Klassejustis på norsk

Illustrasjonsfoto:
Illustrasjonsfoto: Foto: David Parry/PA Wire/Flickr cc

Den økonomiske eliten er i realiteten straffefri.

Stemmer: Anne-Grethe Krogh
Spesialrådgiver, Politikk og Samfunn, i Fagforbundet.

Delta i debatten

Send oss gjerne forslag til kronikker vi kan publisere.
Formen bør være kronikk/kommentar/blogginnlegg med maks 1000 ord.

E-post: stemmer@abcnyheter.no

Det er ikke arbeiderklassen som har dominert klassekamparenaen de siste 40 årene, men tvert imot de aller rikeste.

Dette gjelder både enkeltpersoner og selskaper. Deres klassekamp har vært særdeles vellykket. I tillegg til svimlende, ofte bortgjemte formuer, har de i realiteten oppnådd straffefrihet. Gjennom hemmelighold, kompliserte selskapsstrukturer og ubegrensa ressurser til sine profesjonelle hjelpere, kan de trenere og trøtte ut de aller fleste – også stater.

Denne teksten handler om alle dem som ikke har intensjon om å innordne seg gjeldende lovverk, og som prioriterer kortsiktig profitt framfor samfunnsansvar. Det blir stadig flere av dem, dessverre, og vi har en regjering som uke for uke mister troverdigheten i bekjempelsen av økonomisk motiverte lovbrudd.

Denne selvtilfredse holdningen er egentlig lett å få øye på.

Eksempelvis er Økokrim forsøkt vingeklippet, arbeidsmiljøloven er kraftig svekket, domstolene melder om krise og forbrukslånbankene fortsetter sin ville uansvarlige ferd helt uforstyrret.

Mannen bak begrepet hvitsnipp-kriminalitet, Edwin H. Sutherland, påviste allerede i 1940 at et flertall av de selskapene han undersøkte, faktisk kunne betegnes som vanekriminelle. Seksti prosent av dem hadde i gjennomsnitt fire eller flere dommer mot seg.

Siden da har antall selskaper eksplodert, og internasjonal forskning på foretakskriminalitet og giftige foretakskulturer, er blitt ganske omfangsrik. I sin gjennomgang av svindelskandalene knyttet til Volkswagen, British Petroleum og storbanken Wells Fargo, introduserer kriminologene B.van Rooij og A. Fine begrepet selvtilfredshetskultur. Det siktes til arrogansen og treneringen disse selskapene utviste i møtet med etterforskningene og rettsprosessene som fulgte.

Denne selvtilfredse holdningen er egentlig lett å få øye på. Du ser det ved å rette oppmerksomheten mot hvem det er som anker helt enkle forvaltningsvedtak, gjerne fra skatteklagenemda, helt til Høyesterett. Du ser det ved å rette søkelyset på de hemmelige rettsforlikene, gjort for å unngå svekket og ødelagt omdømme.

Vedkommende var ute av varetekt like fort som han kom inn.

Du ser det når store selskaper møter myndighetene med et par snes av skarpskodde advokater. Du aner det når noen unndrar seg innsyn og forfekter hemmelighold i saker av samfunnsmessig betydning. Det blir tydelig når noen bedyrer at de holder seg innenfor lovens rammer, samtidig som de dytter, river og sliter i lovverkets ytterkant. Det mest påtakelige er at kriminalitetsbegrepet sjelden brukes når foretak og den økonomiske eliten bryter loven.

Da benyttes gjerne betegnelser som «å neglisjere loven», «å drive litt på siden» og «å drive konkurransevridende virksomhet».

Les også: Trusselen fra høyreekstrem vold må ikke undervurderes

Den økonomiske eliten er i realiteten straffefri

Jeg har vært interessert i økonomisk kriminalitet siden begynnelsen av 1980-tallet. Da studerte jeg kriminologi første gang, og jobbet samtidig som fengselsbetjent i det største varetektsfengselet vårt. I løpet av de seks årene i fengselsvesenet var det bare en person som ble varetektsfengslet for grov økonomisk kriminalitet. Vedkommende var ute av varetekt like fort som han kom inn. I dag er klassejustisen enda tydeligere.

Kompetansen og kapasiteten hos tilsyn, kontrolletater og politi er svak i saker som dreier seg om de ulike formene for økonomisk kriminalitet. Få saker blir anmeldt og etterforsket, enda færre når rettsapparatet. Av de sakene som faktisk anmeldes, blir mer enn halvparten henlagt. Dermed blir kriminalstatistikkene feil, og inntrykket av at denne kriminaliteten er ubetydelig kan feste seg ytterligere.

En slik situasjon hadde selvsagt resultert i ramaskrik – spesielt hos de nåværende regjeringspartiene.

For tradisjonell kriminalitet er realitetene en helt annen. Men dersom det var likhet for loven, ville situasjonen vært omtrent slik:

Tyvene eller narkolangerne som blir oppdaget, som er smarte nok til å si at de ikke var klar over at de har brutt loven, får oftest veiledning i stedet for straff.

Dersom de fortsetter sin kriminelle løpebane og blir oppdaget gjentatte ganger, har de tilgang til store økonomiske ressurser som de kan bruke på bistand i rettsapparatet. De kan trøtte ut hvert enkelt rettnivå i årevis.

Begrensa ressurser hos kontroll- og påtalemyndighetene gjør at de ikke har kapasitet til disse lange rettsprosessene, og de får pålegg om å være forsiktig med antall saker de går videre med. De velger de enkleste sakene, noe som medfører at de kriminelle kan fortsette sin virksomhet rimelig uforstyrret.

På grunn av at håndhevelsen av loven nå er blitt stadig svakere, vil den kriminelle kulturen bre seg, og gatene og nabolagene blir mer utrygge for hver dag som går.

En slik situasjon hadde selvsagt resultert i ramaskrik – spesielt hos de nåværende regjeringspartiene. Men når liknende situasjon involverer økonomiske eliter og næringslivet, er altså reaksjonen heller laber.

Les også: Mettes magiske medisin

Grad av samfunnsskade må styre lovgivning og straffenivå

I løpet av de siste 8-10 årene har Kripos og Økokrim brukt begreper som «samfunnsundergravende virksomhet» om den økonomiske kriminaliteten – og da i særdeleshet om arbeidsmarkedskriminaliteten. Dette kommer tydelig fram i årsrapporter og trusselvurderinger. Også Riksadvokaten har tatt i bruk den verbale storslegga ved flere anledninger. Problemet er at alvoret ikke omsettes til praktisk politikk. Tvert imot.

Det virksomhetene og selskapene frykter mest, er at forbrukere, arbeidstakere og oppdragsgivere skal få kunnskap om lovbruddene de begår.

Årsrapporter fra statlige tilsyn gir informasjon om økende kriminell virksomhet, enten det er bankers forbrukslånpraksis, bistand til å skjule formuer i skatteparadis, grov miljøskade eller lønnstyverier fra arbeidstakere. Men vi finner ikke igjen disse lovbruddene i straffestatistikken.

Grunnen er som oftest at det gis forvaltningsstraff i form av bøter og gebyrer – for virksomhetene er størrelsen på disse bøtene å regne for lommerusk. Noen virksomheter budsjetterer heller med utgifter til bøtestraffer i stedet for å følge loven.

Som samfunn hadde vi vært bedre tjent med at både lovgivning og straffenivå ble styrt ut fra hvilken grad av skade lovbruddene påfører samfunnet.

Les kommentaren: Klassesjustis på norsk

Åpenhet om dommer og reaksjoner

Det virksomhetene og selskapene frykter mest, er at forbrukere, arbeidstakere og oppdragsgivere skal få kunnskap om lovbruddene de begår. Derfor er det helt avgjørende at dommer og reaksjoner legges ut og blir lett synlige på hjemmesidene til alle statlige tilsyn.

Den beste avskrekkende effekten er at virksomhetene risikerer tap av omdømme.

Her må selskapet/virksomhetens navn stå oppført, hvilket lovbrudd det dreier seg om og hvilken straff som er gitt. Dette er tiltak som er foreslått både i LOs strategi mot arbeidsmarkedskriminalitet og Arbeiderpartiets nylig vedtatte arbeidslivsdokument.

Den beste avskrekkende effekten er at virksomhetene risikerer tap av omdømme. Dessuten bør forbrukere, arbeidstakere og oppdragsgivere ha både rett og mulighet til å velge etiske og lovlydige leverandører – altså foreta kvalifiserte og informerte valg i en tid hvor «valgfrihet» står høyt på agendaen.

Dagens selskapslovgivning er ikke bærekraftig

Virksomheter – eller juridiske personer, som det heter – har et sterkt begrenset ansvar. I driften og organiseringen av selskapene legges det stor vekt på å begrense ethvert personlig (fysisk person) ansvar så langt det er mulig. Dette ble eksempelvis svært tydelig når alle Wall Street-skandalene ble rullet opp.

På denne måten blir det vanskelig for påtalemyndigheter å bevise ansvar og skyld for de lovbruddene som begås. Dersom resultatet av en etterforskning blir en eller annen form for straff, dreier det seg gjerne om en foretaksstraff som i de fleste tilfeller er svært økonomisk overkommelig for foretaket.

De som har en blind tillit til næringsliv, bank- og finanseliter, vil få et kraftig tillitssjokk.

Hverken mennesker, miljø eller samfunn er tjent med at lovene muliggjør en personlig ansvarsfraskrivelse. En akselererende forbruksspiral, miljø- og klimaskader og ensidig fokus på kortsiktig profitt, er ikke forenlig med frihet fra personlig ansvar og skyld.

Styrene, aksjonærene og den daglige ledelsen må ta et større ansvar for de lovbruddene virksomheten begår. Velger vi å ikke gjøre noe med dagens selskapslovgivning, kan vi også legge bort ambisjonene om å bekjempe ulikhet, klimakrise, miljøskader og utnyttelsen av arbeidstakere verden over.

Tillitssjokk

Det er særlig to bøker jeg vil anbefale til alle som vil lære mer om hvordan kriminelle økonomiske eliter og uansvarlige selskaper tenker og handler – og hvilken kultur som er dominerende i disse miljøene. De to politiske gravejournalistene James Bloodworth og Oliver Bullough har skrevet hver sin spennende bok, henholdsvis «Innleid og underbetalt» og «Moneyland». Begge forfatterne er nominerte til den prestisjefylte Orwellprisen i Storbritannia, og også sistnevnte bok kommer på norsk til høsten.

De som har en blind tillit til næringsliv, bank- og finanseliter, vil få et kraftig tillitssjokk. De av dere som har et mer nyansert syn på økonomisk virksomhet i vår globale tidsalder, har mye ny kunnskap å hente ved å lese disse to bøkene.

Kommentaren først publisert på Agendamagasin.no

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
21:16 Byggesteiner for primitivt liv funnet i is fra Saturn-måne21:04 23-åring tiltalt for grov vold på hotellrom20:58 Tyrkia fortsetter offensiven i Syria20:54 – Kjørte over seg selv i trafikkulykke20:29 Øredøvende tribunelyd fra barna i Bucuresti20:22 Kallmyr slår opp telt for å forhindre flyktningstrøm til Norge19:10 Utkast til brexitavtale nærmer seg, melder flere medier19:10 Demonstrasjon mot Turkish Airlines på Gardermoen19:07 Pence drar til Tyrkia på kort varsel18:34 Soldater er sinte og frustrerte etter Trump-avgjørelse: – Jeg skammer meg18:33 Flere i Venstre vil ha Sveinung Rotevatn som ny partileder18:14 Henrik Ingebrigtsen opererte sin trøblete tå18:03 Gutt (2) sendt til sykehus etter alvorlig trafikkulykke17:47 Aftenposten trekker journalister ut av Syria17:06 Follo-spiller utestenges i sju kamper etter å ha skallet motstander17:04 Mann forstyrret isbjørn – fikk 15.000 kroner i bot15:35 IMF venter laveste vekst siden finanskrisen15:35 Lekkasje ved Tine Meierier15:28 Kvinnelig imam tildeles menneskerettighetspris i Oslo15:27 Bulgarias fotballpresident går av etter «rasismekampen»15:07 XXL vil hente 500 millioner kroner i emisjoner15:05 Spania venter flere rasende protester i Barcelona15:04 76-åring dømt seksuelt overgrep ett år etter forrige dom14:22 Hvis Trump og Pence blir dømt, blir hun president14:13 Mer motgang for sykkel-VM i Bergen14:06 FN: 85 sivile drept i forbindelse med valget i Afghanistan13:38 Ras av sykmeldinger i Morgenbladet13:14 Merkel og Solberg med felles appell til Tyrkia: Stopp offensiven12:49 Pastor tiltalt for voldtekt av barn – aktor vil ha fire og et halvt års fengsel12:47 Krever merking av raske elsparkesykler12:36 Målløst i historisk VM-oppgjør i Nord-Korea12:36 Tour-feltet får en tøff start neste år12:13 Elbilforeningen mener nye avgifter er lite klimavennlige12:06 Strengere krav til vinterdekk for tunge kjøretøy12:05 Mulig regelendring i Norge: Fotballspillerne kan eie seg selv12:05 Russland med klar advarsel til Tyrkia12:03 Merkel og Solberg med felles appell til Tyrkia: Stopp offensiven11:54 Skiskyting: Russland fortsatt ute i dopingkulden11:53 Nye toppsjefer til Rema 100011:31 Mette-Marit-feber i Tyskland11:23 To menn dømt for gruppevoldtekt av 15-åring11:19 Disse fuglene vet veien hjem, men husker ikke hindringene før de ser dem11:17 Isbreene i Sveits har tapt 10 prosent av sitt volum10:58 Nilsson blir hjemme og trener med gutta på snø10:57 Lesertallene synker på papir – øker digitalt09:53 Frelimo favoritt ved valget i Mosambik09:53 Russer nektet straffskyld for knivstikking på Kiwi09:49 Russland avholder militærøvelse09:31 Hellas: Flere knivstukket på overfylt asylmottak09:30 Uniteds lønnsbudsjett runder trolig 3 milliarder09:14 Tidligere Trump-rådgiver vitner om kaos i Det hvite hus09:14 230 ansatte i Årdal kan bli permittert08:54 Barnier: – Brexitavtale fortsatt mulig denne uken08:37 Sju pågrepet i grov voldtektssak08:20 Skryt til Norge i rumensk avis08:19 Sky News: Oppkjøpsfond med nytt forsøk på å kjøpe Ving08:12 Russere tiltalt for å forsøke å lure 27 ukrainske bygningsarbeidere inn i Norge07:54 Forsvarets nye jagerfly vil øke utslippene med 207 prosent07:48 Staten lokker marokkanere med penger for å reise hjem07:33 Flere metoo-saker i Forsvaret07:13 – Tyrkia burde vært hardere straffet enn Russland07:10 Carlsen nær 100-barrieren: – Bare flaks og stayerevne reddet meg06:58 Eks-homofil skal «hjelpe» folk vekk fra homofil praksis i Bergen06:43 Mings møtt med apelyder, Bulgarias trener «hørte ingenting»06:42 13 politifolk drept i bakholdsangrep i Mexico06:30 Salget av middagsmat på boks ned 30 prosent på ti år06:26 Norge kan møte Romania igjen i finale om EM-plass06:00 Dette skjer i dag05:55 Jostein Gaarder: – Hent barnet i Syria og moren hjem05:34 Dette skjedde i natt05:31 Oslo og 14 andre byer kutter kjøtt for ansatte05:30 Frode Berg-saken kaster skygge over 75-årsmarkering05:15 Influensa-påminnelse til gravide og unge i risikogrupper05:11 Dødstallet stiger i Japan etter tyfon05:07 Drapstrusseldømt far dømt for å kontakte barna05:04 BBC: EU vurderer å holde nytt krisemøte for å lande en brexitavtale05:00 Bankene frykter nytt EU-forslag vil gi dyrere boliglån04:18 Datatilsynet vil ikke gi tilgang til meldinger om nyfødte03:48 UNICEF-rapport: Feilernæring også et problem i Norge03:24 Mange skadd i uro i Barcelona etter dommer mot katalanske politikere03:12 Fiskekvotene redusert i Østersjøen03:05 Mann tok seg inn i leilighet i 4. etasje via stillas02:45 Ett av tre barn i verden under fem år er feilernært02:12 Macron advarer Trump om at IS kan gjenoppstå01:43 Skatteklager: 2.500 saker i kø01:42 Hellas evakuerer overfylt migrantleir01:19 USA har innført sanksjoner mot Tyrkia01:11 Tenåring tiltalt for å tvinge jevnaldrende til å kysse skoene hans01:03 Kriminalomsorgen mener ostehøvelkutt kan få alvorlige konsekvenser00:52 Fellesforbundet vil kjempe mest for buss, hotell og restaurant og tekstil00:16 Dagbladet: Elden ville fjerne aktor i Jensen-saken00:12 Macron advarer Trump om at IS kan gjenoppstå00:11 Pentagon: Tyrkias offensiv i Syria undergraver bekjempelsen av IS00:10 Trump vil «snart» innføre sanksjoner mot Tyrkia23:50 Dronning Elizabeth brøt tradisjonen og brukte lettere krone23:40 13 syklister fikk påpakning for manglende lys23:22 Støre åpner for EØS-utredning23:04 Newsweek: Amerikanske styrker hjelper russere med å etablere seg i Manbij22:52 Carlsen tok sin andre seier på Isle of Man22:42 Rasismekaos overskygget Englands målfest
Siste nytt
21:16VerdenByggesteiner for primitivt liv funnet i is fra Saturn-måne21:04Norge23-åring tiltalt for grov vold på hotellrom20:58VerdenTyrkia fortsetter offensiven i Syria20:54Norge– Kjørte over seg selv i trafikkulykke20:29SportØredøvende tribunelyd fra barna i Bucuresti20:22PolitikkKallmyr slår opp telt for å forhindre flyktningstrøm til Norge19:10PolitikkUtkast til brexitavtale nærmer seg, melder flere medier19:10NorgeDemonstrasjon mot Turkish Airlines på Gardermoen19:07VerdenPence drar til Tyrkia på kort varsel18:34VerdenSoldater er sinte og frustrerte etter Trump-avgjørelse: – Jeg skammer meg18:33PolitikkFlere i Venstre vil ha Sveinung Rotevatn som ny partileder18:14SportHenrik Ingebrigtsen opererte sin trøblete tå18:03NorgeGutt (2) sendt til sykehus etter alvorlig trafikkulykke17:47NorgeAftenposten trekker journalister ut av Syria17:06SportFollo-spiller utestenges i sju kamper etter å ha skallet motstander17:04NorgeMann forstyrret isbjørn – fikk 15.000 kroner i bot15:35PengerIMF venter laveste vekst siden finanskrisen15:35NorgeLekkasje ved Tine Meierier15:28KulturKvinnelig imam tildeles menneskerettighetspris i Oslo15:27SportBulgarias fotballpresident går av etter «rasismekampen»15:07PengerXXL vil hente 500 millioner kroner i emisjoner15:05VerdenSpania venter flere rasende protester i Barcelona15:04Norge76-åring dømt seksuelt overgrep ett år etter forrige dom14:22StemmerHvis Trump og Pence blir dømt, blir hun president14:13SportMer motgang for sykkel-VM i Bergen14:06VerdenFN: 85 sivile drept i forbindelse med valget i Afghanistan13:38KulturRas av sykmeldinger i Morgenbladet13:14PolitikkMerkel og Solberg med felles appell til Tyrkia: Stopp offensiven12:49NorgePastor tiltalt for voldtekt av barn – aktor vil ha fire og et halvt års fengsel12:47PengerKrever merking av raske elsparkesykler12:36SportMålløst i historisk VM-oppgjør i Nord-Korea12:36SportTour-feltet får en tøff start neste år12:13MotorElbilforeningen mener nye avgifter er lite klimavennlige12:06MotorStrengere krav til vinterdekk for tunge kjøretøy12:05SportMulig regelendring i Norge: Fotballspillerne kan eie seg selv12:05VerdenRussland med klar advarsel til Tyrkia12:03PolitikkMerkel og Solberg med felles appell til Tyrkia: Stopp offensiven11:54SportSkiskyting: Russland fortsatt ute i dopingkulden11:53PengerNye toppsjefer til Rema 100011:31KulturMette-Marit-feber i Tyskland11:23NorgeTo menn dømt for gruppevoldtekt av 15-åring11:19VerdenDisse fuglene vet veien hjem, men husker ikke hindringene før de ser dem11:17VerdenIsbreene i Sveits har tapt 10 prosent av sitt volum10:58SportNilsson blir hjemme og trener med gutta på snø10:57KulturLesertallene synker på papir – øker digitalt09:53PolitikkFrelimo favoritt ved valget i Mosambik09:53NorgeRusser nektet straffskyld for knivstikking på Kiwi09:49VerdenRussland avholder militærøvelse09:31VerdenHellas: Flere knivstukket på overfylt asylmottak09:30SportUniteds lønnsbudsjett runder trolig 3 milliarder09:14PolitikkTidligere Trump-rådgiver vitner om kaos i Det hvite hus09:14Norge230 ansatte i Årdal kan bli permittert08:54PolitikkBarnier: – Brexitavtale fortsatt mulig denne uken08:37NorgeSju pågrepet i grov voldtektssak08:20SportSkryt til Norge i rumensk avis08:19PengerSky News: Oppkjøpsfond med nytt forsøk på å kjøpe Ving08:12NorgeRussere tiltalt for å forsøke å lure 27 ukrainske bygningsarbeidere inn i Norge07:54NorgeForsvarets nye jagerfly vil øke utslippene med 207 prosent07:48NorgeStaten lokker marokkanere med penger for å reise hjem07:33NorgeFlere metoo-saker i Forsvaret07:13Politikk– Tyrkia burde vært hardere straffet enn Russland07:10SportCarlsen nær 100-barrieren: – Bare flaks og stayerevne reddet meg06:58NorgeEks-homofil skal «hjelpe» folk vekk fra homofil praksis i Bergen06:43SportMings møtt med apelyder, Bulgarias trener «hørte ingenting»06:42Verden13 politifolk drept i bakholdsangrep i Mexico06:30Helse og livsstilSalget av middagsmat på boks ned 30 prosent på ti år06:26SportNorge kan møte Romania igjen i finale om EM-plass06:00NorgeDette skjer i dag05:55NorgeJostein Gaarder: – Hent barnet i Syria og moren hjem05:34NorgeDette skjedde i natt05:31Helse og livsstilOslo og 14 andre byer kutter kjøtt for ansatte05:30VerdenFrode Berg-saken kaster skygge over 75-årsmarkering05:15Helse og livsstilInfluensa-påminnelse til gravide og unge i risikogrupper05:11VerdenDødstallet stiger i Japan etter tyfon05:07NorgeDrapstrusseldømt far dømt for å kontakte barna05:04VerdenBBC: EU vurderer å holde nytt krisemøte for å lande en brexitavtale05:00PengerBankene frykter nytt EU-forslag vil gi dyrere boliglån04:18NorgeDatatilsynet vil ikke gi tilgang til meldinger om nyfødte03:48Helse og livsstilUNICEF-rapport: Feilernæring også et problem i Norge03:24VerdenMange skadd i uro i Barcelona etter dommer mot katalanske politikere03:12PengerFiskekvotene redusert i Østersjøen03:05NorgeMann tok seg inn i leilighet i 4. etasje via stillas02:45Helse og livsstilEtt av tre barn i verden under fem år er feilernært02:12VerdenMacron advarer Trump om at IS kan gjenoppstå01:43PengerSkatteklager: 2.500 saker i kø01:42VerdenHellas evakuerer overfylt migrantleir01:19PengerUSA har innført sanksjoner mot Tyrkia01:11NorgeTenåring tiltalt for å tvinge jevnaldrende til å kysse skoene hans01:03NorgeKriminalomsorgen mener ostehøvelkutt kan få alvorlige konsekvenser00:52PengerFellesforbundet vil kjempe mest for buss, hotell og restaurant og tekstil00:16NorgeDagbladet: Elden ville fjerne aktor i Jensen-saken00:12VerdenMacron advarer Trump om at IS kan gjenoppstå00:11VerdenPentagon: Tyrkias offensiv i Syria undergraver bekjempelsen av IS00:10VerdenTrump vil «snart» innføre sanksjoner mot Tyrkia23:50KulturDronning Elizabeth brøt tradisjonen og brukte lettere krone23:40Norge13 syklister fikk påpakning for manglende lys23:22PolitikkStøre åpner for EØS-utredning23:04VerdenNewsweek: Amerikanske styrker hjelper russere med å etablere seg i Manbij22:52SportCarlsen tok sin andre seier på Isle of Man22:42SportRasismekaos overskygget Englands målfest
Populært