Utvalg foreslår at oljefondet forvaltes utenfor Norges Bank

<p>Finansminister Siv Jensen.</p>
Finansminister Siv Jensen. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Sentralbanklovutvalget foreslår at Statens pensjonsfond utland, eller oljefondet, skal forvaltes av et eget særlovsselskap utenfor Norges Bank.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

– Både sentralbankvirksomhet og fondsforvaltning krever i dag mer av styre, ledelse og organisasjon enn tidligere. I tillegg er virksomhetene av ulik art, og det er stort spenn i oppgavene. Med to atskilte enheter vil det være lettere å tilpasse kompetanse og styringsorganer til oppgavene, sier utvalgsleder og tidligere sentralbanksjef Svein Gjedrem.

Utvalget har vurdert ny sentralbanklov, organiseringen av Norges Bank og forvaltningen av Statens pensjonsfond utland, eller oljefondet.

Gjedrem overleverte fredag utvalgets rapport til finansminister Siv Jensen (Frp).

Særlov

Utvalget foreslår et det etableres et forvalterselskap for oljefondet som et særlovsselskap etter en modell som ligner Folketrygdfondets modell.

Selskapet skal ha et styre som oppnevnes av regjeringen. Finansdepartementet skal som i dag fastsette mandat for forvaltningen med grunnlag i lov om Statens pensjonsfond.

Utvalget legger til grunn at praksisen med å forankre viktige endringer i mandatet i Stortinget, føres videre.

Utvalget advarer samtidig mot å dele opp forvaltningen av oljefondet i flere selskaper.

– Det vil være kostbart og mer krevende å styre, heter det i en pressemelding.

Forsiktig Jensen

Finansministeren er forsiktig i sine første kommentarer om å flytte oljefondet ut av Norges Bank.

– Norges Bank håndterer både sentralbankvirksomheten og forvaltningen av SPU på en god måte, sier Jensen.

– Samtidig er spennet i bankens ansvar stort. Mandatet er fremoverskuende, og utvalgets oppgave har vært å utrede om dagens organisering er den beste også når vi ser fremover. Utredningen vil inngå som et viktig grunnlag i vurderingene som må gjøres av et så viktig spørsmål, sier finansministeren.

Forslaget sendes på høring fredag.

Oljefondet har i dag en verdi på over 8.000 milliarder kroner og er blitt en betydelig global aktør. Antall ansatte har økt kraftig de siste årene, blant annet i forbindelse med økte investeringer i eiendom.

Aktuelt:

Oljefondet i all-time high

Økonomer: – Tror på lav rente i en mannsalder

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden