Meny

Optimisme uten bakkekontakt?

Illustrasjonsfoto. Foto: Mary Altaffer / AP
Stemmer: Christian Lie
Seniorstrateg i Danske Bank Wealth Managment

Delta i debatten

Send oss gjerne forslag til kronikker vi kan publisere.
Formen bør være kronikk/kommentar/blogginnlegg med maks 1000 ord.

E-post: stemmer@abcnyheter.no

Optimismen gir økt følsomhet for skuffelser, skriver Christian Lie.

Globale kapitalforvaltere har blitt stadig mer optimistiske. Oppfatningen om vi at vi befinner oss i en såkalt «Gullhårsituasjon», med sterk vekst og lav inflasjon, synes nå å være gjengs oppfatning blant fondsforvalterne som svarer på en månedlig global spørreundersøkelse fra Bank of America Merrill Lynch. I november oppga et rekordhøyt antall at de mente aksjer var dyre. Likevel steg samlet risiko i deres porteføljer til «all-time high», samtidig som andelen i kontanter falt. En boblete kombinasjon!

Fra vekstfrykt til Gullhår-situasjon

Gjennom de siste atten månedene har det vært et signifikant skifte i hvordan globale kapitalforvaltere ser på de økonomiske utsiktene. Mens 88 prosenten av respondentene i undersøkelsen fryktet svak vekst og lav inflasjon i februar 2016, venter nå et rekordhøyt antall (56 prosent) at utviklingen med høy vekst og lav inflasjon (Gullhår-situasjonen) vil fortsette. Selv om nettoandelen som tror veksten vil stige videre fra dagens nivå falt til 36 prosent, forventet et flertall at skattereform i USA vil kunne forlenge den økonomiske oppturen, dog med noe høyere prisvekst.

Begeistring blant kapitalforvalterne

Andelen forvaltere som svarte at verdsettelsen av aksjer er høy, nådde som nevnt et rekordhøyt nivå. Til tross for dette steg antall forvaltere med høyere porteføljerisiko enn normalt også til ny toppnotering. At kontantandelen samtidig var laveste nivå på fire år peker i retning av «irrasjonell overbegeistring», ifølge Bank of America. Hvor høy kontantandel forvalterne opererer med, blir sett på som en «kontrær indikator». En høy andel kontanter signaliserer positive utsikter for aksjer, og omvendt. Kontantbeholdningen i november på 4,4 prosent anses ikke lenger som et kjøpssignal for aksjer.

Sentralbankene største risikomoment

Den største regionale aksjeovervekten hadde kapitalforvalterne i europeiske aksjer, etterfulgt av Emerging Markets og Japan. Investeringene i amerikanske aksjer økte fra oktober til november, men USA var fortsatt nest største undervekt, etter britiske aksjer. Teknologi- og bankaksjer var de mest foretrukne sektorene, mens telekom- og forsyningsaksjer (utilities) var minst foretrukket. Pengepolitiske feilgrep fra den amerikanske og europeiske sentralbanken sto høyest på listen over potensielle risikofaktorer, med et krasj i obligasjonsmarkedet som nummer to.

Optimismen gir økt følsomhet for skuffelser

Spørreundersøkelsen indikerer tiltagende optimisme blant kapitalforvalterne. Med fortsatt sterke vekstindikatorer, bedre enn forventede økonomiske nøkkeltall og positive inntjeningsjusteringer mener vi det er grunnlag for noe rasjonell begeistring. Det er først i etterpåklokskapens lys vi vil se om optimismen er overdreven.

Mye vil avhenge av hvor lenge den økonomiske fremgangen vedvarer. Vi forventer ingen re-akselerasjon i vekstratene, men tror på stabilt god vekst og robust selskapsinntjening gjennom 2018.

Men, når både risikoviljen og verdsettelsen nå ser strukket ut, er det liten tvil om at investorenes tålmodighet i møte med skuffelser vil være mer begrenset.

Bank of America Global Fund Manager Survey er en månedlig spørreundersøkelse som gir en pekepinn på hva som er gjengs oppfatning blant større institusjonelle investorer. Noen fakta fra november-undersøkelsen:

  • Respondenter: 178
  • Samlet forvaltningskapital: 533 mrd USD
  • Vektet gjennomsnittlig investeringshorisont: 7,4 år
  • Roller: investeringsdirektører, strateger, økonomer og porteføljeforvaltere
  • Aktører: bl.a. pensjonsfond, forsikringsselskaper, hedge-fond og verdipapirfond
  • Spørsmål: allokering, verdsettelse, økonomiske utsikter og risikofaktorer
Stemmer
Privatøkonomi
Populært