SSB spår investeringsvekst på 4,2 prosent i 2020

Anslag for 2020 antyder en samlet investeringsvekst på 4,2 prosent innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning.

Investeringer innenfor olje og gass skal være pådriveren til økningen, viser tall Statistisk sentralbyrå.

Industrien venter på sin side en klar investeringsnedgang i 2020 og bidrar dermed til å dempe den totale investeringsveksten.

Samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning i 2019 var hele 15 prosent høyere enn i 2018.

Tallene for 2019 viser at samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning beløp seg til 249,7 milliarder kroner.

Den kraftige oppgangen kan i stor grad knyttes til økte investeringer i olje- og gassnæringen, men et svært høyt investeringsnivå innenfor industrien bidro også positivt.

Personvernpolicy