Oljefondets gullalder trolig over

Styreleder Øystein Olsen og leder Yngve Slyngstad i Norges Bank Investment Management presenterer resultatet for 2016. Se opptak her.

Oljefondet har mer enn doblet seg de siste fem årene og har økt sin markedsverdi med 4.198 milliarder kroner. Men nå er festen trolig over.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

– Vi forventer ikke at fondet kommer til å vokse i årene fremover, konstaterte fondets sjef Yngve Slyngstad da han la fram årsrapporten for 2016 tirsdag.

Den viste at Statens pensjonsfond utland, eller oljefondet, ved utgangen av fjoråret hadde en verdi på 7.510 milliarder kroner etter formidabel avkastning de siste fem årene.

– Den gode avkastningen har kommet når fondet har vært stort, understreket Slyngstad.

Også 2016 ble positivt. Fondet fikk en avkastning på 6,9 prosent, tilsvarende 447 milliarder kroner.

– Dette var et bedre år enn det vi må være forberedt på og forvente i årene fremover, ifølge Slyngstad.

Aksjer mest lønnsomt

Det er flere årsaker til at oljefondets eventyrlige vekst nå etter alt å dømme er over:

* Reduserte norske olje- og gassinntekter fører til at fondet tilføres mindre penger.

* 2016 ble det første året med uttak fra fondet, nærmere bestemt 101 milliarder kroner.

* Ved nyttår var 34,3 prosent av fondet bundet opp i rentepapirer, som vil gi lav og til dels negativ avkastning i årene fremover.

– Det blir utfordrende i årene fremover å få en god avkastning på fondet, sier Slyngstad.

Regjeringen varslet nylig at den nå legger til grunn en forventet realavkastning på 3 prosent, mot tidligere 4 prosent. Realavkastning er avkastning etter inflasjon og kostnader.

Vil øke andel

Fasiten for 2016 viser at aksjene ga en avkastning på 8,7 prosent, mens rentepapirene nådde en avkastning på 4,3 prosent. Eiendom fikk bare en avkastning på 0,8 prosent.

I erkjennelse av at det blir vanskeligere å oppnå god avkastning fremover, foreslo regjeringen nylig å øke aksjeandelen til 70 prosent.

Dette er i tråd med rådene fra Norges Bank, og oljefondets anslag viser at aksjer vil gi 3 prosent høyere avkastning enn rentepapirer. Slyngstad varsler imidlertid at en eventuell opptrapping vil skje gradvis.

– Det vil skje over mange år og ikke nødvendigvis bety at vi kjøper noe mer aksjer i 2017, sier han til NTB.

Les også: Visesentralbanksjefen: – Publikums tillit til pengenes verdi er avgjørende

Vekst ligger bak oss

Oljefondet la tirsdag også fram en ny strategi for årene 2017 til 2019. Sentralt i den står å bygge videre på fondets særpreg som en stor og langsiktig investor.

– Strategiene for fondet søker å utnytte fondets særtrekk, sier sentralbanksjef Øystein Olsen til NTB.

Samtidig må strategien fremover ta hensyn til noen grunnleggende endringer.

– Fondet som andel av økonomien ser ut til å nærme seg en topp, vi kan ikke forvente samme vekst fremover. En klar konsekvens av det er at veksten i organisasjonen som vi har bak oss, vil flate ut. I den forstand går vi inn i en konsolideringsfase, sier Olsen.

Samtidig ønsker Norges Bank å spre investeringene enda mer utover for å minimere risiko. Oppbyggingen av en eiendomsportefølje er en del av dette arbeidet.

– Det er også mange nye strategiske valg som Stortinget skal gjøre, sier Olsen, og viser blant annet til diskusjonene om hvor stor del av fondet som skal investeres i henholdsvis aksjer og eiendom.

Les også:

Venter nøktern optimisme fra Norges Bank

Eksperter forventer samme styringsrente om ett år

Personvernpolicy