Meny

Klassejustis på norsk

Illustrasjonsfoto:
Illustrasjonsfoto: Foto: David Parry/PA Wire/Flickr cc

Den økonomiske eliten er i realiteten straffefri.

Stemmer: Anne-Grethe Krogh
Spesialrådgiver, Politikk og Samfunn, i Fagforbundet.

Delta i debatten

Send oss gjerne forslag til kronikker vi kan publisere.
Formen bør være kronikk/kommentar/blogginnlegg med maks 1000 ord.

E-post: stemmer@abcnyheter.no

Det er ikke arbeiderklassen som har dominert klassekamparenaen de siste 40 årene, men tvert imot de aller rikeste.

Dette gjelder både enkeltpersoner og selskaper. Deres klassekamp har vært særdeles vellykket. I tillegg til svimlende, ofte bortgjemte formuer, har de i realiteten oppnådd straffefrihet. Gjennom hemmelighold, kompliserte selskapsstrukturer og ubegrensa ressurser til sine profesjonelle hjelpere, kan de trenere og trøtte ut de aller fleste – også stater.

Denne teksten handler om alle dem som ikke har intensjon om å innordne seg gjeldende lovverk, og som prioriterer kortsiktig profitt framfor samfunnsansvar. Det blir stadig flere av dem, dessverre, og vi har en regjering som uke for uke mister troverdigheten i bekjempelsen av økonomisk motiverte lovbrudd.

Denne selvtilfredse holdningen er egentlig lett å få øye på.

Eksempelvis er Økokrim forsøkt vingeklippet, arbeidsmiljøloven er kraftig svekket, domstolene melder om krise og forbrukslånbankene fortsetter sin ville uansvarlige ferd helt uforstyrret.

Mannen bak begrepet hvitsnipp-kriminalitet, Edwin H. Sutherland, påviste allerede i 1940 at et flertall av de selskapene han undersøkte, faktisk kunne betegnes som vanekriminelle. Seksti prosent av dem hadde i gjennomsnitt fire eller flere dommer mot seg.

Siden da har antall selskaper eksplodert, og internasjonal forskning på foretakskriminalitet og giftige foretakskulturer, er blitt ganske omfangsrik. I sin gjennomgang av svindelskandalene knyttet til Volkswagen, British Petroleum og storbanken Wells Fargo, introduserer kriminologene B.van Rooij og A. Fine begrepet selvtilfredshetskultur. Det siktes til arrogansen og treneringen disse selskapene utviste i møtet med etterforskningene og rettsprosessene som fulgte.

Denne selvtilfredse holdningen er egentlig lett å få øye på. Du ser det ved å rette oppmerksomheten mot hvem det er som anker helt enkle forvaltningsvedtak, gjerne fra skatteklagenemda, helt til Høyesterett. Du ser det ved å rette søkelyset på de hemmelige rettsforlikene, gjort for å unngå svekket og ødelagt omdømme.

Vedkommende var ute av varetekt like fort som han kom inn.

Du ser det når store selskaper møter myndighetene med et par snes av skarpskodde advokater. Du aner det når noen unndrar seg innsyn og forfekter hemmelighold i saker av samfunnsmessig betydning. Det blir tydelig når noen bedyrer at de holder seg innenfor lovens rammer, samtidig som de dytter, river og sliter i lovverkets ytterkant. Det mest påtakelige er at kriminalitetsbegrepet sjelden brukes når foretak og den økonomiske eliten bryter loven.

Da benyttes gjerne betegnelser som «å neglisjere loven», «å drive litt på siden» og «å drive konkurransevridende virksomhet».

Les også: Trusselen fra høyreekstrem vold må ikke undervurderes

Den økonomiske eliten er i realiteten straffefri

Jeg har vært interessert i økonomisk kriminalitet siden begynnelsen av 1980-tallet. Da studerte jeg kriminologi første gang, og jobbet samtidig som fengselsbetjent i det største varetektsfengselet vårt. I løpet av de seks årene i fengselsvesenet var det bare en person som ble varetektsfengslet for grov økonomisk kriminalitet. Vedkommende var ute av varetekt like fort som han kom inn. I dag er klassejustisen enda tydeligere.

Kompetansen og kapasiteten hos tilsyn, kontrolletater og politi er svak i saker som dreier seg om de ulike formene for økonomisk kriminalitet. Få saker blir anmeldt og etterforsket, enda færre når rettsapparatet. Av de sakene som faktisk anmeldes, blir mer enn halvparten henlagt. Dermed blir kriminalstatistikkene feil, og inntrykket av at denne kriminaliteten er ubetydelig kan feste seg ytterligere.

En slik situasjon hadde selvsagt resultert i ramaskrik – spesielt hos de nåværende regjeringspartiene.

For tradisjonell kriminalitet er realitetene en helt annen. Men dersom det var likhet for loven, ville situasjonen vært omtrent slik:

Tyvene eller narkolangerne som blir oppdaget, som er smarte nok til å si at de ikke var klar over at de har brutt loven, får oftest veiledning i stedet for straff.

Dersom de fortsetter sin kriminelle løpebane og blir oppdaget gjentatte ganger, har de tilgang til store økonomiske ressurser som de kan bruke på bistand i rettsapparatet. De kan trøtte ut hvert enkelt rettnivå i årevis.

Begrensa ressurser hos kontroll- og påtalemyndighetene gjør at de ikke har kapasitet til disse lange rettsprosessene, og de får pålegg om å være forsiktig med antall saker de går videre med. De velger de enkleste sakene, noe som medfører at de kriminelle kan fortsette sin virksomhet rimelig uforstyrret.

På grunn av at håndhevelsen av loven nå er blitt stadig svakere, vil den kriminelle kulturen bre seg, og gatene og nabolagene blir mer utrygge for hver dag som går.

En slik situasjon hadde selvsagt resultert i ramaskrik – spesielt hos de nåværende regjeringspartiene. Men når liknende situasjon involverer økonomiske eliter og næringslivet, er altså reaksjonen heller laber.

Les også: Mettes magiske medisin

Grad av samfunnsskade må styre lovgivning og straffenivå

I løpet av de siste 8-10 årene har Kripos og Økokrim brukt begreper som «samfunnsundergravende virksomhet» om den økonomiske kriminaliteten – og da i særdeleshet om arbeidsmarkedskriminaliteten. Dette kommer tydelig fram i årsrapporter og trusselvurderinger. Også Riksadvokaten har tatt i bruk den verbale storslegga ved flere anledninger. Problemet er at alvoret ikke omsettes til praktisk politikk. Tvert imot.

Det virksomhetene og selskapene frykter mest, er at forbrukere, arbeidstakere og oppdragsgivere skal få kunnskap om lovbruddene de begår.

Årsrapporter fra statlige tilsyn gir informasjon om økende kriminell virksomhet, enten det er bankers forbrukslånpraksis, bistand til å skjule formuer i skatteparadis, grov miljøskade eller lønnstyverier fra arbeidstakere. Men vi finner ikke igjen disse lovbruddene i straffestatistikken.

Grunnen er som oftest at det gis forvaltningsstraff i form av bøter og gebyrer – for virksomhetene er størrelsen på disse bøtene å regne for lommerusk. Noen virksomheter budsjetterer heller med utgifter til bøtestraffer i stedet for å følge loven.

Som samfunn hadde vi vært bedre tjent med at både lovgivning og straffenivå ble styrt ut fra hvilken grad av skade lovbruddene påfører samfunnet.

Les kommentaren: Klassesjustis på norsk

Åpenhet om dommer og reaksjoner

Det virksomhetene og selskapene frykter mest, er at forbrukere, arbeidstakere og oppdragsgivere skal få kunnskap om lovbruddene de begår. Derfor er det helt avgjørende at dommer og reaksjoner legges ut og blir lett synlige på hjemmesidene til alle statlige tilsyn.

Den beste avskrekkende effekten er at virksomhetene risikerer tap av omdømme.

Her må selskapet/virksomhetens navn stå oppført, hvilket lovbrudd det dreier seg om og hvilken straff som er gitt. Dette er tiltak som er foreslått både i LOs strategi mot arbeidsmarkedskriminalitet og Arbeiderpartiets nylig vedtatte arbeidslivsdokument.

Den beste avskrekkende effekten er at virksomhetene risikerer tap av omdømme. Dessuten bør forbrukere, arbeidstakere og oppdragsgivere ha både rett og mulighet til å velge etiske og lovlydige leverandører – altså foreta kvalifiserte og informerte valg i en tid hvor «valgfrihet» står høyt på agendaen.

Dagens selskapslovgivning er ikke bærekraftig

Virksomheter – eller juridiske personer, som det heter – har et sterkt begrenset ansvar. I driften og organiseringen av selskapene legges det stor vekt på å begrense ethvert personlig (fysisk person) ansvar så langt det er mulig. Dette ble eksempelvis svært tydelig når alle Wall Street-skandalene ble rullet opp.

På denne måten blir det vanskelig for påtalemyndigheter å bevise ansvar og skyld for de lovbruddene som begås. Dersom resultatet av en etterforskning blir en eller annen form for straff, dreier det seg gjerne om en foretaksstraff som i de fleste tilfeller er svært økonomisk overkommelig for foretaket.

De som har en blind tillit til næringsliv, bank- og finanseliter, vil få et kraftig tillitssjokk.

Hverken mennesker, miljø eller samfunn er tjent med at lovene muliggjør en personlig ansvarsfraskrivelse. En akselererende forbruksspiral, miljø- og klimaskader og ensidig fokus på kortsiktig profitt, er ikke forenlig med frihet fra personlig ansvar og skyld.

Styrene, aksjonærene og den daglige ledelsen må ta et større ansvar for de lovbruddene virksomheten begår. Velger vi å ikke gjøre noe med dagens selskapslovgivning, kan vi også legge bort ambisjonene om å bekjempe ulikhet, klimakrise, miljøskader og utnyttelsen av arbeidstakere verden over.

Tillitssjokk

Det er særlig to bøker jeg vil anbefale til alle som vil lære mer om hvordan kriminelle økonomiske eliter og uansvarlige selskaper tenker og handler – og hvilken kultur som er dominerende i disse miljøene. De to politiske gravejournalistene James Bloodworth og Oliver Bullough har skrevet hver sin spennende bok, henholdsvis «Innleid og underbetalt» og «Moneyland». Begge forfatterne er nominerte til den prestisjefylte Orwellprisen i Storbritannia, og også sistnevnte bok kommer på norsk til høsten.

De som har en blind tillit til næringsliv, bank- og finanseliter, vil få et kraftig tillitssjokk. De av dere som har et mer nyansert syn på økonomisk virksomhet i vår globale tidsalder, har mye ny kunnskap å hente ved å lese disse to bøkene.

Kommentaren først publisert på Agendamagasin.no

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
03:40 Elsparkesykkel tok fyr i leilighet i Lillestrøm03:28 Tony Blair vil ikke bekrefte at han vil stemme på eget parti02:48 Flere organisasjoner vil ha nye utredninger av vindkraft02:27 Venezuela hevder seg utsatt for «elektromagnetisk angrep» etter strømbrudd02:26 Norsk kart til topps i verdensmesterskapet02:03 Irans utenriksminister: – Vi søker ingen konfrontasjon01:51 Utøya-naboer reagerer på minnested – varsler søksmål01:39 Rødt og Sp varsler nei til EUs fjerde energipakke01:26 Valgekspert: – KrFs situasjon er ­overraskende bra01:17 Budsjettenighet i USA01:03 Studie: Unødvendig for friske å forebygge hjerteinfarkt med aspirin00:37 Politiet: – Avpass farten ved våt veibane23:50 Bare gutter og ingen jenter født på tre måneder i 132 indiske byer23:11 Kontroll på to kvinner som var savnet etter brann i Sandefjord22:58 Advokatkontor klager inn Mattilsynet for Landsbruks- og matdepartementet22:51 Ricky Martin og hundretusener av demonstranter krever Puerto Rico-guvernørens avgang22:47 Ghayas Zahid lånes ut til Panathinaikos22:43 Kvinne fant død hund etterlatt i en konteiner22:10 Tre personer pågrepet etter bilran på Minnesund21:49 Voldtektssaken mot Ronaldo legges vekk21:44 Fergen Oslo XI er tilbake i drift etter bryggekrasj21:28 To fraktet til sykehus etter boligbrann i Sandefjord21:09 Moxnes driver stygg politisk kommunikasjon21:05 Tre såret av bilbombe på fransk base i Mali20:59 To personer fraktet til sykehus etter boligbrann i Sandefjord20:59 Microsoft med milliardsatsing på kunstig intelligens20:24 41 personer omkom i kraftig uvær i India20:23 Real Madrid er verdens mest verdifulle fotballklubb20:08 Mulig varmerekord i Paris denne uken19:39 Utøya-naboer reager på minnested – varsler søksmål19:34 Alkohol-tragedie rammer Costa Rica – nesten 20 år etter at den rammet Norge19:21 Hunt: Europeisk eskortetjeneste skal sikre trygg ferdsel i Hormuzstredet19:17 Forskere fant ferskvann i Norskehavet19:15 Droneforbud over Utøya og Utvika19:13 Trump tilbyr seg å mekle i Kashmir-konflikten19:11 Russ siktet for drapsforsøk etter voldsepisode på gresk øy19:09 Nikolai Astrup dro inn 15,4 millioner kroner i fjor18:14 Pante-nedtur på børsen17:55 Siktet mann i 40-årene avhørt etter dødsfall i Telemark17:34 Jo Swinson ny leder for de britiske Liberaldemokratene17:30 Medaljevinnere sendte rørende hilsen til kreftsyk konkurrent17:15 Britisk-iransk kvinne tilbake i fengselet i Iran17:13 Bonde fradømt rett til dyrehold17:11 Washington Post: Huawei bidro til mobilnett i Nord-Korea16:58 Horton fikk advarsel for protesten mot Sun16:40 Støre: 22. juli var høyreekstrem terror ment å ramme Arbeiderpartiet16:31 Varetektsfengsling av voldtektssiktet bergenser opprettholdes16:30 Valget snur opp ned på ukrainsk politikk16:09 Skogbrannen i Alta under kontroll16:03 Mayday fra fly: – Et mirakel at det klarte å lande16:00 Tyskland deler ikke USAs syn på Iran15:47 Farenivået senket til gult igjen ved Veslemannen15:32 Solberg kan ikke love å beholde 22. juli-senteret i regjeringskvartalet15:27 Ingeniør-rapport slår alarm om tilstanden på norske veier15:24 Mann hentet opp av vannet i Halden14:20 Mange fanget i brennende bygning i Mumbai14:02 Over en million fisk fanget av turister så langt i år13:48 Kritiserer SAS: – Høyt sykefravær og lav tilfredshet13:43 Britisk parlamentsmedlem tiltalt for overgrep13:37 Iran frigir de første bildene fra innsiden av Stena Impero13:10 Kollisjon mellom utrykkende ambulanse og personbil13:10 Partikontor i Berlin evakuert etter bombetrussel13:08 Fra nord til sør vil gradestokken nå 30 grader og kanskje enda mer12:56 Høyesterett skal behandle anken til kvinne (70) dømt for å ha kalt samfunnsdebattant kakerlakk12:50 Kenyas finansminister pågrepet for korrupsjon12:42 Rosenborg kan møte AIK og Tarik Elyounoussi12:12 Portugal kjemper mot flammene11:53 Bjørn skutt i Finnmark11:52 Savnet fransk ubåt funnet i Middelhavet etter over 50 år11:41 Drept så brutalt at identifiseringen tok tre dager11:37 Skjebnedag for Johnson og Hunt11:34 Droneforbud over Utøya og Utvika mandag11:29 Flere drept i selvmordsangrep i Mogadishu11:11 Strømmen tilbake i Asker11:10 Tidligere tennis-stjerne er død11:06 Zuccarello beholder nummer 3610:58 Nei til EU varsler ny Acer-debatt10:40 Mattilsynet frykter større smitterisiko fra gourmetkylling10:22 Israel river palestinske hus i Jerusalem-området10:04 Mann anholdt etter å ha forstyrret Solbergs 22. juli-tale09:45 IAEAs leder er død09:38 «Det var ingen naturkatastrofe. Det var et politisk attentat»09:38 Partiet til Ukrainas president ligger an til absolutt flertall i nasjonalforsamlingen09:36 NVE opprettholder rødt farenivå på Veslemannen09:00 Nasjonal minnemarkering for 22. juli08:54 Nyhetsbyrå: 17 pågrepet i Iran for CIA-spionasje08:42 Pirater angrep lasteskip ved Singapore08:14 Jeger- og fiskerlag i Finnmark frykter invasjon av den russiske pukkellaksen08:03 To menn pågrepet for hakekors-hærverk på 22. juli-minnesmerke07:37 Skrekktakling overskygget nytt tap for Liverpool06:45 Stikkskadene til mannen som ble funnet i Oslo var et uhell06:44 Ryerson håper at Bundesliga-spill skal gjøre ham landslagsaktuell06:04 99,98 prosent frammøte ved valg i Nord-Korea06:04 Mann pågrepet for å ha tent på biler i Hamar05:50 Dette skjer i dag05:30 Dette skjedde i natt05:26 Flerbruksanlegg nedbrent i Rogaland05:09 Borgerrettsveteran mener Trump er rasist04:19 Slutten i sikte for hetebølge i USA03:46 Ventura sikret seg plass på PGA-touren
Siste nytt
03:40NorgeElsparkesykkel tok fyr i leilighet i Lillestrøm03:28VerdenTony Blair vil ikke bekrefte at han vil stemme på eget parti02:48NorgeFlere organisasjoner vil ha nye utredninger av vindkraft02:27VerdenVenezuela hevder seg utsatt for «elektromagnetisk angrep» etter strømbrudd02:26NorgeNorsk kart til topps i verdensmesterskapet02:03VerdenIrans utenriksminister: – Vi søker ingen konfrontasjon01:51NorgeUtøya-naboer reagerer på minnested – varsler søksmål01:39NorgeRødt og Sp varsler nei til EUs fjerde energipakke01:26NorgeValgekspert: – KrFs situasjon er ­overraskende bra01:17VerdenBudsjettenighet i USA01:03VerdenStudie: Unødvendig for friske å forebygge hjerteinfarkt med aspirin00:37NorgePolitiet: – Avpass farten ved våt veibane23:50VerdenBare gutter og ingen jenter født på tre måneder i 132 indiske byer23:11NorgeKontroll på to kvinner som var savnet etter brann i Sandefjord22:58NorgeAdvokatkontor klager inn Mattilsynet for Landsbruks- og matdepartementet22:51VerdenRicky Martin og hundretusener av demonstranter krever Puerto Rico-guvernørens avgang22:47SportGhayas Zahid lånes ut til Panathinaikos22:43NorgeKvinne fant død hund etterlatt i en konteiner22:10NorgeTre personer pågrepet etter bilran på Minnesund21:49SportVoldtektssaken mot Ronaldo legges vekk21:44NorgeFergen Oslo XI er tilbake i drift etter bryggekrasj21:28NorgeTo fraktet til sykehus etter boligbrann i Sandefjord21:09PolitikkMoxnes driver stygg politisk kommunikasjon21:05VerdenTre såret av bilbombe på fransk base i Mali20:59NorgeTo personer fraktet til sykehus etter boligbrann i Sandefjord20:59VerdenMicrosoft med milliardsatsing på kunstig intelligens20:24Verden41 personer omkom i kraftig uvær i India20:23SportReal Madrid er verdens mest verdifulle fotballklubb20:08VerdenMulig varmerekord i Paris denne uken19:39NorgeUtøya-naboer reager på minnested – varsler søksmål19:34VerdenAlkohol-tragedie rammer Costa Rica – nesten 20 år etter at den rammet Norge19:21VerdenHunt: Europeisk eskortetjeneste skal sikre trygg ferdsel i Hormuzstredet19:17NorgeForskere fant ferskvann i Norskehavet19:15NorgeDroneforbud over Utøya og Utvika19:13NyheterTrump tilbyr seg å mekle i Kashmir-konflikten19:11VerdenRuss siktet for drapsforsøk etter voldsepisode på gresk øy19:09PengerNikolai Astrup dro inn 15,4 millioner kroner i fjor18:14PengerPante-nedtur på børsen17:55NorgeSiktet mann i 40-årene avhørt etter dødsfall i Telemark17:34PolitikkJo Swinson ny leder for de britiske Liberaldemokratene17:30SportMedaljevinnere sendte rørende hilsen til kreftsyk konkurrent17:15VerdenBritisk-iransk kvinne tilbake i fengselet i Iran17:13NorgeBonde fradømt rett til dyrehold17:11PengerWashington Post: Huawei bidro til mobilnett i Nord-Korea16:58SportHorton fikk advarsel for protesten mot Sun16:40PolitikkStøre: 22. juli var høyreekstrem terror ment å ramme Arbeiderpartiet16:31NorgeVaretektsfengsling av voldtektssiktet bergenser opprettholdes16:30VerdenValget snur opp ned på ukrainsk politikk16:09NorgeSkogbrannen i Alta under kontroll16:03VerdenMayday fra fly: – Et mirakel at det klarte å lande16:00VerdenTyskland deler ikke USAs syn på Iran15:47NorgeFarenivået senket til gult igjen ved Veslemannen15:32NorgeSolberg kan ikke love å beholde 22. juli-senteret i regjeringskvartalet15:27MotorIngeniør-rapport slår alarm om tilstanden på norske veier15:24NorgeMann hentet opp av vannet i Halden14:20VerdenMange fanget i brennende bygning i Mumbai14:02NorgeOver en million fisk fanget av turister så langt i år13:48ReiseKritiserer SAS: – Høyt sykefravær og lav tilfredshet13:43VerdenBritisk parlamentsmedlem tiltalt for overgrep13:37VerdenIran frigir de første bildene fra innsiden av Stena Impero13:10NorgeKollisjon mellom utrykkende ambulanse og personbil13:10VerdenPartikontor i Berlin evakuert etter bombetrussel13:08NorgeFra nord til sør vil gradestokken nå 30 grader og kanskje enda mer12:56NorgeHøyesterett skal behandle anken til kvinne (70) dømt for å ha kalt samfunnsdebattant kakerlakk12:50VerdenKenyas finansminister pågrepet for korrupsjon12:42SportRosenborg kan møte AIK og Tarik Elyounoussi12:12VerdenPortugal kjemper mot flammene11:53NorgeBjørn skutt i Finnmark11:52VerdenSavnet fransk ubåt funnet i Middelhavet etter over 50 år11:41VerdenDrept så brutalt at identifiseringen tok tre dager11:37VerdenSkjebnedag for Johnson og Hunt11:34NorgeDroneforbud over Utøya og Utvika mandag11:29VerdenFlere drept i selvmordsangrep i Mogadishu11:11NorgeStrømmen tilbake i Asker11:10SportTidligere tennis-stjerne er død11:06SportZuccarello beholder nummer 3610:58PolitikkNei til EU varsler ny Acer-debatt10:40Helse og livsstilMattilsynet frykter større smitterisiko fra gourmetkylling10:22VerdenIsrael river palestinske hus i Jerusalem-området10:04NorgeMann anholdt etter å ha forstyrret Solbergs 22. juli-tale09:45VerdenIAEAs leder er død09:38Norge«Det var ingen naturkatastrofe. Det var et politisk attentat»09:38VerdenPartiet til Ukrainas president ligger an til absolutt flertall i nasjonalforsamlingen09:36NorgeNVE opprettholder rødt farenivå på Veslemannen09:00NorgeNasjonal minnemarkering for 22. juli08:54NorgeNyhetsbyrå: 17 pågrepet i Iran for CIA-spionasje08:42VerdenPirater angrep lasteskip ved Singapore08:14NorgeJeger- og fiskerlag i Finnmark frykter invasjon av den russiske pukkellaksen08:03NorgeTo menn pågrepet for hakekors-hærverk på 22. juli-minnesmerke07:37SportSkrekktakling overskygget nytt tap for Liverpool06:45NorgeStikkskadene til mannen som ble funnet i Oslo var et uhell06:44SportRyerson håper at Bundesliga-spill skal gjøre ham landslagsaktuell06:04Verden99,98 prosent frammøte ved valg i Nord-Korea06:04NorgeMann pågrepet for å ha tent på biler i Hamar05:50NorgeDette skjer i dag05:30NorgeDette skjedde i natt05:26NorgeFlerbruksanlegg nedbrent i Rogaland05:09VerdenBorgerrettsveteran mener Trump er rasist04:19VerdenSlutten i sikte for hetebølge i USA03:46SportVentura sikret seg plass på PGA-touren
Populært