Meny

Nei til salg av Oslo Børs – navlestrengen til lokal verdiskaping

Illustrasjonsfoto: Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix
Stemmer: Rune Svendsen
Styremedlem Oslo Senterparti

Delta i debatten

Send oss gjerne forslag til kronikker vi kan publisere.
Formen bør være kronikk/kommentar/blogginnlegg med maks 1000 ord.

E-post: stemmer@abcnyheter.no

Senterpartiet mener det er sterkt betenkelig og beklagelig om regjeringen lar dette salget bli gjennomført, skriver Rune Svendsen.

Euronext, som har lagt inn bud på Oslo Børs, er en børs med base i Nederland, avdelinger i Belgia, Frankrike, Portugal og Storbritannia, og nå vil de også sluke Oslo Børs.

Men det stopper ikke der, en annen aktør har også fått interesse for honningkrukken i det Norske finansielle systemet.

NASDAQ, som er et amerikansk elektronisk aksjemarked grunnlagt av National Association of Securities Dealers begynte virksomheten 8. februar 1971 ledet av Bernard Madoff (som fikk 150 år i fengsel i USA for svindel). NASDAQ er det nest største aksjemarkedet i USA og i verden.

Disse to børssammenslutningene har lagt inn bud på opptil 6,5 milliarder kroner på den norske børsen lokalisert i Bjørvika i Oslo’s indrefilet.

Omgitt av fredede bygninger, med operaen som nærmeste nabo ligger den gamle ærverdige børsbygningen fredelig til mens den er gjenstand for intens kamp blant de største internasjonale børssammenslutningene.

Euronext var i utgangspunktet villig til å betale 6,24 milliarder, mens Nasdaq kort tid etter ga bud på 6,54 milliarder. Børsdramaet tiltar nå idet Euronext er i bevegelse for å høyne sitt bud.

Dette forteller at den norske børsen er svært attraktiv for en utenlandsk eier. Trolig er også substansverdien (total verdi av eiendeler minus gjeld, inkludert bygninger og intellektuell kapital, og verdien av nærmere tilgang til beslutninger som gjelder investeringer fra Oljefondet) mye høyere enn budet, slik at børsen går på billigsalg.

Hvorfor er det da ingen som går på barrikadene for å beholde Oslo Børs på Norske hender?

Blant de politiske partiene er det stort sett Sigbjørn Gjelsvik og Geir Pollestad fra Senterpartiet som har engasjert seg kraftig. Gjelsvik og Pollestad sitter i henholdsvis Finanskomiteen og Næringskomiteen på Stortinget.

Blant de andre partiene er det en øredøvende stillhet, selv om det nedover i rekkene er ulmende misnøye med at nasjonen skal fravristes selve juvelen i vårt finansielle system.

Et hederlig unntak er Ove Trellevik fra Høyre som sier til E24 «Negative konsekvenser for den snart 200 år gamle markedsplassen – når vi diskuterer salg eller ikke bør vi se til erfaringer som allerede er gjort i land som blant annet Danmark, Finland, Nederland og Irland, oppsummert med norske øyne, sier han.

Trellevik påpeker at analysedekning er en viktig driver for handel og likviditet i en aksje. Han setter spørsmålstegn ved om analytikere i Paris vil være interessert i å dekke mindre norske selskaper eller særnorske kapitalinstrumenter, som egenkapitalbevis, som norske sparebanker er avhengige av.»

Rune Bjerke fra DNB sier følgende til E24 «Det er ingen som går i fakkeltog for å beholde Oslo Børs på norske hender. Interessen for børsen er lav utenfor finansbransjen. Det er ufortjent, for Oslo Børs er en veldrevet og viktig samfunnsinstitusjon som betyr mye for norsk næringsliv. I 200 år har Børsen bidratt til store ringvirkninger i det norske samfunnet ved å sikre næringslivet tilgang til kapital.»

Jan Erik Kjerpeseth, Konsernsjef i Sparebanken Vest skriver på sin blogg «Er salget av Norges finansielle infrastruktur til en utenlandsk eier godt nytt for et kapitalintensivt næringsliv i Norge? Det tviler vi på. Selskapsflukten fra Euronexts filialbørser er på hele 60 prosent. Dessuten viser det at norsk privat kapital er på vikende front.»

Kjerpeseth påpeker at verdiskapningen langs kysten er et resultat av samspillet mellom et fungerende kapitalmarked med god kjennskap til lokale forhold og næringslivet. Ifølge Kjerpeseth er det ingen tilfeldigheter at man har oppnådd så gode resultater.

«Lokalt forankrede kapitalkilder og finansiell infrastruktur har vist nødvendig innsikt og viljen til å stå med bedrifter gjennom dårlige tider. Vi tror at nasjonen har behov for eiere som ikke bare tenker kortsiktig profitt, men av og til også tenker «med hjertet». Det var tydelig under finanskrisen: de norske bankene holdt åpent, mens de aller fleste utenlandske aktørene trakk seg tilbake til sine egne markeder som de kjente bedre. Lærdommen ble at et sterkt nasjonalt bankvesen er avgjørende for et kapitalintensivt næringsliv i Norge. Oslo Børs er et av de viktigste tannhjulene i norsk økonomi»

Vi ser altså at tunge aktører i norsk finans setter spørsmålstegn ved om en overtakelse av Oslo Børs av enten Euronext eller Nasdaq gavner nasjonen Norge.

For at handelen skal gjennomføres kreves det politisk godkjenning fra regjeringen og finansdepartementet.

Dessverre er det lite som tyder på at regjeringen vil være et hinder for at Oslo Børs blir solgt til utlandet all den tid finansminister Siv Jensen også er en av arkitektene bak vedtaket om å avgi suverenitet over finanstilsynet til EU, vi husker dette som et snikinnført hastevedtak ministeren brukte stor tyngde på å få gjennom.

Senterpartiet mener det er sterkt betenkelig og beklagelig om regjeringen lar dette salget bli gjennomført. Dersom vi gir slipp på vår egen dominans av det finansielle systemet vil historien dømme hardt. Det vil med stor sannsynlighet fremstå som et svik og en skamplett for regjeringspartiene i fremtiden.

Senterpartiet ber om at regjeringen utviser klokskap og tenker langsiktig slik at Oslo Børs fortsetter å være Norsk.

Takk for at du abonnerer

Motta våre nyheter via Messenger

Jeg godtar brukvervilkårene
Stemmer
Populært