Fra 2017 til 2018 på 3 minutter

Illustrasjonsfoto.
Illustrasjonsfoto. Foto: Brendan Mcdermid / Reuters

Et nytt år står for døren. Med visshet kan vi se tilbake på hva som gjorde 2017 til et flott år i finansmarkedene. I mangel av en perfekt glasskule for 2018, drister vi oss frempå med noen spådommer.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Stemmer: Christian Lie
Seniorstrateg i Danske Bank Wealth Managment

Delta i debatten

Send oss gjerne forslag til kronikker vi kan publisere.
Formen bør være kronikk/kommentar/blogginnlegg med maks 1000 ord.

E-post: stemmer@abcnyheter.no

Selv om flere av drivkreftene fra 2017 trolig vil påvirke utviklingen også neste år, vil de største overskriftene mest sannsynlig skrives om forhold vi enda ikke vet at vi ikke vet noe om.

Verdensøkonomien

2017: En økning i vekstraten fra 3,1 prosent i 2016 til 3,6 prosent i år - den sterkeste og mest synkroniserte konjunkturoppgangen siden før finanskrisen. Ingen større «problemøkonomier». Fremgang i USA, Europa, Japan, Norge, Kina og andre fremvoksende økonomier. Oppblomstring av verdenshandelen.

2018: Vi forventer 3,6 prosent BNP-vekst i verdensøkonomien også i 2018. Ergo fortsatt robust utvikling, men ingen akselerasjon. Det betyr mindre drahjelp fra økonomiske nøkkeltall til aksjemarkedet. Kina kan bli en festbrems som følge av tiltak mot overkapasitet, høy gjeldsvekst og forurensning.

Aksjer

2017: MSCI World All-Countries (global aksjeindeks) har steget 24 prosent siden årsskiftet, målt i dollar. Mot det sjette strake året med oppgang og det beste siden 2009. Femti nye toppnoteringer på Oslo Børs og sytti rekorder for Dow Jones-indeksen i USA. Historisk lave kursbevegelser gjennom året.

2018: Vi mener 8-12 prosent avkastning for globale aksjer (i dollar) er realistisk. Sterkere norsk krone kan dempe potensialet for norske investorer. Robust konjunkturutvikling globalt vil gi fortsatt god inntjeningsvekst, samtidig som moderat inflasjon begrenser muligheten for rentesjokk.

Renter

2017: Lav global inflasjon til tross for stigende økonomisk aktivitet, økende kapasitetsutnyttelse og sysselsetting. Lengre markedsrenter gjennomgående stabile eller fallende. Høy risikovilje førte til stadig lavere risikopremier i norske og utenlandske kredittobligasjoner.

2018: Inflasjon blir en x-faktor i 2018. Høyere prisvekst enn ventet kan gi strammere pengepolitikk og høyere renter. Mulighet for overraskelser størst i USA, med potensielle ringvirkninger til europeiske markedsrenter. Et rentenivå som stiger mer enn ventet er negativt for obligasjoner.

Usikkerhet og risiko

2017: Én dag med kursfall over to prosent på Oslo Børs. Historisk lave kursbevegelser for amerikanske aksjer. Påvirket av redusert økonomisk risiko, politisk stabilitet, små avvik i rente- og inflasjonsforventninger samt av investorer som posisjonerer seg for at stabiliteten vil vedvare.

2018: Større mulighet for kortvarige korreksjoner enn en stor krise. Gode økonomiske utsikter og lav resesjonsfare. Men, høy prising av aksjer og obligasjoner øker følsomheten for negative nyheter fra økonomien, selskapsinntjeningen, politikk eller geopolitikk. Perioder med uro må påregnes.

Valuta

2017: Lavere politisk risiko og et godt vekstmoment har styrket euroen tolv prosent mot dollar. Svakere dollar påvirket av forsiktig FED og usikkerhet rundt Trumps finanspolitikk. Kronen 2,7 prosent sterkere mot dollar, men 8,8% svakere mot euro. Kronen påvirket av boligprisfallet i Norge.

2018: Vi tror norske kroner vil styrke seg 9 prosent mot euro og 12 prosent mot dollar gjennom de neste tolv månedene; høyere oljepris enda ikke priset inn, positive veksteffekter fra svak krone og utsikter til norsk renteheving. Vi venter svakere euro mot dollar neste seks måneder, men sterkere neste tolv.

Politikk

2017: Populistisk fremgang, men likevel ikke nok til maktposisjon etter europeiske valg. Macron & Merkel gir håp om stabilitet. Færre utenrikspolitiske sjokk enn ventet fra Trump, men skattereform på trappene. Xi Jinping befestet makten i Kina. Trang fødsel for fremgangen i Brexit-forhandlingene.

2018: Valg i Italia i mars. Populistisk ledelse i meningsmålingene, men valgsjokk vil trolig unngås. Lite trolig med nyvalg i Tyskland, og kompromiss mest sannsynlig for Spania/Katalonia. Demokratisk fremgang ved mellomvalget i USA kan øke Trumps utenrikspolitiske fokus.

Personvernpolicy