Stemmer:

Den norske modellen er ikke et mirakel

Foto/Illu: Jonas Alexander Larsen
Foto/Illu: Jonas Alexander Larsen

Norge er et av verdens likeste land. Vi er også et av verdens rikeste land. Men det betyr ikke at vi kan slutte med politikk.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Stemmer: Hannah Gitmark

Delta i debatten

Send oss gjerne forslag til kronikker vi kan publisere.
Formen bør være kronikk/kommentar/blogginnlegg med maks 1000 ord.

E-post: stemmer@abcnyheter.no

Hannah Gitmark er fagansvarlig for arbeidsliv og økonomi i Tankesmien Agenda. Hun kommer fra stillingen som politisk journalist i Dagsavisen. Hun har tidligere jobbet som journalist i Oppland Arbeiderblad og som praktikant ved den norske EU-ambassaden. Hannah har en bachelor i statsvitenskap fra NTNU og Universitetet i Buenos Aires.
Hannah Gitmark er fagansvarlig for arbeidsliv og økonomi i Tankesmien Agenda. Hun kommer fra stillingen som politisk journalist i Dagsavisen. Hun har tidligere jobbet som journalist i Oppland Arbeiderblad og som praktikant ved den norske EU-ambassaden. Hannah har en bachelor i statsvitenskap fra NTNU og Universitetet i Buenos Aires.

Økonomisk ulikhet har stått høyt på svært mange agendaer de siste årene – ikke bare hos sosialdemokratiske partier. OECD, IMF, Verdensbanken og til og med kredittvurderingsselskapet Standard and Poors har alle pekt på problemene ved at ulikheten blir større: Det gjør kaka mindre. Det er ikke bare i utlandet de er bekymret heller. Her hjemme nikket nylig salen på Finansnæringens dag bekreftende da styreleder Odd Arild Grefstad brukte tid i talen sin til å overbevise om utfordringene i kjølvannet av større ulikhet.

I tillegg til å utgjøre et økonomisk problem fordi ulikhet kan forhindre at de beste talentene kommer seg opp og fram, kan økt økonomisk ulikhet bidra til uro i samfunnet: Samfunn med høy økonomisk ulikhet har for eksempel lavere tillit og høyere kriminalitet. Dessuten kan store økonomiske forskjeller være et demokratisk problem. Som Stein Rokkan sa det: «Stemmer teller, ressurser avgjør».

Mens noen uroer seg, mener imidlertid andre vi bør ta det mer med ro. «Er det noen som har fått med seg at de bor i verdens likeste land?», spør kommentator Bård Bjerkholt i i DN lørdag 19.mai – og beskylder opposisjonen for å svartmale den økonomiske ulikheten her hjemme.

Vårt gode samfunn har ikke kommet av seg selv, og vil heller ikke gjøre det i fremtiden.

DN-kommentatoren stiller seg i rekken av aktører som den siste tiden har forsøkt å avdramatisere økende økonomisk ulikhet. Til dem som mener vi har for lav ulikhet til å ta den på alvor, har jeg følgende spørsmål: Norge er også et av verdens rikeste land. Gjør det at vi bør slutte å være opptatt av hvordan vi skal skaffe oss inntekter i årene framover?

For å ta det viktigste først: At Norge er blant landene i OECD med lavest ulikhet, er helt rett. Men jeg har aldri hørt noen i norsk politikk påstå noe annet. Har Bjerkholt? Tvert imot er dette noe jeg ofte hører blir løftet fram – fordi mange er glade og stolte over at det er slik.

Vårt gode samfunn har ikke kommet av seg selv, og vil heller ikke gjøre det i fremtiden.

Bjerkholt mener det «egentlig er et lite mirakel» at de økonomiske forskjellene i Norge er lave sammenlignet med andre land, gitt høyere innvandring den siste tiden, som utvilsomt påvirker ulikheten. Men for oss som ikke tror på mirakler, er det interessant å se hva forskningen sier om hvorfor det er slik:

Vår lave ulikhet kom ikke dalende ned fra himmelen, men er et resultat av at vi gjennom flere år har gjort mye riktig. Det blir ofte sagt at Norge er et «annerledesland». Men det betyr ikke at markedet fungerer annerledes her enn i resten av verden. Regelverk og politikk er viktige virkemidler for å sikre en rettferdig fordeling.

Derfor er det alvorlig når vi ser forsøk på å svekke dette grunnlaget, slik vi har sett den blåblå regjeringen har gjort de siste fire årene.

Du trenger ingen Gini-koeffisient for å slå fast at skatteletter til de rikeste gjør de rikeste rikere.

Professor i økonomi, Kalle Moene, viser at det i hovedsak er tre grunner til at ulikheten i Norge er lav: Det første er trepartssamarbeidet og den sentrale lønnsdannelsen, det andre er vår omfattende velferdsstat og til slutt et omfordelende skattesystem.

Det første gjør at ulikheten er lav før vi starter omfordelingen gjennom politikken, og forutsetter et godt organisert arbeidsmarked og sterke organisasjoner. Våre universelle velferdsordninger er også avgjørende. Verdien av offentlige tjenester gjør at ulikheten er 25 prosent lavere enn den ellers ville vært. På toppen kommer omfordelingen som skjer i skattesystemet.

Da er selvsagt utformingen av skattesystemet viktig. Med en regjering som har brukt 21 milliarder på skattekutt – og gitt 160 ganger mer av det til de rikeste enn til folk flest, er den diskusjonen faktisk presserende. Du trenger ingen Gini-koeffisient (Det mest brukte målet på økonomisk ulikhet, som er en skala fra 0 til 1. Dersom alle personene i et land har lik inntekt er Gini-koeffisienten lik 0. Dersom én person har all inntekt, har den verdien 1. Det betyr at jo lavere Gini-koeffisienten er, dess mindre er den økonomiske ulikheten i et land) for å slå fast at skatteletter til de rikeste gjør de rikeste rikere – og øker forskjellene.

Derfor bør en liten kikk på statistikken være nok til å vekke uro også hos en avslappet DN-kommentator: Det har vært en dramatisk økning i ulikhet over hele verden siden 1980-tallet. Dette gjelder også Norge. Faktisk er økningen i ulikhet (målt ved Gini-koeffisienten) her hjemme over dobbelt så stor som økningen i ulikhet i OECD de siste 30-40 årene.

Bjerkholt harselerer over «karikaturen» folk har fått høre i «lengre tid», om at vi er på vei mot et samfunn der «folk flest står med luen i hånden og en liten elite sitter på alle pengene». Han har rett i at vi ikke er USA, der den laveste inntekten i dag er lavere enn den var i 1970 (korrigert for prisvekst).

Når man studerer ulikhet, er det langsiktige trender som er viktig.

Men også i Norge ser vi urovekkende trekk. En studie fra Senter for lønnsdannelse viser at de lavest lønte har fått en stadig mindre del av kaka de siste 20 årene . I noen bransjer har lønnsutviklingen stått stille siden 2008. Samtidig er andelen av den totale inntekten i samfunnet som går til den rikeste én-prosenten i samfunnet, nesten doblet mellom 1989 og 2010.

En sammenligning utarbeidet av OECD viser at den rikeste prosenten i Norge økte sin andel av totalinntekten (brutto) fra 1975 og fram til finanskrisa i 2008 i mye større grad enn det den rikeste prosenten i eksempelvis Frankrike, Spania og Sveits har gjort. Lite tyder på at utviklingen har stoppet opp. Målt ved Gini-koeffisienten har ulikheten for eksempel økt hvert år mellom 2009 og 2015.

Når man studerer ulikhet, er det langsiktige trender som er viktig, fordi statistikken kan forstyrres av enkelthendelser fra år til år – som endringer i skattesystemet. Økt utbytteskatt i fjor bidro for eksempel til at statistikken får et hopp fra 2014-2015, som antageligvis skyldes at mange tok ut ekstra utbytte før endringene.

Det samme har mange pekt på rundt de to skattereformene tidlig på 2000-tallet: at inntekter som tidligere ikke ble skattet av nå blir det, og at vi dermed har fått bedre dokumentasjon på reelle inntekter. Derfra kan man trekke konklusjonen om at dette statistisk sett bidro til å øke de norske Gini-verdiene, uten at det innebar en reell økning i ulikheten, slik noen nå gjør.

I framtida vil kanskje også den teknologiske utviklingen bidra til økende ulikhet.

Men hvis vi leser konklusjonene til dem som har tatt seg bryet med å ta et dypdykk i tallene, ser vi imidlertid motsatt konklusjon: Ulikheten ser ikke ut til å være overvurdert, men undervurdert. Studier av Rolf Aaberge ved SSB og Anthony Atkinson ved Oxford, har sett på den kraftige oppgaven i toppinntektsandeler på 1990-tallet og korrigert utviklingen for skatteplanlegging (2010). Konklusjonen er at økningen er like klar i virkeligheten, som i den faktisk skatterapporterte utviklingen.

En helt fersk studie av professor i skatteøkonomi ved NBMB, Anette Alstadsæter, viser at ulikheten ser ut til å ha vært undervurdert både i 2000, 2001 og fra 2004-2013, fordi eierne grunnet endringer i skattesystemet lot store verdier bli værende i selskapene, og ble rikere uten at det var synlig i statistikken.

Med andre ord: Den reelle inntektsulikheten kan altså være langt større enn det statistikken viser oss. SSB skal nå ta for seg hele perioden mellom 2000 og 2015 – noe som kan gi svar på hvordan den siste utviklingen ser ut.

Få vil mene at vi bør sette en stopp for innvandring eller teknologi av den grunn.

Men studerer vi tallene i et lengre perspektiv, fra midten av 1980-tallet og fram til i dag, er de klare: Selv om vi heldigvis har gode systemer som bidrar til å begrense utviklingen av økonomiske forskjeller, har likevel ulikheten økt. Hos forskerne Aaberge og Atkinson (2010) trekkes generøs beskatning av kapitalinntekter, liberaliseringa av kredittmarkedet og nye muligheter som følge av oljevirksomheten fram som årsaker til at ulikhetsutviklingen snudde på 1980-tallet.

Senere har innvandring hatt mye å si. I framtida vil kanskje også den teknologiske utviklingen bidra til økende ulikhet. Få vil mene at vi bør sette en stopp for innvandring eller teknologi av den grunn. Da betyr det at vi trenger mer rettferdig politikk i framtida.

Bård Bjerkholt og andre kan gjerne hvile på laurbærene og vente på flere «mirakler», men jeg håper ikke norske politikere følger den oppfordringen.

En kort versjon av dette innlegget stod på trykk i Dagens Næringsliv lørdag 27.mai.

Kommentaren i sin helhet ble først publisert på Agendamagasin.

Les også:

Digitaliseringen og den store samtalen

Balansekunst på slakk line

Sosialdemokratiet 3.0

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
11:05 Hull i CV-en betyr livserfaring. Den kan være dyrkjøpt10:39 Tre Wall Street Journal-journalister utvises fra Kina10:38 Flere fjelloverganger fremdeles stengt på grunn av uværet10:37 Reagerer kraftig på EUs hemmelighold om Norge: – Uhørt i norsk sammenheng10:30 Dark Room-saken: To menn dømt til 16 og 19 års forvaring10:12 Mann dømt til fire års fengsel for å ha voldtatt kjæresten sin10:11 NRK og TV 2 deler skiskytter-rettigheter fram til 202610:07 Popmusikken blir tristere: Bruken av ordet «love» halvert på 50 år10:01 Barry Matheson er død09:44 Rekordhøy omsetning for norske datterselskap i utlandet09:18 Gresshoppesvermer har nådd Sør-Sudan09:14 Nye britiske visumregler – vil velge på øverste hylle09:07 Snart har vi 100.000 organisasjoner i Norge08:34 Iranske dissidenter krever boikott av valget08:31 Mann til sykehus etter arbeidsulykke i Egersund08:18 Arrangøren avviser bekymring rundt Kollen-renn tross snømangel07:59 Nav-dommene kan være riktige likevel, mener tidligere høyesterettsdommer07:52 Russisk kunstner siktet for sexvideo-spredning i Frankrike07:04 Forskere om 1,5-gradersmålet: – Det kommer ikke til å gå07:00 Norsk kvinne omkom etter ulykke i Sverige06:59 Buttigieg beholder knapp ledelse over Sanders i Iowa06:45 Klæbo: – Jeg er ikke god nok på distanse06:31 Tysk forvirring rundt Thingnes Bøs sekk: – Får meg til å virke gavmild06:13 Nybø inviterte Pollestad med på «pinsettmat» etter Michelin-utspillet06:04 Mann pågrepet etter voldshendelse i Bergen05:55 Dagbladet: Kriminell gjeng prøvde å etablere seg i Norge05:50 Dette skjer i dag05:45 Israel skal bygge jernbane under Jerusalems gamleby05:30 Dette skjedde i natt05:30 Nav nedjusterer antallet berørte i trygdeskandalen04:46 Rapperen Stormzy og nykommeren Mabel til topps i Brit Awards04:18 LO og NHO ber regjeringen om tiltak for vannkraft i Norge04:03 Medier: USAs justisminister vurderer å slutte på grunn av Trumps tvitring03:38 Fire døde i flystyrt i Australia03:37 Flere virussmittede i Sør-Korea03:30 Passasjerer får forlate virusfast cruiseskip i Japan03:03 Innbyggere fremdeles isolert etter jordras på Osterøy03:02 Amerikansk domstol avviser Huaweis krav02:32 Unicef om barns framtidssjanser: Norge på topp og bunn02:02 Nesten halvparten av elevene på Askøy-skole syke02:00 Over 2.000 døde i virusepidemi01:32 Elton John avlyser i New Zealand01:25 Lokale Høyre-politikere vil utrede kjernekraft i Norge01:19 Apples virusfrykt ga børsnedgang01:11 Casper Ruud utslått i Rio av kvalifiseringsspiller00:41 Haaland senket Paris Saint-Germain med to mål: – Jeg bare «drylte» den i mål00:25 Extra-Leker felt for utdeling av vareprøver til barn23:58 Saúl senket ineffektive Liverpool etter fire minutter22:51 Haaland senket Paris Saint-Germain med to mål i 2-1-seier22:43 Kavala pågrepet kort tid etter frifinnelse i Tyrkia22:15 Svekket Ozzy Osbourne avlyser USA-turné21:57 Røe Isaksen vil se på om AAP-innstrammingen har fått urimelige konsekvenser21:35 Trumps kontroversielle benådninger vekker oppsikt21:33 Kompromiss kan sikre Trond Giske verv i Trøndelag Ap20:54 Her murer India de fattige inne20:53 Trumps straffetoll kan gi Tine-tap på fem millioner kroner i måneden20:32 Bolsjunov varsler om store planer etter sprintuhell i Åre19:52 Bergensbanen åpnes tidligst onsdag19:30 Ikonisk bilde: Her bor du – på et støvkorn i en solstråle19:30 Full passasjer klager på Norwegian – følte seg krenket18:57 Støre etterlyser nye vannkraftsvar fra regjeringen18:55 Russland innfører innreisenekt for kinesere18:55 Far tiltalt for seksuelle overgrep mot to år gammel sønn18:07 Klæbo overlegen i sprintfinalen, Golberg økte i Ski Tour-sammendraget17:51 Johaug tok sin aller første sprintseier og økte ledelsen i Ski Tour17:23 Svensk påtalemyndighet har håp om å ta ut tiltale i Palme-saken før sommeren17:14 Spøkelsesskipet skjulte fortid som norsk handelsskip16:50 Sykepleier hadde forhold til 13-åring – beholder jobben16:48 Eldre kvinne alvorlig skadd i brann i Bærum16:44 Dansk kvinne funnet skyldig i gigantsvindel av Socialstyrelsen16:43 ABC Nyheter lanserer ABC TV16:42 Vidar ble nektet å røyke i egen stue: Borettslag krevde tvangssalg16:31 Stor vannlekkasje i Oslo etter at vannledning ble gravd over15:56 Russland må betale erstatning til Yukos-aksjonærer15:53 Rettssaken mot Netanyahu starter 17. mars15:46 VM-bronse til Olsbu Røiseland etter hårfin bom15:02 Ingen covid-19-tilfeller i Norge15:00 Klæbo raskest på sprintprologen i Åre14:58 Iran: Tysker frigitt etter fangeutveksling14:23 Søk i Seimsfjorden avsluttet uten funn14:22 Johaug vant prologen i Åre-sprinten14:21 Snøskredfare i store deler av Sør-Norge13:30 Aktivister frikjent for park-protester i Tyrkia13:29 Soldat drept i kamper i Øst-Ukraina13:22 Svenskekongen reagerer på dopingskandale: – Uakseptabelt13:22 Narkobaronens flodhester skaper miljøproblemer i Colombia13:05 Antall mottakere øker i AFP-ordningen13:00 Ønsker felles regelverk for elsparkesykler12:59 EU plasserer Caymanøyene på svarteliste12:51 Skadekrise for Tottenham, stjerne ute med armbrudd12:30 Slik vil de realisere raskere tog mellom Oslo og Stockholm12:30 Norsk håndballproff fra Tyskland til Danmark12:28 Skoghøy trekker seg fra Nav-granskingen12:28 Hemmelighold om EU-vedtak om Norge – nå slår forsker alarm12:27 Bloomberg får delta i Demokratenes neste presidentdebatt11:27 Jærbanen stenges på grunn av vedlikehold11:11 Råkjør venter «sliten» Ødegaard10:32 Ingen bysprint i Drammen grunnet snømangel10:07 Dom mot dansk kvinne tiltalt for gigant-svindel10:06 Nødnettet er igjen fullt operativt
Siste nytt
11:05StemmerHull i CV-en betyr livserfaring. Den kan være dyrkjøpt10:39VerdenTre Wall Street Journal-journalister utvises fra Kina10:38NorgeFlere fjelloverganger fremdeles stengt på grunn av uværet10:37PengerReagerer kraftig på EUs hemmelighold om Norge: – Uhørt i norsk sammenheng10:30NorgeDark Room-saken: To menn dømt til 16 og 19 års forvaring10:12NorgeMann dømt til fire års fengsel for å ha voldtatt kjæresten sin10:11SportNRK og TV 2 deler skiskytter-rettigheter fram til 202610:07KulturPopmusikken blir tristere: Bruken av ordet «love» halvert på 50 år10:01KulturBarry Matheson er død09:44PengerRekordhøy omsetning for norske datterselskap i utlandet09:18VerdenGresshoppesvermer har nådd Sør-Sudan09:14VerdenNye britiske visumregler – vil velge på øverste hylle09:07NorgeSnart har vi 100.000 organisasjoner i Norge08:34PolitikkIranske dissidenter krever boikott av valget08:31NorgeMann til sykehus etter arbeidsulykke i Egersund08:18SportArrangøren avviser bekymring rundt Kollen-renn tross snømangel07:59PengerNav-dommene kan være riktige likevel, mener tidligere høyesterettsdommer07:52VerdenRussisk kunstner siktet for sexvideo-spredning i Frankrike07:04VerdenForskere om 1,5-gradersmålet: – Det kommer ikke til å gå07:00NorgeNorsk kvinne omkom etter ulykke i Sverige06:59PolitikkButtigieg beholder knapp ledelse over Sanders i Iowa06:45SportKlæbo: – Jeg er ikke god nok på distanse06:31SportTysk forvirring rundt Thingnes Bøs sekk: – Får meg til å virke gavmild06:13NorgeNybø inviterte Pollestad med på «pinsettmat» etter Michelin-utspillet06:04NorgeMann pågrepet etter voldshendelse i Bergen05:55NorgeDagbladet: Kriminell gjeng prøvde å etablere seg i Norge05:50NorgeDette skjer i dag05:45VerdenIsrael skal bygge jernbane under Jerusalems gamleby05:30NorgeDette skjedde i natt05:30NorgeNav nedjusterer antallet berørte i trygdeskandalen04:46KulturRapperen Stormzy og nykommeren Mabel til topps i Brit Awards04:18NorgeLO og NHO ber regjeringen om tiltak for vannkraft i Norge04:03VerdenMedier: USAs justisminister vurderer å slutte på grunn av Trumps tvitring03:38VerdenFire døde i flystyrt i Australia03:37VerdenFlere virussmittede i Sør-Korea03:30VerdenPassasjerer får forlate virusfast cruiseskip i Japan03:03NorgeInnbyggere fremdeles isolert etter jordras på Osterøy03:02VerdenAmerikansk domstol avviser Huaweis krav02:32NorgeUnicef om barns framtidssjanser: Norge på topp og bunn02:02NorgeNesten halvparten av elevene på Askøy-skole syke02:00Helse og livsstilOver 2.000 døde i virusepidemi01:32KulturElton John avlyser i New Zealand01:25NorgeLokale Høyre-politikere vil utrede kjernekraft i Norge01:19VerdenApples virusfrykt ga børsnedgang01:11SportCasper Ruud utslått i Rio av kvalifiseringsspiller00:41SportHaaland senket Paris Saint-Germain med to mål: – Jeg bare «drylte» den i mål00:25NorgeExtra-Leker felt for utdeling av vareprøver til barn23:58SportSaúl senket ineffektive Liverpool etter fire minutter22:51SportHaaland senket Paris Saint-Germain med to mål i 2-1-seier22:43VerdenKavala pågrepet kort tid etter frifinnelse i Tyrkia22:15KulturSvekket Ozzy Osbourne avlyser USA-turné21:57PengerRøe Isaksen vil se på om AAP-innstrammingen har fått urimelige konsekvenser21:35PolitikkTrumps kontroversielle benådninger vekker oppsikt21:33PolitikkKompromiss kan sikre Trond Giske verv i Trøndelag Ap20:54VerdenHer murer India de fattige inne20:53PengerTrumps straffetoll kan gi Tine-tap på fem millioner kroner i måneden20:32SportBolsjunov varsler om store planer etter sprintuhell i Åre19:52NorgeBergensbanen åpnes tidligst onsdag19:30VerdenIkonisk bilde: Her bor du – på et støvkorn i en solstråle19:30ReiseFull passasjer klager på Norwegian – følte seg krenket18:57PolitikkStøre etterlyser nye vannkraftsvar fra regjeringen18:55NorgeRussland innfører innreisenekt for kinesere18:55NorgeFar tiltalt for seksuelle overgrep mot to år gammel sønn18:07SportKlæbo overlegen i sprintfinalen, Golberg økte i Ski Tour-sammendraget17:51SportJohaug tok sin aller første sprintseier og økte ledelsen i Ski Tour17:23VerdenSvensk påtalemyndighet har håp om å ta ut tiltale i Palme-saken før sommeren17:14VerdenSpøkelsesskipet skjulte fortid som norsk handelsskip16:50NorgeSykepleier hadde forhold til 13-åring – beholder jobben16:48NorgeEldre kvinne alvorlig skadd i brann i Bærum16:44PengerDansk kvinne funnet skyldig i gigantsvindel av Socialstyrelsen16:43NorgeABC Nyheter lanserer ABC TV16:42Helse og livsstilVidar ble nektet å røyke i egen stue: Borettslag krevde tvangssalg16:31NorgeStor vannlekkasje i Oslo etter at vannledning ble gravd over15:56PengerRussland må betale erstatning til Yukos-aksjonærer15:53PolitikkRettssaken mot Netanyahu starter 17. mars15:46SportVM-bronse til Olsbu Røiseland etter hårfin bom15:02NorgeIngen covid-19-tilfeller i Norge15:00SportKlæbo raskest på sprintprologen i Åre14:58VerdenIran: Tysker frigitt etter fangeutveksling14:23NorgeSøk i Seimsfjorden avsluttet uten funn14:22SportJohaug vant prologen i Åre-sprinten14:21NorgeSnøskredfare i store deler av Sør-Norge13:30VerdenAktivister frikjent for park-protester i Tyrkia13:29VerdenSoldat drept i kamper i Øst-Ukraina13:22SportSvenskekongen reagerer på dopingskandale: – Uakseptabelt13:22VerdenNarkobaronens flodhester skaper miljøproblemer i Colombia13:05PengerAntall mottakere øker i AFP-ordningen13:00NorgeØnsker felles regelverk for elsparkesykler12:59PengerEU plasserer Caymanøyene på svarteliste12:51SportSkadekrise for Tottenham, stjerne ute med armbrudd12:30NorgeSlik vil de realisere raskere tog mellom Oslo og Stockholm12:30SportNorsk håndballproff fra Tyskland til Danmark12:28NorgeSkoghøy trekker seg fra Nav-granskingen12:28PolitikkHemmelighold om EU-vedtak om Norge – nå slår forsker alarm12:27PolitikkBloomberg får delta i Demokratenes neste presidentdebatt11:27NorgeJærbanen stenges på grunn av vedlikehold11:11SportRåkjør venter «sliten» Ødegaard10:32SportIngen bysprint i Drammen grunnet snømangel10:07VerdenDom mot dansk kvinne tiltalt for gigant-svindel10:06NorgeNødnettet er igjen fullt operativt
Populært