringer til selvstendig næringsdrivende.

Myndighetene kan også be bankene tillate utsettelser av renter og avdrag på boliglån og andre typer lån.

Verdens sentralbanker oppfordres til å sende tydelige signaler om at de er forberedt på å tilføre finansmarkedene ekstra likviditet. Og for at verdens land skal få råd til de omfattende tiltakene, mener Boon at regler for statlig pengebruk må kunne brytes hvis det blir nødvendig.

Økonomien kan krympe

I den nye rapporten påpeker OECD at coronaviruset har fått raske og omfattende konsekvenser siden Kina har en svært sentral rolle i verdensøkonomien. Landet har en nøkkelrolle både i globale leveringskjeder, reiseliv og varemarkeder.

Hvis spredningen av viruset ikke stanses, kan både Japan og eurosonen oppleve økonomisk tilbakegang og resesjon. Hele verdensøkonomien vil kunne krympe i første kvartal – noe som ikke har skjedd siden finanskrisen.

Kraftige børsfall

Så langt er over 89.000 mennesker smittet av coronaviruset, og over 3.000 har mistet livet. De aller fleste smittetilfellene og dødsfallene har vært i Kina, men viruset er påvist i over 60 land.

I Kina ble de økonomiske konsekvensene dramatiske i februar, etter at myndighetene innførte knallharde tiltak for å stanse virusspredningen. Økonomiske ringvirkninger har spredt seg til andre deler av verden, og i forrige uke stupte børsene over store deler av kloden.

Flere store sentralbanker har allerede varslet tiltak i tråd med OECDs oppfordringer. Både i USA, Japan, Storbritannia og flere andre land ventes det rentekutt, støttekjøp av obligasjoner eller andre tiltak for å dempe uro i finansmarkedene og økonomien.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
Populært