Meny

Jan Andreassen: – Det kan knekke enhver boligprisoppgang

Klart budskap fra sjeføkonom: Slik blir boligmarkedets skjebne.

Mandagens februar-statistikk fra Eiendom Norge tegnet bildet av et boligmarked i klar bedring.

Samtidig er direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) klar på at et nytt boligprisrally er det siste han ønsker seg.

Sjeføkonom Jan L. Andreassen i Eika er like klar på at det bygges for mye boliger.

Les også: Berntsen spår børsfall

– Vi trenger bare halvparten

bloggen sin peker han på færre asylsøkere, strammere vilkår for familiegjenforening og ekstremt svake fødselstall for 2017.

– Fortsatt bygger vi 30.000-35.000 boliger per år, nær det dobbelte av hva demografiske behov skulle tilsi, skriver Andreassen.

Og i første omgang vil de overflødige, nye boligene ifølge sjeføkonomen bli veltet over i utleiemarkedene.

– Vi må regne med at husleiene vil utvikle seg langt svakere enn tidligere. Studentkullene i 2019-24 blir også rundt 10 prosent mindre enn i 2015-18. Med andre ord er vi på vei mot en mangeårig periode med svak utvikling i husleiene, til glede for studenter og flere, men en ny trend som vil senke avkastningen på det å investere i bolig, fortsetter han.

Les også: Grethe W. Meier om boligprisene

– Kan knekke enhver oppgang

Svakere husleier vil ifølge Andreassen ikke nødvendigvis gi boligprisfall senere, «bare en svakere verdivekst enn vi tidligere har sett».

– Men kommer rentene opp, kan vi få regelrett prisnedgang på boliger, så lenge boligbyggingen holder seg høyere enn boligbehovene skulle tilsi. Kombinasjonen av skuffende husleieinntekter og stigende renter kan knekke enhver prisoppgang, skriver sjeføkonomen.

Han mener boligmarkedenes skjebne fremover blir lik den for alle andre varer: Man må unngå å bygge/lage mer enn markedene tåler.

– Det er tegn til at boligbehovet er fallende, men mer usikkert om boligbyggingen går tilsvarende ned. Uten en sterk nedgang i boligbyggingen i tiden fremover, vil utviklingen i husleier og boligpriser forbli svak, avslutter Andreassen.

Saken er først publisert på Hegnar.no

Privatøkonomi
Populært